Ve škole svatého Josefa: říjen 2010

Přinášíme Vám krátkou reportáž z letošního setkání Ve škole svatého Josefa. Program zahrnující mši svatou v tradičním římském obřadu, tři přednášky (duchovní promluva P. Tomáše Stritzka FSSPX O katolické rodině jako „služebnici Páně“, P. Aleše Hakla FSSPX Povaha a závaznost zjeveného a přirozeného zákona a Michala Semína Modlitba svatého růžence v rodině) byl velice obohacující. Připraven byl také program pro téměř padesát zúčastněných dětí. V průběhu dne se věnovaly buď výtvarným činnostem (mj. výroba dušičkových věnečků), výrobě kompasu, nebo hrám ve třídě i na hřišti. Děti, jež se neúčastnily přednášky o sv. růženci, měly na stejné téma katechezi s P. Alešem Haklem FSSPX. Ty úplně nejmenší měly k dispozici hernu a program zajištěný maminkami.

Přednášky vyhověly nárokům jak začátečníků a laiků, tak náročnějšího publika. Kromě základních fakt vztahujících se k tématu katolické rodiny, k pojmům zákona přirozeného a zjeveného, ke svatému růženci a fatimskému zjevení, se posluchači dověděli také řadu novinek a zajímavostí z odbornější úrovně. Byl to zejména výklad z oblasti práva P. Hakla vztažený k případům ve Starém Zákoně (jež mnohdy u nepoučených čtenářů vyvolávají údiv nebo v horším případě vedou k obhajování nemravných nebo bludných tendencí v moderní Církvi či napadání katolické nauky), vysvětlení specifických otázek týkajících se katolického manželství P. Stritzkem a zajímavosti spojené s původem sv. růžence a s pokusy o jeho reformu (Michal Semín). Přednáška patera Hakla jistě potěšila všechny, kdo tápali v chápání pojmů přirozeného a zjeveného zákona a jistě byla také pomocí pro věřící, kteří se v životě setkávají s nutností vysvětlit tyto zásadní pojmy ateistickému, jinověreckému nebo agnostickému okolí, ale sami nevědí přesně, jak téma uchopit. Zvláště zajímavé bylo pojednání o možnosti spásy pro nekatolíky a přesný výklad této otázky.

Na přednášce o svatém růženci jsem ocenila zejména její kompaktnost, exaktní teologický a věcný výklad, který zasadil tuto modlitbu do skutečně pevného rámce církevní historie. Mnoho lidí ví, že růženec je modlitba účinná a spolehlivá, ale ne tak často se slýchá, že příkaz modlit se ji vychází přímo z úst Panny Marie. Není to tedy jedna z mnoha volitelných možností, ale privilegovaná a objektivní modlitba, zanechaná Bohem skrze Pannu Marii jako prostředek záchrany v těžkých dobách. Teprve po uvědomění si faktu, že modlitba růžence je žádána nebesy a ne jen doporučená lidmi, přichází hlubší zamyšlení se nad tím, nakolik závazné je modlit se ji každý den.

Pater Stritzko zmínil velmi důležitou informaci, týkající se přípravy katolíků na manželství – nezbytnost společné modlitby a duchovního růstu obou snoubenců. Bez ní se totiž může stát, že ani sdílené vyznání nebude zárukou hlubokého a oddaného katolického manželství, vyrůstajícího ze sdíleného obětování se Bohu a Církvi.

Dojem, který zanechaly všechny tři přednášky byl soustředěn do sdělení brát Církev Boží vážně, brát vážně své postavení v ní, místo individualistických chimér v modlitbě a pobožnostech či hnutích hledat spíše Boží vůli a konkrétní službu bližním. To se pak odráží ve všech bodech, kterých se přednášky dotkly: manželství a jeho úspěchu, spásy vlastní i spásy našeho okolí, a také naplnění poselství Panny Marie, která nám nabízí pomocnou ruku k vyřešení všech problémů, na něž si tak často stěžujeme. Tak se duše jistě neztratí ani neskončí ve slepé uličce.

Závěrem zmíním velice přátelskou a srdečnou atmosféru, která na Škole svatého Josefa panovala. Zvláště děti byly radostné a bezprostřední a některé větší z nich dokonce pozorně naslouchaly přednáškám „pro dospělé“. Vyvrací to tedy rozšířený omyl, že je zapotřebí vytvářet dětské mše a karikatury zbožnosti. Mnohem více duší, ať už malých nebo velkých, trvale přitáhne svědectví opravdové úcty a seriózního chápání víry a učení Církve, než násilné přizpůsobování se světu a náladám jednotlivců.

Jako úplně poslední informaci uvádíme, že se jedná o akci pravidelnou, další setkání Ve škole sv. Josefa bude na jaře příštího roku. Všechny přednášky se nahrávají a ty minulé si lze objednat zde.

Nea Marie Brkičová

Fotografie převzaty se svolením Jana J. Vorky z jeho webových stránek

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

Diskuse ukončena. Již nebyla pro článek a tyto stránky přínosem.

 

75 Responses to Ve škole svatého Josefa: říjen 2010

 1. Michal Semín píše:

  V nabídce starších přednášek, na které Nea odkazuje, je po pravé straně obrázek megafonu. Po kliknutí na něj se vám spustí několikaminutový záznam z příslušné přednášky.

 2. Pius píše:

  Ve škole sv. Josefa jsem byl poprvé a pokud nezasáhne vyšší moc, tak jistě ne naposled.
  Je radost slyšet pravověrné, vzdělané a Církev opravdu milující kněze, to se běžnému katolíkovi stává vzácně.
  Rozhodně všem školu sv. Josefa doporučuji.

 3. Michal Semín píše:

  Prosím vás, klidně přijďte i bez placení. Kdybych si chtěl touto činností primárně vydělávat, snad by mne to ani netěšilo.

  • Paul Max píše:

   Neplánuje Institut sv. Josefa také přednášky na území jiných měst? Např. krajských?

 4. Michal Semín píše:

  Pokud jde o uspořádání přednášky pod hlavičkou ISJ i mimo Prahu, není v tom žádný problém. Činím tak již několik let. Odvíjí se to ale od toho, že v místě je alespoň několik lidí, kteří si přijdou přednášku poslechnout a diskutovat. Seznam nejčastějších témat jsou zde: http://stjoseph.cz.hop.otoman.cz/prednasky.htm
  Ale je možné se domluvit i na jiném.

 5. Paul Max píše:

  Kolik lidí máte na mysli?

 6. Michal Semín píše:

  Nemám žádné přesné numerické požadavky. Řiďme se raději zdravým rozumem :-)

  • Paul Max píše:

   Mám ještě jeden zvědavý dotaz. Kolik si účtujete za přednášku, resp. kdo Institut sv. Josefa sponzoruje. Předpokládám, že nejezdíte po ČR zadarmo.

 7. Michal Semín píše:

  Paule Maxi, je pravda, že jste „střelec“ Martin Sladký? Pokud ano, proč mi tyto zvláštní otázky kladete na tomto veřejném fóru, když mi současně posíláte jiné přípisy na moji emailovou adresu? Pokud jde o sponzory ISJ, tak jedním vás mohu ujistit – sudeťáci to rozhodně nejsou.

 8. Paul Max píše:

  Pane Semín, jmenuji se Paul Max. (Nejsem Martín Sladký.) Pokud je Vám nepříjemné že se ptám, omlouvám se, nicméně bych tyto věci chtěl vědět, pokud bych Vás někam pozval,… abych pak nebyl nemile překvapen. Nevím co mi chcete naznačovat se sudeťáky,nicméně se domnívám, že v ČR toho už při opravách kostelů zaplatili velmi mnoho (až 90% všech nákladů v polistopadové éře ČR). Předpokládám že nemáte xenofobní postoje vůči vyhnaným spoluobčanům ze Sudet. Nebylo by to spravedlivé, ani katolické, nehledě na jistý pozitivní přístup k financování katolické církve v ČR.

  • Michal Semín píše:

   Obdržel jsem email, ve kterém mi jeden můj známý psal, že jste Martin Sladký. Muž, který stojí v čele výrazně protičesky orientované organizace, hájící zájmy „Velkoněmců“. Považuji tímto Vaše ujištění, že Martinem Sladkým nejste, za příznivou informaci.
   Jinak sponzory sháním kde se dá, vzhledem k přednáškové a publicistické činnosti i v zahraničí nějakou tu korunu vydělám. Za přednášku si honorář neříkám, ale když se účastníci přednášky složí alespoň na část nákladů, neodmítnu to :-)

 9. Paul Max píše:

  Pane Semín, obdivuji Vaši důvěru ve Vašeho známého… Nejen že Vás informoval naprosto chybně ohledně mé totožnosti, možná Vám měl i objektivně referovat kdo je pan M.Sladký a jaké postoje zastává. Necítím se zde na to, abych mluvil za kohokoliv druhého, koho třeba vůbec neznám, či jej znám jen zběžně. Vy znáte osobně pana Sladkého? Podle dostupných informací (dle mého soudu ze stránek které provozuje) nijak nevyplývá, že by se jednalo o protičesky orientovaného člověka hájící jakési „Velkoněmce“. Ba bych řekl, je tomu právě naopak. (Ze stanov Střeleckého spolku zveřejněných na webu vyplývá, že se jedná o spolek katolických monarchistů (mohu-li tak tyto členy nazvat), kteří usilují o převzetí moci legitimním panovníkem, což mi přijde stejně chvályhodné (zvlášť pokud uvážím, jak se republika chová 92 let k Církvi), jako návrat ke katolické tradici.) Domnívám se proto, že Váš známý jen pana Sladkého pomlouvá.
  Rád bych se ještě dozvěděl, jakým způsobem si Institut zajišťuje prostory na přednáškovou činnost. Sháníte je sám, nebo je shání ti co Institut pozvou? Zajímalo by mne také, jaký je postoj Institutu k současné politice, k demokracii, republice, případně k monarchii. Existuje nějaký okruh otázek vzhledem k politické aktivitě Institutu?

 10. Michal Semín píše:

  Martina Sladkého znám a povšechně jsem informován i o činnosti jeho spolku a spolupracovníků. Myslím, že přinejmenším do té míry, že si stojím za tím, co jsem na jeho (jejich) adresu poznamenal. Pokud vás zajímá můj postoj k sociálně etickým otázkám, pak vás zvu na kurs, který ve spolupráci s Korunou českou pořádám v Ostravě. Jmenuje se „Sociální etika ve světle víry“ a otázky, které mi pokládáte, se v jeho průběhu diskutují.

  • David Hibsch píše:

   Michale, osobně si myslím, že tu otázku sudetství některých lidí, tzv. tradičních katolíků, žijících na území ČR, protežuješ a přeceňuješ. I mne si již zařadil do této skupiny? Osobně si myslím, že jde o poměrně umělé nedorozumění mezi lidmi, kteří vlastně jsou na stejné lodi, byť některé dějinné souvislosti hodnotí poněkud jinak.

   • Michal Semín píše:

    Ale Davide, proč bych Tě měl řadit mezi tyto lidi? Znám je i Tebe a tak vím, že je mezi vámi velký rozdíl. Skupinka lidí kolem M. Sladkého se cíleně a soustavně věnuje očerňování apoštolátu FSSPX v Čechách a na Moravě, jakož i laických iniciativ, s FSSPX nepřímo spojených. není mi známo, že by konaly také něco pro Církev a společnost pozitivního. Chození ve vysokých černých holinkách, pěstování licousů, jakož i umělé poněmčování českých katolických dějin – s tím já opravdu nechci mít nic společného. A pevně věřím, že ani Ty ne.

  • Paul Max píše:

   Doporučil bych Vám pane Semín, abyste čerpal informace o panu Sladkém a činnosti Střeleckého spolku ze zdrojů objektivních a pravdivých. Pokud znáte pana Sladkého, možná by nebylo od věci mu sdělit, co zde o něm veřejně píšete. Možná by neškodilo, aby se k tomu vyjádřil sám. Znám povšechně některé členy tohoto spolku a rozhodně bych si vyprošoval, aby nebyli křivě obviňováni z protičeské orientace či „Velkoněmectví“. Domnívám se, že je to křivé obvinění. Pokud se mýlím, budu rád, když mi předložíte konkrétní důkazy, že tomu tak není.
   Děkuji za pozvání ke kursu do Ostravy. Institut sv. Josefa je dost široký pojem. Jakou církev zastupujete, resp. je tento Institut veřejným dílem FSSPX v Českých zemích, nebo je jen aktivitou blíže nespecifikovaných laiků? Osobně bych upřednostnil katolicitu před angažovaností. Komu se Institut zodpovídá, že jeho přednášky jsou v souladu s učením katolické církve?

   • David Hibsch píše:

    Obvinění z tzv. Velkoněmectví (pana Sladkého a spol.) je skutečně silně přehnané a je neobjektivní. Jestliže někdo vnímá minulost, jakožto plodnou minulost německy i česky hovořících obyvatel našich zemí, a považuje etnickou čistku po skončení války za mravní zlořád, tak se tím určitě nedopouští vlastizrady. Nikdo navíc nepopírá, že vztahy mezi Čechy, Moravany a Slezany užívající jakožto obcovací řeč němčinu a těmi, co hovořili výhradně česky, byly od 18 až po 20 století plné střetů. Je to logické, protože tam, kde je lid ovlivněn bludnými pověrami o nadřazenosti národů, národností či sociálních tříd (pan-germanismus a pan-slovanismus, romantismus, liberalismus a socialismus), přičemž se přehlíží Kristus a jeho nauka, tam nelze očekávat pokoj. Myslím si, že v tomto ohledu si nemáme s českými Němci co vyčítat. Mnozí z nich uvěřili NS idejí a většina Čechů, zvlášť inteligence, zase uvěřila komunistickým idejím. Pokud by bylo vyhánění národů z jejich domoviny adekvátní, zvlášť motivováno nenávistí, a to s farizejskou „spravedlností“, tak bych většinu našeho národa poslal do ruských stepí, protože přijali a souhlasili, mnohdy souhlasí dodnes, s komunistickými ideály.

   • Pius píše:

    Ten pan Sladký vám nějak straší v hlavě, na to, že jím nejste (zatím jste mu v této diskusi věnoval 239 slov).
    Pakliže upřednostňujete katolicitu, právě u FSSPX byste ji našel v nejvyšší míře.
    Tím se nevyjadřuji ke vztahu ISJ a FSSPX, neboť k tomu nejsem kompetentní ani natolik informovaný.

   • Paul Max píše:

    Budu rád, když mi odpovíte pane Semín na mé otázky ohledně Institutu a též mě potěší důkazy o „Velkoněmectví“ pana Sladkého. Nejlépe by však bylo, aby se do diskuse zapojil i on sám.
    Opravdu mne velmi zajímá jak je tomu s katolicitou Institutu. Odkaz pana Hamische nic blíže nespecifikuje. Stejné předsevzetí si může napsat na stránky kdokoliv. Kde jsou záruky, že Institut skutečně šíří katolicismus a nikoliv např. quasikatolicismus angažovaných laiků? Církev funguje hierarchicky, komu se Institut zodpovídá nebo je podřízen? Kdo střeží katolicitu tj.pravověrnost přednášek?

   • Paul Max píše:

    Ad Pius: Chcete tím naznačit, že FSSPX má monopol na pravdu katolické víry? Jaké jsou záruky že právě všichni jejich kněží jsou pravověrní? Co když to bude podobné jako v oficielní církvi a někteří kněží budou ujíždět v nauce?

   • Pius píše:

    Co jsem napsal, napsal jsem a nic tím naznačit nechci. Myslím, že k tomu není třeba něco dodávat.

    Tvrzení, že někteří non-FSSPX kněží ujíždějí v nauce mi způsobilo úsměv. Přesnější by bylo:
    „Někteří non-SSPX kněží neujíždějí v nauce“.

   • Paul Max píše:

    Pane Semín došel Vám inkoust nebo jen nechcete odpovědět na otázky ohledně Institutu? Kam jste se poděl?
    Ad Pius: chápu, že velká část oficielního kléru je v určité ohledu tradice jaksi „mimo“, nicméně stejné nebezpečí podle mne hrozí kdekoliv kde jsou lidé: např. i ve FSSPX, případně i zmíněný Institut sv. Josefa. Zajímají mne proto záruky, že se jedná opravdu o pravověrný katolický Institut. Současnost ukazuje právě jistou líbivou politiku některých členů FSSPX. Např. papeži Wojtylovi nemohli přijít „na jméno“, zatímco němec Ratzinger požívá mnohem větší shovívavost přestože si jsou oba papežové velmi blízcí…
    Také současné utajené rozhovory FSSPX s Římem dávají jakousi předtuchu zrady ideálů pravověrného zakladatele Mons.M.Lefebvra. Zajímá mne jak to tedy vlastně je?

   • pan Contras píše:

    O tomto pochybném Bundu jsem se dočetl na jeho vlastním webu: …chce podporovat snahy o plné převzetí moci legitimním panovníkem z arcidomu Rakouského …

    Proto se chci ptát: chce spolek dosadit na český trůn zednářského pohůnka Otu Lothringena (o legitimitě řeč být vskutku nemůže a o katolickém duchu už vůbec ne) ze zednářské Calergiho Panevropy za použití ozbrojené akce či jen propagandou zájmů Landsmanschaftu veřejným mašírováním v bílých fuseklích? To první je pochopitelně trestné nejen pro pachatele, ale i ty, kteří tomu nezabrání příslušným oznámením. To druhé je k smíchu.

    Kdyby šlo o pokojné soužití národů neměl bych námitek. Já na rozdíl od jistého pána Němce za Herrenvolk nepovažuji. Tady však jde – pokolikáté už – o vlivové a ekonomické vydrancování země restitucemi a dalšími nástroji ekonomického vlivu a kulturní propagandy s kterou začal Havel Veškrna hned po Plyšáku. Vojensky na to už mladí Němci synové Atatürkovi nemají.

    Kdyby se tu některý Němec chtěl usadit, nic mu nebrání. Landmanschaft však bubnuje pro znovurefundování majetku zrádců a příznivci Ottovi jsou věrní bruselané. Cizí nechceme, svoje nedáme, ani Bruseli, ani Berlínu ani Vídni.

   • Michal Semín píše:

    Přednášky ISJ a jejich obsah konzultuji s příslušnou církevní autoritou. Pokud ta je neshledá za vhodné, nekonají se. Každá laická aktivita, která se podílí na apoštolátu Církve, musí mít kněžské vedení. A to mám i já, resp. ISJ.

   • Michal Semín píše:

    Ptáte se, zda mi došel inkoust či proč neodpovídám. Za prvé – internetovým diskusím se zpravidla vyhýbám a na různé příspěvky reaguji spíše jen tehdy, když mne na ně někdo upozorní. Sám je aktivně nesleduji. Za druhé – dnes ráno jsem se vrátil ze třídenní návštěvy Varšavy, kde jsem přednášel zásadách katolické pedagogiky na pozvání lycea sv. Tomáše Akvinského.

   • Paul Max píše:

    Pane Semín, děkuji za zodpovězení otázek. Rozumím tomu tedy tak, že všechny Vaše přednášky a texty kontrolují kněží z řad FSSPX? Pokud však navštívím české stránky FSSPX.cz dočtu se, že pouze tyto stránky a vydávané letáky jsou oficielními tiskovinami FSSPX. Zaručil se někde někdo z kompetentních autorit FSSPX, že Institut je dílo dobré a katolické? Nicméně jste ještě blíže nevysvětlil Vámi zmíněný názor na pana Sladkého tj. jeho údajné „Velkoněmectví“. Byl bych rád, pokud byste to mohl nějak doložit a neodvolával se na vzkazy známých. Děkuji Paul Max

   • Paul Max píše:

    Pane Semín nechcete odpovídat, nebo jste již zase na přednáškách v Polsku?

   • čeština píše:

    „pane Semíne“-v češtině se oslovujeme 5.pádem-vokativem-používat nominativ je (pan)germanismus

   • Maftík píše:

    „Pane Semín nechcete odpovídat, nebo jste již zase na přednáškách v Polsku?“

    A co je Vám po tom? Už to, že se snažíte tuhle věc řešit takto veřejně, je na pováženou. Proč nenapíšete Michalovi Semínovi na mail, který je na institutu sv. Josefa zcela veřejný?

   • Pius píše:

    A i kdyby nebyl v Polsku, je jen jeho věc které internetové stránky bude číst a kam bude psát.

 11. David Hibsch píše:

  Pro Contrase: Jakožto Slezana žijícího na bývalém panství Rothschildů mě mnohem více zajímá, byť odsun českých Němců považuji za nemravný, zvlášť pro jeho spojení s otřesnými násilnostmi (naši místní o tom mohou vyprávět), že padnou-li BD, tak se bude vracet i Židům. ti se totiž ve většině hlásili k německé národnosti, a to i za I. ČSR. Samozřejmě, že těm se stejně vrací, byť třeba jinou formou a hlavně navěky jim dlužíme, za holokaust, ne? Jinak souhlasím s tím, že současný prezident je skutečně mnohem lepším (tedy uvědomnělejším) hráčem, který ví oč zde běží (globalizace a NWO), než mnozí z legitimní dynastie Hasbursko-Lotrinské. A pane Karháku, ona legitimní skutečně je, a to právně…ať se Vám to líbí či ne. Byť v mnohém máte pravdu – NWO, Brusel, politická korektnost, pomýlenost Oty (ten stejně na trůn nikdy neusedne) ohledně Panevropy atd., přičemž nemám problém to uznat, tak osten komunistického dějepisectví a nacionálního romantismu prostě nezapřete.

  Mimochodem….nikomu bych nic nevracel, jen bych se snažil nalézt klíč nějakého rozumného a únosného vyrovnání, vlastně jen symbolického.

  Pro: Paul Maxe – nebuďte nervózní. Michal Semín nyní není na uzemí ČR z pracovních důvodů, proto neodpovídá. Nepochybuji o tom, že odpoví.

  • pan Contras píše:

   1. Masakry považuji taky za politováníhodné, stejně tak jejich zveličování. Já slyšel ale vyprávět pamětníky o roce 1938 a o tom, jak se tehdy Němci v okolí Teplic chovali. Bylo to jako s Cikány. Když si po manévrech 1938 počkali na vojáky až půjdou z nádraží a dali jim uličku. Vláda už nemohla dělat nic, páč by Henlein řval o terorismu ač se do těchto teroristů tehdy mělo střílet. Ještě jsou fotky z Hitlerova oltáříku před děkanským kostelem a z podobných prasáren včetně toho nadšeného uvítání z Chebu.

   2. K legitimitě Lothringenů už jsem to psal, ale znovu opakuji: český král byl potvrzován sněmem proti závazku ctít práv koruny (Karel se sice korunovat nechat chtěl, Ferdinand byl pro Adolfa čechizátor, ale jejich předchůdci na Korunu kašlali) Tak přijal Svatováclavskou korunu Ferdinand a zavázal se mj. nedosazovat cizozemce do úřadů a pod. Porušení smlouvy má za násldek její zrušitelnost a to i je-li stvrzena přísahou, přísaha sleduje závazek a toliko je potvrzuje. Marie Terezie – v tom jsem se tehdy mýlil – byla sněmem stvrzena a pak jej prakticky zlikvidovala, čímž jasně jednala v rozporu se zemským řádem následná legitimita je minimálně pochybná, tím spíše, že Josef II. byl nekatolík a Franz Josef II. byl kvůli placet regium zralý na exkomunikaci.

   Ota žádným sněmem potvrzen nebyl a proto není Ceským králem. Bohužel je v dnešním parlamentu a politice dost panevropských živlů, které by ho na trůnu možá rády viděly.
   Nakonec jediným Ceským králem je sv. Václav a ostatní jsou vždy jen jeho zástupci, kteří si vypůjčují korunu z jeho lebky. Krom toho jistě víte, jaký je rozdíl mezi unitárním státem a personální unií. To prostě není totéž ale v praxi Habsburků a Lothringenů bylo.

   3. Zidovstvo a Němectvo si oboje myslí, že musí před ním na zadku sedět celý svět – prostě dva kohouti na smetišti.

   4. Vy byste nevracel, ale oni vrátit chtějí a jsou jako jezinky. Zkonfiskovaný majetek dostali uhrazen Německem jako část reparací a za , masakry se dost naomloval Veškrna; tím jsme vyrovnáni, chtějí-li se tu usadit, nikdo jim nebrání, což je chyba, protože imigraci je třeba regulovat. Oni se však nechtějí ani tak usadit, jako spíše kolonizovat a drancovat jako již po tisíc let. Sv. Prokop nás před nimi svým „šovinistickým“ klackem ochranuj.

   • David Hibsch píše:

    No, tohle je pěkný elaborát, ale budiž, „každej sme nějakej“. Tohle by byla dlouhá debata a na to není čas. Každopádně ta dikce vykazuje český šovinismus cinknutý tím pan-slovanstvím, takže si ze šovinitickými Němci pan-germány můžete tak maximálně podat ruku. Osobně si myslím, že jsou asi důležitější věci (např NWO apod.), které by bylo třeba diskutovat, jenže se obávám, že to zase skončí u tlachání tradi-bab na trhu….a mele a mele…majitel všehomíra. Takže tímto končím, myslím, že jsem prokázal svou vstřícnost a nikoliv tzv. zabejčenost. Příště se bavme o něčem jiném.

   • Paul Max píše:

    Pane Contras, Vaše výlevy zde nikoho nezajímají. Mohl byste laskavě nenarušovat diskusi úplně o jiném tématu? Diskutujeme zde s panem Semínem o Institutu sv.Josefa, nikoliv o Vašem šovinismu. Děkuji Paul Max.

   • Hamish píše:

    Pauli, proč lžete?
    Píšete, že údajné výlevy pana Contrase zde NIKOHO nezajímají. Mne však zajímají, tudíž někoho zajímjí. A vy jste nemluvil pravdu.
    Dokážete reagovat tak, aby vaší reakcí nebyl argument ad hominem, nebo na to vaše znalosti nestačí?
    Děkuji.

   • Paul Max píše:

    Pane Hamisch, nepleťte se laskavě do diskuse Vašimi útočnými příspěvky. Pokud Vás zajímají šovinistické výroky pana Comtrase, račte si je obstarávat přímo od něj, nikoliv nabouráváním věcných diskusí druhých lidí. Děkuji.Čekám na zodpovězení položených otázek panem Semínem a budu velmi potěšen, když zde nebudete odpovídat na otázky, které jsem nekladl Vám, nýbrž jemu. Ještě jednou Vám děkuji. Paul Max

   • Hamish píše:

    Pauli, čímpak jsem na vás zaútočil?
    Snad tím, že jsem nazval věci pravými jmény?
    Tak to se vám omlouvám. Nemůžete však počítat s tím, že příště vaši lež přejdu bez povšimnutí. Lháře totiž nemám rád, víte. Jsem katolík.
    Znovu se vás ptám, jestli každá vaše reakce musí obsahovat argumentaci ad hominem, nebo jste schopný i reakce věcné, ve které se zaměříte na předmět, nikoliv na osobu argumentujícího. Bylo by to záhodno a Aristoteles by vám byl vděčný. Já rovněž.
    Pokud vás mrzí, že jsem vám předložil k přečtení něco, co je zcela běžně k mání každému, kdo si klikne na stránku Institutu, omlouvám se podruhé. Avšak přesto se domnívám, že (v souvislosti vašimi staršími nenávistnými útoky proti FSSPX) vaše opomenutí této dostupné informace bylo úmyslné.
    Až budete příště opět „věcně“ diskutovat, nezapomeňte to dost zřetelně zmínit. Prozatím jsem se tu jakékoliv věcnosti od vás nedočkal. Urážek na všechny strany však přehršel.
    Děkuji uctivě.
    Služebníček.

 12. Pro zn. Contras

  Vážený pane,
  pokusím se uvést na pravou míru otázku českého monarchistického následnictví a Habsburg-Lothringenů.
  České následnictví prošli v historii svým vývojem: od stařešinského zákona knížete Břetislava I., které bylo dodržováno jen jeho syny, ale od jeho vnuků se změnilo ve volbu, omezenou na příslušníky rodu Přemyslovců. Zlatá bula sicilská z roku 1212 pravděpodobně ještě ctí toto právi volby libovolného Přemyslovce ustanovením, kterým potvrzuje českým panovníkům dědičnost královského titulu s tím že náleží tomu, koho Češi za krále přijmou a zavazuje římského krále udělit mu Čechy v léno. O královské korunovaci se Zlatá bula sicilská vůbec nezmiňuje. Z toho lze vyvodit, že k důstojenství a titulu krále nepotřeboval český panovník korunovaci, ale přijetí za krále. Přijetí krále nesmí být zaměňováno s volbou krále. Přijetí krále znamená přijetí podle práva oprávněného dědice a složení přísahy věrnosti.
  Nástupnické právo bylo však změněno, zřejmě za souhlasu sněmu, již králem Přemyslem Otakarem I. na zásadu prvorozenství v mužské linii. S vymřením po meči a nástupnictvím po přeslici tato úprava nepočítala. Nástupnictví dcer, resp. jejich manželů nebo mužských potomků se pokusil prosadit Přemysl Otakar II., a získal příslušnou bulu od jednoho ze dvojice římských králů -Richarda Cornwalského. Ale tento panovník, a současně i jeho odpůrce, Alfons Kastilský byli později prohlášeni za neplatně volené a všechny jejich akty byly zrušeny. Přesto po zavraždění Václava III. česká šlechta prosadila nástupnictví jeho sester a jejich manželů:Anny a Jindřicha Korutanského a po jeho sesazení Elišky a Jana Lucemburského. Tuto skutečnost uznali postupně i římští králové Albrecht Rakouský a Jindřich Lucemburský.
  K další úpravě nástupnického zákona došlo v roce 1348 Zlatou bulou císaře a krále Karla IV. Ta potvrdila nástupnictví podle prvorozenství v mužské linii a zároveň, v případě, že rod po meči vymře, stanovila nástupnictví po přeslici, při čemž pořadí dědiček nebylo určeno. Mohla být tedy vybrána kterákoli z nich, resp její manžel, případně syn.
  Na základě tohoto zákona po smrti posledního Lucemburka – císaře a krále Zikmunda nastoupil na trůn manžel jeho dcery – Albrecht Rakouský. Zikmund i Albrecht byli za řádně sněmem přijati, i když to bylo později zpochybňováno.. Jeho nástupce Ladislav Pohrobek byl, po dlouhých dohadech, ale přece jen za krále přijat. Po jeho bezdětné smrti byly dědičkami jeho sestry, Anna a Alžběta. Starší Anna byla provdána za Viléma, vévodu saského z rodu Wettinského, mladší Alžběta za polského krále Kazimíra IV. z rodu Jagelonského. Vzhledem k tomu, že pořadí nástupnictví v ženské linii (po přeslici) nebylo stanoveno, mohli si Češi podle zákona Karla IV. vybrat za krále buď Viléma saského nebo Kazimíra IV. Polského.
  Vilém Saský i Kazimír IV. Polský se pokusili, aby je Češi po smrti Ladislava Pohrobka přijali za krále, ale králem byl v rozporu se Zlatou bulou Karla IV. z roku 1348 zvolen Jiří z Poděbrad, který byl také korunován a vládl. Jiří z Poděbrad dynastii nezaložil, jeho synové se narodili před jeho volbou za krále českého a byli považování za české pány. Nejstarší Boček jím zůstal do smrti, mladší synové Viktorin, Jindřich a Hynek byli císařem Fridrichem III. povýšeni na knížata z Minsterberka ve Slezsku. Takové povýšení by bylo bezpředmětné u královských synů, kteří by byli knížaty už z titulu svého rodu.
  Král Jiří z Poděbrad nechal ještě za svého života přijmout za svého nástupce Vladislava II. Jagelonského, syna polského krále Kazimíra IV. a Alžběty, vnučky Zikmunda Lucemburského, kterého přijali za krále i jeho synové. Vladislavem II. Jagelonským se dostává v Čechách na trůn znovu ve smyslu zákona Karla IV. z roku 1348 legitimní dynastie, která je přímým potomkem Přemyslovců a Lucemburků. Protože pořadí nástupnictví v ženské linii nebylo stanoveno, bylo přijetí syna vnučky císaře a krále Zikmunda Alžběty, Vladislava II. Jagelonského legitimní.
  Vladislavův syn Ludvík zahynu1 v bitvě u Moháče bezdětný a nástupnické právo přešlo na jeho sestru Annu, provdanou za Ferdinanda I., vévodu rakouského z rodu Habsburského. Ten byl v Čechách v roce 1526 sice za krále volen, ale v korunních zemích, na Moravě, ve Slezsku a Lužici byl přijat právem dědičným. V roce 1547 bylo dědičné právo Habsburků uznáno i v Čechách.
  Ferdinand I. a Anna Jagelonská jsou legitimními předky všech dalších českých králů až ke Karlu VI., poslednímu mužskému potomku Habsburského rodu. Dcera Karla VI., Marie Terezie, byla přijata pragmatickou sankcí za dědičku ve všech zemích pod vládou Habsburků. Byla provdána za Františka Lotrinského a spolu se stali zakladateli rodu Habsbursko-Lotrinského, ze kterého pocházeli čeští králové do roku 1918
  Pragmatická sankce byla nový zákon, v českém právu však pouze upřesňující Zlatou bulu Karla IV. z roku 1348 ve věci ženského nástupnictví po přeslici rovněž podle prvorozenství po vymření mužských potomků. Byla přijata sněmem českým i sněmy korunních zemí. a potvrzena autoritou stejné váhy, císařem římským a králem českým. Pragmatická sankce byla zákonem plně legitimním a nástupnické právo náleží jejím potomkům v souladu s českým právem. Pragnatická sankce také stanoví, že následník trůnu se stává králem okamžikem smrti svého předchůdce. Přesto však nebyla instituce přijetí zcela opuštěna. Zástupci stavů, obcí a sněm a naposled čeští poslanci Říšské rady skládali panovníkovi hold, který měl zřetelné rysy přijetí. Naposled byl takový hold složen počátkem roku 1917 císaři a králi Karlu I.
  Tolik, pokud jde o následnictví.

  K dalším Vašim tvrzením:
  „Marie Terezie – v tom jsem se tehdy mýlil – byla sněmem stvrzena a pak jej prakticky zlikvidovala, čímž jasně jednala v rozporu se zemským řádem následná legitimita je minimálně pochybná, tím spíše, že Josef II. byl nekatolík a Franz Josef II. byl kvůli placet regium zralý na exkomunikaci.“
  Praktické zrušení českého sněmu Marií Terezií je nepravda. Jednak opomíjíte, český sněm se dopustil zrady, když v rozporu s předchozí, jí učiněnou přísahou přijal za krále Karla Alberta Bavorského a  že Marie Terezie měla po potlačení zrady právo potrestat zrádný sněm. Legitimita není jejím rozhodnutím, zřídit společnou česko-rakouskou kancelář ani pozdějším rozhodnutím o zřízení společné Říšské rady dotčena. Navíc ke zrušení, ani praktickému, českého sněmu nedošlo, existoval až do roku 1918 a to s pravomocemi, které žádný samosprávný orgán po zániku Habsburské monarchie už neměl. Z podstatných uvádím:
  v ústavě si mohl zemský sněm vyhradit oblasti své výlučné pravomoci, ve kterých už nemohly říšské orgány rozhodovat s výjimkou vojenských a zahraničních a záležitostí a měny.
  všechny říšské zákony, říšskou radou řádně schválené, nebyly na na území země účinné, dokud nebyly vyhlášeny zemským sněmem.

  „Josef II. byl nekatolík“ – vím, že papež tehdy uvažoval o jeho exkomunikaci, ale nakonec k ní nedošlo. Pravděpodobně byl svobodný zednář (ani to se nedá dokázat.), a jako takový mohl podléhat automatické exkomunikaci.
  „Franz Josef II. byl kvůli placet regium zralý na exkomunikaci.“ Tady byste měl upřesnit akt, o kterém se domníváte, že pro něj byl zralý a exkomunikaci a hlavně, kdo je císař a krále Franz Josef II., já a většina lidí zná jen císaře Franze Josefa I.

  Nechápu. proč by tyto skutečnosti, pokud jsou pravdivé, měly zpochybňovat legitimitu Habsburg-Lothringenů. To by bylo možné, pokud je mi známo, jen na základě bludů Wicklfových a Husových. Vicklif tvrdil, že kněz v těžkém hříchu neplatně koná úkony kněžské, Jan Hus toto tvrzení rozšířil tak, že i světská vrchnost v těžkém hříchu přestává být vrchností. Oboje bylo již v 15. stol. (Kostnickým koncilem, pokud ne dříve) odsouzeno jako blud. Navíc, ani Jan Hus netvrdil, že se ztráta oprávněnosti být vrchností v důsledku těžkého hříchu vztahuje i na dědice.
  K Vašemu tvrzení mohu jen dodat, že Bůh nedal potomkům Josefa II. ani Františka Josefa I. dosednout na trůn, Josef II. mužské potomky prostě neměl a syn Františka Josefa I. spáchal sebevraždu. Myslím, že Bůh v rámci své prozřetelnosti tento problém vyřešil aby nebyl pohoršením, a nemáme důvod se tím dále zabývat.
  „Ota žádným sněmem potvrzen nebyl a proto není Českým králem.“ Nezbývá, než souhlasit s tím, že sněmem nebyl přijat jako král. Ale na druhé straně je dobré vědět, že ani parlament Republiky československé ani nástupnické České republiky nikdy nepřijal zákon ani usnesení o sesazení krále nebo zrušení monarchie. Vzhledem k tomuto právnímu vakuu a ustanovení pragmatické sankce lze hájit i názor, že Otto I. je českým králem, i když nevládnoucím.
  Pokud jde o Vámi zmiňované panevropské živly v souvislosti s arcivévodou Ottou, nejsem si jist, jest-li je toto tvrzení nepochybné. Otto se sice vyjadřuje velice opatrně, ale na rozdíl od panevropského ideálu zániků a národů a ras v jediné mase Evropanů Otto vždy mluví o Evropě rovnoprávných a spolupracujících národů, což připomíná spíše ideál Svaté říše římské, jak byl formulován v době sv. Vojtěcha papežem Silvestrem II. a císařem Otto III., než panevropské ideály.
  „Nakonec jediným Českým králem je sv. Václav a ostatní jsou vždy jen jeho zástupci, kteří si vypůjčují korunu z jeho lebky.“ Toto je výrok, se kterým bezezbytku souhlasím.
  Pro podrobnosti svých tvrzení odkazuji na na web http://mariaterez.sweb.cz/index.html , kde se problematikou zabývám podrobněji zejména v článcích:
  Dědic a potomek Přemyslovců
  Český král
  Sesazení Habsburků a vyhlášení republiky.
  Habsburkové a český stát
  i v některých dalších

  S pozdravem

  7. 11. 2010 Ing. Mgr. Josef Pejřimovský

  • Paul Max píše:

   Velmi pěkné a fundované. Děkuji za odborné shrnutí. Pan Contras by mohl taktéž místo psaní husovsko-wikleffovských blábol navštívit občas texty odborníků – historiků např. na Wikipedii. Také by se dočetl jasná fakta zda císař a král bl.Karel byl nebo nebyl českým králem.

   • pan Contras píše:

    Pan Contras se řídí zásadou, že strom se pozná po ovoci a ovoce spolku tzv. Rytířú Panny Marie působícího proti apoštolátu představeného FSSPX je více než výmluvné.

    Docela by mně zajímalo, jestli kromě vyhrožování úderem (asi modrými knížkami do stolu), účastí na prozednářských sedánkách s Ottou v Brandýse a předvádění se ve směšných mundůrech předvedli tyto postavičky něco pozitivního třeba na poli sociálním, jak tomu bylo u rytířů zvykem.

    Chce-li pan Pospíšil moje příspěvky mazat, prosím, je to jeho právo. Pak nechť zařídí, aby si o mně pan Max neotíral svou antisemitskou hubu, v opačném případě donutím pana Pospíšila soudní cestou, aby mi umožnil se bránit, protože mně už tyto útoky proněmeckých kolaborantů obtěžují.

   • Paul Max píše:

    Vážený pane, pokud nedokážete uznat argumenty historiků – odborníků jimiž Vám pan magistr Pejřimovský v kostce vyložil důkazy že bl.Karel Rakouský byl skutečným českým králem, nemusíte narušovat diskuzi svými výhružkami a výpady. Do budoucna bych si vyprošoval, abyste veřejně nepublikoval nepravdy a zavádějící souvislosti o dalších diskutujících. Rytíři Panny Marie – nechápu souvislost s mojí osobou – neznám, nejsem členem, nemluvě o tom, že FSSPX a jeho apoštolát není v jednotě s apoštolátem katolické hierarchie v českých zemích. Nechápu v čem vidíte problém, pokud nějaký rytíř či nerytíř neposlouchá apoštolát FSSPX. To jako že musí poslouchat všichni FSSPX? Nevím jak Vy, avšak proněmecký či republikánský kolaborant nejsem, alespoň takové nařčení rozhodně odmítám. Také nejsem antisemita, jak píšete.
    Laskavě nevyhrožujte panu Pospíšilovi, buďte mu vděčný že Vaše nacionalistické výlevy vůbec zveřejňuje.
    Žádám Vás opakovaně: nepleťte se laskavě do naší diskuse s panem Semínem, žádal jsem jeho o zodpovězení otázek, nikoliv Vás. Danke.

    Pane Semín očekávám Vaši odpověd a důkazy o „Velkoněmectví“ pana Sladkého. V opačném případě jej upozorním na Vaše publikované informace, aby se mohl bránit pomluvám. Děkuji. Předpokládám, že jste nepověřil pana Hamische či Contrase aby odpovídal za Vás.

   • Hamish píše:

    Maxi, chápete, že pan Semín s vámi odmítá ztrácet čas?

   • pan Contras píše:

    Text pana Pejřimovského jsem četl, a kdybyste nebyl zaslepen, tak byste zjistil, že jsem nikde nepopíral, že bl. Karel českým králem byl, naopak jsem tvrdil, že Otta jím není. Pochopitelně by se jím za předpokladu, že by byl akceptován sněmem stal, před čím nás Bůh ochraňuj a naši národní patronové včetně toho Karla ochraňuj. Pochybná legitimita Lothringenů nic neměnila na faktu, že byli původně akceptováni, byť lze diskutovat o tom, v jaké míře svobodným sněmem.

    Doporučuji i prostudovat historické právní dokumenty třeba zde

    http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2006061903

    Za pozornost stojí zejména Andrászyho nota akceptující požadavky vítězných mocností války a postoj císaře o hodně jiný, než postoj kolaborantů šířících kolem sebe akorát nenávist.

    Vzhledem k tomu, že jste mi přisuzoval preferenci sionismu na základě fotografie jste pro mně antisemitou, což v případném podání zohledním.

   • Paul Max píše:

    Contras, není to tak dávno co jste zde tvrdil, že „králem jest král až na základě korunovace, stejně jako kněžství na základě svěcení“. Tvrdil jste dokonce, že ani František Josef I.nebyl českým králem atd. Vidím, že říkáte vždy jen to co se Vám hodí do krámu.
    Pověřil Vás pan Semín abyste hovořil za něj jeho jménem? Pokud ne, tak se laskavě nevměšujte do diskuse. Ještě jednou Vám za to děkuji. Mail na pana Semína nemám, nevidím jako špatné se zeptat veřejně na Institut sv.Josefa pokud je to dílo veřejné a veřejně se prezentuje např. i na tomto webu článkem pana Semína. Nemám proti FSSPX žádnou averzi (možná jen několik výhrad v rámci rakouského distriktu) nicméně mi není jasné, do jaké míry je Institut sv.Josefa věrohodně katolickým podnikem. Také, a to zdůrazňuji po několikáté, by v mých očích ztratilo toto dílo hodnověrnost, pokud by se jednalo čistě jen o laickou záležitost bez konkrétního hierarchického dohledu. Také potřebuji vědět jak hodnověrné jsou osoby v Institutu zapojené. Pokud zde pan Semín píše veřejně o druhých lidech a jejich „Velkoněmectví“ a svá slova nijak nedoloží, nezbývá mi nic jiného než mu buď věřit, nebo nevěřit. Pokud však veřejně lže (což jsem si začal v případě pana Sladkého ověřovat a začínám si to i myslet) nezbude mi nic jiného, než jeho názory a celý Institut brát jako málo důvěryhodný.
    Kdo jest věrný ve věcech malých, jest věrný i ve věcech velkých. Bohužel, ale nemohu pak věci hodnotit jinak.

   • David Hibsch píše:

    Pro:Paul Maxe
    Domnívám se, že zde skutečně není místo pro debatu tohoto druhu, které nabírá stále více osobního rázu. Moudřejší ustoupí, což neznamená, že „poopraví“ své postoje, nejsou-li mylné. Doporučuji Vám napsat přímo Michalovi Semínovi na jeho e-mail a vyžádat si odpověď stran tzv. Velkoněmectví pana Sladkého. Bude to rozhodně rozumnější, než zde protahovat tuto agónii, která se zvrhla v napadání a střílení od pasu (Vy x Contras, Hamish).

 13. Paul Max píše:

  V zásadě s Vámi souhlasím, nicméně se domnívám, že pokud zde někdo někoho veřejně pomlouvá, měl by se také veřejně omluvit či svá slova vzít zpět, pokud byl nepravdivě informován. Zvlaště pak by čestné jednání bylo očekávatelné od lidí, kteří se veřejně profilují ortodoxně katolicky… Od pana Semína jsem tento krok očekával. Bohužel se tak dosud nestalo. Je mi jasné, že určitě všechny diskuse nesleduje nicméně v této diskusi se on sám veřejně za Institut sv. Josefa aktivizoval. Kontaktoval jsem pana Sladkého aby se mohl také veřejně vyjádřit k celé záležitosti. Tímto považuji diskusi za skončenou a jsem zklamán z praktik kterými se někteří představitelé Institutu sv.Josefa zaštiťují.

 14. Michal Semín píše:

  Na p. Maxe jsem již nereagoval a reagovat nebudu, neboť si připadám jako u výslechu. Bohužel jsem, neznaje příliš svět internetových diskusí, podlehl zdání, že jej opravdu činnost Institutu sv. Josefa zajímá a že stojí o případnou spolupráci. Omlouvám se všem, ale především Martinu Sladkému, že jsem jej do této debaty zatáhl. Vedu s ním soukromou korespondenci a nebudu se tedy na adresu jeho aktivit na tomto fóru dále vyjadřovat. O tom, že jeho názory a aktivity nahrávají zájmům německého řešení středoevropské otázky, o tom nepochybuji, z toho však ještě neplyne, že Martin Sladký takovým vědomým „velkoněmcem“ je. Pokud k takovému zdání mojí původní formulací došlo, pak se mu touto cestou omlouvám.

  • Paul Max píše:

   Pane Semín omlouvám se, pokud se „moc ptám“, ale otázky jsem kladl z důvodu opravdového zájmu o spolupráci. Co se týče aktivit Institutu v otázkách výchovy a víry uvítám každý krok správným směrem a jsem připraven Vás podpořit. Nechtěl bych však jakkoliv podporovat zhoubný nacionalismus či demokratické hrátky se zkorumpovanými politiky jako např. při aktivitách D.O.S.T.u., proto jsem rád, že touto cestou Institut nebude s Vaším vedením směřovat. Děkuji že jste nepravdivé informace o panu Sladkém uvedl na pravou míru. Jak pana Sladkého trochu znám, tvrdit o něm že je „velkoněmcem“ může jen opravdu (Ignác promine)pouze debil, který nepozná myslivecký oblek…

 15. Vážení,

  abych pravdu řekl. lituji, že jsem se nechal zatáhnout do diskuse na těchto stránkách. Nám dojem, že věcná diskuse a argumentace se tady moc nenosí. Tedy, než je opustím, děkuji zn. Contras za odkaz na skutečně výjimečný soubor historických dokumentů. Ale připomínám, že dokumenty je třeba nejen číst, ale také chápat ve vzájemné souvislosti, co dokumenty říkají a naopak, co v nich není. Jen tak se lze vyhnout manipulaci a dezinterpretaci.
  Pana Semína prosím, aby specifikoval, v čem pan Sladký nahrává německému řešení středoevropského problému a kterému z těchto řešení. Historicky znám asi 3 německá řešení středoevropské otázky a alespoň jedno se podstatně liší od vilémovského i hitlerovského. Považoval bych za vhodné uvést nějaký příklad nebo odkaz na názory pana Sladkého, jinak tvrzení pana Semína postrádá na věrohodnosti. Podotýkám, že pana Sladkého neznám a zatím jsem neměl možnost najít nějaký jím podepsaný autentický text. Pokud pan Semín nechce diskutovat ne těchto stránkách, navrhuji mu, aby mi své názory poslal na uvedenou webovou stránku, pokud si nebude přát, nebude diskuse zveřejňována.

  Pejřimovský

 16. pro zn. contras

  Už jsem se nechtěl na tyto stránky vracet, ale tady jde o spásu duší, tak jsem své předsevzetí porušil. Udivuje mne Vaše opakované tvrzení o pochybné legitimitě Lothringenů, myslím, že z mé předchozí reakce jasně vyplývá, že pochybná není, leda ve smyslu wickleffsko-husitských bludů. Já jsem katolík, i když ne tradiční, ale wickleffsko-husitské bludy nezastávám, proto s Vámi nemohu souhlasit. Doufám, ža je to Váš osobní názor, nikoli názor představeného FSSPX. Pokud by takový názor zastával, byl by i on v bludu, a to tradičním – předkoncilním.

  Pejřimovský

  • cinicius píše:

   Při vší úctě, otázka „legitimity“ jakéhokoliv panovníka se spásy duší dotýká jen opravdu velmi, velmi volně. Zejména je-li to panovník reálně nevládnoucí.

   • Paul Max píše:

    Cinicie, při vší úctě Vámi zmíněný názor není pravdivý. Křesťan má projevovat lásku a věrnost své vlasti – je to jeho morální povinnost. Věrnost legitimnímu panovníku-králi, byť prozatím zbaveného moci republikánsko-bolševickým zednářstvem, určitě souvisí se spásou každého jednoho! Minimálně jako cizí hřích – vědomí toho, že byl nezákonně připraven o moc (např. obhajování pučistické republiky z r.1918) a také mlčení k republikánským zločinům proti vlasti a církvi. Vše souvisí se vším. Nelze vzývat Kristá Krále a zároveň vyznávat republiku.

  • Hamish píše:

   Kněžské bratrstvo je kněžské od toho, že sdružuje pouze kleriky.

  • Paul Max píše:

   Pan Contras nemá nic společného s FSSPX, ba bych řekl, že jeho názory jsou v přímém rozporu s názory biskupů FSSPX. Alespoň mi o jeho laickém členství ve FSSPX není nic známo. Až na pár úchylek v rakouském distriktu jsou povětšinou členové FSSPX katolíčtí royalisté. Bohužel někteří laici- příznivci FSSPX v Českých zemích fandí spíše nacionální republice než katolické monarchii. Je pak otázkou do jaké míry jsou vlastně katoličtí…

   • Michal Semín píše:

    Znám prostředí FSSPX velice dobře a to, co o něm píšete, neodpovídá skutečnosti. Nevím o tom, že by byl pan Contras v rozporu s názory biskupů FSSPX. V rozporu s čím? Vy si snad myslíte, že biskupové FSSPX věří v neomylnost habsbursko-lothringenského rodu?
    Nepište, Maxi, o lidech, které neznáte. Neznám jediného laika z okruhu FSSPX, který dává přednost nacionální republice před katolickou monarchií. Nyní definitivně zjišťuji, že další diskuse s p. Maxema jeho ideologicky zaťatou skupinou na toto téma nemá cenu.

   • Paul Max píše:

    Čechy Čechům….

    Pane Semín, opravdu tato slova nepoznáváte?

    Ad vaše mínění ohledně laiků spřátelených s FSSPX: proč někteří tito lidé kandidují do republikánských partají typu Svobodní atp.? Proč se přátelíčkují s „bratry“ zednáři např. z hradu? To jako rozvíjejí koncilní aggiornamento či ekumenu?
    Mám tomu rozumět tak, že když Vám názory kritiků nevyhovují, odsoudíte je jako ideologicky zaťaté? Pokud mohu porovnat články v časopise Te Deum, zatím jsem se nesetkal s žádnou obhajobou katolické monarchie. Ba spíše naopak. Dozvěděl jsem se,jak krásná je československá vlajka, jež vznikla zprzněním vlajky českého království. Mohl byste laskavě vysvětlit, proč takové politicky promiskuitní články zveřejňuje časopis Te Deum? Tyto články bych spíše čekal v učebnicích v dobách nedávno minulých…

 17. pan Contras píše:

  Já už se k tématu samému taky nechtěl vracet, ale musím říct, že mně velmi potěšil spisek, který je možno zakoupit v kapli FSSPX. Jedná se o práci z historického semináře CM bohoslovecké fakulty v Olomouci z roku 1937 s názvem K Velehradské vlastizradě. Můžeme v něm číst úřední zprávy o jubilejních slavnostech v roce 1869 a udělat si obrázek, jak zvrhlý žalář národů zacházel s katolickými knězi, kteří byli vláčeni po soudech pro to o čem kázali: tj. hájili svobodu Církve proti vměšování státu a existenci národa.

  Jen proto, že žádný z věřících tehdy nechtěl proti těmto „zločincům“ svědčit, nebyli nakonec pro nedostatek důkazů odsouzeni, dnes by se jistě příslušní zrádci našli.

  Vámi milovaným Habsburkům-Lothringenům vděčíme za obrovský odpad národa, neboť to byli oni, kdo zneužili Církev ke svým nechutným praktikám a Bůh je za to odvrhl jako Saula.

  Čechy Čechům.

  • Jazykozpytec píše:

   Čechy Keltům, Austrálii klokanům! :-))

  • Paul Max píše:

   Pane Contras, mícháte jablka a hrušky dohromady. Uniká Vám základní nit. Církev měla, má a bude mít v některých osobách či spolcích nepřátele. Je pak nasnadě, že tomu bylo i v jinak rozkošném R-U. Pokud snad k nějakým nespravedlnostem vůči kněžím došlo v R-U, je to jistě politováníhodné, nicméně nelze globalizovat, že tomu tak bylo cíleně od státní moci, potažmo snad od císaře Fr.Josefa I. Rozhodně však jednotlivé případy nelze srovnávat s republikánskými českými monstrprocesy z 50. let, či s okrádáním Církve od r.1918 až po dnešek.
   Vemte v úvahu i fakt, že jsou kněží a kněží… Konec 19.stol.byl nakažen morem nacionalismu a také modernismem (kněžstvo nevyjímaje), což vyústilo v Československu nakonec ve vznik Československé „církve“ – tj.jak píšete Čechy Čechům – je toho zjevné naplnění v otázce víry.
   Zcela konkrétně: kdyby dnes byli postaveni před spravedlivý soud někteří „kněží“ typu pana Hermana,Štampacha,atp., nebo pan prof.Halík nebyl císařem navržen na kandidáta na biskupa, musím bez okolků přiznat, že by mi to vůbec nevadilo.
   Pokud heslo Čechy Čechům myslíte vážně, můžete si podat „pod kotlem“ ruku s T.G.Masarykem, neb jak řekl (volně cituji): „My češi jsme všichni husiti“.

 18. Pane Semín, odpovídáte mimo mísu. Nepsal jsem o odmítnutí legitimity jako o hříchu, ale o bludném zdůvodnění odmítání legitimity Habsburg-Lothringenů, a na tom trvám.

 19. Standa píše:

  Laudetur Jesus Christus ! Sleduji tuto diskuzi od začátku a také se nerad zapojuji, protože to nepovažuji za plodné. Je lepší se třeba sejít při nějaké konferenci apod. Zpočátku jsem měl dojem, že Michal Semín mluví v souvislosti s „velkoněmectvím“ atd. Martina Sladkého o střeleckém spolku sv.Václava. Po určité době diskuze to Ondřej Karták převedl do linie řádu rytířů Panny Marie. Viz tento jeho příspěvek: pan Contras napsal:
  09/11/2010 v 21:03

  Pan Contras se řídí zásadou, že strom se pozná po ovoci a ovoce spolku tzv. Rytířú Panny Marie působícího proti apoštolátu představeného FSSPX je více než výmluvné.

  Docela by mně zajímalo, jestli kromě vyhrožování úderem (asi modrými knížkami do stolu), účastí na prozednářských sedánkách s Ottou v Brandýse a předvádění se ve směšných mundůrech předvedli tyto postavičky něco pozitivního třeba na poli sociálním, jak tomu bylo u rytířů zvykem.

  Jelikož nereagoval nikdo z řádu rytířů Panny Marie na tuto Ondrovu invektivu. Musím zde uvést na pravou míru, že výše řečené Ondrovo na adresu Militae Sanctae Mariae neodpovídá skutečnosti. Všechno co uvedl v souvislostí s Řádem není oficiální činností, ale pouze soukromými iniciativami Martina Sladkého. To uvádím proto, aby nebyl někdo zaveden do omylu. Také není pravdou, že MSM v českých zemích působí proti apoštolátu představeného FSSPX. P.Tomáše Stritzka. Tyto problémy již byly před časem vyřešeny kompetentními autoritami.
  V Kristu a Marii

  • Paul Max píše:

   Dle Vašich slov soudím, že mluvíte za Militii S.Mariae. Mohu mít skromný dotaz? Jestliže pan Ondra tvrdí, že řád působí proti vůli apoštolátu P.Stritzka, Vy zase tvrdíte pravý opak. Kdo mluví pravdu? Zajímalo by mne, jaký postoj má řád k republice, monarchii, kolektivní vině atp. Hlásí se někdo ze členů řádu k militantnímu nacionalismu typu pana Ondry, nebo se jedná o slušnou royální společnost?

 20. Michal Semín píše:

  Pane Pejřimovský, nevím, na co reagujete. Já jsem Vám žádnou odpověď neposílal.

 21. Michal Semín píše:

  Definitivně zde končím s diskusí. Cítím se být podveden dotazy „Velkého Pavla“. Nyní již definitivně vím, že nebyly kladeny upřímně, že odpovědi na ně znal jejich autor předem.

  • Paul Max píše:

   To je velká škoda pane Semín. Myslím že jste určitá kapacita co se ortodoxního katolicismu týče. Opět zde narážím na nepochopení a podjatost ve Vašich slovech. Otázky jsem kladl upřímně.

  • pan Contras píše:

   To je teda humus, končí na toto téma taky.

   • Paul Max píše:

    Jasně, došel Vám inkoust, pač jasně vidíte kam heslo Čechy Čechům došlo. Ono je to pěkně laciné se tvářit „tradičně“ a přitom kolaborovat s republikány a bolševiky v politice.

   • Hamish píše:

    Jste pekne trapnej, Pauli.

   • Paul Max píše:

    Hamisch, znáte staré české přísloví: „Postřelená husa nejvíc křičí“?

 22. […] Nea Marie Brkičová: Ve škole sv. Josefa: říjen 2010 […]

 23. […] Nea Brkičová: Ve škole svatého Josefa: říjen 2010 (2241 […]

%d blogerům se to líbí: