Quis autem custodiat ipsos custodes?

Quis autem custodiat ipsos custodes? To se ptám čím dál častěji. Kolikrát mám v této zemi pocit, že hlídači a pastýři byli vyměněni za nepřátele a služebníky zla. Dovídáme se od nich, že „manželství je natrvalo, takže bychom měli vybírat velice pečlivě, nicméně pokud by se to nepovedlo, není důvod věšet hlavu, neb církevní právníci jsou kabrňáci a ti nás vysekají ze všeho, i z manželství“ (P. Petr Piler SDB při vzdělávání vysokoškoláků)…

Doporučují nám teology, jejichž učení Kongregace pro nauku víry oficiálně zavrhla, a když na to někdo upozorní, je sepsut, že dnešní církev už naštěstí není církví jediné pravdy a že Kongregace pro nauku víry se běžně plete (P. Josef Hurt). Vysmějí se nám, že správce křesťanského webu nemá žádné povinnosti (zajistit, aby křesťansky vypadal, nepropagovaly se na něm potraty a věřící nebyli uráženi pro věrnost víře), pouze práva (P. Vít Zatloukal, tehdy ještě šéf sekce pro mládež ČBK).

V takovém prostředí už člověka máloco překvapí, nicméně nedávno jsem byl přece jen překvapen tím, kam až může degenerace katolických institucí zajít – naprosté dno mi předvedl MUDr. Prokop Remeš, „katolický gynekolog“, který vede“křesťanskou gynekologickou poradnu“ při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Proberme si svérázné názory tohoto pána, které veřejně hlásá, napadaje a urážeje každého, kdo se mu odváží oponovat.

Tento pán, jak sám přiznává, předepisuje pacientkám antikoncepci a IVF, pokud o to požádají. Jistě, není jediný „katolický“ lékař, který tak činí. Málokterý (či spíše žádný) z nich má ale tolik drzosti, aby tvrdil, že je to naprosto v pořádku – na straně lékaře i na straně pacientky. Aby tohoto dosáhl, neuvěřitelným způsobem si převrátil pojem výhrada svědomí. Princip zajišťující, že člověk nesmí být společností nucen ke zlému, si úplně otočil v princip, podle kterého má člověk s výmluvou na svědomí právo odmítnou závazné učení Magisteria a aktivně páchat objektivní zlo. Že je svědomí při svém rozhodování povinno respektovat učení Magisteria? O tom pan Remeš nejspíše v životě neslyšel.

Podle něj stačí, aby se žena s IVF či antikoncepcí „ve svém svědomí vyrovnala“, případně si našla vhodného zpovědníka, který jí to „povolí“ (nepřekvapilo by mne, kdyby součástí služeb pana doktora byl seznam vhodných „chápajících“ zpovědníků, zapadlo by to do jeho přístupu a chování), aby byl povinnen „respektovat její výhradu svědomí“ a žádané předepsat.

Že v tomto schématu žádná výhrada svědomí nefiguruje? Že antikoncepční prostředky mohou být ospravedlnitelné jen velmi výjimečně (za určitých okolností jako součást ochrany/obrany před znásilněním, či jako nenahraditelný lék), což rozhodně nebudou případy, kdy je MUDr. Remeš obvykle předepisuje? Že IVF nemůže být ospravedlnitelná NIKDY? Že on, jako katolický gynekolog v křesťanské poradně, je povinen to vědět a sdělit? Že je povinen jednat podle toho? Zkuste mu to říci/napsat – nevěřili byste, co všechno je „katolický gynekolog“ ochoten veřejně napsat, aby si to s vámi „vyřídil“. Dovíte se, že jste gauner, militantní katolík, uzavřená fanatická mysl… Další vzorky můžete najít v diskusích ChristNetu, ale nedoporučuji, mně se z chování a „argumentů“ pana doktora zvedá žaludek.

Jenom se smutně ptám: tenhle nechutný vykuk je to nejlepší, co dokázala prestižní pražská katolická nemocnice sehnat do své (křesťanské!!) gynekologické poradny? Je nějaká naděje, že ho někdy někdo po zásluze vyhodí? Nebo že se napraví? Je mi z toho smutno… Jak můžeme dnes od katolíků očekávat věrnost etickým principům Církve, když ti, kteří by jim je měli předávat a vysvětlovat, tak často stojí na straně Ďábla a v jeho službách je systematicky matou a mystifikují?

Doplněk z 29. 10. odpoledne:

Někteří zpochybňují, že antikoncepční prostředky mohou být ospravedlnitelné za určitých okolností jako součást ochrany/obrany před znásilněním a jeho důsledky (při anulování potratových rizik).  Fakticky to ale  není pro článek důležité – pokud bych se v tomto mýlil, poukazované pohoršení se jen zvětší…

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

Diskuse pozastaveny.

29 Responses to Quis autem custodiat ipsos custodes?

 1. Michal Semín píše:

  Dobrý článek, Ignáci. Připomnělo mi to jiné dvě kauzy. Tou první je laboratoř IVF v domě Josefa Jelínka, zakladatele Sdružení na ochranu nenarozeného života, Halíkova ministranta a blízkého spolupracovníka kardinála Vlka. Toho kardinála – a tím se přesouvám ke kauze č. 2 – který má na svých stránkách http://www.kardinal.cz ze zářijové návštěvy vranovského kláštera dojemné fotografie, na nichž se drží za ruku s P. (?) Františkem Holečkem, jehož spis je k dispozici zde: http://www.fsspx.cz/holecek.pdf. O předchozím působení P. Holečka kardinál Vlk pochopitelně dobře věděl, nejspíš jej právě Holečkova zkušenost se sběrem informací vedla k tomu, že to byl právě on, kdo byl pověřen denunciační kampaní proti tradičním katolíkům v ČR.

  • Mrsklesy píše:

   Proč může být odpuštěno apoštolu Pavlovi, který před konverzí pronásledoval křesťany, a ne p. Holečkovi?

   • Hamish píše:

    * nejspíš jej právě Holečkova zkušenost se sběrem informací vedla k tomu, že to byl právě on, kdo byl pověřen denunciační kampaní proti tradičním katolíkům v ČR.*

    Zkuste někdy číst text, na který reagujete.
    Holeček křesťany nikdy pronásledovat nepřestal.

   • jjstodola píše:

    Protože sv. Pavel o odpuštění stál.

   • Mrsklesy píše:

    Hamish:
    „nejspíš“ se synonymně řekne „jedna paní povídala“, a tudíž vypovídá nikoli o objektu informace, ale o jeho subjektu, že je schopen zaměňovat domněnky za fakta a utrhat tak na cti.

    jss:
    A p. Holeček vám to řekl, že o to nestojí?

   • Hamish píše:

    Jedna paní nepovídala. Jeho články, ve kterých psal lži o tradičních katolících, ještě donedávna zdobily stránky apha.cz

   • Mrsklesy píše:

    Hamishi, zkuste někdy číst text, na který reagujete. Ono „nejspíš“ se týká jiné části textu a informace, než na co reagujete.

   • Michal Semín píše:

    Víte, anonyme, kdyby bylo Holečkovi opravdu líto, co prováděl, když sepisoval lživé hanopisy na Lipový kříž, FSSPX, Te Deum, Institut sv. Josefa a lidi s těmito organizacemi spojené, tak by se jim omluvil. Což se nestalo. Vaše přirovnání se sv. Pavlem tedy kulhá. Vlastně je i docela rouhavé, neboť je to jako by se sv. Pavel po svém obrácení běžel objímat nikoli s pronásledovanými křesťany, ale se Sanhedrinem.

   • Hamish píše:

    Reaguji stále na jedno – Proč může být odpuštěno apoštolu Pavlovi, který před konverzí pronásledoval křesťany, a ne p. Holečkovi?

   • Mrsklesy píše:

    Víte, neanonyme M. Semíne, nějaké hanopisy jsme neměl na mysli, protože takové neznám (můžete uvést nějaké odkazy?), ale reagoval jsem na neustálé farizejské předhazování Holečkovy minulosti s StB, čehož dotyčný už výslovně litoval.
    Navíc ono vaše „nejspíš“ má skutečně hodnotu „jedna paní povídala“, neboť jde o vaši domněnku, které chcete udělit hodnotu faktu, a to nactiutrhačně.

  • Hamish píše:

   Důkazy předložte a naučte se skloňovat. Nejsme v Reichu, abyste první pád zaměňoval za pátý.

 2. Papo píše:

  „Je nějaká naděje, že ho někdy někdo po zásluze vyhodí? Nebo že se napraví?“

  Jistě ano, alespoň na to druhé.. U Boha není nic nemožné..

  • jjstodola píše:

   Taková naděje samozřejmě je, ale k obrácení dr. Remeše by pravděpodobně bylo třeba mimořádného Božího zásahu. A to Bůh nedělá jen tak, když máme „Zákon a Proroky“. Remeš si totiž ve své mysli vytvořil ďábelský systém racionalizace a ospravedlňování svého špatného jednání, který se jeví jako neprůstřelný a zavání hříchem proti Duchu svatému. Mimo to je také svůdcem maličkých, tedy člověkem, o kterém Kristus řekl, že by mu bylo lépe, kdyby mu byl přivázán na krk mlýnský kámen.

 3. Felix píše:

  Několik poznámek:
  1. Odkud to máte, pane Pospíšile: „(za určitých okolností jako součást ochrany/obrany před znásilněním, či jako nenahraditelný lék)“?
  2. Už jsem to zde psal, že webové stránky se mohou kdykoliv měnit a že je dobře vést archivy.
  3. Myslím, že uvažovat o tom, zda někdo dojde či nedojde k pokání, o „svádění maličkých“ apod. je odbočování od tématu a vydávání se na cetu plkání. Protože
  4. pan Pospíšil zde nastínil jisté téma, a tak, i když se to článe dobrý, není nejlešpí. Má nádech fňukání. Ten, kdo rozeznává skutečného pachatele, tj. zodpovědného, nemůže fňukat. Je to zase jako u ČSL a neEF. Ti jsou zodovědní. Proto nebudu naříkat nad ministerstvem, nebo dokonce nad společkem homosecuálů. Stejně tak zde: nebudu naříkat nad dr. Remešem nebo nad Nemocnicí pod Petříne. Proč zde ne nad nimi? Obojí podléhají katolické církvi, tedy ne Vám pane Pospíšile. A nebudu naříkat nad svatou katolickou crkví, protože zodpovědnost mají ti, kdo dostali mandát, aby stáli v čele. A za čtvrté (po neEF, ČSL, katoličckých představených dr. Remeše+té nemocnice) nebudu naříkat nad kard. Vlkem. I jeho někdo řídí, NĚKDO za něj zodpovídá. Nebuďte trapní a neskuhrejte, že ti tři v závorce + ten NĚKDO nemohou nic dlat. Právě protože mohou, jsou zodpovědni. Ne, zde není místa ke skuhrání.
  5. Hlupáčkům se stává podle hesla „vlk se nažral a koza zůstala celá“. A ta se nedejme ukolébat tím, když neEF vydá nějaké pro forma prolášení, podobně ČSL, nedejme se ukolébat tím, když bude dr. Remeš jako singularita odstavem, když ta nemocnice provede nějakou kosmetickou úpravu, když .. Jde o to, aby ti zodovědní se změnili k lepšímu skutečně a opravdově.
  ***
  Takže k fňukání není důvod pro toho, kdo v každém případě jasně vidí konkrétního zodpovědného. Ti ostatní ať fňukají: „doba je těžká“, „lidi jsou zlí“, „už to není jako dřív“, „nedá se s tím nic dělat“ „co tady člověk zmůže“ … D.O.S.T. fňukání

   • Felix píše:

    Tak tady. S dr. Skočovským ani se signály se nešpinit. Jsou signály katolické? Nejsou? Tak nás mohou zajímat jen tak, jako asi MF neb LN. Jsou? Z jakého titulu jsou? Jsou-li, je zde někdo zodovědný.Jsou lhůty pro vyřízení. Zodpovědný má svého představeného atd. Není to přece žádná velká práce. Zbytečné diskuse nemají cenu a jsou ztrátou času. Stačívají tři čtyři řádky a D.O.S.T.

   • cinicius píše:

    Signály jsou rádoby ekumenické internetové prostředí. Mít na nich blog je IMHO mravně indiferentní. Dr. Skočovský je seminarista a katolický psycholog specializující se na bioetické otázky, kterého si velmi vážím.

   • Felix píše:

    Tak já nevím. Na Vaše doporučení jsem to začal číst a hned na začátku věta: „Pokud HIV pozitivní partner násilím nutí ženu k pohlavní mu styku, může žena vyžadovat, aby použil kondom.“ Tak jsem to zase přestal číst. To píše ten skočovský o pekle? Kde to jsme?

   • cinicius píše:

    Ve 21. století…

   • Felix píše:

    Tak je tedy mimo. Protože katolické manželství je stené v tomto století jako ve století 14. A s HIV je to u katolíků taky stejné jako tehdy.

   • cinicius píše:

    Můžete to upřesnit?

   • Paul Max píše:

    Dr.Skočovský předkládá virtuální blbost. Pokud snad chce HIV nakažený manžel násilím přimět svou ženu k sexu, měla by se spíše obrátit na Policii ČR, než mu dovolit ji „použít“ k ukojení. Jednalo by se možná již také o trestní čin. Neexistuje jiná katolická cesta, než cesta naprosté abstinence. Z toho, že se někdo nemůže sexuálně stýkat se svou manželkou se ještě nikdo nepo. Kněží mají celibát a taky to neřeší. Tož tedy ciniku diferencuj. P.MUDr.L.Kubíček by ti řekl alespoň věci takto, vím to, chodil jsem k němu 4 roky na přednášky. Tedy: žádný kondom, žádný sex. Apropo: sex je pro děcka, chlapi si popijou.

   • cinicius píše:

    V ČR máš pravdu. Ale co v zemi, kde to není možné, protože tě policajt vyhodí, protože a) kamarádí s manželem, b) tamní zákony neznají znásilnění manželky? Nehledě k tomu, že obrátit se na policii jde zpravidla až poté, což může být docela pozdě…

   • neab píše:

    Myslim, ze takoveto rozbory a naturalisticke vyjevy nepatri do internetove diskuse. Evokuje to patologickou zaujatost vecmi tykajicimi se 6. prikazani a muze spise pohorsovat, nez uchvatit nadsenim z mravni bezuhonnosti pisatele.

  • cinicius píše:

   Problém je v tom, pane Felixi, že realistický člověk nemůže ani očekávat, že ti zodpovědní něco změní. Takže mu nezbývá, než o tom psát a doufat v zázrak.

   • Felix píše:

    Znovu opakuji, že vše v církvi je hierarchické. Je dobře přesné znát zodpovědného. A za něj někdo zodpovídá atd.

  • cinicius píše:

   Jinak každopádně jsem poslal do nemocnice milosrdných sester žádost o vyjádření.

   • Felix píše:

    To je právě chyba. Ta nemocnice má svého zřizovatele – nevím – katolického – nebo z jakéh titulu se hlísí k církvi; snad k to poslat boromejkám? A pokud jsou to ony, tak černý petr je na nich – samotnou nemocnicí nemá cenu se špinit. A když je to na boromejkách a ony se z toho nějak vyzují, tak to poslat na jejich generalát. A když ten se z toho vyzuje, tak to poslat na vatikán, umýt si rce a být v klidu. Nechci předjímat tento vsledek, ale čekal bych ho. Psát nemocnici je trapné. To je jako psát tomu, kdo z neEF fora stáhl tu učebnici. Nebo šojdrová nebo luxová něco kecnou a psát jim. To přece nemá cenu.

 4. […] Remeš se zřejmě rozhodl, že jako reakce na můj článek Quis autem custodiat ipsos custodes? nepostačí jen dehonestační kampaň na diskusích ChristNetu a vydal na něm na toto téma […]

%d blogerům se to líbí: