Neznámý svatý: blahoslavený císař Karel I.

Dne 3. října 2004 beatifikoval papež Jan Pavel II. rakouského císaře Karla I. (jako český král byl označován Karlem III.) Jeho svátek byl ustanoven na 21. října, tedy datum jeho sňatku s princeznou Zitou Bourbon- Parma.

Beatifikace je předstupeň ke kanonizaci a liší se pouze tím, že kult beatifikovaného je spjat s místem jeho působení popř. hrobu. Církev zde již vyslovila s konečnou platností, že se jedná o člověka, který již dosáhl nebeského království a který je dáván ostatním za vzor pro jeho křesťanský život.

Kdo je tedy blahoslavený Karel Rakouský?

Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Maria, tak znělo celé jeho jméno se narodil 17.srpna 1887 v Persenbeugu v Dolních Rakousích. Jeho otec byl arcivévoda Otto, syn Karla Ludvíka, mladšího bratra císaře Františka Josefa. Jeho matka byla Marie Josefa Saská.

V mládí byl vychováván především zbožnou matkou. Nejprve byl vychováván domácími učiteli, po té začal navštěvovat ve Vídni veřejné gymnásium u skotských františkánů. Dva roky studoval na tehdejší Karlo-Ferdinandově universitě v Praze.

Od roku 1905 nastupuje vojenskou službu, nejprve jako poručík 7. dragounského pluku v Chudenicích u Bíliny. O rok později je převelen do Staré Boleslavi a povýšen do hodnosti nadporučíka. Zde prokazuje i dobrou znalost češtiny při různých společenských záležitostech, nebo i běžném styku s vojíny,kteří byli ponejvíce české národnosti.

21. října 1911 se na zámku Schwarzau žení s princeznou Zitou (na snubních prstenech bylo vyryto : Pod ochranu Tvou se utíkáme). Není bez zajímavosti zde uvést předpověď sv. Pia X, kterou krátce před svatbou dostala princezna Zita. Svatý Pius X. zde uvádí arcivévodu Karla jako budoucího císaře (v té době ještě žil první následník trůnů František Ferdinand) a jako toho, kdo se stane požehnáním pro svůj lid (toho bylo oficiálně dosaženo 3. 10.2004 beatifikací papežem Janem Pavlem II.).

Na začátku Velké války je převelen k vrchnímu velení v Těšíně. Na zahájení války neměl vliv, ani se nepodílel na válečných akcích.

Své velitelské schopnosti mohl prokázat až v roce 1916 v tažení proti Itálii, která zrádně napadla svého spojence. Zde byl kritizován, že bral ohledy na prosté vojáky a tím se někdy bojové akce protáhly. V době jeho nástupu na trůn se podílel na úspěšném tažení proti Rumunsku. Na rozdíl od všech ostatních válečných velitelů měl prostřednictvím četných návštěv bojové fronty velký podíl na vedení bojů.

Po smrti císaře Františka Josefa se ujímá v těžké době vlády. Zde je možno vidět jeho křesťanské smýšlení naplno. Již jeho nástup provází rozsáhlá amnestie politických zločinců. Jeho sociálně-politická opatření z roku 1917, jako např. zákon na Ochranu nájemníků  a  vytvoření Ministerstva sociální péče nebo Ministerstva národního zdraví  přežily i zánik monarchie a jasně dokumentují jeho sociální smýšlení. Viktor Mataja byl prvním sociálním ministrem na světě.

Po prohrané válce odmítá použít násilí proti  vzbouřeným národům, vzdává se práva výkonu moci (nikoli trůnů) a odchází s rodinou do švýcarského exilu. Zde mu je nabídnuto navrácení císařské koruny:  Císař a král bl. Karel I. dostal v exilu z kruhů svobodných zednářů nabídku, že za jistých podmínek by mu mohli dopomoci opět usednout na trůn. Odpověděl jim: „Korunu jsem obdržel od Boha, nemohu ji teď zpět získat od ďábla“ . (E. Demmerleová: Císař Karel I., Praha 2006, s. 232).

Po druhé neúspěšné restauraci v Maďarsku je císař Karel uvězněn a poslán na do vyhnanství na ostrov Madeiru, kde téměř bez prostředků umírá v kruhu svých nejbližších. I v posledních okamžicích svého pozemského putování myslí na své české poddané.

Je proto s podivem, jak málo se ví o tomto blahoslaveném v kruhu české katolické církve. Každý nový světec bývá hrdě přijímán svým lidem jako vzor a přímluvce. Zdá se však, že se vracíme do dob reformace či do doby vlády Boleslava II., kdy bylo v „módě“ odmítání svatých.

Pro tento článek jsem čerpal především informace z knih Jiřího Pernese a Jana Galandauera, pokud není uvedeno jinak.

Martin V. Sladký

Fotografie císaře Karla byla převzata z Wikimedia Commons (zdrojový soubor), podle nichž je autor neznámý a ochrana autorských práv vypršela.

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.


32 Responses to Neznámý svatý: blahoslavený císař Karel I.

 1. cinicius píše:

  Myslím, že u války by se hodilo poznamenat, že jako jediný z vůdců všech válčících stran první světové války zakázal používání otravných plynů…

 2. Anton píše:

  S těmi otravnými plyny je složitější..,císař Karel používání BCHL ( bojových chemických látek ) nezakázal, nicméně apeloval na jejich používání v co nejnutnější možné míře. Konečně obranná bitva na sočské frontě a protiútok u Kobaridu se neobešly bez masívního použití BCHL v dělostřelecké munici při dělostřelecké přípravě.

  V neděli 24. 10. 2010 to bude již 93 let od nejmasívnějšího útoku pomocí BCHL na italské frontě, který stál život asi 5000 italských vojáků a též i neznámý počet vojáků monarchie..

  • cinicius píše:

   Na italské frontě, pokud vím, používala tuto munici pouze smíšená a německá uskupení na rozkaz německých velitelů. Nebo se mýlím?

 3. Anton píše:

  Bylo to na rozkaz nominálního velitele jižního úseku fronty, arcivévody Josefa.., ale je pravdou, že gen. Boroevič de Bojna byl taktéž proti tomu. Ovšem poté, co italské dělostřelectvo postřelovalo plynem i objekty konvencemi zakázané, navíc i granáty plněnými BCHL, tak námitky padly.., pozoruhodné je, že vojáci na frontě to schvalovali, neboť jednání Italů bylo považováno za zradu..

 4. cinicius píše:

  Podrobný životopis bl. Karla je k nalezení zde:

  http://mariaterez.sweb.cz/

 5. Václav píše:

  Blahoslaveného Karla I. i jeho manželky si hluboce vážím. Zvlášť na mne zapůsobilo to že daroval život pánům Rašínovi a Kramářovi. Zajímavý je i životopis svaté Zity, pokorné a oddané služebné nad kterým se můžeme zamyslet nad tím jaké to jméno a patronku vybrali urození rodičové své dceři.
  Článek je dle mého názoru napsaný pěkně a od autora je hezké že o blahoslaveném Karlovi I.informuje ale nevidím důvod proč by měl druhým vyčítat nedostatek nadšení. Lepší je předávat plamen svým vlastním hořícím srdcem než studenou sprchou. S láskou a trpělivostí. Měli bychom se vrátit ke svým svatým a dát jim po Bohu takové místo jaké jim náleží, ani větší, ani menší. Volat k nim v radosti i v tísni. Pozdravit alespoň střelnou modlitbou Krista v Eucharistii když jdeme okolo kostela jak říká náš pan farář ( doporučuje například Chválu Nejsvětější Trojice) a poprosit o pomoc a přímluvu patrony a svaté kterým je zasvěcen a kteří jsou v něm připomenuti. Jestliže autor mluví o Boleslavu II., řečeném Pobožný tak by mne zajímalo jak přišel na to že by odmítal svaté. Kostelů jim zasvěcených postavil spoustu, většina sakrálních staveb z ranného středověku pochází z jeho založení. Pobožností vynikala i jeho kněžna a manželka Emma, kterou kronikář přirovnal k nejvzácnější gemmě. Je známo že měl spory se svatým Vojtěchem kvůli tradičnímu obchodu s otroky a kvůli prosazení křesťanských zásad do praktického života poddaných. Přesto je oficiálními historiky považován za panovníka natolik dobrého a zbožného že se o něm zmiňují výhradně s tím že ho křivě obviňují z toho že Vršovci vyvraždili Slavníkovce na jeho popud. Jinak patří jeho vláda k bezpočtu bílých míst naší historie. Docela by mne zajímalo kdo konkrétně a ze které země byli ti zednáři kteří mu nabídli císařskou korunu.

 6. Irenej píše:

  Mám dvě poznámky. Jedna je trochu „s křížkem po funuse“ – totiž že ve čtvrtek 21.10.2010 byla ke cti bl. Karla z domu Habsburského sloužena mše sv. v kostele Panny Marie Pod řetězem (u „maltézů“) v Praze. Nebylo tam mnoho lidí, ale třeba se jich za rok sejde víc.

  Další poznámka je o císařově manželce – v současnosti probíhá proces jejího blahořečení, k tomu účelu vznikl web (kde je i modlitba v češtině, časem budou doplněny i další informace):
  http://www.beatification-imperatrice-zita.org/

 7. Margita píše:

  Císař Karel používání otravných plynů zakázal s vyjímkou slzného.

  Mám velkou radost, že se na Duších a hvězdách objevil článek o blahoslaveném Karlovi. Blahoslaveného císaře velmi ctím, je překrásným vzorem zbožnosti (každodenní modlitbou růžence, úctou k Nejsvětjšímu Srdci, Panně Marii, svatému archandělu Michaelovi, každodenní účasti na mši svaté)

  Jsem pisatelkou blogu Habsburkové a jejich země, kde píšu předevěím o blahoslaveném císaři Karlovi a jeho rodině.

 8. blahoslavený český panovník - poznámka - nezapomeňme píše:

  Je poněkud duchovní i kulturní zaostalostí, když poslední český král, povýšený j. sv. papežem Janem Pavlem II. na oltář, zůstává jakoby „ve stínu“ zájmu, a to i věřících. Ani v katolicky laděném kalendáři jsem nenašel o něm zmínku. (Byť tam, pokud se nemýlím“, bývá např. uváděna ct. Mlada -(nic proti ní:), ale beatifikace zatím nedosáhla:)… I když – ledy se lámou, viz kaple nad Branišovem u Kdyně.

  Blahoslavený Karle, oroduj za nás, zvláště nyní za český národ a stát!

  • Hamish píše:

   Dvě věci
   – bl. Karel nebyl českým králem, protože korunovace neproběhla (jakkoliv se o ni snažil)
   – Jan Pavel II. není svatý papež

   • doplnění - poznámka píše:

    j. sv. je titul „Jeho svatost.“ Patří každému papeži.

    Karel I. českým králem byl. Tento titul mu příslušel a také si toho byl vědom. Že v době války nestihl být korunován, nás může mrzet. Na věci to ale nic nemění.

   • Hamish píše:

    Kralem nebyl. Je to obdobne, jako muz jmenovany biskupem, avsak doposud nevysvecen.

    JPII. ah so, moje chyba

   • MLML píše:

    Českým králem byl. K tomu není třeba korunovace. To je jen slavnostní obřad, který následuje.

  • Václav píše:

   Někteří historikové soudí že abatyše Mlada byla blahoslavena. V té době byl odlišný postup při blahořečení i svatořečení a nebyl tak dobrý systém centrální evidence vech údajů jako dneska. V každém případě bylo víc času na to aby přešla do obecného povědomí. Nedávno jsem ale četl o jedné české světici která opravdu téměř upadla v zapomenutí. O svaté Orosii neboli Dobroslavě která byla dcerou vojevody Mojslava který bojoval po boku knížete Bořivoje, družkou svaté Ludmily a kterou doporučil svatý Metoděj tehdejšímu papeži jako vhodnou nevěstu pro krále Aragonu. Světici a hrdinku v jedné osobě. Provdala se za něho v zastoupení a cestou za manželem jí potkala mučednická smrt, kterou v té době i později provázelo mnoho zázraků. Patří k hlavním patronům Španělska a díky španělským církevním historikům je její původ velice dobře znám a doložen odkazy na mnohé prameny.

 9. Paul Max píše:

  Vážená redakce Duší a hvězd, když už musíte mazat slušné diskutující, můžete zrušit diskusi úplně. Nemá pak celkem žádný smysl zde něco číst a reagovat oprávněně na některé výlevy panů Contrasů, Hamishů apod.

  • cinicius píše:

   Pokud se někdo představuje v diskusi jako Hamish, budete ho tak oslovovat, odpovědi do nichž se snažíte propašovat jeho další osobní údaje, budoum mazány.

  • Hamish píše:

   Především by si pan Max měl uvědomit, že tu soustavně slučuje dvě osoby v jednu. Jak se mu snažím po několikáté vysvětlit.

 10. brontochundelka píše:

  Člověk odpovídá a než to napíše, příspěvek na nějž odpovídá zmizí. Nebo to nějak ošetři, aby se alespoŇ Ten nový příspěvek jako odpopověď na smazané vůbec neodeslal.

  • cinicius píše:

   To se ošetřit nedá. Contrasův příspěvek byl smazán, protože obsahoval urážky, křivá obvinění a hrozby, které zde nehodlám tolerovat. Následně byl smazán i Tvůj, protože reagoval na smazané. Ta praxe zde platí a bude platit i dál.

   • pan Contras píše:

    Tohle se vážně ošetřit nedá.

   • Civil a Medojed píše:

    A ještě by to chtělo nějak vyřešit komunikaci s redakcí, ať se provozní věci nemusejí psát takhle pitomě do komentářů. Já mám „výhodu“, že mě schvaluješ a technické vzkazy smažeš, ale ostatní s Tebou pořádně komunikovat nemůžou.

   • cinicius píše:

    Email redakce najdeš na stránce „O časopisu“ – viz druhé tlačítko na horní liště…

   • Civil a Medojed píše:

    Jasně, ale email taky není zrovna pružný. Jako vhodnější by byl třeba shoutbox z blueboard.cz, nebo něco jiného operativního.

 11. Civil a Medojed píše:

  Mohl by se hodit do pravého sloupečku místo zbytečných „štítků“.

 12. Maďarsko! - Modleme se (od Jana) píše:

  Maďarsko! Stále více se dostávají mezi křesťany informace o tom, že v této zemi se chystá nová ústava. Konzervativní, bioeticky lepší než současná. A zdaleka to není jen o návratu svatoštěpánské koruny na vlajku země….Regnum Marianum…sv. Štěpán svého času prý věnoval duchovně tuto korunu Matce Boží.

  Svatý Štěpáne, nedej JIM ZAHYNOUTI.
  (A blahoslavený Karle Habsburský, králi český i uherský, oroduj za nás i za ně)

  I z článků kritických a nechápajících (viz článek na Postoyi)vysvítá, že se děje v Maďarsku něco přelomového

  http://www.konservat.pl/?sp=art&art=1059&path=arty2010

  cituji
  Projekt jaki w ostatnich dniach został przedstawiony Parlamentowi zakłada ochronę życia od poczęcia, ochronę normalnej rodziny, zdefiniowanej jako związek mężczyzny i kobiety a także ochronę chrześcijańskiego dziedzictwa 1000-letniej historii Węgier. Nowa konstytucja oznaczałaby ostateczne zerwanie z komunistyczna ustawą zasadniczą uchwaloną w 1950 i dotąd jedynie zmienianą. To na mocy tego dokumentu na Węgrzech obowiązuje jedno z najbardziej liberalnych praw aborcyjnych, które sprawia, że co trzecie dziecko poczete nie ma szans się narodzić.

  http://www.postoy.sk

  Nová maďarská ústava je na Slovensku reflektovaná viac-menej ako implicitný návrat k monarchii a jej tradíciám….
  ….
  „Očakáva sa tiež otvorený príklon k „tradičným hodnotám“. Zabezpečená má byť ochrana života od počatia a ochrana rodiny zaručená definovaním manželstva ako výlučne heterosexuálneho zväzku Dôvodom k takémuto kroku však nemusia byť len osobné preferencie premiéra, praktizujúceho kalvína. Čoraz znepokojujúcejší je rapídny pokles pôrodnosti. Podľa oficiálnych štatistík, oproti roku 1990, kedy sa narodilo 125 679 detí, v minulom roku to bolo len niečo vyše 96 000.“

  „Je evidentné, že Orbán mentálne dozrieva a z liberála sa stáva konzervativec.“

  „Preambula by mala obsahovať zmienku o svätoštefanskej korune, ktorá by mala byť aj riadnou súčasťou štátnej vlajky.

  Modleme se za Maďarsko. Co dodat.

  (P. S. tento příspěvek byl původně myšlen k „Rozhlédnutí“. Při schvalování asi „of toppic“, takže jej vkládám, kam zřejmě patří.)

  Požehnaný Advent a Vánoce

  Děkuji

  Jan, 14.12.2010

 13. Museum Fanz Josefa píše:

  Dobrý den .
  Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou nahlédnout do rozsáhlé sbírky pohlednic,
  filatelie, medailí, knih a dalších předmětů z posledního slavného období
  monarchie na našem území. Na http://www.franz-josef.cz naleznete První internetové
  muzeum Franz Josefa I.,Wilhelma II. a první světové války.
  Možná vás tyto stránky zaujmou.
  Pokud nám vložíte naše www do vaší informační databáze ..budeme vděčni.
  S pozdravem Admin

 14. pan Contras píše:

  Uff.

 15. Novéna píše:

  Od 9.5. se na více místech republiky budeme modlit novénu k blahoslavenému Karlovi Rakouskému za náš národ. Jana

 16. […] poustevníka, sv. Voršily a jejích družek (+ na přelomu 3. a 4. století), mučednic, a bl. Karla I. Rakouského […]

 17. veb píše:

  Jako císař a nejvyšší velitel armády měl a mohl okamžitě po nástupu na trůn vyhlásit separátní mír. Němci by ho sice prohlásili za zrádce a pomatence, ale to je jedno. Byl slabý !!!! Navíc vychován jako zelený mozek, takže se v něm mísila slušnost hodného dobrého poctivého člověka s pochybnou „důstojnickou ctí“. Měl vyhlásit okamžitý mír, zajistit si podporu vojenských velitelů, kteří by nesouhlasili – okamžitě je odvolat a internovat, o rozkazech se nediskutuje, pak se nechat korunovat na českého a maďarského krále, zavést federalizaci či konfederalizaci říše, snížit úlohu panovníka a zvýšit úlohu parlamentu. Pak mohl udržet jak monarchii, tak panovnickou rodinu u moci. Moc na to zpočátku měl – Franz Josef např. skutečně stát ŘÍDIL !!! svými dekrety a nařízeními, tak on asi taky. Opakuji, Karel byl slabý !!! a stálo to život pár stovek tisíc lidí včetně dvou mých prastrýců, dvacetiletých kluků.

  • JMMVZD píše:

   Mýlíte se. Císař Karel se prostřednictvím svého švagra snažil vyjednat mír. Nemohl jej jen tak vyhlásit jednostranně, odvolat armádu a dělat, jako by nic, jako že je zase všechno při starém. Tak jednoduché to nebylo. Co by asi nastalo, kdyby vyhlásil mír, ale protivná strana by na to nepřistoupila? Musel proto vyjednávat i s druhou stranou. Avšak dříve, než se jednání mohla skutečně rozvinout, zradil jej jeho ministr zahraničí, hrabě Černín, který císařovo snažení prozradil generálům a ti se již postarali, aby k žádnému jednání o míru nedošlo. Císař Karel nebyl slabý, neměl však čas vytvořit si autoritu a správné vazby na správná místa a správné lidi atd.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: