Slovo k volbám

Dnes odpoledne začínají krajské volby a první kolo voleb senátních. K volbách senátním jsem vydal speciální přehled. Ke krajským volbám ho dělat nebudu, neboť vytvoření takovéhoto přehledu je mimo mé síly a možnosti. Rád bych vám ale připomněl to, co zde bylo napsáno už dříve a co platí v každých volbách. Slovy biskupa Paprockého:

Hlasem pro kandidáta, který podporuje jednání či akce, které jsou svojí vnitřní podstatou zlé a těžce hříšné, se volič stává jeho morálním spoluviníkem a vážně ohrožuje věčnou spásu své duše.“

A nedejte se mýlit tvrzeními, že na krajské úrovni jde pouze o krajská témata a nikoliv o témata celostátní. V krajských volbách se hraje o klíčové finanční prostředky pro strany (které se pak používají pro činnost strany celostátní) a o prestiž a vliv stran. Proto je nezbytné říci, že strany, které jsou pro křesťanského voliče ze své podstaty nevolitelné „na celostátní úrovni“ (z těch nejdůležitějších zelení, komunisté, piráti, sociální demokraté, VV), musí zůstat nevolitelné i na úrovni krajské a komunální.

Dále je třeba si uvědomit, že na krajské úrovni, rostou, profilují se a cvičí mladíci a nadějné osobnosti strany – ti zde zvolení budou v budoucnu tvořit jádro kandidátů ve volbách celostátních. Proto si dobře rozmyslete nejen kterou stranu zvolíte, ale i koho na její kandidátce zakroužkujete.

Voličům Jihomoravského kraje tímto doporučuji, aby (mohou-li) volili KDU-ČSL a zakroužkovali Pavla Horáčka (kandidáta č. 70), v hnutí pro-life velice aktivního mladého křesťanského demokrata, který mimo jiné získal jako jediný krajský kandidát výslovnou podporu Hnutí Pro život ČR.

A křesťanským voličům karlovarského, ústeckého a olomouckého kraje připomínám toto: Strana zelených je z hlediska své ideologie jedna z nejantikřesťanštějších a společensky nejdestruktivnějších stran, jaké kdy v naší zemi existovaly a existují. Ne nadarmo se říká, že je antitezí křesťanské civilizace. Nedokážu si v dnešních podmínkách představit důvod, který by ospravedlňoval hlas udělený křesťanem této straně či předvolební koalici, v níž je účastna.

Chápu, že mnozí z vás zamýšleli (či možná ještě zamýšlejí) volit KDU-ČSL, já to ostatně zamýšlel udělat taky a musel jsem změnit plány a s asi tak 90% pravděpodobností na tom vydělají Moravané (hlasuji v Olomouckém kraji).

Jako křesťan nemůže volit zelené, nemůže volit ani žlutozelenou koalici. A konec konců, pokud vám na KDU-ČSL jako na křesťanské straně záleží, pak nemůžete udělat nic lepšího, než tyto koalice nevolit. Pouze neúspěch takové koalice, nejlépe totální, může přesvědčit vedení strany o tom, že dělá chybu, která straně i jemu samému škodí. A možná i přesvědčí řadové členy strany, že straně škodí současné vedení. Což by jí taky pomohlo.

Napsal jsem vše, co jsem chtěl, nechť nás přes volby provede moudrost a vůle Boží.

Ignác Pospíšil

 

20 Responses to Slovo k volbám

 1. Ještě, že v StČ kraji se mi podařilo na KK zvrátit koalici se SZ.

 2. Jan Zasadil píše:

  Denně mluvím s lidmi, kteří se nesnaží žít podle evangelia či desatera a nemají katolická přesvědčení. Nejsem pokrytec, když se jsem se kvůli tomu jako katolík nepřestal několikrát denně křižovat a modlit – naopak to mně i lidem okolo připomíná, kdo jsem, a udržuje mě to v kontaktu s Bohem. S některými takovými lidmi se i přátelím a společně můžeme docilovat mnoho dobrého a já mohu ovlivňovat jejich smýšlení svým křesťanským náhledem na věci.

  KDU-ČSL jedná s ostatními stranami, které nesdílí křesťanské hodnoty, ale není pokrytectvím, že si v názvu nechává K. – naopak, je to zavazující a jak patrno z názoru některých katolíků-superkřesťanů, je jí to mnohdy na škodu. Ale není to pokrytectví. Ve spolupráci s ostatními stranami může docilovat mnoho dobrého a může ovlivňovat či zmírňovat jejich politiku směrem ke křesťanství.

 3. Jirka píše:

  To je opravdu zoufalý článek, bez znalosti situace a schopnosti nadhledu.
  Doplňuji některé podstatné informace: SZ v Olomouckém kraji je u zelených dlouholetou vnitřní opozicí, která kritizuje převládající mravně-liberální proud v pražském vedení a naopak klade důraz na mravně-konzervativní a také křesťanské hodnoty. Mj. i toto stálo za vytvořením zdejší koalice s KDU.
  Takže, pokud chcete „podtrhnout stoličku“ hned dvěma o pozitivní změny usilujícím skupinám lidí (tou druhou je současné vedení olomouckých lidovců v čele s panem Jurečkou), pak volte někoho podle logiky a lá Ignác.

  • cinicius píše:

   Peníze za mandáty nedostane olomoucká opozice, ale celá Strana zelených. Pokud by olomoucká část SZ skutečně měla v úctě mravně-konzervativní hodnoty, nebyla by součástí SZ.

   Pokud jde o pana Jurečku – politika, který organizauje předvolební alianci SZ a KDU-ČSL, byť na krajské úrovni, za pozitiního činitele považovat nemohu…

   • Jirka píše:

    Peníze za mandáty připadnou KO SZ Olomouckého kraje, tedy de facto vnitrostranické opozici. Nikoli SZ jako celku.

    Vaši logiku o tom, že pokud by někteří členové SZ neměli v úctě to či ono, nebyli by součástí SZ, nesdílím. To by člověk mohl taky argumentovat, že pokud by KDU byla opravdu křesťanskou stranou, nemohla by mít po dlouhá léta ve svém čele člověka, jako je Miroslav Kalousek atd.

    Příslušnost k nějaké skupině, straně atd., je jedna věc, kvality duše a usilování člověka věc druhá. Viz např. církev a pedofilové v ní.

   • cinicius píše:

    Ad 1) Pokud vím, standardně rozhodují o penězích nejvyšší stranické orgány. Čím hodláte zaručit, že se peníze z kraje nepřesunou na celostranickou úroveň, jako se to běžně děje v KDU-ČSL?

    Ad 2) Pokud by KDU-ČSL byla skutečně křesťanskou stranou, skutečně by nemohla mít ve svém čele (a ani ve svých řadách) Kalouska. To tak je. Srovnávat Církev založenou Bohem, z které se nedá nijak vystoupit a v níž má každý povinnost být (což samozřejmě s sebou přináší i přítomnost problematických jedinců), s politickou stranou, kam se vstupuje dobrovolně z důvodu ztotožnění se s ideologií, kterou strana zastává, jsou dvě různé věci. Ideologie zastáváná a prosazovaná stranou zelených v oblasti lidských práv je natolik společensky destruktivní a zločinná, že člověk, který má křesťanské hodnoty a lidská práva v úctě, ji nikdy nemůže ani volit, natožpak aby do ní vstoupil…

   • Jirka píše:

    Zaručit vám samozřejmě nic nemohu, ale v některých stranách to chodí dost jinak než v KDU-ČSL :-)

    Ad 2) Váš pohled nesdílím. Zelená ideologie je velmi široká a najdeme v ní části, které jsou s křesťanstvím zcela v souladu. Jiné jsou naopak velmi problematické. Pokud je tam něco zločinného, mělo by být možné podat žalobu, nebo ne?
    A jinak, celé to je o rozlišování mezi vnitřním a vnějším. I Jažíš měl problém to vysvětlit, to bylo pořád řečí o celnících, nevěstkách atd. atd.

   • cinicius píše:

    Ad 2) Zločinná je tam podpora potratů a prosazování řady totalitních ideologií omezujících a křivících základní lidská práva a destruujících fungování společnosti – bohužel naše země je už v takovém sešupu, že už nic z toho nepostihuje. Jistě, některé části programu zelených jsou s křesťanstvím slučitelné. I nacisté měli části programu, které se s křesťanstvím dali sloučit. Z toho ale plyne co?

    Obávám se, že na Vašem místě bych se bál, že Vás Kristus za tak nestoudné zneužívání a překrucování Jeho slov a příkladu (nejhorší možná varianta porušení druhého přikázání) potrestá. Je rozdíl mluvit s celníky a nevěstkami a nechat se od nich zvát na vačeři, kde jim budu kázat a snažit se je přivést k nápravě, a uzavírat předvolební koalici se stranou prosazující zločinné ideologie.

 4. P. Jan Špaček píše:

  Jsem přesvědčen, že je morální povinností každého katolického křesťana volit jedinou křesťanskou stranu v naší zemi, a tou je KDU-ČSL. Nic jiného nám nezbývá. Vím, že má i tato politická strana své nedostatky – nejčastěji bývá uváděno, že nevystupuje důsledně proti potratům. To ale nepovažuji v nynější době za nejpodstatnější. Nesmíme být „hnidopichy“ v době, kdy nás zcela reálně ohrožuje oranžovo-rudé nebezpečí. Ostatně výsledky krajských voleb to jednoznačně potvrzují.

  Nové vedení KDU-ČSL pod vedením jejího schopného předsedy pana Beográdka má mou plnou důvěru. Všem svým farníkům jsem doporučil, aby volili KDU-ČSL, a jsem naprosto předsvědčen, že jsem učinil správně.

  • :) píše:

   To jste tomu dal. Ještě, že nejsem váš farník… „Morální povinností každého katolického křesťana“ – to je snad zlý sen.

  • MichalD píše:

   Požadovat po svých volených (potenciálních) zástupcích, aby se jasně postavili k reálnému problému ve věci 5. přikázání je „hnidopišství“? Nikdo tady asi nebude zlehčovat oranžovo-rudé nebezpečí, ale copak se boj proti němu nějak vylučuje s bojem proti zabíjení nenarozených dětí?

 5. Teofil píše:

  Padre, při vší úctě k vám, kdyby vaše matka přemýšlela jako vy, tak tu nejste

  • P. Jan Špaček píše:

   Theofile, a při vší úctě k Vám, Váš příspěvek se mi poněkud jeví jako „mimo mísu“. A je skutečně až zarážející, jak se všechno tady točí jen kolem potratů resp. euthanasie a přehlíží se největší nebezpečí, které hrozí nám všem. Křesťanský politik, který zrovna nehřímá proti potratům a euthanasii, už je pro mnoho lidí zde nepřijatelný a nevolitelný… Tedy koho pak chceme volit? Nedivím se, že při takovém pohledu nás bolševik válcuje, a půjde-li to takhle dál, nakonec i převálcuje. Na pořadu dne jsou opravdu důležitější věci, než neustálé hřímání proti potratům a euthanasii…

   • cinicius píše:

    Které věci jsou důležitější, než boj proti legalizaci a legálnosti vraždění?

   • :) píše:

    Když se podíváte na realitu z hlediska věčnosti a věčné spásy, tak brzy zjistíte, že komunismus byl oproti dnešní Sodomě a Gomoře jen drobná ochutnávka toho, co kníže tohoto světa udělá s naší civilizací, když se mu ona oddá. Nemyslím, že je lepší volit liberály než komunisty a už vůbec ne bezpáteřní jedince neschopné postavit se důrazně na veřejnosti proti masovému vraždění desetitisíců lidí každý rok.

   • MichalD píše:

    Ale vždyť tady nejde o „hřímání“. To, co je tady opakovaně kritizováno, je, že vedení KDU se není schopné jasně k otázce zákazu potratů vyjádřit.

    Když už jste tady výše mluvil o morální povinnosti křesťana – asi se shodneme, že je pro mne jako katolíka morálně nepřípustné podporovat vyloženě pro-potratového politika, byť by to byl i jinak příkladný komunistobijec. Je ale přípustné volit někoho, kdo „jen“ chce zachovat současný stav potratové legislativy? To asi také ne. A co politik, u kterého nemám jistotu, že do této kategorie nepatří?

   • Pan Contras píše:

    Nebyl jsem u voleb a nepůjdu k volbám. Skuteční bolševici jsou ve všech stranách, které dnes vládnou a legitimují budování globální trockistické vesnice NWO: odnárodnění, antislovanství, otroctví zahraničnímu kapitálu, válečným zločinům osy zla Washington, Londýn, Brusel ano i ty potraty a euthanasii tam můžeme započíst.

    Všechny tyto partaje jsou pro NATO, Brusel, centrální banky, USA, liberální kapitalismus a sním spojenou lichvu a bídu.

    KSČM je jakýsi skanzen, který však co do programu je spíše národně socialistickou partají než skutečnými bolševiky a rozhodně se jí bojím méně než státotvorné trockistické ČSSD a ODS a Zelených navrch.

    Ale že ten mektající ovar Nečas půjde už brzo do válu, to mně při sledování výsledků voleb potěšilo.

   • Teofil píše:

    Možná jsem mimo mísu,ale určitě ne v případě mého postoje k potratům, spíše jsou mimo mísu ti kteří nekriticky slouží památku poslední večeře jako hostinu, ne jako mešní oběť..Potom duch který aktivně působil na II. VK koná své dílo. Přicházím s těmi, kteří prošli pokoncilními semináři, denně do kontaktu a je to velmi smutný pohled.Jejich postoje a názor na život jsou tristní až šokující. Když jsem byl v sobotu v katedrále sv. Víta tak jsem si připadal jako na zednářské oslavě, ne jako na oslavě těch kteří svůj život obětovali pro Krista a evangelium.

   • Paul Max píše:

    Padre, předpokládám, že jste tedy jako farář v jižních Čechách volil i místní lidovce…Víte vůbec jakou jste volil sebranku? Někteří „křesťané“ na předních pozicích se nestydí kandidovat ve straně s názvem „křesťanská“ a zároveň utíkají od dětí a rodin k milenkám a konkubínám. Takové osobnosti nás mají vytahovat z bolševických sraček? (Ignác ráčí prominout)

 6. P. Jan Špaček píše:

  Mám trvalé bydliště ve své farnosti, takže jsem volil pochopitelně KDU-ČSL v Jihočeském kraji. Na kandidátní listině bylo 60 jmen a je samozřejmé, že zdaleka všechny neznám. Nicméně jsem využil tzv. „kroužkování“ – označil jsem lidi, které znám osobně a o kterých vím, že jsou poctiví a slušní katolíci. Bylo by velmi dobré, kdyby „kroužkovací systém“ fungoval i opačně – to znamená, že by volič mohl z kandidátky, sestavené sekretariátem té které politické strany – nevhodné kandidáty vyškrtnout, a tím jim dát jakýsi „antipreferenční hlas“ :-) Pak by se teprve jednalo o skutečné VOLBY – nejen bychom mohli preferovat kandidáty oblíbené, ale také eliminovat kandidáty neoblíbené. Ovšem tohle se asi v našem „kocourkově“ nikdy nestane…

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: