Televize ve službách Ďábla

Nedávno jsem si pořídil televizi. Vlastně jsem ji ani moc nechtěl pořídit, ale byla mi nabídnuta slušná televize za nízkou cenu a přece jen zprávy přes televizi zní lépe, než sekající se živé sledování přes internet… Jsou dny, kdy ji téměř nezapnu, jsou dny, kdy ji sleduji poměrně dlouho – hlavně zprávy, naučné pořady a (ve chvílích odpočinku) detektivky. A dokonce i v omezeném zorném poli detektivek občas s úžasem sleduji, kam až dokáží autoři „moderních děl“ klesnout a jak odporné ideje se snaží vpašovat do myslí diváků.

Až do dnešního večera (pondělí 16. července 2012) byl pro mne nejodpornější agitkou v detektivním hávu jedenáctý díl  první sezóny seriálu Zákon a pořádek: Zločinné úmysly, pojmenovaný Třetí kůň, který si vzal za cíl vysvětlit divákům, že pro-life aktivisté jsou nenávistná, iracionální a vraždící monstra, zatímco potratářští lékaři jsou citliví a hodní lidé, kteří z čirého altruismu a lásky pomáhají dívkám v nesnázích, za což je dřív nebo později nějaký zahořklý bezdětný pro-lifista zastřelí přímo před jejich malou dcerou. Dnes ale v mých očích Češi porazili Američany a odsunuli tento škvár až na druhé místo.

Ani tvůrci pořadu Zákon a pořádek by zřejmě nedokázali natočit něco tak absurdního, odporného a nehorázného, jako je šestý díl druhé série českého detektivního seriálu Kriminálka Anděl, který se jmenuje Otázka víry. Už dlouho jsem neviděl tak přímý a důsledný demagogický útok na víru a především katolicismus, katolické hodnoty a katolické pojetí výchovy. Zjišťujeme, že svět je plný pedofilních kněží (kněz vystupující ve filmu sice nakonec při ničem takovém chycen není, ale to je jistě jen náhoda), že učňové konající satanské rituály jsou jen neškodné hrající si děti a mnohem nebezpečnější je katolický otec, který nejdříve dceru zneužívá, a pak ji uškrtí za to, že se bezbožně zajímá o satanismus. Katoličky jsou uťápnuté a uzavřené do sebe, bez přátel (ty nemají ani mezi jinými katoličkami/katolíky) a zanedbané (to poslední slovo znamená, že se neoblékají podle poslední módy a nemalují se, což je mimořádně špatné). Bible je odporná kniha a kněz ctící zpovědní tajemství je samozřejmě kněz, co nechce policii pomoci.

A abych nezapomněl, korunu tomu všemu nasazuje fakt, že v seriálu hraje Martin Stropnický, který byl čtyři roky velvyslancem České republiky u Svatého stolce. To je fakt bomba. Kdyby se tohle stalo v USA (což je ovšem nemyslitelné), bude to tento stát považovat za národní ostudu. U nás to je zřejmě normální.

Přiznám se, že čím dál více propadám deziluzi z dalšího vývoje společnosti. Když se dívám, s čím se dnes každý člověk denně setkává na internetu a v televizi, na „normálních stránkách“, jako jsou Seznam.cz a Centrum.cz, či „normálních kanálech“ v „normálním vysílacím čase“, jako třeba na TV Nova, musím se ptát, jak může v takovémto prostředí vyrůst byť i jen jeden jediný normální a slušný člověk… Kdykoliv se někdo takový objeví, měli bychom se modlit k Bohu a děkovat mu za to, že jsme měli možnost vidět zázrak. Protože v téhle žumpě, kde „normální slušné stránky a kanály“ nejsou ani normální, ani slušné, to zázrak je.

Česká média představují otřesnou ukázku světa, kde slušní a normální lidé totálně prohráli kulturní válku, kde hlavní mediální scénu ovládli lidé zvrácení a amorální v míře, kterou by si ještě před deseti lety žádný slušný a rozumně uvažující člověk nedokázal ani představit. A my katolíci si můžeme vybrat ze tří scénářů:

a) Smířit se s tím a případně se tomu poddat. Ke štěstí nás to nedovede, ale budeme mít klid a minimálně v poddanské variantě zaručeně skončíme v pekle.

b) Odstěhovat se do pustiny a žít jako amišové. Pozitivní výsledek je nezaručený a vůbec se tak nějak obávám, že to není racionální a efektivní řešení. I když do nebe se tak snad dojít dá.

c) Vykasat rukávy a obnovit kulturní válku – válku o slušnost a normálnost v médiích, na internetu a ve společnosti. Klidně i za cenu toho, že se (minimálně v první fázi) „uzavřeme do ghett“ a vybudujeme vlastní média a další instituce a ten zbytek budeme ignorovat. Pozitivní výsledek je nezaručený, ale  snad i reálný a do nebe se tak určitě dojít dá. Možná i mučednickou smrtí.

Ignác Pospíšil

76 Responses to Televize ve službách Ďábla

 1. MichalD píše:

  Správné postřehy, troufám si ale tvrdit, že televize (v její klasické – „broadcast“ podobě) je špatné medium jako takové, tzn. že i kdyby mělo dojít na závěrečný bod c), nemělo by být plýtváno zdroji na nějaké poklusy o „katolickou“ TV. U tohoto media totiž rizika a nevýhody natolik převažují nad potenciálními kladnými efekty, že se těžko dá obhájit její existence i v situaci, kdy by byla zajištěna 100% kontrola nad její pravověrností a morální nezávadností. Mezi základní záporné stránky počítám:
  – velmi nákladný provoz na straně dodavatele (velmi nízká produktivita výroby na jednotku předané informace),
  – velmi nízká „produktivita“ na straně spotřebitele (lidově řečeno „žrout času“ – určitě musí člověk obětovat na získání stejné zpravodajské informace prostřednictvím TV zpráv mnohem více tohoto Božího daru, než v případě jiných medií),
  – medium, které nechává minimální prostor pro lidskou imaginaci (v důsledku toho má tendenci působit jako hypnotikum, včetně rizika návykovosti).

  Je možné namítnout, že tyto efekty jsou v určité míře přítomny i u jiných medií, jednoznačně ale v řadě tisk – rozhlas – televize je TV na tom s odstupem nejhůře.

  • Petra Bézová píše:

   Pane Michale, já souhlasím s vámi. Televize je špatné médium jako takové, protože překrucuje Pravdu. Pouštět se do boje s něčím tak zmanipulovaným je ztráta času a energie, výsledek nejistý, protože kdo z lidí dokáže rozlišit, že zrovna katolický pořad je ten, který hlásá Pravdu? V televizi si každý činí nárok na pravdu, a házet perly sviním ? Před tím Ježíš přece varoval. Pravdu tím jen rozmělníme a nebude mít sílu oslovovat. Jsem pro to, hlásat Slovo především verbálně, Bůh se totiž nedá zobrazit, jak věděli již Izraelité, a televize je postavena na smyslovém prožitku, zcela vzdáleném Božímu tajemství.

   • Lothar píše:

    Paní Bézová,Bůh se nejenže dá zobrazit ale on se dokonce i zobrazil,v Ježíši Kristu. :)

   • Petra Bézová píše:

    K tomu pane Lothare , potřebujete víru, kterou druzí- nekřesťané nemají. Jak jim to v televizi chcete zprostředkovat, nevím, snad jen tak , že budete točit pořád drastičtější filmy o Ukřižování Ježíše- viz Mel Gibson. V tom případě už ale nebudete vůbec potřebovat kostel.

  • Petra Bézová píše:

   A taky, zobrazit se dá jen Ježíš, ale jak víte , Bůh je Trojice, a to je tajemství, které je televizi nahony vzdálené. Uvěřit v Trojici je naším úkolem, ne jen věřit v Ježíše. V Trojici uvěříte až přestanete nenávidět.

   • Lothar píše:

    Drahá Paní Petro,a jak víte že nenávidím a že nevěřím v přesvatou Trojici? Nesuďte,aby jste sama nebyla souzena. Jinak s tím zobrazením Pána Boha,já nemluvil o televizi,ale jako narážku na Vaše starozákonní tvrzení,že Pán se nedá zobrazovat,z něhož vychází dnešní protestanté a jejich ikonoklasmus.

   • Petra Bézová píše:

    Ale Lothare, chtěla jsem jen říct, že televize podporuje v lidech násilí, což se zcela příčí víře v Ježíše i v Trojici, která se přece zobrazit nedá, což vychází ze starozákonní víry. Naším Bohem není přece Ježíš, je jím Trojice a Ježíš je jen jeden z nich jako Boží Syn. A já tady o televizi celou dobu mluvím, nemám v úmyslu se s vámi hádat. Trojice je tajemství, které má křesťan promýšlet tak mi tady nepodsouvejte protestantismus. Kdo se často dívá na televizi, ten se nemůže vnitřně distancovat od násilí, které se tam ukazuje, takže raději být bez ní a věřit v Boha, který je dobro, než být s ní a vidět všude spiknutí. Co píšu vztahuji vždy především na sebe, tak se za mě modlete, abych dokázala odolat, neboť televizi vlastním a manžel se na ni občas dívá, z pořadů tam viděných mi většinou nebývá zcela dobře.

   • Pan Contras píše:

    Koukám, že už popíráte Božství Kristovo. No já věřím, že to nemyslíte vážně, protože postmoderní intelektuál slova k jádru nepustí, ale stejně byste si měla zopakovat ten katechismus. pro začátek nauka o Trojici je shrnuta v Quicumque:

    KDOKOLI chce být spasen, je v prvé řadě třeba, aby se držel katolické víry. Jestliže ji někdo nezachová neporušenou a ucelenou, bezpochyby zahyne navěky. Katolická víra je pak tato: Abychom uctívali jednoho Boha v Trojici, a Trojici v jednotě, abychom ani nezaměňovali osoby, ani neoddělovali podstatu. Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého. Avšak božství Otce, Syna a Ducha Svatého je jedno, stejná je jejich sláva a souvěčná je jejich vznešenost.

    Jaký je Otec, takový je Syn, takový je Duch Svatý. Nestvořený je Otec, nestvořený je Syn, nestvořený je Duch Svatý. Věčný je Otec, věčný je Syn, věčný je Duch Svatý. A přece nejsou tři věční, ale jen jeden věčný. Jako nejsou tři nestvoření, ani tři nezměrní, ale jeden nestvořený a jeden nezměrný. Podobně je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý. A přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí. Tak je Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý, a přece nejsou tři bohové, ale je jen jediný Bůh. Stejně tak je Pánem Otec, Pánem je Syn a Pánem je Duch Svatý, ale nejsou tři Páni, ale je jen jeden Pán. Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo páni. Otec nebyl učiněn z ničeho: nebyl ani stvořen, ani zrozen. Syn je jen z Otce, neučiněný, nestvořený, ale zrozený. Duch Svatý je z Otce a Syna: neučiněný, nestvořený, nezrozený, nýbrž vycházející. Jeden je tedy Otec, nikoli tři otcové; jeden je Syn, nikoli tři synové; jeden je Duch Svatý, nikoli tři duchové svatí. A v této Trojici není nic dřív nebo později, nic není větší ani menší, ale všechny tři osoby jsou navzájem souvěčné a rovné, takže je třeba vždy uctívat, jak již bylo výše řečeno, jednotu v Trojici a Trojici v jednotě. Kdo chce být spasen, musí takto smýšlet o Trojici.

    K věčné spáse je však pro člověka potřebné, aby pevně věřil i ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista.
    Je totiž správná víra, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, je Bohem i člověkem. Je Bůh, zrozený před věky z podstaty Otce, je člověk, narozený v čase z podstaty matky. Je dokonalým Bohem a dokonalým člověkem, složeným z rozumové duše a lidského těla. Je roven Otci podle božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem a člověkem, nejsou dva Kristové, nýbrž je jen jeden Kristus. Je jeden nikoli proto, že by se božství stalo tělem, nýbrž proto, že lidství bylo přijato do Boha. Zcela a pouze jeden, nikoli ve spojených podstatách, nýbrž v jednotě osoby. Neboť jako rozumová duše a tělo jsou jeden člověk, tak Bůh a člověk jsou jeden Kristus.

    Ten trpěl pro naši spásu, sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých; vystoupil na nebesa, sedí po pravici všemohoucího Otce a odtud přijde soudit živé i mrtvé. Při jeho příchodu všichni lidé musejí vstát se svými těly, dostanou odplatu za své činy. Kdo konali dobro, půjdou do věčného života, kdo však zlo, půjdou do věčného ohně. Taková je katolická víra. Kdo ji pevně a věrně nezastává, nemůže být spasen. Amen.

   • Lothar píše:

    Aha,já Vás asi špatně pochopil,tak se omlouvám za nedorozumnění.Jistěže víra sama o sobě se zobrazit nedá a nedá se ani racionálně vysvětlit či zprostředkovat tak,aby druhý automaticky sám uvěřil,víra je Boží dar.Pán Bůh je samozřejmě jeden,který je ve třech osobách,k té druhé Vaší poznámce.A co se televize týče,asi záleží na nás na co se v ní budeme dívat,zda na ty stupidní filmy či telenovely….Já osobně se na ni dívám málo a když už,tak vesměs na zprávy,nějaké dokumenty o křesťanství,přírodě,historiii,popř.křesťanské či historické filmy.Přeji Vám krásný,požehnaný den.

   • Petra Bézová píše:

    ad Contras. Prosím Vás , Contrasi, přestaňte mě chytat za slovo. Nikde jsem neřekla, že Ježíš není Boží Syn, ale že SÁM není Bůh, je Bohem s Otcem a Duchem Svatým. Četla jsem trinitární teologii tak si myslím, že v tom mám jasno, pokud jsem se špatně vyjádřila, omlouvám se.

   • Michal Kretschmer píše:

    Ohledně zobrazení násilí nemyslím, že automaticky to znamená zlo. K většině realistických děl náleží určitý protiklad dobra a zla a násilí (mám tu na mysli násilí na straně zla) je jen jednou z forem zla. Zobrazení Ježíše na kříži je přece zobrazení násilí. Gibsonovy pašije jsou zobrazením násilí. Myslím proto , že posouzení zobrazení násilí není tak jednoduché.

   • Lothar píše:

    Nechci nic říkat,Paní Bézová,ale myslím že se stále špatně vyjadřujete,mě z toho Vašeho vyjádření vyznívá jako by byli tři Bohové: Otec,syn,a duch svatý.Ale Bůh je pouze jeden ve třech těchto osobách.Pochopil-li jsem Vás špatně,pak se omlouvám.

   • Petra Bézová píše:

    ad. Michal Kret. Možná jsem dětina, ale moje citlivost mi říká, že ukazovat násilí bez pozitivního konce je destruktivní. Bere to člověku naději. Tedy alespoň mě určitě. Proto nesleduji vůbec filmy typu Ukřižování Krista, kde pozitivní obsah, který dává naději na život věčný je přebit vyžíváním v agresivitě, které je člověk schopen. Člověk musí vědět, že je schopen být lepší, když důvěřuje v Boha. I proto televizi zavrhuji, protože mě k této důvěře naprosto nevede. Bůh nás právě v tom převyšuje, že Ježíše vzkřísil, i když jsme s ním udělali to, co jsme udělali. K důvěře mi mnohem víc pomáhá recitovat si žalmy, např. při fyzické práci.

   • Petra Bézová píše:

    Lothare, zeptejte se raději Contrase, já to neumím vysvětlit. Pro mě je každý z nich odlišná osoba, dohromady jsou vázáni vztahy, které jsou tak dokonalé, že říkáme že jsou jeden Bůh. Otec není Syn a Duch svatý není Otec. Já vnímám asi díky svému původu proiritu Otce, což mi potvrzuje i Ježíš, když říká: Otec je větší než já. Ale nechci tady šířit nějaké hereze.

   • Lothar píše:

    Petro,ne že říkáme že jsou jeden Bůh,Bůh je skutečně jeden a ten je ve třech osobách,otec,syn a duch svatý a skrze tyto tři osoby působí jeden jediný Bůh,přesto stejné podstaty a jeden.Takto to chápu aspoň tedy já,pokud je mé tvrzení mylné,prosím vás,opravte mě.

   • Teofil píše:

    Paní Bézová, vůbec se nedivím apoštolu Pavlovi co napsal pro ženy. Jejich poslání v životě je úplně jinde.Hlavně ne v diskuzích.

   • Petra Bézová píše:

    Už se k tomu nebudu vyjadřovat, po vzoru sv. Pavla, co napsal pro ženy. Mimochodem každá z osob Trojice se píše s velkým písmenem, protože je to skutečná osoba. Pro zájemce doporučuji si něco nastudovat. Vnitří život každého křesťana i ženy je závislý právě na tom, jak pochopí tajeství Trojice, takže s tím něco udělejt. Svou zkušenost si nechte pro sebe, abyste Lothare ,nedopadl jako já. Nikomu tady nenutím své pochopení skutečnosti, kterou je Bůh.

   • Lothar píše:

    Petruško,za diaktritiku se omlouvám,přesto jsou to poslední věci,které bych někomu vytýkal či opravoval.A přestaňte být taková urážlivá a vztahovačná. :)

   • Petra Bézová píše:

    No dobře Lothare, budu se snažit. Jinak je jasné, že Bůh je jeden,ale každý k němu může mít svůj osobitý vztah. Pro mě to, že jsou společenství Tří Osob je zcela zásadní, protože mě to vede ven z mojí uzavřenosti. Je zajímavé, že už v Knize Genesis říká Bůh po hříchu prvních lidí: Teď je člověk jako jeden z nás. To ukazuje na společenství Trojice už od počátku. Problém podle mě byl v tom, že člověk chtěl být jako Bůh Otec a rozhodovat o dobru a zlu. Dnes víme, že se máme snažit být jako jeho Syn Ježíš, abychom u Otce došli ospravedlnění. A jak s tím souvisí televize? Možná tak, že skrze televizi pro druhé asi moc dobra nevykonáme, ale kdo k tomu je povolán, ať se snaží.

 2. ALIUM píše:

  Plně souhlasím s Ignácem. Varianta za c) je i podle mě jediná správná.

  Problém, který dnes vidím kolem sebe u „obyčejných věřících“, co chodí do svých farností a snaží se i žít podle evangelia a modlit se je ten, že tito lidi jsou většinou již natolik ovlivněni novo-pohanským světem, že si nejsem úplně jistý, že se budou toho všeho chtít vzdát. Ale když uvidí dobrý, pozitivní a kvalitní program, tak alespoň někteří z nich zcela jistě si nové médium najdou. Bohužel, to co se dnes děje ze stany moderních kněží a biskupů tomuto moc asi nepomůže, spíše naopak, ale tím se nesmíme nechat odradit.

  Je třeba vybudovat kvalitní nabídku pro lidi,ať už jde o rozhlas, TV, internet. Osobně mi dneska chybí třeba vyvážené zprávy. Ať se podívám kamkoliv, všude stejný hnus převzatý většinou z jednoho zdroje.

  Na druhé straně vybudovat vlastní média (po vzoru jiných katolických subjektů) stojí velmi mnoho peněz, času a práce ochotných lidí. Nejsem momentálně pevně přesvědčen, že v současnosti u nás máme tolik zkušených, ochotných lidí (a koneckonců i peněz). Nehledě na to, že budování trvá taky několik let a výchova těmito médii několik desítek let. Dobrou inspirací by mohlo být fungování nezávislých rádií v zahraničí (nejvíc je jich asi v USA, ale tam to mají trochu jinak než v Evropě).

  Osobně vidím velkou šanci pro rádio. Dá se chytnout všude, můžete u něj pracovat, cestovat a podobně. Takové internetové rádio by mohl být dobrý začátek. Internet je již téměř všude, náklady nízké, rozsah celosvětový, a nepotřebujete licenci. Navíc později (za několik let) nás čeká DAB, takže místo analogového vysílání rádií bude digitální a tedy nebude takový problém s licencováním a nedostatkem frekvencí.

  Nicméně, je nezbytné s tím začít. Čím dřív, tím líp, protože se dá toho ještě mnoho zachránit. To, že ďáblu se to nebude líbit a udělá velmi mnoho proti je jasné, ale pod ochranou Boží a Panny Marie se i tento nerovný boj dá vyhrát.

  • Řezníček z Brna píše:

   Souhlas s rádiem, vynikající úroveň má zejména ČR-6, kvalitní politické komentáře, pořady o historii a náboženské pořady, zejména Kořeny ve středu 20.05. Veřejnoprávní TV má zajímavé pořady na dvojce a sport, hlavní zpravodajství v 19 hod se začíná blížit bulváru.

 3. Tripudians píše:

  Pro ty, kdo neznají, doporučuji k nahlédnutí americkou internetovou TV http://www.churchmilitant.tv
  Bohužel si v českém prostředí takový projekt nedokážu příliš představit – přecejen Amerika je mnohem větší, takže je tam také mnohem víc potenciálních přispěvatelů a sponzorů. Internetová televize sice nestojí tolik jako opravdová TV, ale zadarmo to taky není… Je to věčná škoda pro ty, kdo neumí anglicky…

 4. Michal Kretschmer píše:

  V televizi je velice málo kvalitních pořadů; o něco více pořadů je celkem nezávadných. Když Ignác zmiňuje detektivky, tak třeba ty natočené podle románů Agathy Christi.

  Na internetu se setkývám s videi a nahranými záznamy přednášek. Proti četbě textu, který tu může v mnohých případech nahradit (když primárně nejde o hudbu či obrazy), je dívání se na videa či televizi či poslouchání nahrávek mnohem náročnější na čas při stejném rozsahu přijaté informace. Proto se ani na to moc nedívám.

  Dále pak mám dojem, že přemíra obrazů vede už děti k tomu, aby se odnaučily myslet. Ale to by asi lépe pojednal nějaký psycholog.

 5. cinicius píše:

  Článek vyšel i na autorově blogu, kde jej lze podpořit kliknutím: http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/279844/Televize-ve-sluzbach-Dabla.html

 6. Dana Polanecká píše:

  Nezbývá, než zmobilizovat křesťanské detektivkáře a napsat vlastní seriál. Vše ostatní, promiňte mi samostatný názor, zavání cenzurou.

  • Pius píše:

   No a? Cenzura není sama o sobě (vnitřně) špatná. Záleží na tom, co se cenzuruje.

  • Hamish píše:

   Co je na katolické cenzuře špatného?

   • Dana Polanecká píše:

    Ne všichni, kteří se dívají na televizi jsou katolíci. Nechápu, pro by mně měl cenzurovat televizní program katolík. Navíc, pokud se někomu program nelíbí, vždycky může stisknout tlačítko Power, popřípadě natočit svůj vlastní pořad.

 7. Schodou okolností mě v podobné souvislosti napadlo udělat toto kráské video http://cs.gloria.tv/?media=312030

 8. Lothar píše:

  Myslím si,že u televize stejně jako u tisku platí,že může být dobrým sluhou a špatným pánem…Dá se využít dobře,je-li směrována dobrým směrem,viz.dobré dokumenty,historické filmy,kulturní dění,teologie…Což v současné době,kdy je většina médií vlastněna židy a liberály,říct nedá,tam spíše platí to o špatném pánu.Propagace ateismu,sexismu,feminismu,násilí,multikulturalismu a všeho rozkladného nejlépe člověku už od kolébky,to je jejich a výsledek je vidět v celé společnosti a jejím stavu.

 9. Belo-w píše:

  O rodině Stropnických si nedělám iluze. Synek v SZ, dcera se živí jako divadelní prostitutka, viz „Divadelní Vlak Lustig s Kateřinou Horovitzovou startuje v pátek večer v Praze“
  Co se týká tv , seknul jsem s tím před 2 lety a vidím tam neco tak 1x za 2 měsíce. Na zprávy mám net.
  Seknul jsem s tím proto že naděje na zlepšení medií není. Protože jsou ovládána, hádejte kým…
  Jediné košer řešení je maďarský mediální zákon, od těch „zlých fašistů“ , proto kterému protestovalo EU, Liška, Schlafenberg a spol .Zákon zakázal lhaní. Kopii zákona jsem si nechal poslat z maďarského velvyslanectví, ale je to v maďarštině… :)

 10. Michal píše:

  V TV jsou koukatelné ponejvíce dokumentární pořady, na Viasat History občas i hodnotné z hlediska křesťanství – např. Turínské plátno: nové důkazy, nebo o Matce Tereze. Nezanedbatelné procento hodnotných pořadů je na TV Noe.

 11. Lothar píše:

  Mě třeba na TV Noe chybí celovečerní,křesťanské filmy….A třeba „Deník venkovského faráře“ nikde v TV nedávají a kde ho stáhnout nevím.

 12. Petr Babi píše:

  A proto jsme televizi odhlásili a už dva roky nás doma prostě neobtěžuje. Myslím, že v dnešní bídě je to to nejlepší řešení. Chvíli byl tzv. absťák, ale fakt je, že vůbec nám ta bedna sraček doma nechybí.

 13. ludmilanna píše:

  Ja se vam divim, ze na tu bednu vubec koukate, je to stejne ztrata casu.. Z 90% jsou tam k videni jen nesmysly.
  At si tam slabomyslna vetsina sleduje co chce, prizpusobuji se tam prece poptavce prumerne vetsiny..
  Zirani do obrazovky mi evokuje zirani divaku ve fiktivni rimske arene.. sex, nasili, reklamy a za kazdou cenu udrzet pozornost… tak copak budou davat dnes vecer v cirku…?:-)
  No a neustale hazeni spiny na katoliky? To prece patri k veci.. Nikdo nam neslibil, ze nas budou milovat. Takze by nas to nemelo ani mrzet. At si psi stekaji, karavana jde dal.. :-)

 14. honzah píše:

  Já bych tu Kriminálku Anděl nebral tak smrtelně vážně. Taclík tam ztvárnil postavu průměrného Čecha s jeho průměrným názorem na Církev, a tak jsem jeho moudra nebral jako účelový konstrukt, ale jako pokus o vykreslení reálné postavy.

  Taky mě nijak neuráží pořad, v němž i katolík může být zločincem, nerad bych se v tomto snižoval někam na úroveň bolestínských Ž/židů, ač sám lehce příslušného etnického původu.

  A to zpovědní tajemství, to přeci reálně existuje, někdy může ztížit vyšetřování a přitom má své důvody. Jistě – pohled Církve na různé otázky nejen o tom mohl zaznít více, plněji a přesvědčivěji, ale to možná neumí ani nejeden kněz. A taky si říkám, zda ta poznámka: ,,Tomu chlapovi špatně rozmění v sámošce a už tím viní Satana.´´ tak nějak neťala do živého.

  Upřímně mě více pohoršují demagogické filmy typu Pravidla moštárny, Philadelphia, Milk, Doktor Smrt, Lid vs. Larry Flynt, Zkrocená hora, Venkovský učitel (viděl jsem jeden a jeden částečně, u ostatních mi stačilo pročíst ČSFD, abych věděl, která uhodila). To jsou filmy, které zavádějícím způsobem a hrou na city rozostřují vnímání dobra a zla, zpravidla ty pojmy vyloženě otáčejí.

  Takové zmatení v kriminálce s několika ,,malebnými figurkami´´ nenacházím. Ignác mi trochu připomíná mého komunistického dědu, který zobrazení vietnamské války v americkém filmu Forrest Gump vnímal jako její schvalování a propagaci.

  • Hamish píše:

   Nevím. Přijde mi, že ta kritika Církve v českých poměrech vychází vstříc českému vulgárnímu divákovi, který restituce považuje za zlodějinu a klérus za bandu pedofilů.
   Televize H@vna to už jen lehce přiživí.
   ČT pro změnu dává prostor provařeným modernistickým šmejdům, jako je Halík, Orko Vácha a spol. Pravověří, nebo, satanáš nedopusť, tradiční liturgii v ní nenajdeme.
   Televizi nemám, takže na ni nečumím, ale vidím program a CSFD funguje spolehlivě.
   Souhlasím, že zmiňované filmy jsou nejhlubší odpad, který manipuluje s lidmi víc, než přihlouplá Kriminálka Anděl. Zlatý rada Vacátko a pánové ze Čtyřky.
   Líbilo by se mi, kdyby se v televizi v prime timu pouštěly právě filmy jako Údolí včel, Adelheid, Velké ticho, Misie, O bozích a lidech, atd.
   Ale to je asi sci-fi.

 15. honzah píše:

  Abychom tu na televizi jenom nenadávali, tak v poslední době se mi moc líbily filmy Údolí včel, Okno do dvora a v době velmi nedávné Sloní muž, to bylo velmi lidské.

  • MichalD píše:

   ad honzah a ostatní, co zde vypisují výjimky dobrých pořadů: já myslím že není sporu o to, že se v televizi může objevit něco pozitivního, ale ani kdybyste zde uvedli sto takových výjimek, nemůže to ospravedlnit existenci tohoto média. Nevidíte, jakou záplavou hnusu a zla je toto málo pozitivního vykoupeno? Nevidíte, kolik prostředků lidstva bylo promrháno? Kolik času každého z nás takto bylo zbytečně utraceno (i já jsem skoro čtvrt století ze svého života takhle čas mi Bohem daný promrhával)? Můžete namítnout, že třeba i nad internetem se vznáší podobné otazníky (a budete mít svým způsobem pravdu), ale na to jsem se právě snažil upozornit ve svém příspěvku výše, že v případě TV je poměr mezi přínosy a škodami s odstupem ze všech masmédií nejhorší.

  • Petra Bézová píše:

   ad. honzah: Nic proti Vašemu komentáři, s většinou souhlasím, ale s tou citlivostí: pokud skrze televizi ztratíme citlivost, stanou se z nás figurky, vláčené reklamou a myšlením, které někdo za kamerou cíleně plánuje. Ostražitost a citlivost, kterou má Ignác a jiní zde, se mi zdá správnou reakcí.

 16. Panda píše:

  Televizi už nemám několik let. Vadilo mi její brutální zasahování do soukromí, do ticha. Ve vícečlenné rodině se vždy někdo na něco musel dívat, takže televize jela téměř nonstop. A co je cílem všech komerčních stanic?Aby se na ně díval co největší počet lidí co nejdelší dobu.
  A proč se mají z křesťanů stát požírači reklam, manipulované stádo se sníženou citlivostí ke skutečnému krásnu a dobru?
  Ve většině domácnosti jsem si bohužel všiml jedné věci: televize zaujímá to nejčestnější místo (místo kříže samozřejmě) a její rozměry neustále narůstají, stejně jako absurdní počet programů…

  Vzhledem k informacím a vzdělávání skrze media jsem jednoznačně pro rozhlas a velice doporučuji stanici Vltavu.

  Panda

 17. Vladimír Malý píše:

  Ignáci, proč se, prosím, na takové pořady díváte? Já taky mám televizi, ale dívám se jen na to, co si vybru: hudební pořady, občas fotbal, hokej, hlavní zprávy (dokud tam nezačnou propagovat ty „duhové“, to hned přepnu), některé kvalitní pořady na slovenských a rakouských kanálech, příp. něco na TV Noe. Pokud jde o filmy a seriály, vždycky si s programem v ruce a počítačem na stole ověřím, co je to zač. A vyberu si to, co chci, bez ohledu na denní či noční dobu – natočím si to na videorekordér a přehraji, kdy chci a přeruším, kdy chci. Televize, tak jako ostatní věci, co nám bežně slouží, není dobrá ani špatná. Záleží jen na tom, jak ji chceme používat.

  • Petra Bézová píše:

   Televize není špatná, to jen špatní lidé natáčejí špatné pořady. Nevidím důvod, proč jí vůbec věnovat čas, který bychom jinak mohli věnovat studiu Písma nebo modlitbě.

   • VlaM píše:

    Pak mluvíte např. proti existenci TV Noe, CTV – Vatican Television Center a jiných producentů programů. Nejsou jen špatné TV pořady, tak jako nejsou jen špatné filmy, špatná hudba, špatné malířství, špatná poezie atd. A myslím, že nikdo po nás nechce, abychom vyplnili celý svůj mimopracovní čas jen studiem písma a modlitbou. V našem denním režimu má své přiměřené místo i ušlechtilá zábava. I v dobrém umění nacházíme zrcadlení Božího obrazu. Totéž, když třeba sledujeme vrchlové sportovní zápolení, ovšem v souladu s pravidly. A tak by se dalo psát dlouho. Je to v tom, jestli chcete mít jen manichejsky negativní vidění světa kolem sebe nebo jestli Vás v tom pohledu umí potěšit i nějaká ta Boží jiskra.

   • Petra Bézová píše:

    Ale samozřejmě že s Vámi souhlasím, že ne vše je špatné. I když dnešní společnost věnuje televizi neuvěřitelné množství času a přitom potlačuje psané slovo. Své výsledky to přinese. Křesťané místo, aby se zavřeli ve svém pokojíku a modlili se k svému Otci, který je ve skrytosti hledí na televizi, která může i ukazovat dobré věci , ale zásadně nemůže nahradit duchovní život. Křesťanské pořady často jen člověka ukolébají ke spokojenosti, že to s tím světem není až tak špatné. Tím nechci říct, že by neměli svou hodnotu.

 18. MichalD píše:

  Ještě bych si tady dovolil poskytnout malý recept, který může pomoci při prvních krocích vymaňování se z TV závislosti: zakázat si (a zejména dětem) sledovat cokoliv přímo z vysílání – jinak řečeno, je dovoleno se dívat jen na předem zvolené a nahrané pořady.

  Výhody jsou jasné: je možné přeskočit reklamy, předem zběžně prohlédnout o co jde (hlavně u pořadů pro děti), člověk nepřízpůsobuje svůj denní režim televiznímu programu a lépe si uvědomuje hodnotu času, který sledování věnuje, než když jen tak sedne a na něco čumí. Mohu téměř garantovat, že do roka se zcela přirozeně dostaví prakticky 100% abstinence.

 19. :) píše:

  Televize je doma k ničemu, za úplně neospravedlnitelnou ji považuji především v rodinách s dětmi. Dříve kazatelé brojili proti tomu, aby v domácnostech nebyly špatné knihy (a to nemysleli přímo protináboženské, ale třeba slavné beletristy), do kterých by děti mohli nepozorovaně nahlédnout. Co by dnes asi říkali na TV. Všechno k čemu je dnešní TV dobrá se dá lehce nahradit internetem a navíc mnohem pohodlněji a bez reklam. Navíc už jenom kvůli tomu přiblblému poplatku bych TV doma mít nemohl – to je jak připlácet si za jedy do jídla…

 20. ivka píše:

  Zločinem na hospitalisovaných pacientech je TV na každém pokoji, kde většinou jede od rána do večera.
  Na třílůžkovém pokoji se vždy najde někdo, kdo chce, aby se nevypínala.
  Píši ze zkušenosti s mojí maminkou, která v nemocnici nedávno ležela.
  Jednou prý zapoměly babky to ďáblovo zrcadlo zapnout a sestra se zeptala:holky, nechcete pustit telku?

 21. MichalD píše:

  Ve zdůvodnění, proč mají členové Třetího řádu SSPX abstinovat od televize se píše (http://sspx.org/third_order.htm): „Protože většina z pořadů představuje svými neslušným scénami blízkou příležitost ke hříchu, ale také proto, že TV je v podstatě prostoupena duchem světa, i když zrovna neukazuje sex nebo násilí. Tento duch je duchem sebelásky, pýchy, pohodlí, sebeuspokojení a pozemských radostí. Tento duch je zcela proti duchu našeho Pána, který je duchem lásky k Bohu, pokory, oběti na kříži a pravé duchovní radosti. Rádio a noviny jsou dostatečnými prostředky, jak se udržet v kontaktu se zprávami.“

  Myslím, že toto vysvětlení je dostatečné pro to, aby si podle něj katolík upravil svůj vztah k tomuto médiu.

  • :) píše:

   „Rádio a noviny jsou dostatečnými prostředky, jak se udržet v kontaktu se zprávami.“ To jsme si moc nepomohli… Sv. otec Pio např. svým duchovním dětem noviny číst zakázal a nazýval je ďáblovým evangeliem… Noviny jsou na úrovni TV, akorát s tím rozdílem, že tam nejsou hýbající se obrázky. Číst ty zednářské noviny či pozorovat zpravodajství v TV nebo poslouchat z rádia je ztráta času a peněz – stejně se tam člověk nic nedozví, pouze se tím ukájí a podporuje zvědavost.

   • cinicius píše:

    Problém všech těchto postojů (komplexní odmítání televize, rádia, novin či internetu) je podle mne v tom, že se nerozlišuje příčina a následek. Tohle všechno mohou být velice užitečné věci – za předpokladu že je budeme dobře dělat a že s nimi budeme dobře zacházet. Navíc, jsou součástí světa a ještě dlouho budou. Rozhodně ne bezvýznamnou součástí světa. Ignorovat je znamená kapitulovat všude, kde dominují, ve všem, kde jsou užitečné.

   • MichalD píše:

    ad cinicius:já myslím, že vždy je třeba hodnotit poměr přínosů a škod, jak jsem se pokusil naznačit v úplně prvním komentáři. Pokud toto přesáhne určitou míru, pak ignorování a abstinence je odpovídající reakcí. Podle mého názoru v případě „broadcast“ TV tato míra překročena je.

   • MichalD píše:

    ad smajlík: myslím, že autoři uvedeného výkladu určitě neměli na mysli zednářská masmédia

   • :) píše:

    Myslím tím prostě TV jako bednu, kterou má doma člověk v obýváku, má k ní ten set-top box a v ní alespoň základní programy za tu nejmenší možnou cenu. Nemám nic proti obrázkům se zvukem, ale v TV prostě běží to, co vám pustí někdo jiný, a v tom je ten problém – nikdy nevíte, na co zase narazíte vy nebo vaše děti. Co se aktivity katolíků týká, tak by myslím měli především říkat, že mít doma TV v této formě je prostě špatně a náboženskému životu a věčné spáse to překáží. Kněží by měli říkat věřícím, ať ty TV vyhodí, stejně jako dříve říkali, že mají vyhodit špatné knihy.

    Pokud se mají katolíci angažovat v médiu hýbajících se obrázků se zvukem, pak za jedinou schůdnou cestu považuji nějaké internetové vysílání. Nelze se cpát jako jeden z 20 programů mezi tu splašku ostatních, které si lidi předplatí u UPC. Osobně sleduji např. sportovní přenosy, případně nějaké další zajímavé jednotlivé pořady (např. se podívám na rozhovor s někým Na plovárně), ale na to je právě dostačující internet. Pokud si někdo chce pro odlehčení shlédnout nějaký film, určitě bude také lepší si vybrat sám, než se stát obětí toho, co večer pustí v TV.

   • cinicius píše:

    Televizi ovšem není nutné sledovat tak, že si ji člověk po návratu z práce zapne a zblajzne, co mu předhodí. :-)

  • cinicius píše:

   Otázkou je, co se myslí pod pojmem televize. Pokud se tím myslí všechny programy a jakýkoliv koncept televize (kupříkladu i katolický projekt on demand televize, viz Ecclesia či MIS), tak mne nikdo nepřesvědčí, že takový postoj k televizi je moudrý, užitečný a neškodlivý.

   • MichalD píše:

    Já to chápu tak, že tímto je myšlena klasická „broadcast“ TV, on-demand úložiště video pořadů je zcela něco jiného.

 22. Honza Kohoutek píše:

  Ad MichalD: „já myslím, že vždy je třeba hodnotit poměr přínosů a škod“ Ok, pokud to vztáhneme na internet plný nejtrvrdší pornografie (kterou například v TV nenajdeme), štvavých článků, videí, výzev k násilí, rasismu, k jehož obsahu se mohou děti dostat snadno, pak se nabízí otázka: Co tu děláte?
  Dnes umí s počítačem šestileté dítě.
  A neargumentujte mi tím, že na internetu se objevují pravdivé informace, které TV nikdy neodvysílá. To je sice pravda, ale pořád to představuje zrnko v moři hnusu a balastu.
  Internet je zahlcený reklamami, bulvárem, pornem, násilím. Všechny ty bannery, seznamky, sociální sítě, streamovaná videa, odkazy. Taky Vám jsou podsouvány na stránkách s nimi nesouvisející. Nekliknout na ně je stejné jako přepnout program či vypnout televizi.

  • MichalD píše:

   Hned v prvním komentáři nahoře jsem se pokusil naznačit, co mám těmi efekty na mysli. To co píšete o zaneřádění internetu je úplná pravda, není však možné vytrhnout z kontextu jen jednu dimenzi problému.

  • Michal Kretschmer píše:

   Pracuji s internetem prakticky denně. Existují tam „osvědčené stránky“, kde se nic závadného nenachází a pokud je tam z důvodu upozorňování na zlo nějaký závadný odkaz či obrázek, je zcela jasné, že jde o něco takového, někdy (jako třeba na LifeSiteNews) je na to přímé upozornění. To u televize v praxi tak není. Když tam uprostřed jinak dobrého pořadu se spustí nějaká vadná reklama či upoutávka, jak poznáte, že to už končí a můžete se dívat dál?. Může se sice na internetu stát, že vás odkaz zavede někam na něco závadného, ale snadno a rychle to zavřete a vrátíte se tam, kam potřebujete.

   Nepochybuji, že na internetu jsou věci ještě horší než v mainstreamové televizi, ale snadněji se tam lze vyhnout špatnému

   • Honza Kohoutek píše:

    Pokud běží závadná reklama uprostřed filmu, má maximálně dvě minuty. Můžete jít na záchod nebo na ty dvě minuty přepnout program. Jinak se orientujete podle programu a vyberete si, co je závadné a co ne. To musíte dělat i na internetu. Že to děti nepoznají? To u internetu taky ne. To je úplně stejné.

   • Honza Kohoutek píše:

    Nevím, kde se vzala představa, že jakmile pustím televizi, jsem bez ohledu na rozum a vůli jejím otrokem a musím sledovat všechno, co v ní jde a nedokážu přepnout, vypnout, odejít. Zatímco, když jsem na internetu, tak se najednou stávám uvědomělým. Uživatelé internetu jsou přece ve většině titíž lidé lační sexu, bulváru a nízkého humoru jako televizní diváci. Internet jim narozdíl od televize poskytuje větší možnost realizovat své choutky a svádí je hlouběji do temnot.
    Na druhou stranu je fakt, že jsou lidé a není jich málo, kteří se v osm večer budou dívat na televizi, ať je v ní cokoliv. Takoví lidé jsou ovšem smutní. Otázkou je, jestli by se dívali na Údolí včel nebo dokument o světci, kdyby šel v osm večer a nic jiného by se nevysílalo. Já myslím, že by šli radši do hospody :-)

 23. Ondřej Kolář píše:

  Televize je nástroj, který je možné využít k dobru, stejně jako ke zlu. Snad ještě mocnější je sám internet. Takže trochu nechápu autorovu stížnost.
  Kromě toho jsem přesvědčen, že uvedené pořady nebyly ani tak protikřesťanské, spíše v některých scénách převzaly některé notorické mýty a klišé.
  Působí to na mne trochu jako mnoho povyku pro nic či pláč na nesprávném hrobě. Vždyť přece záleží na každém z nás, co budeme dělat, kam budeme chodit, co budeme číst, na co se budeme dívat.

 24. cinicius píše:

  Mimochodem, přes noc mi shořel setobox… :-)

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: