Za naše bratry a sestry aneb Už jsme spali moc dlouho…

Nedávno jsem se tázal, proč opouštíme své souvěrce, kterých stále více ve světě úpí pod čím dál brutálnějším pronásledováním (viz článek Křesťané, proč opouštíte své bratry?). Poté jsem také informoval o tom, jak dopadl můj test v podobě dotazu jednotlivým stranám a MZV ČR na téma pronásledování křesťanů v Pákistánu. Fakta a zjištění uvedená v těchto článcích i následné reakce mne dovedly k přesvědčení: spali jsme už moc dlouho.

Myslím, že je na čase začít v tomto směru dělat něco více, než dosud děláme. Jsem pro to, abychom vystoupili proti pronásledování křesťanů a začali systematicky nutit naše zlenivělé a cynické politiky, aby se v této věci angažovali. Občasné petice na záchranu toho nebo onoho jednotlivce nestačí.

Asia Bibi může dostat milost, ale zločinný „zákon o rouhání“ bude v Pákistánu platit i nadále. A dokud se ten nezmění a dokud si nevynutíme faktické dodržování práv křesťanů, nemůže si být žádný křesťan v té zemi jist životem, majetkem a vlastně ani špetkou práva na osobní důstojnost.

Bratři a sestry, rád bych, aby v druhé půli prosince nebo na počátku ledna proběhla v Praze demonstrace za pronásledované křesťany v Iráku, Indonésii a Pákistánu, spojené s požadavkem na české politiky, aby se tímto tématem zabývali, s vyhlášením petičních akcí na tato témata a somozřejmě s modlitbami za pronásledované.

Ty tři zmíněné muslimské země jsem vybral, protože zde je situace křesťanů (snad vyjma Severní Koreje) patrně nejhorší a vykazuje spoustu podobných rysů. Akce by se periodicky opakovaly v půlročním až ročním intervalu, pokaždé zaměřené na 1-3 problematické země.

Pokud jde o uspořádání zmíněné demonstrace, navrhl jsem ji vedení Mladých křesťanských demokratů, ale zatím jsem nedostal odpověď. Pokud by byla negativní, musel bych hledat jiné možnosti a spolupracovníky pro uspořádání této akce, a každopádně si říkám, že i kdyby MKD tu výzvu přijalo, bude rádo za spolupráci. A každopádně si myslím, že by v ČR měla vzniknout organizace, která by se tím systematicky zabývala.

Proto vás zde vyzývám, aby se ti z vás, kteří by s tímto chtěli pomoci (s organizací těchto akcí, jejich popularizací, vytvářením zpravodajství na téma pronásledování křesťanů, se založením organizace), se mi ozvali na emailové adrese redakce či mojí (duseahvezdy@centrum.cz cinik@centrum.cz). Výzva platí pro jednotlivce i organizace. Věřím, že můžeme přimět české politiky, aby se tímto problémem začali zabývat a podpořili tak mezinárodní tlak na zlepšení podmínek křesťanských uprchlíků a křesťanů v Pálistánu a Iráku i dalších zemích.

Ignác Pospíšil

Na závěr upozorňuji na nově vzniklou facebookovou skupinu, která se pronásledováním křesťanů zabývá formou zprovodajství a organizace modliteb, většinou z oblasti Indonésie: Modlitby za Západní Papuu

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány.

37 Responses to Za naše bratry a sestry aneb Už jsme spali moc dlouho…

 1. Michal Semín píše:

  Jsem pro. Počítejte s mojí podporou, Ignáci, jakož i Institutu sv. Josefa. A mého blogu. A vůbec.

 2. Papo píše:

  Správně, bojujme proti rouhání! Zameťme si nejprve před vlastním prahem, začněme v pokrokové Evropě!

  „Rouhání je dosud trestné v Anglii, kde je v judikatuře Sněmovny lordů definováno jako „pohrdání, urážka, hrubost nebo zesměšňování vůči Bohu, Ježíši Kristu nebo Bibli (…)“, přičemž rozhodující pro rouhačský charakter projevu nebo díla není jejich obsah, ale způsob prezentace, tj. přesněji „tón, styl a duch“. Evropský soud pro lidská práva ve věci Wingrove proti Spojenému království (1996)[1] neshledal nesoulad mezi anglickou úpravou trestného činu rouhání a právem na svobodu projevu.“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Rouh%C3%A1n%C3%AD

  „Pokuta až 25 tisíc eur (650 tisíc korun) hrozí od pátku v Irsku tomu, kdo by „publikoval nebo vyřkl věci, které jsou hrubě hanlivé nebo urážlivé v otázkách považovaných jakýmkoliv náboženstvím za svaté, a tím způsobil pobouření mezi podstatnou skupinou vyznavačů tohoto náboženství.“
  http://zahranicni.ihned.cz/c1-39709000-novy-zakon-v-irsku-za-rouhani-muzete-dostat-statisicovou-pokutu

  • Hamish píše:

   A kde se mluví o popravě rouhače?
   Trestat rouhání není a priori nic špatného. Ovšem předpokladem je, že to bude rouhání Bohu a pravé víře.
   To, že muslimští blázni trestají rouhání jejich lžiprorokovi, je samozřejmě zcestné.

   • Honza Kohoutek píše:

    To, že muslimští blázni trestají rouhání jejich lžiprorokovi, je samozřejmě zcestné.

    řekl Hamish

    Muslim bude považovat zase za zcestné zákony o rouhání v Evropě. A nechal by v platnosti zákony zakazující rouhání proti muslimské víře.

    Kdo tady na zemi a v tomto čase rozhodne, kdo má pravdu?

   • cinicius píše:

    @HK:

    Když už nic jiného, tak se obávám, že muslimové v muslimských zemích mají zásadně odlišnou představu o tom, co vše zahrnuje pojem urážka, respektive rouhání.

    A i u trestů za rouhání bychom se zjevně neshodli.

    Přidejte k tomu, že svědectví křesťana má menší hodnotu než svědectví muslima, a máte systém „zabij si svého křesťana“.

   • Hamish píše:

    Jene, Jene, proč vy jste vlastně katolíkem?
    Staňte se muslime, vždyť je to přece jedno.
    Podle vás.

 3. Papo píše:

  Další země: Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, (neevropský Izrael), Malta, Nizozemí.. http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law

 4. pan Contras píše:

  V Severní Korei se mnohé brzy změní. Jen by mně zajímalo, kde tam našli ropu, že se strýček Sam vrhá do dalšího dobrodružství.

 5. Miloš Hlávka píše:

  A co takhle pronásledovaní stoupenci Bahá’í v Íránu? Když demonstrovat za práva náboženských menšin, tak všech – či aspoň těch, které nepronásledují nikoho jiného. A bahá’ísté nikde na světě nikoho nepronásledují (a pokud vím, nikdy nepronásledovali), tudíž si naši úctu zaslouží.

  Zavádět zákon o rouhání v Evropě? Děkuji, nechci, to bychom časem mohli skončit jak v tom Pako-stánu, pardón, Pákistánu (t.č. strategickém spojenci naší „skvělé západní civilizace“). Nehledě na to, že dle Minutové moudrosti pátera Anthonyho de Mella „rouhání, jak známo, přináší duchovní útěchu tam, kde je odepřena modlitbě.“

  • cinicius píše:

   Na podobnou, jen obecnější, otázku jsem odpovídal už po mailu. Ty část odpovědi, která je relevantní, kopíruji:

   „Rozšíření záběru o jiné menšiny neplánuji. Nevěřím na spolky s příliš širokým záběrem, a ono už i samo téma pronásledování křesťanů je natolik široké pole, které nejspíše nezořem do konce života. Nevylučuji pouze situace, kdy bychom zahrnuli jiné menšiny, které jsou obětí téhož pronásledování (například hinduisté v Pákistánu trpí pod tímž zákonem o rouhání, co křesťanů, a je s nimi zacházeno týmž způsobem, takže v rámci tažení proti tomuto zákonu budou podpořeni i oni…)“

   Doplněk pro pana Hlávku: Irán je jistě stát, který přijde na řadu poměrně brzy. Pro stoupence Bahá’í v Íránu platí totéž, co pro hinduisty v Pákistánu.

  • Hamish píše:

   Hele, nechcete si ty své chvalozpěvy na heretické jezuity pět někde jinde? Pochybuji, že by se tu našel katolík se zdravým rozumem, který by četl de Mellovy synkretické blivajzy.
   Jak jsem psal výše. Zákon proti rouhání není špatný sám o sobě. Špatný je, pokud se aplikuje zvráceně.
   Falešným náboženským kultům patří maximálně tolerance, ne svoboda.

   • cinicius píše:

    Já je četl. U některých jeho perel je třeba je hodně kreativně vykládat, aby je bylo možno považovat za perly. A u některých kousků takový výklad neexistuje.

    Což bude asi ten důvod, proč Kongregace pro obranu víry oficiálně konstatovala, že obsah díla Anthonyho de Mella je neslučitelný s katolickou věroukou.

   • Miloš Hlávka píše:

    …a pan Hamish Bohu přikáže, co je má a co nemá považovat za falešný náboženský kult, že? :-)

   • cinicius píše:

    Já bych řekl, že Bůh v tom má jasno…

   • Miloš Hlávka píše:

    Ano, Bůh v tom samozřejmě má jasno, osobně si myslím, že našim hádkám, který kult je a který není falešný, se upřímně chechtá a z toho, jak se pro tuhle věc tu a tam i vraždíme (nejen v muslimských zemích – vizme ještě nedávno Severní Irsko), je mu hodně smutno. „Sobota je tu pro člověka, ne člověk pro sobotu,“ pravil svého času Ježíš. Předpokládám, že totéž by řekl i o náboženství(ch).

   • cinicius píše:

    Nemohu s Vámi souhlasit. A v Severním Irsku se prali nikoliv katolíci s protestanty, jak je zjednodušeně předkládáno, ale probritští loayalisté a proirští republikáni. Byl to nacionální konflikt, ne náboženský, byť loayalisté považují za svou povinnost formálně deklarovat protestantskou víru a republikáni katolickou. Ovšem duchovní, co jim ty bitky rozmlouvali, nikdo neposlouchal.

   • Hamish píše:

    Pane Hlávko (sic),

    poprosil bych vás, abyste nelhal, pokud nechcete skončit v pekle. A je úplně jedno, že na něj třeba nevěříte.
    Katolická víra je jediná pravá víra. Tak říká Bůh, tak říká Jeho Církev. Pokud se vám to nelíbí, prosím, klidně si svou svobodu zneužívejte a hřešte proti Pravdě. Je to ostatně vaše věc.
    Ale vysmívat se lidem, kteří hájí pravověří a zaměňovat příčiny za následky, snad může opravdu jen člověk zlý, nebo intelektuálně nedostatečný. Možná existuje více možností, nepopírám, ale znovu musím podotkout, že vy, jakožto člověk adorující zrádce Krista Štampacha, nekřesťanské žumpy všeho druhu, zřejmě nebude tím správným arbitrem, který by dokázal rozhodnout.
    Podle mne Bůh odvrací tvář, když vidí lidi jako vy. Lidi, kteří kroutí a ohýbají jeho Zjevení, plivají na Jeho Církev a urážejí ty, kdo hájí Jeho věc.
    Ale to je jen má osobní doměnka.
    Pravděpodobnější bude ten kotel, co je vám přichystán. Když budete hodně škodit, jistě budete smažen spolu se Štampachem a dalšími škůdci Pravdě.

   • Miloš Hlávka píše:

    Pane Hamishi, já NELŽU, možná se mýlím, ale nelžu. Lže ten, kdo tvrdí něco, o čem on sám ví, že to není pravda. To jen abychom si vyjasnili pojmy.

    Osobně si myslím, že žádná církev či náboženská společnost není jediná pravá (byť by to o sobě sama tvrdila, poukazujíc na to, že jí to údajně sdělil Bůh). Ani ta, jejímž členem jsem v současnosti já.

    Na nikoho neplivu a nemám v úmyslu nikoho urážet, to spíše Vy urážíte lidi na základě jejich názorů odlišných od toho Vašeho. Nebo jste si snad všiml, že bych své oponenty a jejich výtvory tituloval slovy „žumpa“, „zrádce“, „blivajzy“ atd.?

   • Miloš Hlávka píše:

    Ad cinicius, Severní Irsko:
    Zde je otázka, co byla příčina a co následek. To jest, zda náhodou probritští loajalisté se nestali těmi loajalisty právě proto, že byli protestanty a britská vláda – řekněme – rovněž (v závislosti na tom, nakolik považujeme anglikánství za součást protestantismu). Podobně republikáni.
    Nacionální ten konflikt byl těžko, když obě strany se hlásily k téže národnosti (irské) a převážně mluvily týmž jazykem (anglickým).

   • cinicius píše:

    @Hlávka:

    „Osobně si myslím, že žádná církev či náboženská společnost není jediná pravá“

    Myslet si to můžete, ale pravda to není.

    „to spíše Vy urážíte lidi na základě jejich názorů odlišných od toho Vašeho. Nebo jste si snad všiml, že bych své oponenty a jejich výtvory tituloval slovy „žumpa“, „zrádce“, „blivajzy“ atd.?!“

    jsou lidé a názory, u nichž to není urážka, ale přesné a nutné konstatování, které když nedáme najevo, tak urážíme pravdu…

   • Miloš Hlávka píše:

    @Cinicius:
    Ad „Myslet si to můžete, ale pravda to není“:
    To si samozřejmě myslet můžete, jako já si myslím své.
    Ad „žumpa“ atd.:
    Problém je v tom, že většina z těch, kteří jsou výše uvedenými výrazy častováni (redaktoři Getseman, páter Štampach,…) se určitě vyjadřují kultivovaněji, a to i v případě výrazného nesouhlasu. Že by „po ovocích poznáte je“?

   • cinicius píše:

    Neřekl bych ani tak kultivovaněji, jako politicky korektněji. Pokud je totiž pojem žumpa opodstatněný a přiléhavý, není důvod jej nepoužít. Pokud jde o kultivovanost odpadlého a exkomunikovaného pana Štampacha, vizte:

    http://ignac.bloguje.cz/778418-odilo-stampach-v-soukrome-poste.php

 6. Felix píše:

  Malím, že na této stránce nejpodnětnější je věta pana J. Kohoutka: „Kdo tady na zemi a v tomto čase rozhodne, kdo má pravdu?“ Dnešní krize je krizí pravdy. A protože dnešní systém je domgratický, pravdou je většinový názor. Za totality nacistické a komunistické byla pravdou slova vyřčená čelným blbem. Příznivci demogracie říkají, že lepší to být nemůže že je potřeba většině pravdu vysvětlit tak, aby ji pochopila a vzala za své. V islámských zemích je pravdou to, co lásá korán a islámští lídři. V křesťanství t není možné, protožednešní křesťanští lídři zastávají domogratické stanovisko, podporjí demogracii. Já osobně vidím jako jediné řešení změnu postoje křesťanských lídrů ve smyslu dřívějších postojů – ne ve smyslu islámské posice.
  Z tooto pohledu se mi jeví demonstrace jako blbost: Copak si někdo z jejích stoupenců myslí, že tak djde ke změne postoje křesťanských lídrů? Nebo jsou mezi zastánci demonstrace demograti, kteří si myslí, že většina lidu nazře?
  Jak jsem uvedl, jedinou možností je změna postoje církevních lídrů. A tu si myslím, že k té změně nepřispějí argumenty, ani demonstrace, ale srab. Srab vždy větší a větší. A pokračující popravy křesťanů, jakoli jsou hrozné, až církevní demograti poznají, že tu po desetiletí či staletí vládl omyl. Srab vždy větší a větší. Jsem jistě proti němu. Ale přijde čas, kdy církevní lídři budou moderní postj svých předchůdců odsuzovat stejně, jako odsuzují febronianismus a josefinismus svých předchůdů (ba stíle jen velice jemně), nebo telogii osvobození apod. Myslím, že nelze jinak. Jedině neúprosná reaita může změnit postoj křesťanských lídrů. A to na rozdíl od mínění lidu, vlády lidu. Tam žádná tvrdost reality nepomůže – viz Sodoma a zničený jerusalém. Ale u církevních lídrů ke změně zásluhou tvrdé reality dojít může. Podle rčení „jde to, ale dře to.“

  • cinicius píše:

   Pokud to jen malíte, je to dobře, bylo by horší, kdybyste si to myslel… ;-)

   • Felix píše:

    Já si to skurtečně myslím, ale má klávesnice má sedraná písmenka, takže píšu po paměti a tak to vypadá. Skrovné peníze investuji do jiných věcí, než je klávesnice. Teď momentálně spíš splácím dluhy. Zatím to jakš takš jde.

   • Felix píše:

    Ale uvědomil jsem si, že má úvaha má jednu vadu. Nápravu církevních lídrů v tom smyslu, jak jsem uvedl, nepovažuji za jistou – jen za pravděpodobnou (kdo jiný než oni by měli pochopit?), např. jednou ze zmámek konce světa je, že se Lucifer, či jeho sluha, posadí na pepežský stolec. Takže v tomt mě berte s výhradou, ale také je to jediná možná cesta. Uznávám, že dnešní moderní křepčení tuto naději snižuje.

  • BERAN píše:

   felixi, co když demonstrace pomůže zachránit paní Bibi život?

 7. pgjed píše:

  Píši v těchto záležitostech tu europoslancům, tu do Eurokomise, naposledy jsem psal ministrovi Schwarzenbergovi, kterému jsem připomínal, že je praktikujícím katolíkem a má tudíž i morální odpovědnost nemlčet a konat. Vše marno – házení hrachu na zeď. Zbývá jen otázka opravdovosti křesťanství mocných evropských křesťanů.

 8. mag píše:

  Nápad se mi moc líbí. Ráda jej podpořím (minimálně přítomností), bude – li to v mých možnostech.

 9. Felix píše:

  Řekl jsem si, že sem napíšu jeden postřeh z kostela, který s tím souvisí: Chodí sem sešitky „Křesťanská solidarita“ – takové modré. Je v nic o pronásledování křesťanů ve světě. Postřeh je ten, že jsou ze strany návštěvníků bohoslužeb provázeny absolutním nezájmem. Jsou zdarma a nebere si je nikdo. Všešchno zbude. Demonstrace to nespraví. Když tak singulární kněz, který bude o tom mluvit. Ale nevěřím v takové vanutí ducha, že by na každém knězi přistál jeden jazyk a on by podle toho promlouval. Naopak věřím v plnou zodpovědnost biskupů v tomt smyslu. A i biskup je veden – jendak taky vanutím ducha – ale hlavně Vatikánem. Takže místo demonstrace to směřujte tam.
  Pozn. Píšu ducha s malým d, protože jsou duchové různí (příkladmo duch doby apod.).

 10. […] Pákistánští představitelé sunitského islámu hrozí nepokoji, pokud bude prezidentem omilostněna Asia Bibi, křesťanka odsouzená k smrti za údajnou urážku Mohameda. Prezident původně milost přislíbil, nyní však dalo vedení země najevo, že by se dotyčná měla nejprve měla obrátit na Nejvyšší soud. Upřímně řečeno, myslím, že je opravdu nejvyšší čas začít pro naše pronásledované bratry a sestry něco dělat. […]

 11. Jana píše:

  „Modré sešitky“ – informace CSI (Mezinárodní křesťanská solidarita) by byly velmi užitečné, kdyby se jejich obsah podařilo dostat více „mezi lidi“. Jsou to informace, které se do našich sdělovacích prostředků vůbec nedostanou. Pokud vím, tak vedení CSI v ČR nemá žádné námitky (mají i vlastní webové stránky), pokud člověk napíše článek s využitím jejich údajů, stačí když uvede zdroj. Ovšem i tzv. katoličtí novináři tomu nepřikládají skoro žádnou váhu, jak je z jejich nezájmu vidět. Jednoho jsem kdysi požádala, aby mi pomohl s publikováním této tématiky ve světském tisku . . . nejdřív se dlouho neozýval a po mém dotazu mi vysvětlil, že v novinách momentálně nemají žádné volné místo. Slíbil, že se ozve, až nějké bude . . . čekám dosud . . . A na Christnetu mi také jednou objasnili, že vlastně křesťané nejsou nijak zvlášť pronásledovaní . . . Moc mě mrzí, že katolíci roztroušení ve světských povoláních tak málo dávají najevo svou katolickou víru. Jakoby si naši zbylí katolíci zakládali na image hodných a smířlivých lidiček za každou cenu a jakoby největší zločin bylo stát na zásadách víry a jít i do sporu kvůli podstatným věcem . . . Ustupovat se nedá do nekonečna. Myslím, že pronásledovaní křesťané z nezápadních zemí musejí být dost v šoku, pokud se do Evropy dostanou a potkají evropské křesťany . . .

  • cinicius píše:

   On je i problém, že sama česká CSI není moc akční a funkční organizací…

   • Jana píše:

    Nedokáži a ani nechci hodnotit, zda při jejich počtu, věku a zdraví mají na víc, než dělají – a co nikdo jiný nedělá – totiž alespoň vydávání a distribuce výše jmenovaného oběžníku a webové stránky.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: