Pornografický skandál jako doklad otřesného úpadku německé Církve

Skandál, který se v těchto dnech probírá v německých a anglických médiích, ukazuje, jak hluboko klesla německá část Katolické církve i na svých nejvyšších úrovních. Po dlouhé roky ti slušnější z německých katolíků poukazovali na to, že nakladatelství Weltbild, 100% (!!) vlastněné církví, produkuje sta a sta erotických a pornografických titulů, a požadovali vyřešení této neúnosné situace. Byl to požadavek zcela legitimní, neboť z objektivního hlediska je už jen samotné sledování/čtení pornografie smrtelný hřích, o její výrobě a šíření pak nemluvě. Z morálního hlediska je proto absolutně nepřijatelné, aby takováto situace existovala.

Přestože však němečtí biskupové měli všechny pravomoce a asi deset let na to, aby situaci řešili, nikdy to neudělali. Pouze několikrát poskytli oprávněně rozhořčeným věřícím neurčité přísliby, které ovšem nesplnili. Dnes se tématu chopila už i světská média a němečtí biskupové mají trašlivou ostudu. Nutno říci, že v tomto případě zcela po právu a jen a pouze vlastní vinou. Nicméně to jim zřejmě nestačí – šokující informace z posledních dnů naznačují, že by mohli klesnout ještě níž.

Nakladatelství Weltbild zareagovalo na skandál neuvěřitelným způsobem – nejprve promazalo své internetové stránky a omezilo je pro vyhledávače, načež prohlásilo, že nikdy nevydávalo pornografii, ale pouze erotiku, přičemž se odvolalo na definici tvrdé pornografie v německých zákonech. A hrozí žalobou všem, kdo se odváží tvrdit, že někdy nějakou pornografii vydávalo. Němečtí biskupové k tomu dodali, že tato literatura tvoří jen nepatrný zlomek v obratu nakladatelství, takže titulky německých novin přeháněli.

Musím říci, že nevím, jestli je tragičtější a ostudnější prohlášení vydavatelství, nebo německých biskupů. Prohlášení německých biskupů dělá situaci absurdnější a jejich vinu ještě větší – jestliže erotická a pornografická literatura nepředstavuje z hlediska obratu a výdělku nakladatelství významnou položku – tak z jakého důvodu ji vydávají? Z čirého potěšení? To už by bylo lepší, kdyby ji vydávali pro prachy! A pokud jde o reakci nakladatelství… Opravdu se máme dožít chvíle, kdy budou němečtí katoličtí biskupové, byť zprostředkovaně, přes instituci, kterou vlastní, žalovat německé katolíky za to, že respektují katolické morální standardy a termíny?

Ignác Pospíšil

Související zpráva:

Pornografický skandál německých biskupů

18 Responses to Pornografický skandál jako doklad otřesného úpadku německé Církve

 1. Michal Kretschmer píše:

  Moc to nepřekvapuje, když mezi německými biskupy byli a jsou heretikové (dokonce i v čele biskupské konfernence) popírající např. výkupnou Kristovu oběť či panenství Mariino.

  Bez viny není ovšem ani papež, který je jmenoval (ať již věděl o jejich vlastnostech nebo si nezajitil před jmenování potřebné informace), a ačkoliv se ve Vatikánu dobře o poměrech v německé církvi ví, tak se takřka nic proti tomu neděje. Možná z obavy před otevřeným schismatem (de facto tu je). Otázka je, zda by to spíše nepročistilo vzduch, neboť odpůrce/nepřítel vně je méně nebezpečný než uvnitř.

 2. Martin R. Čejka píše:

  Podle zásad Americké biskupské konference je to ale všechno v oukeji. Ta přijala usnesení, že nebude investovat do společností, jejichž významný podíl zisků pochází z pornografie.

  A jedna z nějvětších „katolických“ investičních společností, zaštítěná některými biskupy, Christian Brothers Investment Services bez servítků investuje do pornoprůmyslu.

  Viz: http://vocalblog.blogspot.com/2011/07/holy-porn-us-bishops-invest-in-abortion.html

  Všichni budeme podle Jana Pavla II. spaseni, tak vo co gou?

  • Anežka píše:

   Martine, nevím nic o tom, že že blahé paměti Svatý Otec Jan Pavel II. prohlásil, že všichni budeme spaseni. Naopak vždy vystupoval jako neúnavný hlasatel nové evangelizce, nabádal k věrnosti Kristu, církvi a jeho náměstku jako Kristovu zástupci a pilíři jednoty. Jak řekl Kristus, Láska sjednocuje, Nenávist rozděluje. Snažme se všichni více – už sami od sebe pracovat v pravdě a lásce k obrodě naší církve, mystického Těla Kristova, které brány pekelné nepřemohou. My všichni, kteří někde píšeme a veřejně se k něčemu vyjadřujeme, máme velkou zodpovědnost před Bohem. Buďme si toho prosím více vědomi.

   • Hamish píše:

    Uz dlouho jsem se tak nenasmal:)
    V Assisi tedy opravdu vybizel k vernosti Kristu. A co teprve kdyz zulibal Koran!

   • Kryštof píše:

    Taky by mě zajímalo, kdy a kde to řekl.

   • Pan Contras píše:

    V Redemptor hominis, kde mj. blouzní slovy popírajícími dědičný hřích tvrdí, že je každý člověk od početí spojen s Kristem, což je blud: Zde tedy jde o člověka v celé jeho pravdě a v jeho plném rozměru. Nejde o nějakého abstraktního člověka, nýbrž o skutečného, tj. o „konkrétního“, „historického“ člověka. Jde o každého člověka, poněvadž každý jednotlivec byl pojat do tajemství vykoupení a tímto tajemstvím se též Kristus s každým navždy spojil. Každý člověk přichází na světě počat v mateřském lůně, rodí se z matčina těla a právě v důsledku tajemství vykoupení je svěřen starostlivé péči církve. Tato péče se vztahuje na celého člověka a soustřeďuje se na něho zcela zvláštním způsobem. Předmětem této pečlivé starostlivosti je člověk ve své jedinečné a neopakovatelné lidské skutečnosti, v níž zůstávají nedotčeny Boží obraz a podoba samého Boha.[92] Právě na to poukazuje koncil, když, ve spojitosti s touto podobou, připomíná, že „člověk je jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého“[93]. Tedy člověk, jak si ho přál Bůh, jak ho od věčnosti vyvolil, povolal a určil k milosti a ke slávě, to je „každý“ člověk, ten „nejkonkrétnější“ a „nejskutečnější“: člověk v celé plnosti tajemství, na němž se podílí v Ježíši Kristu, tajemství, na němž získává účast každý ze čtyř miliard lidí, kteří žijí na naší planetě, a to již od chvíle svého početí pod mateřským srdcem.

    Navíc dal kardinálký kloubou Baltazerovi, který zřejmě prázdné peklo vyznával.

    Taktéž hajil psudoliturgii, která v epištole 2. listpadu čte Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení a záměrně neužívá sekvenci Dies irae, aby se nenarušil humanistický obraz miloučkého humanistického boha, který není Bohem Abrahámovým.

    Stačí, nebo mám pokračovat?

   • Michal Kretschmer píše:

    Ad Contras: Jen upřesnění k Redemptor hominis. Cituje se tam věta z dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes (bod 22): „Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám, Boží Syn“ z dokumentu II. vatikánského koncilu Gaudium et spes (bod 22) ve své encyklice Redemptor hominis (bod 13). Zdá se, že i její autoři si byly vědomí její problematičnosti, když byli nuceni užít znejasňujícího výrazu „jakýmsi způsobem (quodammodo)“ – „Ipse enim, Filius Dei, incarnatione sua cum omni homine quodammodo Se univit“. Kdyby mělo jít o ontologické spojení, tak ve filosofii je velmi pochybné se vyjadřovat takhle mlhavě.
    V encyklice není uvedeno, co je vlastně vykoupení a jak se liší od spasení, což otvírá cestu k bludu o všeobecné spáse.

   • Re: Michal Kretschmer píše:

    Teze nic neotvírá. Je možné, že katolická theologie dořešuje sta a staletý problém s děsivým věroučným omylem, nazývaným predestinace. Zvláště pak tzv. „dvojí predestinace“. V době našeho husitství už existovaly teze o „předurčení“, „předzvědění“…celé pak vyvrcholilo v kalvínském protestantismu. Kalvín, a zvláště jeho žáci, pak na predestinačních teoriích otevřeli cestu jednak ke strachu z toho, jestli člověk už není předem určen do pekla, jednak k „teologii prosperity“ (když Bůh žehná, pozná se to v rozvoji hmotných prostředků dotyčného). Predestinační teorie, kterou, poněkud ne příliš moudře – (dle mého mínění) – otevřel sv. Augustin – (jinak vynikající církevní otec) – byla protestanty dotažena ad absurdum. Jenže vracela se opět i do katolické církve. Cornelius Jansen ve své knize „Augustinus“ a odsud jansenismus. Zase náběh na to, že Kristus nezemřel vlastně v pravém slova smyslu za všechny….:(

    Je naprosto jasné, že vykoupení se týká všech. Spásu však člověk může odmítnout životem ve vědomém těžkém hříchu. Nekajícností až do smrti! Svobodnou vůli člověku Bůh nevezme a když Boha člověk vědomě nechce….Hospodine, od toho nás chraň!!!

    Ten výraz „jakýmsi způsobem (quodammodo)“ neupřesňuje jakým. Buď se jedná o tajemství, jehož lze těžko dohlédnout lidským rozumem, nebo by se theologové snad mohli pokusit o „rigorizaci“.

    Pax et bonum

    Jan

 3. ivka píše:

  Soused byl na návštěvě v něměcku a měl problém v neděli najít katolickou bohoslužbu s knězem.
  Místo kněze „pastorační asistenti“, i ženy.
  Hostitelé nabízeli účast u evangelíků, vždyť je to jedno: věříme v jednoho Boha!
  Zřejmě už v schismatu jsou.

 4. karmelita píše:

  Ano, a z Německa proudí různé nešvary k nám. Bohužel to začalo už za totality, i když jen podpovrchově – důsledky tehdejší navázaností některých našich duchovních na německou, popř. rakouskou církev sice „vykvetly v plné kráse“ až po sametu, ale škody už stačily nadělat víc než dost…

 5. Jeden píše:

  V Německu a Rakousku podávají Nejsvětější Tělo Páně kdejací „pastorační“ asistenti či asistentky a to kněz mnohokrát nejde rozdávat svaté přijímání vůbec, ač to podle mešního řádu nelze dopustit. No a u nás už toho mnohde můžeme být svědky také.
  Ale jak říkají mnozí: v dnešní církvi musíme dát prostor a pravomoce laikům, protože jinak nám do kostela nepřijdou.

  Ab omni malo, libera nos Domine!

 6. Andy píše:

  Chci se zeptat, zda jste zaznamenali skandál něm. biskupů při návštěvě Svatého Otce, kdy někteří biskupové odmítli papeži podat ruku. Hledal jsem na tradičních webech ale nikde jsem nenašel. Kdysi jsem tady na to psal koment ale censor ho nepustil, protože nebyl k tématu(tedy předpokládám).

  • Michal Kretschmer píše:

   Kdosi to vysvětlovatl tak, že papež představoval jednotlivé biskupy německému presidentovi a ukazoval rukou na ně. Někteří z nich to mylně pochopili jako výzvu k podání ruky, jiní ne. A tak tedy mnozí oprávněně papežovi rukunepodávali.
   Připadá mi to jako pravděpodobné vysvětlení. Už i proto, že němečtí biskupové stále chtějí vypadat tak, že jsou s papežem „v jednotě“.

 7. Michal Kretschmer píše:

  Opravdu tam není vše špatné, ale dobré je mnohdy na okraji. podívejte se na stránky http://www.priesternetzwerk.net . To nejsou stránky FSSPX. Kromě odkazů na literaturu a snahy o katolické vzdělávání je to také společnost sebeobrany – zvolte Notwehrgemeinschaft. Ale proti komu? Dočtěte se, že proti ungerechtfertigten Sanktionierungen durch Ordinariate oder einzelne Vorgesetzte (neoprávněným sankcím ze strany ordinariátů nebo jednotlivých předystavených). Tedy včetně biskupů.

 8. […] XVI. pokáral německou církev za kauzu s nakladatelstvím Weltbild, o níž jsem psal tady a tady. Podrobnosti o papežově vyjádření naleznete ZDE. Share this:FacebookTwitterPrintEmailLike […]

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: