Případ Bátora je mementem

Ministr Dobeš se rozhodl jmenovat na ministerstvo školství relativně konzervativního euroskeptika Bátoru z Akce D.O.S.T. a oheň je na střeše. Levicoví a pseudoliberární novináři a aktivisté okamžitě zorganizovali orgie běsnění nad tímto rozhodnutím. Připomněli nám tak, že od nich nemůžeme ve vztahu ke konzervativním tématům očekávat žádnou profesionalitu nebo slušnost. Většina z nás to nepotřebuje připomínat, ale někteří třeba ano. O to ale nejde.

Mnohem větším varováním je pro mne jako pro křesťanského komentátora a voliče to, co se dělo v řadách MKD a KDU-ČSL. Mladí křesťanští demokraté Dobešův krok podpořili. Není to sice obvyklé, ale Bátora s nimi dost spolupracuje, jeho Akce D.O.S.T. podpořila Pochod pro rodinu i Shromáždění na podporu pronásledovaných křesťanů a zorganizovala protest proti sexuální výchově na školách.

S tím problém nemám, s podporou Bátorovi souhlasím… Naopak děsí mne strašlivý vřískot liberální KDU-ČSL a MKD, či přesně fakt, že měl úspěch. Zuřivý útok na toto usnesení, vedený dle mých informací především Lucií Kmentovou a Marií Jílkovou, rychle přiměl vedení MKD k ústupu.

A to je průser. Jestliže stačí hrstka profesionálních liberálních a levicových demagogů, obskurní spolek jako SŽ KDU-ČSL a Lucie Kmenová, aby to tímto způsobem zamávalo s celou KDU-ČSL, tak se ptám, jakou důvěryhodnost a cenu pro mne jako křesťanského voliče taková strana má. A odpověď, která se nabízí, je bohužel nula-celá-nula-nic. Budu doufat, že MKD nakonec na CV usnesení na podporu Bátory oživí. A že KDU-ČSL si udělá jasno ve svém ideovém směřování. Není možné být naráz křesťany a těmi liberály, se kterými by její část chtěla hrát.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou.

86 Responses to Případ Bátora je mementem

 1. kdumb píše:

  Protestovala snad Kmentová či Jílková proti Laurenčíkové nebo Marksové-Tominové? Vadilo jim, že byl Pitthart v KSČ?

  http://david.blog.idnes.cz/c/178881/Kdo-je-tady-extremista.html

 2. Srdečné díky! píše:

  Milí a vážení mladí přátelé,
  navzdory onomu výše popsanému pozdějšímu vývoji děkuji moc a moc za včerejší cennou podporu a velmi si jí vážím.
  Bůh dává, Bůh bere. Není to poprvé, a jistě ani naposledy, a jen Stvořitel sám ví, k čemu je to dobré. Je výhodou křesťana, že se dokáže s touto maximou a jejími konsekvencemi upřímně smířit.
  Se srdečným a přátelským pozdravem
  Váš Ladislav Bátora
  předseda Akce D.O.S.T.

 3. Felix píše:

  Pane Pospíšile, pokud je zde dovoleno slovo průser, pak mi dovolte napsat toto:
  V souvislosti s kausou Vondra-Kalousek a zejména s kausou Bátora, je třeba jasně, rozvážně, veřejně a s plnou zodpovědností prohlásit:
  Petr Nečas, premiér České republiky, je HAJZL. Tečka.

  • Michal Kretschmer píše:

   Je tu ještě Roman Joch jako poradce Nečase. Někteří si od toho leccos slibovali. Nevím, co mu radí.

   Přemýšlím o tom, zda by nebylo vhodné Romana Jocha veřejně vyzvat, aby řekl, zda premiérovi radí např. zakázat nebo aspoň podstatně omezit potraty, zrušit tzv. antidiskriminační zákon, zrušit registrované partnerství, vypovědět někeré mezinárodní úmluvy umožňující zneužívání lidských práv, vystoupit z protikřesťanských mezinárodních organizací. A zda ho upozorňuje na jeho povinnosti jako katolíka, za kterého se považuje nebo vydává, v politice?

   Považuji za žádoucí, aby Petr Nečas buď se začal chovat jinak nebo byl dohnán k rpohlášení, že jeho víra pro něj v řadě politických otázek není směrodatná.

   • J. Jochová píše:

    Radí mu ve věcech, na které se ho premiér ptá. Bohužel na potraty ani registrované partnerství ani ty další věci se ho premiér nezeptal. Taky povinnosti katolíka v politice by měl premiérovi připomínat spíš jeho duchovní než poradce v úzce vymezeném okruhu témat, nemyslíte?

    A pokud si od toho někteří leccos slibovali je to spíš chyba v realitě možného a očekávaného.

    Samozřejmě vidím, že současná vláda má spoustu chyb a problémů, ale pořád si myslím (možná naivně, nevím), že reálně lepší nebude. Ráda se ovšem budu mýlit.

    S pozdravem Jana Jochová

   • Michal Kretschmer píše:

    Úkol poradce, lhostejno v jaké obalsti, se rozhodně nemůže omezit na zodpovězení otázek. Otázky zpravidla se týkají věcí, kde ten, kdo je klade, si uvědomuje problém, nebezpečí nebo potřebu podpory. Ale poradce by měl upozorňovat i na nebezpečí a nesprávnosti (samozřejmě ne pořád, není-li mu popřán sluch), které si ten, komu je raděno,vůbec nemusí uvědomovat nebo si myslí, že jsou málo významné či nezměnitelné, a tak se svého poradce na to vůbec neptá. Když se např. někdo chystá na nebezpečnou výpravu do obtížných podmínek (džungle, polární mrazy apod.), pak svědomitý poradce ho upozorní na věci, které třeba ani netuší. Mám osobně s tím analogickou zkušenosti jako poradce v oblasti nasazování výpočetní techniky a jejich aplikací.

    Povinnost zpovědníka nebo duchovního vůdce je jasná, ale ten mnohdy nezná potřebnou materii, aby mohl upozornit na hříchy (pokud vůbec je ochoten konat, co konat má).

    Psal jsem to proto, že je třeba přes někoho sdělit Petru Nečasovi, že jeho působení ve funkci předsedy vlády neodpovídá katolickým principům. Je mi jasné, že existují věci o kterých nerozhoduje jen on sám, že ke změně zákonů potřebuje získat potřebný počet hlasů v parlamentu a senátu, ale měl by se o to snažit a především dát najevo své postoje, byť budou menšinové. Pak by mohl mít čisté svědomí.

   • Felix píše:

    Tříbí se nám to, tříbí. A ono se to vytříbí. Uhýbat je stále těžší, nakonec nebude kam. Budou sedět v koutě a lidi po nich budu plivat.
    1. http://www.ctk.cz/sluzby/slovni_zpravodajstvi/vseobecne/index_view.php?id=602709 To je obvinění Bátorovců zleva.
    2. Svobodomyslní a vyspělí Američani zavraždili svých na 50.000.000 potomků. To není obvinění Ameriky zleva, jak kdosi kafrá.

   • vaše čtenářka píše:

    Milý Pane, sleduji Vaše články, nepostrádají logiku a údernost, co však často postrádají je takt a smysl, někdy mi přijdou tím i kontraproduktivní, proto jsem se rozhodla Vám napsat. Není křesťanské mít na druhé maximalistické požadavky!!! Je to dokonce svým způsobem rafinovaně zlé, zvláště jsou-li adresovány křesťanům činným v politice. Každý si musí hlídat své svědomí sám, a věřte tomu, že si hlídá! Nemusíte hned každému sdělovat co by měl a neměl dělat a kdy a jak! Také obviňování nikdy k ničemu nevede. Pokud by Kristus začal svá kázání slovy: „Jeste všichni banda nevzdělaných, podplatitelných ničemů a zrádců, měl by jistě Pravdu, ale ničeho by s námi nedosáhl! Taktiku je třeba volit v lásce a pravdě s ohledem na dosažení cíle. Jaký má být cíl Vašeho článku mi zůstalo utajeno.

  • Markéta Bahníková píše:

   Ničemu nerozumíte, ničemu nepomůžete, slon v porcelánu, možná naivní, možná navedený, tvůrce nepokoje.

  • Michal Kretschmer píše:

   Ad vaše čtenářka, která zde napsala: „Není křesťanské mít na druhé maximalistické požadavky“. Neznám více maximalistický požadavek než ten, který čteme v Písmu svatém, když Ježíš říká v Mat 5,48 „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Podobně čteme v 1 Petr 1,16 „Buďte svatí“, kde apoštol cituje ze Starého zákona, kde je to vícekrát (např. Lev 20,7). Jistě, že všichni těmto požadavků zdaleka ne plně dostáváme, ale jsou na místě. A to jde o prosím požadavek na dokonalost; tím spíše je na místě vyslovit požadavek ne už tak maximalistický, abychom těžce nehřešili a nezahynuli.

   A ohledně těch ostrých slov na adresu hříšníků, těch v Písmu najdeme také dost, někdy (jak se zdá) i na začátku řeči jako v Luk 13,3: „Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete“. Nebo takový sv. Jan Křtitel v Mat 3,7: Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?

   • Felix píše:

    Mluvit o Pánu Ježíši tak, jak tady někteří činí, mi přijde jednostranné. Na jednu stranu se zpívá „sladký Ježíši“, na druhou On sám řekl slova, která si vrchnost ani netroufla zařadit do čtení, takže většina katolíků o nich vůbec neví: „Vaším otcem je ďábel.“ Na jednu stranujedné řekl „už nehřeš,“ na druhou stranu mluvil o přivázání mlýnského kamene na krk a hození do moře. Na jednu stranu na jednoho pohlédl s láskou, jindy se rozhlédl s hněvem. Jednou řekl, že víra dotyčného zachránila, jindy řekl tu nejhroznější možnou hrozbu všech dob: „Obraťte se, neboť se přiblížlo Boží království.“ Jednou řekl, že musí zůstat v domě dotčného, jednou mluvl o házení perel před vepře. Není dobré po vzoru moderních katolíků říkat, že Bůh SZ byl tvrdý, Pán ježí naopak láskyplný. Kdo zná SZ i NZ, musí uznat, že NZ je v některých ohledech oproti SZ až hrůzostrašný: tam přicházela smrt časná tady věčná. Ano ano, to je důsledek řeči ano ano, ne ne. Kdo se odváží volat po řeči ano ano ne ne, musí pijmout i její občasnou nekonečnou tvrdost. Stejne jako její občasnou nekonečnou mírnost.

   • vaše čtenářka píše:

    Ne milý pane, škoda že jste nic nepochopil. Jen Bůh na nás může mít maximalistické požadavky, ne mi mezi sebou navzájem! Vy určitě znáte i citáty z písma které mi dávají za pravdu, ty o třísce v oku bližního, ty o tom jak jeden má považovat druhé za lepší, vědom si svých chyb adt. nebo ne, najednou neznáte písmo? Proč? Nejde mi o to, že by se nesmělo druhé kritizovat a být dovíjak naivně chápavý… Každý má právo kriticky se vyjádřit k druhým, vzláště jsou-li politicky činní, vždyť i já Vás zde kritizuji. Jde ale podle mě o to, co se tou kritikou sleduje a jaký dopad může na kritizivanou věc mít. Já například věřím, že by jste mi mohl dát nakonec za pravdu, zvláště, když si uvědomíte, že takovými maximalistickými požadavky maximálně dosáhnete toho, že vedle Vás nikdo jiný neobstojí a pak se budete muset bít proti všem nepřátelům (vnitřním i vnějším) sám jako ten pověstný kůl v plotě.
    Vaše čtenářka

   • Hamish píše:

    Zasadni rozdil, ovsem je mezi „mit maximalni naroky“ a „mit pochopeni“.
    Maximalni naroky na nas ma Buh, to jiste. Nechapu uz, proc bych je nemohl mit ja sám na sebe, na druhe. Kdyz vim, ze jen a pouze dodrzeni techto maximalnich naroku zajistuje spasu duse (jakkoliv je z lidske strany bez milosti Bozi nemozne dosahnout spasy). Proc nesmim po druhych pozadovat maximum a pritom mit pochopeni (ne souhlas) pro ty, kdo klopytaji, padaji, ale chteji znovu vstat a naroky opet plnit? Vzdyt prece nic jineho Cirkev po cela staleti nedela.
    Chapat druhe a odpoustet jim jejich poklesky, ale sobe neodpustit zadny.
    Chapat druhe a pomoci jim znovu na Cestu, pokud svych padu lituji.

   • Hamish píše:

    Errata – „zasadni rozdil neni“
    Dik

   • vaše čtenářka píše:

    Tak ještě jednou, maximalistické nároky na sebe a na druhé nemůže křesťan mít, neboť mu je to stejně prd platné, protože dokonalý je jen Bůh, takže ve svých požadavcích budete milí pánové (Kretschmer, Felix, Contras i Hamisch) určitě zklamáni. Nejlepší bude, nechtít být soudcem ani nad sebou, ani nad ostatními. A soud a požadavky nechat, naštěstí milosrdnému, Pánu. Tento akt předání soudu Bohu nám přitom vůbec nebrání diskutovat, přít se, bojovat ani dělat jakékoli jiné dobré skutky.
    Vaše čtenářka

   • Hamish píše:

    Aha.
    Takze jinymi slovy ten vas kontradiktorni blabol rika, ze Pismo citovane panem Kretchmerem lze, chapu dobre?
    Nebo jste chtela sdelit něco jineho?
    Nevidim zadny zasadni problem (a Cirkev koneckoncu taky ne,staci otevrit Mravouku) mezi pozadovanim od sebe i druhych maxima (id est dodrzovani Bozich prikazani) a presto byt stale zarmucovan nedokonalosti skutku svych i druhych. Bez toho, abych o dokonalost neprestaval usilovat. Proto to je pozadavek Pane.
    Milosrdneho Pana Boha do toho neplette. Jiste chape nasi lidskou slabost, ale jen pro vase modre oci nepujdou nekajici hrisnici (tto jsou ti, kdo neusilovali o dokonalost) rovnyma nohama do nebe, ale do pekla.

   • pan Contras píše:

    Když už „vaše čtenářka“ zmiňuje pana Contrase, tak aby se taky vyjádřil.

    Vždycky bylo mezi katolíky většina lidí, kteří nevěřili, že Bůh může velké touhy a vysoké nároky nejen duši dát, ale i splnit těm, kteří v něj důvěřují, že od Něj všechno dostanou, přičemž to může a má!! dojít tak daleko, že „Duše, která je sjednocena láskou, nemá ani první hnutí“ (sv. Jan od Kříže, Výroky, č. 128).

    Netřeba poslouchat pana Contrase, stačí přečíst Dějiny duše či Plamen svatého Jana od Kříže. Ti, kteří Bohu nedůvěřují, že je skutečně chce učinit a budou -li důvěřovat i učiní postupně dokonalými a ne pouze po lutheránsku bude tolerovat a přikrývat špínu se skutečně budou plácat ve své bezbřehé toleranci ke zlu (u Nečase pak nejde o maličkosti které je mnohdy vhodné tolerovat v naději, že na to člověk časem sám přijde a nebo ne, le do pekla kvůli nim nepřijde).

    Ke kůlům v plotě pak nutno poznamenat následující:

    Ti, kteří se od křesťana odvracejí proto, že usiluje být dokonalý, nestojí za to, aby po nich truchlil. A dělá-li to je to přinejmenším nedokonalost, ale spíše hřích.

   • pan Contras píše:

    Ještě bych poznamenal, že se mi chtělo citovat svéráznou hlášku Václava Durycha, která by jako odpověď sedla, ale žena mi to rozmluvila.

   • pan Contras píše:

    A ještě jedna poznámka a vrování: Úkon vůle, kterým někdo odporuje vnitřně tomu, že někdo chce s pomocí Boží být dokonalý je naplněním skutkové podstaty jednoho ze 6ti hříchů proti Duchu sv. – odporu k duchovnímu dobru bližního, nebo-li závisti Boží milosti. Je to velice nebezpečné a jde o duši.

   • Michal Kretschmer píše:

    Děkuji diskutujícím, kteří mě podpořili.

    Snad ještě jedna poznámka: Nejde o vznášení požadavků z mé strany, že bych si je osoboval. Jsou to požadavky Boží. Nic nebrání ty požadavky připomenout.

    Ohledně Petra Nečase se ani nejednalo z mé strany o nějaké „maximalistické“ požadavky; snahu je naplňovat bych opravdu přenechal jeho duchovnímu vedení. Šlo o požadavek, aby se projevoval jako katolický politik, usiloval o potlačení zla (odporujímu přirozenému mravnímu zákonu, te tedy jen něco zlého ze specificky křesťanského pohledu) a prosazoval dobro. A snažil se napomáhat uskutečnění toho, co Pius XI v encyklice Quas primas požaduje od politiků ohledně Kristova království.

   • miroslav krabec píše:

    Spokojte se s tím, co můžete ovlivnit bez hádek, i když se vám to jeví jen jako nepatrné, a to i tehdy, když si myslíte, že byste něco mohl více prosadit jiným způsobem a pomocí sporů.

    don Francisco de Yasu y Xaver
    http://www.refugium.cz/?id=kniha&vyber=144

   • vaše čtenářka píše:

    Milí pánové je mi líto, že jste nepochopili, ani jeden z Vás nereaguje na to co jsem zde napsala. Pane Hamischi neřekla jsem (ani si to nemyslím) že nekajícníci půjdou rovnýma nohama do nebe. A pane Contrasi už vůbec z mých příspěvků nevyplývá že je snad špatné (či marné) usilovat o dokonalost, Pane Kretschmere obávám se, že se mýlíte, když považujete reakce pánů za svou podporu. Opravdu si myslíte, že je bohumilé druhé kontrolovat, jak si plní své povinnosti? Nemáte dost trpělivosti, nebo čeho, aby jste reagovali věcně, nebo to nechali být?

   • Michal Kretschmer píše:

    Nejde o to kontrolovat druhé, jak plní vé povinnosti, pokud jde o běžné případy sousedů, spolupracovníků apod. U politiků je však jiná situace tam, kde jednají k prospěchu nebo ke škodě dobra společnosti. Jde o kontrolu ne svědomí politika obecně, ale o sledování jeho politické činnosti. Ne tedy třeba jestli onen politik se dobře chová ke své ženě. Ostatně to přece i voliči mají dělat u poslanců, senátorů či obecních zastupitelů , aby věděli, zda ho příště mají či nemají volit. A tam, kde politik nejedná správně, je mnohdy zapotřebí mu to sdělit.

 4. Pavel píše:

  „orgie běsnění“
  „strašlivý vřískot“
  „Zuřivý útok“

  :-D

  • cinicius píše:

   Projdi si pár článků a zjistíš, že to první je přiléhavý termín. A kdyby sis přečetl kvílení Lucky Kmentové na Facebooku, tak pochopíš, že i zbytek sedí…

 5. Anton píše:

  Už sem to Kmentový napsal.., to je ale taková ….. !!!

 6. kdumb píše:

  Toto napsala Lucie Kmentová na svou zeď: „@novináři: UGRILUJTE toho Bátoru konečně jako ..“

  Nepřipomíná Vám to situaci, kdy Židé řvali „Ukřižuj, ukřižuj ho!“?

  • pan Contras píše:

   Čemu se pořád divíte. Takové čubky demoliberální revoluce to halt daleko dotáhnou, je třeba si zvykat a bude hůř.

   Deratizace shůry může přijít zítra, ale třeba za sto i více let. Nepochybně se na každou svini vaří voda a při osobní soudu se jí dostane retribuce. Zaráží mně ale ty naděje v nějakou politickou změnu u zde přítomných. Lidskými silami se už nedá nic změnit.

   • Paul Max píše:

    Myslel jsem, že kráčíte s transparenty v rámci akce D.O.S.T. vstříc lepším bobozítřkům. A teď chcete deratizovat shora? Nechápu teď Vaše motivy pane Contras. O co Vám jde? Jste provokatér?

  • pan Contras píše:

   Motivy jsou prosté, osvobození vlasti od zrádců a její obrácení, ne však ke zdegenerovanému Calergiho panevropanovi, ale ke Kristu.

   Bez toho druhého lze dosáhnout toho prvního toliko omezeně a maximálně přežívat. Ale bobozítřky nejsou pravda tak špatnou volbou, je třeba nejen Božího zásahu, ale i retribuční spravedlnosi a to jak věčné, tak časné.

 7. kdumb píše:

  Jedna Lucka vládne všem,
  jedna jim všem káže,
  do mainstreamu přivede,
  do temnoty sváže.

 8. jjstodola píše:

  Celý tady tenhle „demokratický“ stát je nesmysl.

 9. Felix píše:

  To je legrace: čtu, že všichni protestují proti mediální popravě pana Bátory.
  To se dělá takhle: napřed se udělá poprava. A pak proti ní všichni protestují.
  Ti kdo popravili, jsou spokojeni. A ti kdo protestují, taky. Dobrá věc se podařila.
  A čekáme na další kausu.

 10. Felix píše:

  Tady je jakýsi sumář faktů kausy Bátora pro porozumění: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/novinar-sidlo-na-nas-tlacil44-zni-od-mladych-lidovcu/ Jak jsem psal výše, pan Bátora skončil, takže se za něho už všichni můžou pevně postavit.
  O Vondrovi-Kalouskovi se na DaH bohužel nepíše, takže sumáře není třeba, ale případ je to stejně tak pikantní.

 11. Felix píše:

  Ještě jsem objevil toto – trochu se divím, že jindy tak pohotové DaH to ještě nezveřejnily:
  http://www.euportal.cz/Articles/7318-otevreny-dopis-arcibikupovi-dominiku-dukovi-utoci-halik-na-prezidenta-jmenem-cele-katolicke-cirkve-.aspx

  • jjstodola píše:

   Člověk by nevěřil, kdo všechno je hluboce věřící katolík.
   http://zod.reformace.cz/planovane-rodicovstvi-cislo-65
   Ačkoliv jsem nikdy nepropagoval právo ženy na vraždu dítěte, sám bych se za hluboce věřícího katolíka označit netroufl. Ale nechci reptat jako ti déle pracující dělníci na vinici. Pokud Pán dal hlubokou víru paní Volfové, je to spravedlivé. Pokud paní Volfová přidá k hluboké víře rovněž lítost (veřejnou) nad zlem, které veřejně hájila a nabude také nějakých vědomostí (Halík není biskup apod.), pak se těším na spolupráci na vinici Páně.

   • Felix píše:

    Pane Stodolo, děkuji za ten odkaz. Přesně takhle si představuji katolickou žurnalistiku. Volfové to jen prospěje.
    Jinak k panu Nečasovi – ani on ani já nic neměníme: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/necas-trva-na-svem44-batora-je-neprijatelny/ Je pozoruhodné, že pro tohoto „pravicového politika“ je stádo bývalých komunistů na ministerstvech naopak přijatelné. Vůbec i pro ostatní křiklouny je internacionalistický komunismus přijatelnější, než nacionalismus. To je vlastně to slovo Eurosojuz, které jsem použil v jiném kmentářo.

   • Hamish píše:

    Ona už se od té doby jistě obrátila ;)

   • jjstodola píše:

    Obrátila se dokonce natolik, že píše veřejné dopisy svému ordináři, kterého by měla raději prosit o sejmutí exkomunikace za veřejnou propagaci potratů?

    To musel být velmi prudký obrat. Měla by napsat příručku „Kterak se stát svatou Kateřinou Sienskou za půl roku“.

   • Felix píše:

    Nejsem církevní právník, ale mám dojem, že uplynulo pět let a to je jakási lhůta u jakýchsi exkomunikací. A nerozváděl bych to, ten citát fakt stačil. Netřeba ubíjet, stačí plesknout. Jsou jiní kádři a tam to nepomíhá.

 12. jjstodola píše:

  To je dobré – biskup Halík.:-) Leda ve snu (jeho).

  • Felix píše:

   Nemylte se, pane Stodolo. Msgre. Halík plně stojí za Duchem Assisi a to je v této době vstupenka do horních pater.

   • jjstodola píše:

    Dalo by se možná říci, že nabyl biskupského svěcení in voto skrze ducha Assisi, ne? :-)

 13. Felix píše:

  Je tu celkem mrtvo, tak trochu legrace: Komunistický aktivní extrémista se rozohňuje proti domnělému extrémismu: http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/extremista-na-skolstvi/

 14. Felix píše:

  A není to jen komunistický extrémista, ale tu zase jeden zelený mrzáček přednáší patologii: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/style=default/zpravy/z-domova/liska-klausovy-nazory-oslovuji-patologickou-sedlinu/

 15. pgjed píše:

  Je třeba si nelhat a nebýt užitečným hlupákem s povrchním prvoplánovým vnímáním.

  1.) Věc nezačala tím, že „ministr Dobeš se rozhodl…“, ale podle všeho tím, že někdo z Klausova okolí (to samo je pro křesťana varovné) si Bátoru vyhlédnul a zařídil aby nejspíše samotným Klausem byl Bátora Dobešovi doporučen. Dobeš tísněn koaličním tlakem i uměle vyvolanými kauzami, motivovanými snahou úředníků a politických přísavků kolem MŠMT překazit jeho úsilí o zavedení pořádku ve státních maturitách i ve školství obecně, nepochopil léčku a chopil se domnělého stébla. Třeba mu to došlo dodatečně na JIPce

  2.) Bátorova osobní historie nezačíná iniciativou D.O.S.T., jejíž deklarace by sama o sobě byla velmi pozitivní, kdyby následně nesloužila k podpoře prapodivných stínů naší politické scény, jako např madam Bobošíková. Bátorova osobní historie spočívá v úzkém kontaktu na nepochybně neonacistickou, zakázanou Národní stranu.

  3.) Hlavní pachatel a možná i iniciátor kauzy namířené proti křesťanu Dobešovi, ateistický pragmatik Klaus, v reakci na všestranné pobouření, které bylo očekávatelné, jako šikovný manipulátor a zkušený demagog odvrátil pozornost od své osoby, zbytečným a nevyprovokovaným útokem na další dva křesťany Halíka a Pavlicu. Pavlica mlčí, bláznům je zbytečné odporovat, ale Halík to Klausovi vytřískal naplno tak, jak si to myslí spousta lidí konzervativně zaměřených.

  4.) Výsledek: Šikovnou intrikou se podařilo zpochybnit a proti sobě postavit několik významných křesťanských osobností a co hlavně, ukázat, jak křesťané nedokáží držet pohromadě a jak se dokáží rozdělit a hádat do krve pro dva hajdaláky, kterým křesťanství nejspíš neleží ani v patě a jenom šikovně využívají situaci ve svůj prospěch.

  5.) No a do toho Duše a hvězdy, jako vždy s bubnem na zajíce, hlavně, když je příležitost kopat do lidovců. Prostě hustota užitečných trotlů, kteří si nevidí ani na špičku nosu, je mezi křesťany zvlášť vysoká

  Petr Gabriel st., Jedovnice

  • Irenej píše:

   Tak Mons. Halík je křesťan. Slyšte, slyšte!

   Já o jeho obrácení ještě neslyšel, díky za čerstvou zprávu.

   ;-)

   • pgjed píše:

    A co 1. ze sedmi hlavních? Ostatně i pro vás platí Mat. 7, 1-5. Ale hlavně, že jste spokojen sám se sebou.

  • jjstodola píše:

   To je asi tak pravděpodobné jako to, že někdo ušil boudu na profesora Břetislava Horynu. Proč by Václav Klaus ničil Dobeše? Proč by chtěl ničit křesťany, když se jimi naopak obklopuje (Hájek atd.)?

   • pgjed píše:

    Dobeš je po letech nestoudného rozkrádání rozpočtu MŠMT přes různé projekty první, který brání těmto penězovodům, které zdaleka nekončí jen v privátních kapsách. A to je velmi proti srsti spolku liberálů zakořeněných na MŠMT po léta.

    Hájek – dobře a to ATD. je kdo? Ovšem i kdyby měl VK kolem sebe jenom křesťany, ovoce není křesťanské. Byť se verbálně hlásí k ledasčemu, prakticky je nejvýznamnějším relativizátorem hodnot věrohodným asi jako Grebeníčkovy řeči o demokracii a svobodě. Bezuzdný pragmatik… Autor výroku „faul, který rozhodčí neviděl, se nestal“. Právě pro svůj přístup k hodnotám se rozpaluje do bílého žáru, kdykoliv je konfrontován se skutečně křesťanským postojem, třeba J. Luxe.

   • jjstodola píše:

    Atd. je Jakl.
    Josef Lux je dost dlouho mrtvý. Václav Klaus byl nepochybně bezuzdným pragmatikem, v současnosti se tak již nejeví. Třeba změnil názory… V každém případě jeho současné názory mají ke křesťanství blíže, než kupříkladu názory Václava Havla.

   • Hamish píše:

    Cive!
    Lux vzor krestana!
    No, ja se taky rozpaluju, kdyz o tomto cloveku nekdo hovori, jako vzorovem krestanu.
    Ty fantasmagorie vyse snad nezaslouzi komentare. Jsou jen ilustraci lidovecke pomatenosti a dalsim duvodem k dekovaani, ze uz nejsou ve snemovne.
    Samozrejme ne vsichni mají takto vymetene hlavy.

  • Hamish píše:

   1) „ale podle všeho tím,“
   Jinými slovy – „nevím, tak si domýšlím“
   Informační hodnota – 0

   2) ano, Bobo je fuj, souhlasím. Ovšem než začnete nálekovat neonacisty, co takhle dokázat? Má Bátora náckovské názory? Proč? Jaké?
   Jak se projevoval neonacimus NS? Proč to byl neonacismus?
   Nepochybné je to možná ve vaší hlavě a v hlavě mediálních sráčů, ale v hlavě uvažujícího člověk už to tak jasné není.

   3) další fantaskní konstrukt bez jakýchkoli důkazů. Halík a Pavlica? Má ty prostoto!
   Jen proto, že je zmínil, tak chtěl odvést pozornost?
   Inu, ano. Klaus je démon a do tohoto obrázku je třeba nacpat všechny dílky puzzle. I když některým je nutné ostřihat ouška.

   4) křesťané musí mít stejný názor na jmenování jednoho náměstka ministerstva? :D
   To je ovšem vrchol vašich fantaskních, křečovitých blbostí.

   5) jo, to máte pravdu. Duše a hvězdy by měly nejprve napsat na ústředí KDU, zeptat se na názor a pak otisknout, co si KDU myslí.
   „Prostě hustota užitečných trotlů, kteří si nevidí ani na špičku nosu, je mezi „křesťany“ zvlášť vysoká“ – takovou míru sebereflexe bych od vás nečekal, Petře Gabrieli st. z Jedovnic :)

  • nelhat a nenadávat píše:

   Ano, opravdu je třeba si nelhat pane Gabrieli a nebýt užitečným hlupákem, jak píšete v úvodu svého příspěvku, proto si dovolím Vás upozornit na několik „drobností“:
   Jednak ve svém textu spoustu věcí tvrdíte bez důkazů. Vytváříte obraz širokého Klausova spiknutí, který sice teoreticky může, ale taky nemusí být pravdivý.(Popravdě řečeno, moc věrohodný není). Jediné, co je z Vaší konstrukce nezpochybnitelně zřejmé je Vaše hluboká nenávist ke Klausovi. Dále, a to je asi to hlavní, čím jste mě vyprovokoval k psaní, litujete rozdělení křesťanů a podsouváte ho „šikovné intrice“, jakoby k němu snad došlo teď, jakobychom snad za sebou neměli Vlkovo arcibiskupování, během něhož se z Církve stala takřka reklamní kancelář EU (připomeňme si jak, dnes již bývalý páter, Daniel Herman distribuoval do kostelů propagační brožurku „Brány EU otevřené“ a v katolickém týdeníku i jiných médiích on i arcipastýř Vlk uráželi a vykazovali z Církve každého, kdo nebyl dost nadšený evropáček). Děláte, jakobychom za sebou neměli ostudnou kauzu pražské teologické fakulty, z níž gnostik Štampach, prezidentský kandidát Halík a kardinál Vlk koordinovaně a za pomoci havlistických médií vyštvali profesora Wolfa. Děláte, jakobychom za sebou neměli někdejší lidovecké exhibice s feministkami (Sommmerová, Fischerová), havlistickými exkomunisty (Pithart), nezávislými osobnostmi (Bursík) a jinými hvězdami. Stačí se jen pořádně rozvzpomenout, co máme za těch dvacet let svobody na „křesťanské scéně“ za sebou, aby bylo jasno KDO to vlastně trvale křesťany politicky rozděluje. Nelíbí se mi, že Vám v této diskusi mnozí nadávají, nemám nadávání rád, ale Vy děláte horší věci, lžete sobě i jiným (např. věta o „úzkých kontaktech“ p. Bátory na „nepochybně neonacistickou Národní stranu“ je dokonalou manipulací. Bátora v tisku nesčetněkrát objasnil důvody své někdejší kandidatury, vývoj té strany, to, že s ní od těch voleb žádné další kontakty neměl atd. Ale to hlavní je, že ta strana neonacistická nebyla. Nepochybně byla nacionalistická, později se v její rétorice objevovaly i náznaky rasismu, nacismus ale nikdy. Jenže Vás nejspíš drobné nuance nezajímají. Vy tomuhle všemu spolu s novináři prostě říkáte neonacismus a hotovo. Časový sled věcí, konkrétní význam slov, to vše je Vám nejspíše lhostejné. Když v zájmu dobré věci kácíte les, tak prostě lítají třísky, že?! Lidské třísky pane Gabrieli. To jen my, patologická ssedlina a fašizující maloměšťáci se o ně zajímáme.
   S Bohem

 16. miroslav krabec píše:

  ukázka dobrého vkusu

 17. pgjed píše:

  jjstodola: Změnil? A v čem? Vám již nepříjde tak pragmatický Hmmmm….

  Hamish: Pro vás totéž, co Irenejovi. Jinak znal jste ho vůbec? Víte, já jsem s ním osobně docela blízce a docela dlouho spolupracoval. Takže bych vám za vaše dehonestující pitomosti mohl taky jednu vystřihnout, abyste se probral! Vy nacpaná hlavo! Ani se nechlubte čím ! :-)

  • pan Contras píše:

   Domnívám se, že pak byste jakožto agresivní útočník měl být v rámce přiměřené obrany náležitě spráskán. Takové přetažení mečem na plocho je myslím dostačující. Ale vzhledem k tomu, že jste zřejmě typický pražský intoš, stačilo by na odražení útoku daleko méně. Tak si nevyskakujte.

   • jjstodola píše:

    Omyl pane Contrasi, pan Pgjed, je typický intoš z Jedovnic. To je kousek od Křtin.

  • Hamish píše:

   Mucheche, až jsem si nadělal do trenek :)
   Chápu. Spolupracoval jste s ním natolik úzce, že se vaše hodnocení svou informativní hodnodtou rovná subjektivnímu hodnocení Pepy, se kterým chodíte na pivo.
   Co na tom, že je denně pod parou, mlátí svou matku, valí se ožratý ve škarpě.
   Je to váš kamoš a protože se ožíráte spolu, je všechno OK a vzorové.
   Děkuji, nechci.
   Lux byl ostudným příkladem degenerace lidovecké idee, která sama o sobě je chybná, špatná a především antikatolická. Co se tedy divím, že?
   Já se divím jen tomu, že má někdo tu drzost, vydávat lidi jako Lux za vzor křesťanství v politice. Z toho je mi blivno. Ale ne zas tolik. Jelikož nejsem demokrat, sleduji to s jistým pobavení. Je totiž nesmírně komické pozorovat, jak si vy a další lidovecké trosky myslíte, že ostatní katolíci jsou stejně pitomí, jako vy sami. Stejně kašlou na Nauku Církve, jako vy. Stejně ji neznají, jako vy.
   Urazit mne může jen člověk stejné, nebo vyšší inteligence. Což vy, bez veškeré úcty, opravdu nejste.
   Vystřihnout si však klidně můžem. Kdy a kde? Třeba po Pochodu poro život, kde jako správný katolík, jistě budete podporovat zastavení vraždění nenarozených, abyste pak v politice tvrdil, jak je to soukromá věc každé ženy (Luxová), nebo není pro to správná doba (Nečas).
   Tak co, strécu?

   • pgjed píše:

    Nooooo, znalče nauky Církve to jste se opravdu předvedl. K takovému výlevu opravdu není co dodat. Jste schopen vůbec něčeho jiného, než dštít zlobu a nenávist na lidi, které ani neznáte? Přečtěte si znovu, co jste napsal a pak třeba Mat 7, 1-20 a zkuste alespoň sám sobě odpovědět, zda je to ovoce vaší inteligence a znalosti nauky Církve? Nebo jenom zlostný výlev hulvátského nevychovance?

   • brontochundelka píše:

    pgjed by měl být típnut, resp. jeho přisprostlé komentáře (ne)schvalovány.

   • Hamish píše:

    Milý Petře Gabrieli starší, každá akce vyvolá reakci.
    Takže nechápu, čemu se divíte?
    Čekal jste, že po vašem výlevu a urážkách stáhnu uši a přilezu k vám pro poučení, dopuštění (čeho)?
    Vy jste tu začal s urážením všech kolem. Včetně časopisu samého.
    Já jsem vás ve stejném duchu setřel jak sopel.
    Něco vám řeknu, ale líbit se vám to nebude. Polibte mne laskavě v řiť, ano?

   • Hamish píše:

    A stále čekám na vaše upřesnění místa a času, kde své silácké kecy uvedete v skutek.
    Nechcete přece, aby se říkalo, že Petr Gabriel starší z Jedovnic je srábek, který provokuje a když má dostát svým slovům, zbaběle couvne, že ne?
    Takže, jsem žádostiv!

   • brontochundelka píše:

    Za souboj je exko a o jednu nafoukanou nulu na světě víc nebo míň, to svět nespasí, prďte naň. Cvičte střelbu na terč, ovládání Blüchera, a čekejte na pravého nepřítele.

 18. Felix píše:

  Popravdě řečeno, já sám nevím, co s takovými Petry Gabriely. Považuju je za blb.e, diskutvat s nimi se mi protiví, ale, jak říkám, nevím, co s nimi. Je jich totiž hrozná síla. Likvidují tento svět, tuto civilizaci, ba už ji skoro zlikvidovali, ale já fakt nevím, co s nimi. Bít je nemá smyslu, isolovat nevím. Prostě nevím. Ale jak pozorujete, do diskusí s nimi se nezapojuji, protože melou pořád to svoje, a můžete jim říkat, co chcete.

 19. pgjed píše:

  Pánové, jak se do lesa volá, tak se ucho utrhne. Nemyslete si, že přejdu mlčením hulvátské výlevy na adresu kohokoliv, kdo nechal na tomto světě dobrou a poctivou stopu víry. Buďte ujištěni že v takových případech neznám bratra a i do vás dostanu to vaše přebujelé nevychované IQ nastojato i kdybyste byli trpaslíci. :-)

  • Filotea píše:

   pgjed, asi vas brzo odstrihnou nebo smazou..a tim definitivne dokazi, ze jsou to proste sektari par excellence a nesnesou nekoho kdo je trosku zpochybni :-)
   Jinak nejspis nemate pravdu s tim Luxem. Byl to fokolarista s vazbami na zednare. Spolupracoval s Havlem, i kdyz na konci polit. zivota se mu trosku vzeprel, kdyz Havel nastrcil Cyrila svobodu a chteli spolu Luxe odstranit. To se ale obecne malo vi i mezi lidovci nebo se mylim?

   • brontochundelka píše:

    Netřeba odstřihovat nebo mazat. Naději skýtá ono „st.“ za jménem. Stačí prostě počkat.

   • Filotea píše:

    To st. prece neznamena, ze mu je 80 :-) Treba je to padesatnik a ma syna.
    Jinak koho by lidovci meli respektovat nez Luxe( i s tim vssim co je o nem znamo? Kssala? Kalouska? C. Svobotu? nebo kverulantsky nikoho?

   • Felix píše:

    Kde nic není, ani předseda se nenajde …

   • Filotea píše:

    Tak v tom pripade by tu stranu mohli rovnou rozpustit. Kazda skupina lidi potrebuje nejakou sjednocujici osobnost, nejakou tvar, ktera je identifikuje. V pripade Kdu-csl se bohuzel nikdo lepsi nez Lux nenasel.

 20. pgjed píše:

  To Felix:

  Vy (ne)chytrý budovateli světa a civilizací, tomu „melou“ se říká promluvy k hluchým. :-(

 21. pgjed píše:

  (Ne)vážení diskutéři, kteří jste se zatím zmohli jenom na hulvátství, což je na těchto stránkách, jak doufám, snad spíše ojedinělé. Máte-li i nějaké argumenty, sem s nimi!

 22. Felix píše:

  Já jsem odpoledne přišel na to, co s takovými Gabrieli. Je to velice jednoduché, že mě to nenapadlo hned, to jsem trouba. Oni tito intelektuální trpajzlíci jsou poslušni svých pastýřů. Říká se jim právem ovce. Kdo ví, koho tento memoruje? Čili náprava tkcí v pastýřích. Kdyby mu farář, kterého žere, řekl, drž hubu, tak by chválil Klause tak, že by tento šel do žínice a popelu a brzy bycom měli katolického presidenta. Ale že jeho kdoví jaký guru štěká, tak štěká i pan Gabriel. Elegantní řešení, ale co s pastýři, to věru nevím. Snad přes noc mě něco napadne. Starej Gabriel, snadnej případ.

 23. pgjed píše:

  To Filotea:

  První odstavec – souhlas. Jinak máte pravdu jen v tom, že Josef byl fokolarín. A to ještě v dobách, kdy se za to zavíralo. Něco málo o tom rovněž vím. Jinak Josef byl velmi svůj. Spolupráce s Havlem v některých věcech vůbec neznamená, že by mu jakkoliv podléhal. Ostatně Havel vždy byl v řadě ohledů čistější a rovnější než Klaus, takže ta spolupráce neznamená poskvrnění.

  Zdravím :-)

  • Filotea píše:

   A to je prave ten omyl. Havel neni lepsi nez Klaus ani naopak. Havel je luciferian (zlo co se tvari a na prvni pohled vypada jako dobro), Klausovy skutky a ideologie (at preziji silni, dawinismus) to je zase satanske. Budeme jako katolici, pravi krestane, vybirat mezi Luciferem a Satanem? To jsme to dopracovali.

 24. pgjed píše:

  To Felix:
  Přání otcem myšlenky? Vzhledem k tomu že přání je evidentně liché, jsou ty myšlenky poněkud pusté.

 25. pgjed píše:

  To Felix:

  Konec první věty je hluboce pravdivý. Jinak…. no prostě vaše genialita nezná mezí. :-)

  P.S.: Cinicie, co vám to tu píše? Vám to to nevadí?

 26. […] Ignác Pospíšil: Případ Bátora je mementem […]

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: