Jednota ano, ale ne za každou cenu

Můj minikomentář k rozhovoru pana Rovenského některé lidovce příliš nepotěšil (některé naštěstí rozhodně neznamená všechny). Ti někteří mi vyčetli, že křesťanů je málo, a mají-li něčeho dosáhnout, musejí být jednotní. A že se s lidmi jako jsou Miroslav Rovenský či Lucka Kmentová jistě shodnu na takových 85 % věcech, takže bych neměl trhat partu kvůli těm zbylým 15 % rozdílných názorů. Protože mi tuhle hloupost řeklo/napsalo více lidí, považuji za nutné se k tomu vyjádřit.

Jistě není pochyb o tom, že se s dotyčnými na něčem shodnu. Koneckonců na něčem se shodnu skoro s každým, přesné procentuální vyčíslení bych tomu ovšem raději nedával. Nicméně jednu věc je třeba vzít na vědomí. Křesťanství a křesťanská politika nejsou skládačkou, v níž můžeme libovolně vyřazovat a vyměňovat stavební prvky. Především existují určité zásadní ideje, od křesťanství a křesťanské politiky neoddělitelné. Kdo tyto ideje nepřijme, těžko se může nazývat křesťanem a rozhodně není křesťanským politikem. Boj proti vraždění nenarozených mezi ně patří.

Pokud pan Rovenský dává najevo, že podle něj by KDU-ČSL neměla kritizovat potraty (dokonce ani kritizovat!!), pak není křesťanským politikem. Co víc, tím že to prosazuje v rámci křesťanské strany, stává se odpadlíkem a zrádcem, razícím politiku vyloženě antikřesťanskou. Jaký by mělo smysl pro křesťany spojovat se ve vlastní straně s nepřítelem křesťanské politiky?

Další absurditu přinesla na scénu Lucie Kmentová – tvrzení, že od boje proti potratům je tu Církev a ne KDU-ČSL. Už dlouho jsem nečetl takovou pitomost. Církev je od toho, aby vychovávala a učila věřící a součástí této výchovy je protipotratový postoj, jakožto nedílná součást křesťanské/katolické víry. Můžeme se samozřejmě ptát, jak moc se jí daří víru vyučovat a předávat. Existence různých Kmentových, Rovenských a spousty dalších „křesťanských“ politiků ukazuje, že nijak zvlášť dobře. Nicméně jestliže Církev je tu od učení, pak křesťanská strana je tu od prosazování křesťanských zásad v politice a společnosti. A jedním z pilířů křesťanské politiky je boj proti potratům, euthanasii a dalším podobným zvěrstvům, včetně zcela jednoznačného postoje, že tato zvěrstva musí být zákonem zakázána a trestána. Ať mi slečna Kmentová prozradí, k čemu jinému by křesťanská strana měla být, než k prosazování politiky podle křesťanských zásad?

Podtrženo a sečteno: Ano, křesťané a křesťanští politici zvláště musí být jednotní. Podmínkou jednoty ovšem je shodnout se i na tom v čem. Pan Rovenský není křesťanský politik a jím vyjádřené postoje jsou s křesťanskou politikou neslučitelné. Totéž platí i pro Lucku Kmentovou. A  tudíž mohu všechny ujistit jedním: nevidím za stávající situace žádný prostor pro jednotu mezi mnou a těmito osobami. Jsou to nepřátelé křesťanské politiky, a protože mi leží křesťanská politika na srdci, jsou i nepřáteli mými. A vůbec každého, komu není křesťanská politika lhostejná.

 A samozřejmě, to je třeba dodat, pokud postoje ražené Luckou Kmentovou a panem Rovenským v rámci KDU-ČSL převládnou, pak budu i nepřítelem KDU-ČSL. Protože jak jsem již mnohokrát napsal: KDU-ČSL je pouze nástroj křesťanské politiky, ne cílem sama o sobě. Pokud bude tak shnilá, že jako nástroj nebude použitelná, pak bude křesťanské politice pouze překážet. A čím dříve potom zanikne, tím lépe.

Ignác Pospíšil

K diskusím níže:

Duše a hvězdy poskytují na svých stránkách prostor k pokud možno svobodné a otevřené diskusi nad články a příspěvky, které čtenářům předkládají. Nemohou ovšem ručit za správnost diskuzních příspěvků, které také pochopitelně nemusí vyjadřovat názory redakce. Příspěvky obsahující nemístné vulgarity nebo urážky budou mazány, nicméně berte na vědomí, že diskuse má takový objem, že správci ji často nestíhají pročíst celou.

27 Responses to Jednota ano, ale ne za každou cenu

 1. Václav píše:

  Popravdě, souhlasím s Ignácovým článkem, KDU má bojovat proti potratům. Otázka je však, v jaké míře má dané téma akcentovat? Podle mého názoru bychom je, přímo ve stranických vyjádřeních, neměli nadměrně akcentovat (co to je nadměrně?), avšak měli bychom vždy hlasovat proti tomu, aby byly snáze dostupné, což KDU v minulosti nedodržela.

  • MichalD píše:

   Mohl byste prosím blíže vysvětlit důvod, proč by se „dané téma … nemělo nadměrně akcentovat“?

   • Václav píše:

    Abychom mohli uspět ve volbách. Není to hezké, ale pokud nedokážeme demokracii svrhnout, můžeme buď emigrovat, nebo se uzavírat do křesťanských zemědělsko-výrobních komunit, nebo se na ní podílet. Většina českých křesťanů se rozhodla pro třetí cestu.

   • MichalD píše:

    @Václav: Je ještě jedna cesta – proti zlu bojovat. Každopádně děkuji za upřímnost, to pro jakou cestu se velká část křesťanů (netroufám si odhadovat zda většina) rozhodla je zřejmé a plody toho jsou přímo hmatatelné na každém kroku (k předpostnímu zamyšlení na toto téma bych doporučil Jk 4,4).

 2. Michal Kretschmer píše:

  Právě nebojovnost až zrada křesťanských principů ze strany KDU-ČSL je příčinou, proč jsem ji přestal volit. Až se z ní stane militantní strana, získá jistě zpátky stoupence, kteří jsou dnes rozptýleni jako členové či voliči některých neparlamentních stran.

  Otázka potratů je jen jedna z řady oblastí, kde se má KDU-ČSL projevit jako křesťanská strana, chce-li mít to „K“ ve svém názvu. Další jsou např.: zrušit registrované partnerství homosexuálů, obnovit trestnost sodomie, zákaz umělého oplodnění, zákaz alespoň abortivních „antikoncepčních“ přípravků, zrušení antidiskriminačního zákona, vystoupení z mezinárodních smluv, organizací a závazků vyžadujících jednání odporující přirozenému mravnímu řádu. Viz také můj článek http://www.tedeum.cz/2_2006/jak_ma_volit_katolik_22006.htm .

  • Niki píše:

   Prosazovat zákaz umělého oplodnění v zemi která má jednu z nejnižších porodností na světě je poněkud sebevražedné. Ale jinak s vámi souhlasím. Zejména se divím , proč se lidovci hlasitěji neozvou vůči udělování nadpráv pro homos.

   • cinicius píše:

    Umělé oplodnění není přijatelné řešení…

   • MichalD píše:

    Sebevražedné? Já mám dojem že je to spíše vražedné … zkuste si prosím najít nějaké informace o technologii IVF a etických problémech s tím spojených (např. tzv. „redukce“ nadbytečných plodů, problémy zmrazených embryí, prenatální diagnostika a pokušení eugeniky …)

   • Michal Kretschmer píše:

    V České republice je na řadě klinik prováděno umělé oplození, aby tak se dostalo dítěte párům, kde se zdá, že přirozeným postupem nedojde k narození dítěte. Někdy je tento přístup (i ze zištných důvodů) dokonce upřednostňován před léčbou neplodnosti.

    Není pochyb, že se jedná o postup odporující řádu předávaní života ustanoveného Bohem, při kterém nezřídka dochází k vraždění „přespočetných“ lidských bytostí ve stádiu embrya. Navíc při tzv. heterologickém umělém oplozování nebo tzv. náhradním mateřství jsou popřeny přirozené rodinné vztahy a spermie jsou obvykle získávány těžce hříšnou masturbací. Označení umělého oplodnění za zlo nepředstavuje pouze nějaký privátní morálně-theologický názor, ale má oporu v učení magisteria církve, zejména v dokumentu Donum vitae Kongregace pro nauku víry z roku 1987, jenž schválil tehdejší papež Jan Pavel II, který tuto problematiku výtečně rozebírá. Další nově se vynořivší související morální otázky rozebírá pak instrukce Dignitatis personae téže kongregace z roku 2008. Ve stručnější podobě argumenty proti umělému oplodnění uvádí i Hnutí pro život ČR na své stránce http://www.prolife.cz/?a=39&id=104.

    Zatímco mezi katolíky je běžně známo, že umělý potrat představuje těžký hřích vraždy nevinné bytosti, obávám se, že mnoho katolíků, i těch, kteří se pravidelně zúčastňují mší svatých, si není dostatečně vědomo hříšnosti umělého oplodnění za všech okolností.

    Zmíněný dokument Donum vitae uvádí též povinnosti zákonodárců vztahující se k této problematice jako je zákaz ničení lidských bytostí, byť v zárodečném stavu, zřizováni banky zárodků, vstřikování semene po smrti otce a tzv. náhradní mateřství.

 3. JJJ píše:

  tak tohle kdyby si dala do programu, tak jí volí asi tak 50 lidí. :-), :-), :-)

  • cinicius píše:

   To je opravdu hodně ujetý předpoklad.

  • Michal Kretschmer píše:

   Když se odpovědně rozhodujeme o tom, kterou politickou stranu volit, tak kromě jiného posuzujeme její program. Bývají tam prakticky vždy věci, které se nám nelíbí. Ty lze rozdělit na ty, které jsou tak zásadní, že onu politickou stranu diskvalifikují z hlediska naší volby, a na ty, které ne.

   JJJ se patrně domnívá, že skoro všem voličům KDU-ČSL zásadní vadí zákaz potratů, zrušení registrovaného partnerství homosexuálů atd., jak jsem uváděl výše. To je ovšem blbost. Někteří mají stejný postoj jako já, jiným by to tak zásadně nevadilo a o ty ostatní není co stát. Lepší je být neparlamentní stranou než parlamentní se špatným programem.

   Protože věšina voličů KDU-ČSl jsou katolíci, vinna je ovšem také na pastýřích církve, že věřící neučí dostatečně a jasně o tom, jak má vypadat křesťanská společnost a jaké jsou povinnosti katolíků v politice.

   • :) píše:

    Domnívám se, že oněch 4,5 % voličů, které lidovcům zbývají jsou ti, kteří volí KDU-ČSL ze zásady a nějaké programy stran v podstatě ani nečtou, protože „já politice nerozumím, já volím vždycky křesťany“. A ty budou KDU-ČSL volit do té doby, co bude mít stejný název a všeobecné mínění bude, že je to křesťanská strana, jedno jestli bude vyznávat třeba i komunistickou ideologii (ne explicitně)… A tyto slepé voliče KDU-ČSL rozhodně neztratí tím, že bude prosazovat kriminalizaci potratů, zákaz homosexuální propagandy apod.

   • JJJ píše:

    Rozhodně by jim vadilo, kdyby měla KDU v programu zákaz umělého oplodnění, antikoncepce, trest homosex. vztahu. Ani, jsou i tací, kteří mají stejný názor jako vy, ale ty by spočítal na prstech. Jinak – neparlamentní stranou už jsou tak jak tak.

 4. To JJJ :) píše:

  Tady to pár lidí prostě nechápe, že kdyby KDU, tvrdě kritizovala potraty, nebo zákaz umělého oplodnění, nebo dokonce antikoncepci, že se nedostane ani nad 1%.
  Jednoduchá fakta.. Žádnou s organizací co tohle podporuje, nepodporuje víc jak 1% ČR a minimum katolíků.Představa, že se tak musí křesťanská strana chovat je naprosto mylná…
  Jinak k Tedeu měli výhrady i přední představitelé katolické církve takže jej nelze považovat za objektivní časopis pro katolíky

  • cinicius píše:

   Píšete nesmysly…

  • jjstodola píše:

   Abych řekl pravdu, na mě jsou ta fakta naopak velmi složitá.

   JJJ: „Jednoduchá fakta.. Žádnou s organizací co tohle podporuje, nepodporuje víc jak 1% ČR a minimum katolíků.Představa, že se tak musí křesťanská strana chovat je naprosto mylná…“

   Čeští biskupové: „uplatňujme svou občanskou zodpovědnost při vytváření veřejného mínění a spravedlivých zákonů, abychom se nestali spoluviníky.“

   Click to access pastyrsky_list_ceskych_a_moravskych_biskupu_k_bioetickym_tematum_2008-x.pdf

   JJJ: „Jinak k Tedeu měli výhrady i přední představitelé katolické církve takže jej nelze považovat za objektivní časopis pro katolíky“

   Nevím, jak to dát dohromady. Z vašich tvrzení konfrontovaných s názorem českých biskupů vyplývá asi toto:

   Není pravda, že křesťanská strana musí kritizovat potraty, umělé oplodnění a antikoncepci.

   Avšak čeští biskupové říkají, že křesťanská strana musí kritizovat potraty, umělé oplodnění a antikoncepci.

   Z: Není třeba poslouchat to, co říkají čeští biskupové.

   Avšak někteří čeští biskupové kritizovali Te Deum.

   Z: Není třeba na to brát ohled.

   Fakt, Cinik měl pravdu, píšete: NESMYSLY.

  • Hamish píše:

   Nevim, ale „krestanskost“ strany ma trochu jina kriteria, nez percentualni volebni preference.
   Krestanska strana se musi chovat krestansky. Tahat do toho podporu/ne podporu verejnosti, „krestanu“ povazuji za demagogii.

 5. To JJJ :) píše:

  To není nesmysl to je fakt se kterým se asi nehodláte smířit a ještě pranýřujete členy KDU, kteří něčeho dosáhli.
  To je max. řev ukřivděných pokryteckých dětí. A propad KDU je způsoben její částí jako ste vy. Babičky vymíraj a mladí se nenechaj ovlinit hloupostma které tu tvrdíte. V pastýřském listu není ani slovo, že potrat musí být kriminalizován, tak nelžete.
  Lidé jako vy obíraj max. KDU-ČSL o hlasy, pevně doufám,že její liberální část jako je pan Rovenský zvítězí

  • Hamish píše:

   Jen jedna otázka – proč, podle vás, nemá být potrat kriminalizován?
   Jen abych si zcela ujasnil názory nových, moderních „křesťanů“ v politice.
   Nevím, jestli si dostatečně uvědomujete, o co tu jde.
   O nic míň, než o vraždy – legalizované vraždy, které vy odmítáte postihovat jako vraždy.
   O spásu duše.
   Nevím, čeho konkrétně kdo z KDU dosáhl, ale zřejmě to bude tím, že jakákoli světská sláva, úspěchy v politice poměřuji tím, dle vás, přetým zrcadlem morální a sociální nauky Církve.
   Nejsem demokrat, takže je mi lhostejno, jestli kašpaři z KDU zvítězí. Už od Šrámka jsou hodni maximálně politování.
   Není mi ale lhostejno, když se antikrist vydává za křesťana. A to právě vy a vám podobné morální mrtvoly děláte.
   Blil bych z vašich názorů a drzosti.

  • cinicius píše:

   Drahý příteli, nesmysly tu píšete Vy. Že potraty musí být kriminalizovány je součástí všech významných dokumentů na úrovni závazného učení Církve. Počínaje encyklikou Casti connubii, přes encykliku Evangelium vitae až k dokumentu Donum vitae. Přečtěte si ty dokumenty, když Vám nestačí prostá logika, že žádný křesťan a vůbec žádný slušný člověk nemmůže připustit, že by vražda nemusela být kriminalizována. Doporučuji taky vše říkající vyjádření kardinála Arinzeho:

   Propad KDU-ČSL je důsledkem její zrady základních bodů křesťanské politiky, především v otázce boje proti potratům a spojováním se se zelenými a socialisty. KDU-ČSL v podání pana Rovenského je odpadlický paskvil, který z hlediska křesťansví nemá právo na existenci.

  • Miroslav Kratochvíl píše:

   „Jako důsledek respektu ochrany, jež má být zaručena dosud nenarozenému dítěti již od chvíle jeho početí, by měl zákon stanovit příslušné trestní opatření pro každé vědomé porušení jeho práv. Zákon nemá trpět, naopak má výslovně zakázat, aby se s lidskými bytostmi, třeba jen v zárodečném stavu, jednalo jako s pokusnými předměty, aby byly mrzačeny či přímo zničeny pod záminkou, že jsou nadpočetné nebo neschopné normálního vývoje.“
   http://www.kebrle.cz/katdocs/DonumVitae.htm

  • jjstodola píše:

   Typuju tohoto týpka na čikboxe ze Signálů.

 6. To JJJ :) píše:

  cinicius: ale ale názor jednoho radikálního kardinála nic neznamená, stejně kritika potratů dělí církev, od středověku jsme také pokročili, ženy můžou volit, máme demokracii a nevládne nám církev.
  Takže přirovnání potratů k vraždě akorát poškozuje všechny slušné katolíky…a škodí církvi v očích veřejnosti

  • cinicius píše:

   Už chápu. Nejste ani katolík, ani křesťan, ani slušný člověk. Pak ovšem nechápu proč nás svými nesmysly obtěžujete. Jinak Arinze není radikální kardinál. V době natočení příspěvku byl prefekteem Kongregace pro vysluhování svátostí a pouze v něm vysvětluje závazné učení Církve. Potrat se k vraždě nepřirovnává, potrat vraždou je.

  • Jan - Kardinál Tomášek a interrupce - pro JJJ píše:

   Vzpomínám si, že otec kardinál Tomášek už za doby komunismu nazval veřejně v kázání umělé ukončení těhotenství slovem „vražda“. Vaše uvažování je zcela mimo…

   Když poslanec Tollner řekl o aktivním homosexuálním životě, že jde o „zvrácenost a prasečinu“, co se má říci o zabíjení nenarozeného života: Arcidiabolicum!!!
   Pax
   Jan
   (tolerantní ne-fundamentalista, jen reálně uvažující člověk)

 7. cinicius píše:

  Na pana Rovenského dobře reaguje Dr. Lukáš Novák na stránkách Radia Vatikán…

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14250

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: