Blázni pro Krista

Setkávám se mezi svými katolickými souvěrci v debatách o nutnosti šíření Evangelia s názorem, že „není nutno věci přepínat a svými postoji dráždit pohany a nevěřící“. Samozřejmě, šíření Boží zvěsti by mělo být věcí opatrnosti, mírnosti a neokázalosti.

To však neplatí pro nutnost nekompromisního postoje každého katolíka, pokud jde o osvědčování víry. Jako by mnozí zapomínali, že Pánova slova, cituji: „Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se já přiznám před svým Otcem“, neplatila pouze v době, kdy je náš Pán pronesl, ale jako podobenství jsou pro svůj význam platná i dnes.

Vím, že mnozí namítnou, že v době vytrvalé skandalizace Církve ze strany demoliberálních médií, pod tou či onou záminkou, či obecné nechuti „homo consumeris“ vůči těm, kdo se necítí být dětmi tohoto světa, je obtížné vytrvale, jasně a nekompromisně hlásat zásady, kterých se Církev drží celé věky, a dá li Bůh, ještě držet bude.

To nám však nesmí být překážkou, a to ani tehdy, když nám naše úsilí připadá marné, stále se opakující a zdánlivě bezvýsledné. Nesmí nás zarážet, že proti sobě stojí třebas rodiče a děti, přátelé a příbuzní.

V podobenství o rozsévači a rozdílné půdě se říká: „Rozsévač (Bůh), se vydal rozsévat zrna (slova Boží). Některá padla podél cesty, takže je ptáci sezobali, jiná na skalnatou půdu, kde neměla dostatek země, aby vzešla, jiná padla mezi trní, které je udusilo. Zrní, které se dostalo do kvalitní země, dalo mnohonásobný užitek.“

Z tohoto tedy vyplývá, že se nemáme ohlížet na to, zda a nakolik je naše zvěstování Evangelia účinné, neboť cesty Boží a plány Boží jsou jiné, než ty naše, lidské. Zkrátka, nemáme se bát býti blázny pro Krista. Máme brát svou pohanu a nepochopení od pohanů a nevěřících jako symbol toho, že jsme na správné cestě, neboť bysme měli být nanejvýš opatrní, pokud by nás tento svět chválil a nám přikyvoval.

Zavírám tento článek určitou útěchou těm, jimž připadá jejich každodenní vydávání svědectví příliš únavné a zdánlivě bezvýsledné. Buď nám všem tento citát pomocí a úlevou, neboť Bůh nám neodejme naše břemena, nýbrž nám pomůže je nést. V Janově evangeliu se jasně říká:

„ Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. “ — J 16,33

Antonín Šalanský

18 Responses to Blázni pro Krista

 1. Hamish píše:

  Zdánlivé maličkosti – kdo, z P.T. čtenářstva tohoto plátku se pokřižuje, když míjí katolický kostel, Ukřižovaného?
  Svatý Jan Sarkandr byl díky svému odhalení hlavy před kostelem a tím pádem objevení tonzury poznán.

 2. Papo píše:

  MUHEHE! Z článku jsem zklamán, nicméně podezřívá autora z toho, že „Blázni pro Krista“ (anglicky Jesus Freaks) jsou pro něj pěkným souslovím, aniž by věděl, že tak se nazývalo evangelikální hnutí v USA v 60tých a 70tých letech (hromadné konverze hipíků). http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_freaks Kouzlo nechtěného? Nebo skrytá katolická propagace evangelikalismu na DaH? :D :D

 3. Nea píše:

  Milý Papo, zklidni hormon nebo jiného původce své škodolibosti a raději si přečti pořádně Bibli. Zjistíš, že pojem bláznovství pro Krista a moudrosti tohoto světa pochází od svatého Pavla. O bláznovství mluví dokonce v souvislosti hodnocení Ukřižování našeho Pána Ježíše Krista z pohledu Židů (nebo jiných nekřesťanů). Takže to Tvé spolčo není žádným originálem. A u sv. Pavla toto bláznovství má svrchovaně pozitivní konotace.

  • Papo píše:

   Spolčo není originálem a říkalo se jim tak hanlivě (jako mnozí, i oni si to vzali za své). Každopádně mě to pobavilo a to mi vezmeš jen těžko. Propagace takového hnutí na DaH, to už je něco :)

 4. Nea píše:

  Budu muset citovat ČEP, neb jsem ho nalezla na netu a nemám po ruce nic jiného, ale budiž Ti to ponaučením, než zas budeš vyskakovat (1 Kor.)

  17Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

  18Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

  19Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘

  20Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?

  21Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

  22Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,

  23ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,

  24ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

  25Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

  26Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených;

  27ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;

 5. Anton píše:

  Papo, nechcete se seznámit?? Mám kamaráda z duralu, ten by pro seznámení s vašimi vápenatými strukturami byl jako dělaný!! :-)

  Ale vážně, děkuji všem kdo pochopili, oč tu běží a děkuji i natvrdlým rozumbradům, že objasnili dokonale oč tu vůůbec nejde!

  Anton.

 6. Anton píše:

  Papo, to mně nemůžeš takhle vytáčet!! :-)
  Apropó, proč Ti ten článek připadá tak špatný??

  • Papo píše:

   Zdravím, Antone, předem se omlouvám – jedná se o „pozdrav provokací“ :-) Co se článku týká – ano, neměli bychom se stydět za to, že jsme křesťané. Nicméně už nesouhlasím s tím, že se nemáme ohlížet jak naše evangelizační působení funguje. Zpětná vazba je přeci nezbytnou součástí každého působení. Špatně může být náš projev (tohle nás učí apoštol Pavel, když říká, že svůj projev přizpůsobuje auditoriu). Pohana může být způsobena nikoliv tím, že nehlásáš pravdičky, ale proto, že Ti lidé nerozumí. A v tom případě si dovoluji tvrdit, že taková pohana není cností. Pro výše zmíněné se mi nelíbí slovo „nekompromisně“. (a samozřejmě jsem se těšil, jak budeš vychvalovat „Blázny pro Ježíše“ a v tom jsi zklamal na celé čáře).
   Pavel
   PS: Maminka mi říkala, že se nesmím kamarádit s divnými lidmi – a jistě uznáš, že „kamarád z duralu“ musí být divný, takže ne, o seznámení nestojím :P

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: