Zas ta „teorie ženatého Krista“

Americká profesorka historie náboženství Karen Leigh King představila světu papyrus ze 4. století, který pojmenovala Evangelium Ježíšovy ženy. Podle ní dokazuje, že někteří raní křesťané věřili, že Kristus byl ženatý a že jeho žena  byla zároveň jeho učednicí. Pomiňme fakt, že některá média z toho dělají, jako by onen dokument dokládal Ježíšovo manželství (což odmítá i sama Kingová), a soustřeďme se na to, co konkrétně opravdu dokládá daný papyrus. Troufám si říci, že nic…

Máme zde jediný papyrus, z něhož se podařilo bez patřičného kontextu vytěžit a přeložit několik útržků vět. Nevíme, kdo text napsal a komu sloužil – papyrus vznikl nejspíše ve čtvrtém století a profesorka Kingová si myslí, že by mohlo jít o přepis dokumentu ze 2. století. Vzhledem k tomu, že jde o jediný známý záznam, lze nejspíše předpokládat, že text nebyl příliš rozšířený a neujal se – těžko jej tedy považovat za doklad názorů nějaké významné křesťanské komunity.

Vlastně ani nevíme, kdo je autor. Texty o Kristu mohl psát leckdo – vedle textů, v nichž uchovali své vzpomínky na Krista jeho učedníci (respektive v nichž vyprávění jeho učedníků zaznamenali jejich bezprostřední následovníci), psali o něm i různí fabuláři a blouznivci, heretici a odpadlíci. A rovněž své psali nepřátelé křesťanství: pohané a židé. Rozličné vybájeniny, hanopisy či podvržené a lživé texty byly poměrně četné. Proto si také dali křesťané nakonec tu práci, aby přesně nadefinovali a natrvalo uzavřeli Biblický kánon.

Spekulace o tom, že by Kristus mohl být ženatý, jsou velmi staré. Existují i jiné starověké texty, byť nečetné a nepříliš důvěryhodné, které to tvrdí či považují za možné. Pokud se ale někdo bude chtít při znalostech, které dnes máme, zabývat touto možností, může dojít jen k jedinému závěru: je to nesmysl. Ty nejlepší prameny, pokud jde o obsažnost, důvěryhodnost a podrobnost, se nacházejí v Bibli. Ta sice nikde nepíše o tom, že Kristus byl celý život svobodný, nicméně prostým selským rozumem asi není těžké dojít k závěru, že autoři evangelií by jen těžko přehlédli či dokonce vynechali fakt, že Kristus byl ženatý a měl manželku. Nebo že by mezi učedníky byla (jeho) žena. Tím spíše, že zaznamenávají Kristova vyjádření k manželství a sexuální morálce.

I s tímto novým papyrem tedy zůstanou teorie o Kristově manželce či konkubíně doménou Církvi nepřátelských snovačů příběhů, jako je Dan Brown. Ti jistě dokáží i nic nedokazující útržky vět jednoho neurčitelného papyrového svitku zúročit natolik efektivně, že Krista nejen ožení se sv. Máří Magdalénou, které udělí biskupské svěcení, ale navíc ještě napíší nejméně další tři romány o tom, kolik tisíc lidí už katolíci stihli zavraždit, aby tuto „Kristovu aférku“ zaretušovali…

Ignác Pospíšil

48 Responses to Zas ta „teorie ženatého Krista“

 1. theology-fiction píše:

  Omyly implikují řetězce nesmyslů, které vedou až popření rozumu.

  Protože Náš Pán Ježíš Kristus je bez hříchu (včetně hříchu dědičného), jeho případné děti by musely být též bez hříchu. Absolutně bez náklonnosti ke zlému. Vznikla by tak rasa „dokonalých“ lidí, navíc patrně nesmrtelných. Nic takového není. Žádné dokonalé fyzické děti „Nového Adama“ nejsou. To už by si toho lidstvo dávno všimlo:). Nebo by bylo proti důstojnosti Boha, aby nechal přijmout „prvotní hřích“ na svoje potomstvo skrze hypotetickou manželku M. Magdalenu. Uvažování o „ženatém Kristu“ je totální duchovní zvráceností.

  Konec theology – fiction (podle science fiction:)

  Pax

  Jan

 2. Michal Kretschmer píše:

  Myslím, že netřeba se zabývat každou blbostí či lží.

 3. Petra Bézová píše:

  Výborně, Ignáci, dobrý postřeh. Můj šéf mi už dnes v práci vítězoslavně předhazoval, že Ježíš byl ženatý protože se to stoprocentně potvrdilo. Ač sám pokřtěný katolík, vlivem komunismu víru opustil a teď si potřebuje obhájit své svědomí. Zas další záminka distancovat se od Církve. Je mi takových lidí spíš líto, protože nemají pevný základ ze svých rodin. Věří kdejaké kravině místo Božího slova.

  • jjstodola píše:

   Řekněte šéfovi, že ten omyl byl vyvrácen, protože jsem shodou okolností našel na chalupě papírek z prvního století psaný aramejsky, kde se píše: „Ježíš pravil: Mnozí budou říkat, že jsem byl ženatý. Já však nemám ženy.“ Myslím, že je nyní stoprocentně dokázáno, že Ježíš ženatý nikdy nebyl. V pondělí dodám sken toho vzácného útržku.

   „Or maybe you shouldn’t bring me every little piece of trash you happen to pick up.“ (Edward Norton, Fight Club)

   • Petra Bézová píše:

    Osobně věřím, že Ježíš nikdy ženatý nebyl, protože jinak bych ho litovala, že jako bezhříšný musel žít s někým jako já. Logicky vzato by to nešlo. Jeho žena by mu smrt na kříži tisíckrát rozmluvila. Manželé se přece sdílí i po duševní stránce a vzájemně se ovlivňují a on se sdílel jen se svým Otcem. Šéf je jinak celkem inteligentní člověk, jen má mezery v náboženské výchově.

   • re: Petra píše:

    …a hlavně – spíše.. stála by pod Křížem. Nebo… by naopak utekla plačící a zoufající.

    Obé by bylo zajisté v Písmu Svatém zaznamenáno…..nebo v tradičním předání. A není to, pokud se nemýlím ani v apokryfech, (pseudo)epigrafických textech…..NIKDE!

    Pax

    Jan

 4. Jakub M. píše:

  „Podle ní dokazuje, že někteří raní křesťané věřili, že Kristus byl ženatý a že jeho žena byla zároveň jeho učednicí.“ – Tohle není bez té nafouklé bubliny okolo zas tak odvážný závěr, byť jde dojít i k jinému. Takových textů je, jak sám uvádíš, více, asi tomu (či jedné z těch dvou částí výroku) opravdu věřil. Otázkou je spíše, zda „někteří“ znamená 0,01% či 5%.

 5. cinicius píše:

  Článek vyšel i na stránkách autorova blogu, kde je možno jej podpořit kliknutím… : http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/288307/Zas-ta-teorie-zenateho-Krista.html

 6. Vítek píše:

  Starý problém, že Ježíš neměl sourozence a to že by byl ženatý se jaksi nehodí do krámu, možná bych těmto lidem poněkud připoměl, že Ježíš byl Žid, tudíž v té době být ženatý bylo vnímano tímto vyznáním jinak než si to později oficiální doktrína katolíků či jiných křesťanů, potřebují totiž bohužel svatou modlu a ne skutečného člověka, prostě jak říkám nehodí se to do krámu….. P.S. Jeho svatost je mnohem hlubší a nedefinuje se na povrchních myšlenkách jestli měl sourozence či byl ženatý, jak se také osobně domnívám.

  • cinicius píše:

   Skutečnost je, že Ježíš nebyl ženatý (ani neměl konkubínu), ani neměl sourozence. To je to podstatné. Komu se to hodí či nehodí, je zbytečné řešit… :-)

  • MichalD píše:

   Jasně, dalším krokem je třeba tvrzení, že Jeho svatost je mnohem hlubší a nedefinuje se na tom, zda Blahoslavená Panna Maria byla vždy pannou, podle chuti pak můžeme jít i dále a říct, se nedefinuje ani na tom, zda skutečně vstal z mrtvých … všechna tato rádoby tolerantní a vědecky „hluboká“ tvrzení, pro která dnes najdete řadu apologetů i mezi „renomovanými teology“, jsou z jednoho soudku. Záludné na nich je, že se snaží nenápadně vsugerovat, že víra jejich autora je jaksi hlubší, „dospělejší“ a pevnější, než víra těch středověkých, zabedněných, tradičních katolíků, kteří, považte, se ve své přízemnosti musí opírat o takovéto dětské báchorky a „svaté modly“.

 7. Řezníček z Brna píše:

  O tom, že byl Ježíš Kristus ženat jsou přesvědčeni i někteří historici, specializující se na historii židovského národa. Argumentují, že o Ježišově manželství neexistují žádné důkazy ale: židovská obec byla založena vyloženě pro rodinně a bylo nemyslitelné, aby mladý muž, který byl schopen manželství zůstal svoboden. Pokud muž, který nejevil snahu založit rodinu, byl židovskou obcí doslova úředně oženěn tak, že mu žena byla obcí přidělena. Tohoto zůstali ušetřeni pouze židé, kteří byli manželství neschopni z duševních nebo tělesných důvodů, tito pak byli odstaveni na okraj židovské společnosti a byli předmětem všeobecného pohrdání. Stejně tak ženatí muži, nemající potomky byli předmětem určité diskriminace, zkrátka žid musel být ženatý a mět potomky, jinak nebyl IN.Fakt je že o Ježíšově životě, v období, mezi tím kdy utekl rodičům do chrámu a začátkem veřejného vystoupení nevíme vůbec nic, všechno jsou jen spekulace (např nedávno jsem četl názor teologa, že Ježíš po údajném úmrtí pěstouna Josefa, věnoval pastevectví).

  • re: Řezníček píše:

   Existuje také názor (pokud se nemýlím – snad z židovských pramenů): Rabín se mohl vzdát ženitby „pro Tóru.“ Tedy z „mystických“ důvodů.

   Neexistují žádná učení , že by bezženství Kristu někdo vyčítal či vytýkal. Judaismus v době před zbořením Chrámu byl velmi diverzifikovaný. Saduceové, farizeové, eséni a další….

   Pax

   Jan

   (názory některých teologů stojí na vodě. Nejpravděpodobněji se Náš Pán věnoval tesařině.:)

  • Andersen píše:

   Jan Křtitel i další proroci svědčí proti vám.

  • Hamish píše:

   Máte pocit, že Kristus Pán byl nějak extra IN?
   Pane Řezníčku, vyserte se na názory současných heretických teologů a čtěte radši Písmo s katolickým komentářem. Věřte, že ten klid na duši za to stojí.

 8. ivka píše:

  také jsem slyšela mluvit jistého teologa, že Kristus Pán byl ženatý.
  Vyvozoval to z to, ze mu říkali rabbi, a ti byli otcové rodin….

 9. Řezníček z Brna píše:

  O tom, zda-li by Kristus ženat nebo nikoliv nevíme nic, vše jsou jen spekulace. Ale položme si otázku, pokud by se skutečně našli nevyvratitelné důkazy, že Ježíš byl ženat, co by to pro nás znamenalo? Pro mne osobně vůbec nic, dál bych zůstal křesťanem snažil bych se přidržet jeho učení. Rozhodně by to nemohl důvod pro znevěrohodnění Ježíše Krista.

  • cinicius píše:

   1) Ale víme – viz článek.

   2) Pokud by Kristus byl ženatý, mělo by to zásadní důsledky pro chápání chartakteru svátostí manželství a kněžství, jakož i zasvěceného života…

   • re: celibát píše:

    „Ženitba“Krista by odporovala mimo jiné totálně Jeho „evangelijním radám“ a CELÉMU zasvěcenému životu všech křesťanských věků. Proč by se pak mniši(kněží) „připodobňovali Kristu“ v Jeho dokonalosti – t. j. v celibátním způsobu života?

    Pax

    Jan

   • Řezníček z Brna píše:

    Prosím pane Cinciusi, můžete upřesnit, jak by se údajné Kristovo manželství dotýkalo charakteru svátosti manželství?

  • Slávek Černý píše:

   Tak o Ježíši toho skutečně mnoho nevíme. Ale velmi mnoha věcem věříme.

   • Petra Bézová píše:

    Slávku, mám tomu rozumět tak, že i vy už patříte k jeho učedníkům? Vždyť se hrdě hlásíte k ateismu. Kdo nevěří v Boha a popírá jeho existenci nemůže pochopit ani Ježíše.

 10. Václav píše:

  Kdysi jsem se setkal s názorem že potomci našeho Pána na jistém místě dosud žijí a vynikají mimořádnou inteligencí. Tak jsem se toho člověka zeptal proč tedy Pána Ježíše neposlouchá a nedělá to co nám doporučuje, jestliže ho považuje za natolik inteligentního že se to může takhle projevit ještě po 2 000 letech. Na celém kraji. Odpověď mi zůstal dlužen.
  Jinak si myslím že je to dost závažná věc. O Ježíšově čistotě se neopovážila pochybovat ani velerada a pravděpodobně jim něco takového nepřišlo ani na mysl. Odprošujme ho denně za všechny urážky. Kterých se dopouští svět ve své zlobě i my ve své vlažnosti a hříchu.
  Nedokázal byste někde najít co přesně obashují ty zlomky ? Našeho Pána se s největší pravděpodobností vůbec netýkají a možná ani nedávají vůbec žádný smysl. Většina podobných věcí proti Bohu a Církvi je úplná lež.

 11. Václav píše:

  Paradoxní je že ti kteří tvrdí že Pán Ježíš je ženatý mají svým způsobem pravdu. Beránkovou nevěstou je jak známo Církev. Kromě toho celibát znamená mnohem víc než si myslíme. To že muž nemá ženu nebo žena muže ještě neznamená že žije v celibátu. Celibát znamená plné zapojení tvůrčí a plodivé síly v duchovním otcovství a mateřství. Mnozí lidé si kladou otázku jak může něco takového vydržet „zdravý“ člověk, jestli je to vůbec možné. Přitom denně potkáváme spoustu lidí kteří si na svoji sexualitu ani nevzpomenou. Sportovců, umělců, workoholiků, vědců, vojáků a jiných. Každý kdo je do něčeho opravdu „zažrán“ má potřebu sexu alespoň sníženou. Zároveň i v této oblasti platí že chuť roste s jídlem a žízeň s pitím.

 12. Ivan František píše:

  To snad není pravda! :“ zaslechl/a jsem jistého teologa…,jisté odborníky na historii…, vědce.. atd… Vědci objevili.., dokázali…

  A ten zlý se chechtá až se za břicho popadá.
  A co bude příště? Ježíšuv hrob i s kosterními pozůstatky?

  • cinicius píše:

   Ten už přece dávno objevili… :-) Problém je, že Ježíš bylo jedno z velmi častých jmen té doby, takže nalézt hrob se schránkou s nápisem Ježíš opravdu není zrovna průkazné…

   • David píše:

    Jakýsi profesor Balabán z Evangelické teologické fakulty tvrdí, že hrob Ježíše Krista se najde, ať se to katolíkům líbí, nebo nelíbí

   • Hamish píše:

    Tak to bude nějaký génius. Hrob Krista Pána je oblíbené poutní místo.
    Ať se to heretikum líbí nebo ne.
    Pokud mysli kosterní pozůstatky, neměl by svou apostazi mlátit po hlavě ty, kdo věří Písmu.

   • Řezníček z Brna píše:

    Vážený Davide, Četl jsem některé názory profesora Balabána a musím říci, že jsem byl velmi udiven. Neupírám nikomu právo na názor, ale jak může tento člověk učit na teologické fakultě a je úplně jedno zda-li katolické nebo protestantské? Pan profesor je se svými názory např. na trojjedinost Boží úplně mimo všeobecný rámec křesťanství.

   • re: hrob prázdný : největší historická událost v dějinách lidstva píše:

    To snad je snad z bulvárního zdroje:)…. Netušil jsem, že by byl zrovna Balabán takovým m*gorem.

    Nicméně – pokud jde o poctivou snahu o specifikaci prázdného hrobu Našeho Pána Ježíše Krista (tento prázdný hrob je pro křesťany hodné svého jména – evangelíky nevyjímaje – historickou skutečností), může jít i o hledání bohumilé, leč třeba mylné.:))))

    Pax

    Jan

  • Václav píše:

   Jak říká Cinicius. To už tady bylo. Stejně jako mnoho jiných „důkazů“. Zajímavé je pozorovat lidi kteří popírají existenci Ježíše Krista, jak jim vždycky věří a jak přesně vědí kdy se třeba narodil, přestože podle nich nikdy neexistoval.
   Můžeme to brát jako dobrodiní a dar , který přináší bezpočet užitků. Od vynikajícího léku na naši vlažnost a duchovní lenost až po příležitost jak projevit lásku nepřátelům a modlit se za ně. Někteří theologové doporučují zachovat tohle pořadí. Nejdřív prosit o lásku a pak se teprve modlit a uvědomovat si přitom svůj vlastní hřích. Nemáme se za nikoho modlit tak jako že on je ten ošklivý celník a my hodní farizejové.

   • Ivan František píše:

    Víte, oni už i katolíci skrze svou metodu HKT(historicko-kriticka teologie) popírají zjevené pravdy a tradici.

 13. Andy píše:

  Kdysi ,když jsem byl v rozpacích z podobných ateistických cintů, dost mi pomáhala jedna metoda a to podívat se na chování a myšlení světců.
  Např. pokud by Náš Pán nebyl Bůh, jak by mohl být takový sv.Padre Pio stigmatizovaný? Nemohl, tedy Náš Pán je zcela jistě pravý Bůh. A stejně tak, pokud by Náš Pán měl konkubínu či sourozence, jaktože takový sv. Padre Pio o tom nikdy nic neřekl, on jemuž se zjevoval Náš Pán tak často. Nebo bl. Anna Kateřina Emmerichová, jaktože ta nikdy nic takového neřekla?
  A je zvláštní ,že všechny fanoušky Bultmannových nesmyslů nic takového nenapadne. Ale když se podíváme do historie, zjistíme že to je osvědčená praktika Zlého. Již gnostici falšovali historii, a tvrdili o Kristu že byl jakýsi,, osvícený gnostik“ a jen ti ,,zlí katolíci“ tvrdí prý nepravdy. To samé dělali kataři, to samé dělal Hus, po něm Luther s Kalvínem atd. V dnešní době dělají toto např. zednáři, kdy „poučují“ svěcence při nejnižších stupních svěcení, že sv. Ondřej a sv. Jan byli prý gnostici a že oni, zednáři jsou prý ti skuteční praví následovníci apoštolů. No a stejnou taktiku používají komunisté a pravdoláskaři. To rozhodně není náhoda. Pochopitelně, nejsnažší způsob šíření bludů je falšování historie, protože většina např. protestantských či komunistických tezí je tak nesmyslná, že člověk se zdravými základy je snadno rozumem rozpozná jako nesmyslné.

 14. Paul Max píše:

  Moc bych za to nedal, že tato „zaručená“ zpráva a papyrus bude jen další židovina. Tak jako židovští autoři Marx a Engels darovali světu „zázračnou“ ideologii komunismu, lze podobné destruktivní „objevy“ vysledovat v nejrůznějších amerických sektách, jejichž jediným a skutečným cílem je nahlodávání křesťanského náboženství, popírání Kristova Božství a debilizace mas. Protože to byli právě židé, kdo tak vehementně bojovali proti Kristu Pánu a křesťanům, lze z jejich pozic další útoky očekávat. (Není to poprvé a zřejmě ani naposled.) Tak jako jehovisté zaručeně ví, že Kristus byl Bůh s malým b, protože vlastně Bohem nebyl, stejně tak americký nebo židovský profesor – archeolog může nalézat papyry a dešifrovat chybějící písmena. Nic nového pod sluncem.

  • Andy píše:

   Študovaná profesorka asi neví, že tehdejší Římská říše byla prolezlá různými gnostiky, manichejci apod. kteří velice rádi a velice často psali vlastní ,,evangelia“ poplatná vlastním bludům, takže bych se vůbec nedivil kdyby to byl právě tento případ. Ale je to směšný cokoliv tvrdit na základě takového kousku totálně vytrženého z kontextu. Ale jako je to stejný princip jako u Luthera: ,,Neomylná Církev se 12 století mýlila, sv. Augustin, sv. František, sv. Dominik, ti všichni byli tak hloupí, že to nepoznali a já, Martin Luther z Vidlákova, milovník piva a lidové zábavy jsem objevil skutečnou pravdu, a vy všichni blbečkové se poserte, protože já sem si usmyslel“. Jako debilita některých jedinců už není k smíchu ale k pláči. Ale tahle akce židovina bude dost jistě. Na seznamu byla tahle ,,zpráva“ jako hlavní zpráva novinek i s obrázkem dva dny nepřetržitě, zatímco ostatní hlavní zprávy se mění po cca 3-6 hodinách.

 15. Radek píše:

  A bude hůř.
  Na IV. vatikánském koncilu A.D. 3015 vystoupí jistý kardinál s tímto objevem: Můj syn, (celibát zrušil již III VK ) který v rámci mezináboženské výměny působí jako immám v protější mešitě přišel s tím, že muslimové objevili zaručeně pravou kost Pána Ježíše Krista. Načež propadá v mdloby biskupka protestantské církve sedící opodál : Snad se neprokáže, že opravdu existoval…?

  • Václav píše:

   Věřím a doufám že A.D.3015 už bude hodně dlouho vládnout náš Pán Ježíš Kristus, v moci a slávě.

  • :) píše:

   Trochu bych to vylepšil: „Načež propadá v mdloby biskupka protestantské církve, kardinálova 3. manželka,…“

 16. nino píše:

  Veru, uz Novy Zakon nam v casoch apostolov spomina roznych heretikov a sektarov, co sa snazili zviest prvych krestanov, a apostoli pred nimi varovali veriacich- preto aj keby ten text pochadzal z prvych storoci, nechapem, preco by mu katolik mal verit, ak obsahuje nezmysly, ktore nemaju nic spolocne s naukou apostolov, cize zrejme pochadzaju z prostredia siekt, ktore nemali s apostolskou Cirkvou nic spolocne. Nase media pisali, ze cast krestanov verila, ze Jezis mal zenu- no, lenze to neboli clenovia Cirkvi a pravoverni krestania, ale ludia mimo, ako dnes napr. kalvini. Pre nas a pravu vieru nemju ziaden vyznam tieto skupiny, mozno iba ako studia siekt a herez, ale urcite nie zdroj informacii o nasej prvotnej Cirkvi, s ktorou nic nemali spolocne, jedine ak spolu zapasili a bojovali…

  • Michal Kretschmer píše:

   Sv. Irenej kolem roku 200 sepsal Patero knih proti kacířstvím. Nevzpomínám si, že by tam mezi mnohými herezemi zmiňoval tu, že by Ježíš byl ženatý. Spis je k disposici on-line na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=18078 , ale v podivném formátu, do PDF by se musel převádět jako 29 souborů.

   Z toho soudím, že tahle hereze musela být tenkrát velice okrajová. Asi ani Eusebius ve své Historii církevní ji nezmiňuje.

   • nino píše:

    Dakujem, velmi zaujimave- zrejme podla toho vsetkeho naozaj islo o okrajovu herezu, co do poctu vyznavacov, a zrejme i geograficky znacne limitovanu.

 17. VlaM píše:

  Pěkný příspěvek na dané téma je zde:
  http://www.postoy.sk/evanjeium-jezisovej-zeny

  • nino píše:

   Clanok zaujimavy, i ked je uverejneny na liberalnom, a pomerne protikatolickom portali Postoy.
   Niektore casti by som ale opravil, napr.:
   ,,Medzi odborníkmi je všeobecne známe, že v 2. až 4. storočí po Kr. sa predovšetkým v Egypte medzi kresťanmi šíril gnosticizmus.“ Nemyslim, ze gnosticizmus sa siril medzi krestanmi, kto bol gnostik, nebol krestan, a islo o herezy mimo Cirkvi, to mohlo byt viac zdoraznene.

 18. Jarda píše:

  Ony ty rozpory jsou docela dobře pochopitelné když si uvědomíme, že evangelia byla napsána 30 – 60 let po Ježíšově smrti a do té doby byla mezi věřícími udržována pouze vyprávěním. Zkuste jen 2 měsíce provozovat „tichou poštu“.

 19. Dee píše:

  Můj názor je, že Ježíš, Mesiáš se oženit měl, a že dokonce měl mít ženu ze svých učedníků, ale nevěřili mu a ukřižovali ho, a tedy vím, že ženatý NEBYL, tedy rozhodně ne veřejně. O tom by jistě bylo něco více v evangeliích. A ano, jeho nejbližší ženy opravdu stály pod jeho křížem v hořkém žalu, což zachycují i kanonická evangelia.
  Zda měl bratra? To je ještě trochu méně jasné. Nepočítaje Jozefovy potomky, kteří jak víme byli nevlastní, technicky vzato, je třeba se podívat na to, kde a kdy Marie otěhotněla, tedy budu asi za heretika, když budu hledat od koho byla spermie za působení ducha svatého, ale nejpravděpodobnějším bratrem, nikoliv bratrancem, je Jan z domu Zachariášova, odkud bohužel musela odejít. O Zachariášovi se již dále nikde nepíše, i když by měl být velkým prorokem té doby, krom jediné výjimky: že jistý Zachariáš jako poslední krev zákoníků, byl zabit na chrámové půdě (slova Ježíše), což také zachycují evangelia. Asi o tom moc mluvil … zákoníci tehdy tak prostě jednali.
  No a máme tu jednu spekulaci zavřenou a další hned otevřenou. Je mi líto, že křesťané / katolíci mají učení tak nezřetelné a vyloženě nabádající ke spekulacím. To samozřejmě souvisí s tou tichou poštou v počátcích jejich hnutí. Jiná hnutí inspirovaná Bohem snad budou mít lepší osud. Dříve bylo problém s uchováním informace. Kdyby to bylo teď, nestane se to a bude zaznamenána každá vteřina a každé kázání jasně a zřetelně. Teď však hrozí totéž z opačného důvodu – a tou je záplava informací – a nebude v lidských silách uchovat všecko. Proto je důležité rozlišovat mezi důležitým a povrchním. Ten papyrus má důležitost zcela nejasnou, tedy, počkal bych do odhalení jeho původu, účelu a smyslu, pokud k tomu vůbec dojde a do té doby bych se tím nezabýval. Snáz se člověk dozví pravdu v modlitbě či meditaci vnuknutím od Boha (a jéje… už jsem zase heretik).

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: