Koťata

Při četbě jistého levicového deníku ze dne 31. 3. letošního roku mne zaujala noticka s nápisem „Ředitel Zoologické zahrady v Berlíně zlomil vaz koťatům“. No prosím, grázl ředitel, zlomil vaz koťatům. Nejprve mi nedocházelo, oč tak důležitého jde, dokud jsem si článeček nepřečetl celý. A z obyčejné, zdánlivě nudné zprávičky vyvalila se na mne obludnost přímo děsivá. Podívejme se blíže, oč v tomto případě tedy jde. Bernhard Blaszkiewitz, nynější ředitel Zoologické zahrady v Berlíně, se v době řádící tzv. politické korektnosti“ přiznal, že před sedmnácti lety zakroutil krčkem čtyřem koťatům. Z dalšího vyplynulo, že šlo o koťata zdivočelých koček, která jako přenašeči různých nemocí a cizopasníků nejsou příliš vítána ani v normálním světě, natožpak v prostředí Zoologické zahrady, kde v uzavřeném biotopu, navíc násilně přizpůsobeném pobytu většího počtu zvířat, může nákaza zavlečená zdivočelými kočkami vést k fatálním koncům pro chovaná zvířata, v nejhorším případě pak i pro chovatele, či návštěvníky.

Tedy věc jistě ne příjemná, pokud není pan ředitel sadista, vyžívající se v mordování malých koťátek, leč nutná a žádoucí. Každopádně někomu to tak nepřipadlo a pan ředitel dostal anonymní vyhrůžku. Ve zprávě se nepravilo, čeho konkrétně se měla vyhrůžka týkat, nicméně asi nešlo o nic příjemného. Ředitel Blaszkiewitz se tedy ve vyjádření pro média znovu pokusil vysvětlit oč jde, což učinil i větou, že (cituji): „..divoké kočky představují velké nebezpečí pro lidi a zvířata a proto nemohou být tolerovány.“ Konec citátu.

Převrácenost hodnot nynější doby nemůže být lépe vyjádřena. Neznám autora oné vyhrůžky panu řediteli, nedá ale velkou práci uhodnout, o koho jde. Nejspíš „náctiletá“ veganka, příslušnice nějaké té „Akční skupiny na ochranu zvířat“ s nakrátko ostříhanými vlasy, v pytlovitých kalhotách, s barevným čírem, která je „absolut free“, přičemž to „free“ znamená prakticky cokoliv, od „sexuálně zrevolucionizovaného života“, po brainwashingem „New Age“ zpracovanou mysl.

Jen si to představte, takové krásné chlupaté kuličky, vrnící symboly bezbrannosti, zvířátka, jež jsou přece „našimi bratry“, a nějaký hnusný, zlý ředitel ( ředitel, tj. autorita, jíž je nutno odporovat, či ji rovnou zničit..) se rozhodne je zabít. No to je přeci skandál!! Ten odporný maskulinní troglodyt tu ničí život, který se nemůže bránit!! No počkej..! A vyhrůžka je na světě.

Co na tom, že spíš než koťata by si zájem zasluhovala mláďata lidská, a to nejen v lůně svých „nematek“, kde jsou zabíjena podtlakem, či rovnou ocelí. Nebo vyháněná z lůn svých „nematek“ chemikálií, jež připomíná trávení jiných lidských bytostí v masovém měřítku, skutečná „holoseč“, jež je urážkou Boha. Lze jen doufat, že autor oné vyhrůžky neskončí jako euthanazovaný jedinec, za pár desítek let, až nynější převraceči hodnot ucítí následky svého ponížení, jež se projevuje i takto, naprostým nepochopením postavení člověka v universu a jeho hodnoty. Člověk, stvořený k obrazu Božímu, nemůže být srovnáván se zvířaty a obráceně zvířata nemohou vyvyšována na roveň člověku. A konečně vztah člověka ke zvířatům je jednou provždy dán a nesmí být měněn.

Psáno po sobotě 29. března, kdy proběhl jeden z dalších (a žel Bohu zjevně nikoliv posledních..) Pochodů pro život.

Antonín Šalanský

34 Responses to Koťata

 1. cinicius píše:

  Přiznám se bez mučení, že tento článek mne zas až tolik nenadchl, páč si ochránců zvířat vážím a jejich činnost mnohdy považuji za potřebnou a úctyhodnou.

  Na druhé straně musím ale souhlasit, že je až zarážející, jak často se až fanatická ochrana přírody a zvířecích práv setkává v jedné osobě s podporou potratů a euthanasie. Připadá mi to schizofrenní.

 2. jjstodola píše:

  Celý problém je docela složitý.

  Křesťan samozřejmě bude proti týrání zvířat, protože jsou to Boží tvorové, kteří sice stojí v hierarchii pod ním, ale s nimiž má mnoho společné (smyslové vnímání, emoce) a za něž má ODPOVĚDNOST.

  Moderní ochránci zvířat však vychází z falešné ideologie, podle které je člověk živočišným druhem jako každý jiný. Jelikož ve společnosti ještě přežívají původní hodnoty a společnost je organizována celkově tak, že člověk v ní má větší hodnotu, obracejí ochránci zvířat svou agresi vůči tzv. „antropocentrismu“, který považují za ideologický zločin, s ním proti křesťanství, které považují za jeho hlavní zdroj, a nakonec i proti lidskému druhu jako takovému.

  http://www.churchofeuthanasia.org/

  http://www.catholiceducation.org/articles/medical_ethics/me0049.html

 3. Podiven píše:

  Koťata zabíjel i Bohuslav Reynek.

  Pohoršeny nemusejí být pouze veganky s číry, vypouštějící norky z kožešinových farem do volné přírody, ale i citlivé dívenky z paneláku, neznalé života na venkově.

 4. Maftík píše:

  Se základní myšlenkou článku – poukázání na to, že na zvířata se dnes dbá více než na člověka – lze samozřejmě souhlasit. Ale v souvislosti s tím mě napadlo, co si myslíte třeba o španělských corridách. Jednou v nějaké diskuzi to dokonce nějaký katolík obhajoval, jak to je zcela v pořádku, jak tím ti lidé oslavují své svaté apod. No já teda nevím, ale že by něco takového např. takový sv. František schválil, to si teda opravdu nedovedu představit

 5. cinicius píše:

  @JJStodola:

  Myslím, že ne všichni ochránci zvířat vycházejí z premisy že člověk je druh jako každý jiný. I když tento přístup je mezi nimi hodně rozšířen, pořád je to jen jeden z krajních proudů, byť v současné sekularizované společnosti místy i dominuje…

  @Maftík:
  Pro koridu opraqvdu nemám příliš pochopení…

 6. Podiven píše:

  Můžeme se přít o to, který způsob smrti je býku „milejší“, zda na jatkách či v boji – četl jem kdysi studii o tom, že kopytníci ve stresu při napadení šelmou nevnímají bolest (vzhledem k jejich pozici v potravinovém řetězci by to bylo od jejich Stvořitele „opatření“ nanejvýš moudré a milosrdné…)a někteří zastánci corridy tvrdí, že k maximální agresivitě pěstěný býk si svých posledních pár minut doslova užívá… Nevím.
  Vedle býků však v corridě figurují i koně pikadorů – dnes sice opatření chrániči, takže vyhřezlá koňská střeva po zásahu rohem už nepatří k běžným podívaným corridy, ale koně při ní trpí a hynou i dnes.

  Corrida je však problematická nejen z hlediska zacházení se zvířaty, ale i kvůli tomu, co se při ní děje s lidmi. A nemyslím pouze pikadory, banderilleros a matadory, kteří hříšně hazardují se svým zdravím a životy.
  Corrida má dopad i na diváky – vzbuzuje v nich jistě vášně, které moc ušlechtilé nebudou. A výchovu k pohrdání smrtí a necitlivosti vůči krvi ocení spíše vojácká morálka pohanských Římanů než křesťané…
  Vím, že sv. Augustin byl ostře proti hrám v cirku (a dokonce i proti divadlu).
  Matně si vzpomínám, že corrida byla v minulosti církví opakovaně zakazována… leč vykořenit se ji nepodařilo. Nevíte někdo, jaký je oficiální postoj Vatikánu v této záležitosti? Tolerance, nebo pouze zapomenutý, obcházený zákaz…?

 7. Nea píše:

  Corrida je pěkně nechutná a absurdní zábava.

 8. Honza Kohoutek píše:

  V létě jsem v Pamploně měl možnost vidět slavnost San Fermines, kde býci honí lidi ulicemi. Jeden přihlížející sedmadvacetiletý Američan byl zabit, když mu býk rohem propíchl krční tepnu. Několik dalších lidí bylo zraněno. Zraněni byli i býci. Lidé do nich kopali, tahali je za ocas a jinak je dráždili. Mrtvé a zraněné vnímají Španělé jako hrdiny.

 9. Nea píše:

  V kontextu té slavnosti a přihližejícího Američana mi to připadá jako považovat mrtvé a zraněné sebevrahy (zraněné v případě, že se sebevrah pouze zmrzačil) za hrdiny.

 10. Maftík píše:

  Každopádně jsem rád že jsme se v tom negativním názoru na corridu víceméně shodli. Každopádně by mě docela zajímalo, které ty svaté tím ti španělé vlastně oslavují (pokud to co jsem tenkrát četl nebyl kec)

 11. cinicius píše:

  @Nea:

  To je trochu složitější. To, co zde budí obdiv, je předvádění odvahy a fyzické zdatnosti a obratnosti, což je víceméně neškodné, pakliže se to nepřežene.

  Odhlédneme-li tedy od otázky týrání zvířat, hříšnost, která se zde objevuje, je IMHO stejná jako u každého bezohledně jednoucího řidiče, u prostého účastníka spíše i menší, protože účastník ohrožuje zpravidla pouze sebe.

  Tím ale v žádném případě nechci říci, že z malicherných příčin hloupě riskovat život je OK, to jistě ne. Ale na druhé straně, je to určitě něco jiného, než páchat sebevraždu.

 12. jjstodola píše:

  @Nea, Cinicius.

  Stricto dictu není bezohledně jedoucí řidič stejně, jako ten, kdo riskuje při corridě, sebevrah (když zabije sebe) či vrah (když zabije druhého), protože při riskování člověk sice bere možné následky v potaz (ví, co by se mohlo stát), ale nemá většinou úmysl, aby k nim došlo. Kdo však bezdůvodně riskuje život svůj či život druhého, nepochybně těžce hřeší proti 5. přikázání.

 13. cinicius píše:

  @jjstodola: Nejenže nemá úmysl, ale většinou je i dost blbej na to, aby si myslel, že jemu se to nemůže stát… :-)

  Takže otázku, zda bere v potaz i možné následky, není snadné rozřešit…

 14. jjstodola píše:

  @cinicius
  Jak kdy a jak kdo. Vycházel jsem z předpokladu, že pokud si je někdo vědom toho, že může někoho zabít, a přesto to riskuje, pak těžce hřeší. Samozřejmě že mnoho hazardérů si možné důsledky svého jednání plně neuvědomuje nebo nepřipouští.

 15. Anton píše:

  Nejprve poděkuji všem za vcelku objektivní zhodnocení článku.., sám uznávám, že vůči celé skupině ochránců přírody je ten článek poněkud nespravedlivý. Nicméně „ekofašos“ se v něm určitě poznají.

  Ke koridě.., ač se mně samotnému korida nelíbí, protože to zvíře nemá šanci na vítězství, myslím, že hodnotit koridu nám jako lidem nežijícím v kulturním prostředí v němž korida vznikla, nepřísluší.

 16. Sab. píše:

  To je ale popletený článek. Učit se, učit se, učit se :-)

  http://www.animalrights.webz.cz/

 17. cinicius píše:

  Ale Sabrino…

  Ale víš, ta stránka, co ji odkazuješ, mne zaujala. Píše se tam:
  „Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost, ke zvířatům.“

  Já bych to zkrátil:
  „Skutečná morální zkouška lidstva je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost.“

  A začal bych (tedy vlastně začínám) – u lidí. Těch nejmladších a těch nejstarších. :-)

  Jinak souhlasím s tím tvrzením i u zvířat – s tou výhradou, že zvířata jsou tu pro nás. Slušně zacházet se zvířaty a chránit přírodu je správné. Ale stejně správné je zabíjet a jíst jejich maso.

 18. jjstodola píše:

  Sab. Učit se z Vašich stránek, kde zveřejňujete Dawkinsovy slátaniny? Maximálně tak vyvracení těch nesmyslů.

 19. jjstodola píše:

  “Skutečná morální zkouška lidstva, zkouška, jež je základem všeho ostatního, je právě vztah k těm, kteří jsou odkázáni na naši milost, ke zvířatům.” říká Milan Kundera.

  Potvrzuje tak mé předchozí poznámky. Věřím, že by Milan Kundera nezakroutil koťatům krkem, udat člověka na STB, ale za nemorální zřejmě nepovažuje. Takoví lidé, kteří operují na území státu s totalitním režimem, asi na milost druhých odkázáni nejsou.

 20. Maftík píše:

  Nicméně je-li pravda to co se píše zde – http://www.animalrights.webz.cz/korida.htm – tak je to rozhodně smutné a odsouzeníhodné. Docela by mě zajímalo co konkrétního z toho „kulturního prostředí, v němž korida vznikla“ (viz Anton) by takové věci mohlo obhájit.

 21. jjstodola píše:

  Řekl bych, že tady je řešení jediné, Španělsko potřebuje nového generála Franca, protože v článku se píše: „Festival je tak krutý, že dokonce jej zakázal generál Franco, nyní je zase povolen.“ Vidíte, kam vede liberalismus? K vraždění lidí a týrání zvířat.

 22. Podiven píše:

  Podobné lidové veselice za účasti zviřátek bývaly běžné po celé Evropě (někde na Moravě se snad dosud stíná kačer, Velšané hrávali fotbal s jezevcem, zašitým v kůži, atp….)

  Potraty a eutanázie jsou hrozbou číslo jedna, o tom žádná, ale i k tomuto tématu by se Vatikán vyjádřit měl… Synagoga má problematiku etického zacházení se zvířaty ošetřenu poměrně důkladně, Církvi něco podobného, podle mne, stál schází.

 23. Nea píše:

  Jezevec v kůži? Tak tady snad fakt nejde o obdivování fyzické zdatnosti, ne? :-) Ad cinicius: zvířata jsou tu pro nás, ano, ale domnívám se, že je Pán Bůh nestvořil proto, abychom s nimi hráli fotbal nebo si libovali ve své fyzické zdatnosti prostřednictvím pošetilých zápasů s býky, kteří nakonec pojdou, ať už jsme zdatní, nebo nejsme. Vím, že k tomu jezevci ses nevyjádřil, ani jsi nechválil Corridu, jen jsem použila pro svou myšlenku kousek Tvého výroku.

 24. Nea píše:

  Bezesporu potraty a eutanázie jsou hrozbou číslo jedna! Rozvíjení diskuse o jezevcích k fotbalu naprosto nemá za cíl to jakkoli umenšovat. Panu Antonínovi opožděně děkuji za článek.

 25. cinicius píše:

  @Nea: přesně tak, zvířata jsou tu pro nás, ovšem pouze k legitimnímu užití. Můžeme je využívat pro maso, kožešiny i pro zábavu – přiměřeným a humánním způsobem. Kohoutí zápasy, korida a jiná týrání zvířat etc. zjevně přiměřené nejsou…

 26. Anton píše:

  To že se „ekofašistka“ Sab. odvolává na masového vraha Uljanova-Lenina mne nepřekvapí.., jsou ze stejné líhně! Oplácím tedy a volám : „Prober se káčo,svět je už takovej!“

  Postřeh o Francovi je zajímavý, nevěděl jsem ,že generalissimus byl tak slušný a vnímavý člověk, že takovou pohanskou krutost zastavil. Jinak má poznámka k jinému civilizačnímu okruhu byla míněna tak, že nám nepřísluší posuzovat tradice bez znalosti prostředí.., španělskou náturu neznám, tedy nesoudím..

 27. Maftík píše:

  Otázka je nakolik je případná znalost tradice/prostředí schopna ospravedlnit takové krutosti. Dle mě není

 28. Marťas píše:

  Zvířata zabíjet a jíst a nadělat z nich kožichy a používat v laboratořích a basta fidli! Nevím, proč se to tak řeší.

  P.S.
  Znám tisíce horších věcí, než je korida, nad nimiž se nikdo nepozastaví.

 29. Witch píše:

  K článku: Obávám se, že když už se narodí takováhle mláďata jako nechtěná, je rychlá smrt (zlomení vazu) celkem přijatelná. Určitě lepší, než zoufalé pokusy zbavit se narozených mláďat jakkoliv jinak. Od topení v záchodě po umlácení holí. V obou případech to provedly slabé ženské, které propadly panice, když okolí odmítlo jakkoliv pomoci… Pro pohoršené dodávám, že je to vraždění strašilo ještě po letech.

 30. jjstodola píše:

  Whitch. Co to žvaněj?

 31. Maftík píše:

  Marťas: třeba proto, že takové krutosti jsou hříchem?
  To že se nad tisíci horších věcí nikdo nepozastaví, je samozřejmě špatně, to ale nijak neeliminuje špatnost krutého zacházení se zvířaty

 32. Anton píše:

  To Witch: Nomen omen?? V tom případě jdu shánět proschlé dříví, začínáte se nechutně množit!!! :-(

 33. […] Šalanský: Koťata (267 […]

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: