O ztracené sebeúctě katolíků

Biskup Malý

Někdy se ptám, zda čeští katolíci (resp. jejich „oficiální představitelé“) mají ještě nějakou úctu ke své víře a svým vlastním hodnotám. Odpověď závisí částečně na patřičném okamžiku a aktuálním dění, ale zpravidla zní pesimisticky.

V těchto dnech se v pesimismu doslova topí díky Ceně Arnošta Lustiga, která byla udělena biskupu Malému. Což o to, biskup Malý nemůže za to, že mu byla udělena, to bych mu nevyčítal. Že ji ale převzal a kardinál Duka mu k tomu nadšeně gratuluje, to už chyba a ostuda obou (a celé české církve) nepochybně je…

Vrchol ironie představuje prohlášení, že výbor ceny „ocenil především biskupovy lidské kvality a hodnoty, které ctí.“ Kdo trochu zná životopis pana Lustiga, ten ví, že tento pán byl dva roky šéfredaktorem české varianty Playboye. Na světě samozřejmě najdeme i tiskoviny, které stojí vůči katolickým hodnotám v ještě ostřejším protikladu, než tento amorální časopis, nicméně o jeho naprostém nesouladu s katolickou morálkou a katolickými hodnotami není možné pochybovat. A já se ptám: opravdu je nutné, aby katoličtí biskupové přijímali ceny pojmenované po šéfredaktorech hambatých časopisů? A copak je to hodné potlesku katolíků?

Ignác Pospíšil

Fotografie Petra Vilguse byla pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported převzata z Wikimedia Commons. Při uvedení autora je možno ji dále šířit a upravovat.

44 Responses to O ztracené sebeúctě katolíků

 1. Pius píše:

  O katolickou víru a hodnoty zde vůbec nejde.
  Jde o PR novocírkve a jejích představitelů a snahu využít každé příležitosti (včetně pohřbů politiků a udílení židovských cen) k zalíbení se tomuto světu a získání jeho přízně. Tak je také nutno chápat blahopřání kard. Duky.

 2. Flame píše:

  tak pokiaľ mohla nemecká cirkev byť akcionárom pornovydavateľstva, toto je len také malé plť.

 3. cinicius píše:

  Článek vyšel i na autorově iDnesáckém blogu, kde je možno jej podpořit kliknutím:

  http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/250175/O-ztracene-sebeucte-katoliku.html

 4. Martin Kavka píše:

  Na tento článek na idnes reagovala Maurová, nyní Agha
  Bohužel neotevřela pod článkem diskuzi, tak byla otevřena jinak
  http://blog2.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A120309_250181_blogidnes ,
  tak kdo chce může se účastnit

  • cinicius píše:

   Já do jisté míry mohu chápat, že paní Maurová nevidí na šéfredaktorování u erotického časopisu nic amorálního, byť musím říci, že se tragicky mýlí. Každopádně si ale myslím, že i ona by měla snadno pochopit jednoznačný fakt, že katolická morálka to za amorální považuje. Dokonce za velmi amorální. A že by člověk očekával, že tento fakt bude katolickými (!) biskupy zohledněn. Protože dát katolickému biskupovi cenu pojmenovanou po šéfredaktorovi (české verze) Playboye, to už hraničí s ostentativním pohrdáním hodnotami, které má katolický biskup zastávat a hlásat. A očekával bych, že biskup, kterému na těchto hodnotách záleží, se bez ní rád obejde.

   Jinak paní Maurová se mýlí, kardinál Duka cenu neudělil (ještě to tak !!), pouze k ní biskupu Malému nadšeně gratuloval.

  • honzah píše:

   Diskuse ,,otevřená jinak´´? To jsou mi novoty…

   • Martin Kavkam píše:

    Prostě umíme otevřít diskuzi i pod články, kde autor diskuzi neotevřel ;)

   • honzah píše:

    Není to proti duchu nějakého ,,gentleman agreement´´? To by potom mohli kritici otvírat diskusi i pod Ignácovými články.

 5. Lukáš píše:

  Tak nevím, přečetl jsem oba články a nějak to nemůžu pochopit. Kdo z vás kdy četl playboy ( jakýkoliv ) nemůže tvrdit, že to je erotický časopis. Ano jsou tam nahé ženy, ale v kolika ženských časopisech je spousta nahých ( polonahých ) mužů. Porovnejte obsah ( myslím články ) tzv pánských časopisů a tzv dámských. Kde je víc informací ?

  • cinicius píše:

   Zajímavé. A jak byste tedy Playboy charakterizoval, když ne jako erotický časopis? A co podle Vás je erotický časopis?

   • Sampis píše:

    Playboy je časopis pro pány. Má prakticky stejnou úroveň, jako časopisy pro ženy. Tedy jde o brak a plkání.
    Erotický časopis, je ten, který se zabývá primárně erotikou (textem i obrazem). Pornografický ten, který se zabývá primárně pornografií (textem i obrazem) ať už je to cokoliv. Literární časopis, který uveřejní úryvek Obratníku Kozoroha zůstává dále literárním časopisem.

   • cinicius píše:

    Fakticky ale nezanedbatelnou část tohoto časopisu pro pány tvoří erotika a texty psané ve jménu „morálky“, kterou s křesťanskou morálkou dohromady dát nejde. Takže dle mého soudu je „erotický časopis“ přiléhavé označení. Jistě, není v něm jenom erotika, ale problém je v tom, že tam ta erotika je a hraje jednu z hlavních rolí, ne jestli tam je ještě něco jiného.

 6. Sampis píše:

  Technická,
  co je amorálního na nahotě. Respektive na časopisu, kde jsou mimo článků o luxusních autech a ostatních hloupostech, navíc vyfoceny modelky v prádle i bez?
  Kolik dětí, žen, starců či jiných je kvůli tomu bez jídla, zneužito, nebo snad okradeno. Komu vlastně vzniká jaká újma? Ostatně, kde je v písmu zakázáno koukat na hambaté obrázky? A pakliže to není příkaz Pána, pak je to příkaz falešného proroka.

  • cinicius píše:

   Vystavovat na veřejnosti svoji nahotu je jistě hříchem i podle Bible. Pokud tu knihu znáte, nepotřebujete přesné citace, pokud ne, asi Vás to, co je v ní psáno, zas až toak moc nezajímá. Samozřejmě hřeší i ti, kdo časopis vyrábějí a obrázky prohlížejí, protože jsou spoluviníky. Komu vzniká újma? Použitým dámám, uživatelům časopisu i společnosti – neboť časopis šíří úpadek morálky a úcty k člověku.

   • Sampis píše:

    Takže „někde to tam určitě je, ale já to neví“. No taky odpověď.

   • cinicius píše:

    Nechce se mi to hledat – je to tam na mnoha místech a jak jsem napsal dříve… Stejně si ji potřebujete přečíst celou…

   • Timor Mortis píše:

    Tak například Daniel a Zuzana. Dva chlípní soudci se pasou na nahotě Zuzany…což vede k tomu, že se touží jí zmocnit. Naopak Zuzanina mravnost se tam projevuje čím? Tím, že než se jde koupat, tak vyžene všechny kromě žen. Aha!

    Pokud jste heretik a Daniel a Zuzana ve Vašem výtisku není, tak 2. Samuelova, kapitola 11 a následující. Co vedlo k hříchu s Bat-Šebou? Aha…to, že ji David viděl nahou. Smolík pacholík, co?

    A mohl bych pokračovat dále a dále.

    A jestli pořád máte problém, tak si vzpomeňte na Evangelium podle Lukáše, kapitola 17, verše 1 až 3. „Ježíš řekl svým učedníkům: Není nemožné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se na pozoru!“

    Jestli pro Vás nejsou pokušením nahé ženy a nesvádí Vás k hříchu, pak jste patrně teplej (to je jako homosexuál).

    Ještě jsem tu někde zaslechl „když němečtí biskupové prodávali porno, tak…“ No…co k tomu dodat? Asi že se máme spíš poměřovat s těmi, kdo jsou na tom lépe než my, nikoliv hůře. To, že někdo jinej dělá něco horšího neznamená, že já můžu páchat menší zlo. Pokud to autor poznámky nechápe, tak je vůl.

    Timor mortis conturbat me….

   • Sampis píše:

    Ovšem to vše je jen o podivné interpretaci. Zuzana je sice cudná, ale hříchem je zde šmírování (proti záměrům a přáním Zuzany), nikoliv Zuzanina nahota sama o sobě a to jedno před kým, že.
    A druhý příklad? Opět záměna příčiny a následku. Jinými slovy, pokud mě nechá nahota chladným, není hříšná. Ale pak je jeden skutek jednou hříchem a podruhé ne.
    Ostatně je diskutabilní, nakolik nahotinky v určitých časopisech svádí k hříchu. K hříchů svádí falešní proroci.

   • cinicius píše:

    Na té interpretaci není nic podivného. Tato část Bible říká nejen, že šmírování je hřích (a koneckonců co jiného je prohlížení erotických obrázků), ale že i obnaženost na veřejnosti je špatná (proto se koupala o samotě). To Vaše interpretace je nesmyslná. A mimochodem, Vy znáte někoho, kdo si prohlíží erotické obrázky, aby přitom zůstal chladný?

   • Sampis píše:

    To, že se někdo koupe o samotě neříká nic o tom, zda je nahota na veřejnosti hříchem. Navíc v případě obrázků v časopise nejde o nahotu na veřejnosti, ale v uzavřením okruhu modelka, vydavatel, čtenář. Tedy nahota není nikomu nucena.
    Spíš neznám mnoho lidí, jejichž chování by mohlo ovlivnit pár obrázků v časopise. Ostatně, je známá pravda, že mnohem víc vzrušující je to co je skryto, než to co je odhaleno. Mimochodem tělo je jen schránka a bez náplně, tedy bez duše a osobnosti, se podobá prázdnému poháru. A já při pohledu na umytou sklenici opravdu nedostávám chuť pít.

   • cinicius píše:

    Přečtěte si něco o hříchu a jak funguje. Samozřejmě, že obrázky v časopise chování člověka zásadně ovlivní. Coby zdroj eroze svědomí a vydání se po cestě zla. To s tím koupáním o samotě je tak hloupé, že to nezasluhuje dalších komentářů.

   • Hamish píše:

    Zajímalo by mne, kdy Církev vykládala Písmo tak, jak tu píše pan Sampis.
    Respektive, kdy mravouka předkládala morálku takového ražení, jaké tu pan Sampis předkládá.
    Nikdy
    Dokonce i husité adamity pobili.
    Kopete za špatnou stranu, milý pane. Ale to vy víte, že?

   • Sampis píše:

    A jakou mravouku zde předkládám? A co se mnou mají společného chudáci Adamité?

  • frafranciscus píše:

   Tak např. 2. Pt 2,12-14; Mt 5,27-30; Ef 5,3-5; Kol 3,5 aj. I z výše uvedených citátů je zřejmé, že jde nejen o necudnost jako takovou. V Písmu sv. je jasně vyjádřeno, že je spoustu dalších „skutků těla“, které Kristův učedník má odmítnou. A to především proto, že člověka znesvobodňují, brání mu žít v pravé nesobecké lásce, zastírají mu pohled na skutečnou Krásu – Boha. To se týká tedy i těch luxusních aut a „ostatních hloupostí“ (jak jste správně nazval). Právě proto, že to jsou (přinejmenším) hlouposti, moudrý člověk je odmítá. (Moudrost je jeden z darů Ducha sv.) Takže i kdyby Playboy obsahoval jen „ty hlouposti“, je pro křesťana nepřijatelný.

   • Sampis píše:

    Se závěrem by se dalo souhlasit, pokud by bylo proti takovýmto hodnotám vystupováno stejně kategoricky. Ale ještě jsem neslyšel o katolických protestech proti časopisu o autech, či nemovitostech. Možná pro to, že touha po majetku (pakliže nejde o statky bližních) , jakkoliv svádí člověka z pravé cesty a odvádí pozornost od podstatných záležitostí není hříchem.
    Hříchem je zašťiťovat se Bohem a Kristem a přitom hlásat vlastní interpretace.

   • Hamish píše:

    Takovou sebekritiku bych nečekal – poslední odstavec.
    Písmo vykládá Církev. Tečka.
    Ne vy a vaše představy jsou kritériem, jež dává smysl slovům, která svatopisci zapsali.

   • Sampis píše:

    „Písmo vykládá církev. Tečka.“ A jestli ji vede Satan, není podstatné.
    Gratuluji. Právě jste postavil Církev nad Boha. ;-))

   • cinicius píše:

    Logika asi nebude Vaše silná stránka, že? :-)

   • honzah píše:

    Hamishi, nevypadlo Vám něco? Jaképak: ,,Písmo vykládá Církev. Tečka.´´ ? Vy přeci razíte názor, že ,,Písmo do roku 1962 vykládala Církev´´ :-)

  • honzah píše:

   Miloslav Šimek v jedné povídce píše: ,,Jednoho dne můj bratr přinesl časopis Playboy. Dodnes vzpomínám, jak mě potom bolely ruce od obracení stránek.´´

  • Ignácův čtenář píše:

   Adam s Evou, jakmile pojedli ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, zjistili, že jsou nazí. A okamžitě svou nahotu zakryli. Tady je výklad zbytečný. Sám Stvořitel jim vzápětí udělal dokonalejší oděv.

 7. Michal Kretschmer píše:

  Sebeúcta je až na druhém místě. Kdo připomene těm biskupům slova sv. Pavla v Gal 1,10: „Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým“?

 8. Pavel Prach píše:

  Myslím, že by nemělo zůstat nereflektováno, že biskup Václav Malý byl oceněn společností, a to lidmi „dobré vůle“, „ačkoliv“ jde o katolíka, když v dnešní společnosti není vůbec jisté, jestli jsou katolíci či to, co hlásají, ještě aspoň trochu zajímaví, nebo zda se stali neslanou nemastnou menšinou, zajímavou jen svým sklonem v rituálech a iracionálnu, jako jsou třeba filatelisti zajímaví zbytku společnosti nepochopitelnou zálibou v kouscích papíru, které se lepí na dopisy. Možná by to měl být signál i pro katolické oponenty biskupa Malého a jeho „kliky“ katolické církve, kteří by mohli zapřemýšlet nad tím, jestli mají i ambice oslovovat veřejnost, nebo jen se navzájem upevňovat ve víře a čekat na posmrtnou spásu. Samozřejmě nejde jen o ocenění většinovou společností, ale třeba jen o vzbuzení zájmu a možné inspirace. Nezdá se mi příliš, že by někoho zaujalo to, že se někdo modlí latinsky. Mohou tedy katolíci ještě něco společnosti dát, mohou hrát nějakou podstatnou roli i jako menšina formou nabízení alternativy? Nebo jejich čas již skončil?

  • Michal Kretschmer píše:

   To oslovování společnosti je sice důležité, ale nelze ho přeceňovat. Sám Ježíš se setkává s tím, že ho někteří neslyší, protože nejsou z Boha (Jan 8,47). Takovým říká: „Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.“ (Jan 8,43). I své učedníky upozorňuje, že někteří nebudou chtít slyšet jejich slova (Mat 10,14).

   Jinak jde ovšem o to, za co byla biskupovi Malému udělena ta cena. Je-li někomu udělena cena třeba za vědecké práce v matematice, tak to nemá nic společného s tím, zda je katolík nebo třeba bezvěrec. Ale cena udělovaná ve jménu někoho, vypovídá o hodnotě té ceny, a ta je v tomto případě negativní. Přijetí takové ceny, pokud se oceněný od toho výslovně nedistancuje, je do jisté míry i přijetí „hodnot“ spojených s udělováním ceny a „hodnot“ těch, kdo cenu udělují. Nebo by – a teď to ovšem přeženu – snad bylo dobré přijmout např. „cenu za posílení míru ve světě“ od samého Antikrista?

  • Karel Kubrt píše:

   Ignáci, každý z nás se na celou věc podíval jinak, ale výsledek je stejný. Jen Maura Aghová je mimo. Má seriál Z církevních dějin (Bylo na něj -Ježíše- pohlíženo jako na člověka vyvoleného a po něm se toto náboženství nazývá křesťanství), hraje si na znalce křesťanství, přitom plácá pátý přes devátý.

 9. Josef Prchal píše:

  Myslím, že už fakt, že se tu musí někomu dokazovat, co je morální a co nemorální, je hodně příznačné pro ztracenou sebeúctu ke katolickým hodnotám. Tito lidi prostě nemají morálku v krvi a tak diskutují… a žvaní a žvaní. To, co se jim mělo dostat doma jako dětem a vypěstovat cit, aby se těmto věcí stranili, jako špinavých šatů (jak říká apoštol Petr) tady teď probírají v nekonečných „diskusích“. Není divu, že potom nerozumí víře, jak říká staré pravidlo, každý blud má morální podtext. Poctivé lidi potom označují za tabuisty. Prožíváme rozklad společnosti a potrestáme se sami… nevychovanou mládeží.

 10. Karel Kubrt píše:

  No já mam v diskuzi taky pěknou debatu. Teď mě tam kdosi nazval heretikem :) Biskup Malý prý nemusí mluvit, hlásá evangelium životem.
  http://ladislav.blog.idnes.cz/c/250122/Biskup-Maly-zaprel-Krista.html

 11. jjstodola píše:

  Nejsou to jen někteří katolíci, kdo ztratil sebeúctu. Jsou to i židé, kteří udělili cenu člověku, který je antisemitou.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: