České Una voce obnovuje činnost

Minulý obnovila činnost česká odnož katolického laického hnutí Una voce. Níže zveřejňuji tiskovou zprávu, kterou při této příležistosti hnutí vydalo. Další informace naleznete na oficiálních stránkách sdružení.

Dne 17. listopadu 2012 se v Třebíči sešli členové a příznivci občanského sdružení Una voce Česká republika u příležitosti valné hromady Sdružení. Po úvodní debatě, přečtení zdravice dosavadního předsedy Pavla Majeráka, který valnou hromadu svolal, se všichni přítomní vyslovili po desetileté odmlce pro obnovu a další rozvoj činnosti Una voce na území České republiky s přesahem na Slovensko, kde je o tuto iniciativu rovněž zájem mezi zastánci tradiční latinské Mše sv. ve „formě extraordinaria“.

Po přijetí nových členů valná hromada schválila nové stanovy, které vymezují nové cíle sdružení, zefektivňují činnost jejího vedení a upravují závazky, povinnosti a práva členů. Oproti původnímu cíli, kterým bylo uplatnění papežského indultu podle motu proprio Ecclesia Dei z roku 1988, je novým cílem Una voce plná podpora tradiční mše jako bohoslužebného a spirituálního celku, přičemž celé směřování duchovní vize vychází jak z učitelského úřadu Církve všech koncilů, tak i z konkrétní aplikace katolické akce vzešlé z podnětu papeže Pia XI. a dalších právních ustanovení, zejména motu proprio Summorum pontificum papeže Benedikta XVI. z roku 2007 a instrukce papežské komise Ecclesia Dei Universae Ecclesiae z r. 2011 (viz Acta ČBK 2011/6).

Po schválení stanov následovala volba nového vedení. Předsedou se na základě tajného hlasování stal Daniel Zouhar. Nové vedení děkuje svým předchůdcům (konkrétně předchozím předsedům Michalu Semínovi a Pavlu Majerákovi) za jejich obětavou a nezištnou práci pro Una voce na území ČR a slibují, že budou i nadále naplňovat závazky, které si při založení sdružení r. 1997 dali jeho původní zakládající členové.

Současným cílem Una voce je, aby byly podporovány jednak skupiny věřících (stabiliter existens), které o celebrování této formy latinského ritu žádají, tak i kněží, kteří o ni mají zájem a chtějí dosáhnout kvalifikace k jejímu sloužení. Kromě toho Una Voce Česká a Slovenská republika s respektem přijímá postoj filosofa prof. Roberta Spaemanna, který zdůrazňuje, že tzv. „duch koncilu” vedl jen k zemdlení věřících a k falešnému mínění, že po koncilu jsou všichni bludaři a heretici přáteli církve a jediným nepřítelem jsou tradiční katolíci.

K jejich nápravě chce přispět i naše sdružení Una voce, které tímto prosí o modlitbu všechny ty, jimž není lhostejný osud Církve a jejího nejdražšího pokladu – posvátné liturgie. Zveme ke spolupráci a k účasti na tomto díle všechny, kdo chtějí přispět k naplnění přání současného papeže Benedikta XVI., aby byla všemožně podporována tradiční Mše svatá všech věků a s ní spojené poklady duchovního života celé Církve. Je to nezbytné proto, aby Církev prostřednictvím laiků v dobré víře dosáhla svých závazků jak před našimi národy tak také před celým světem, zasvěcena Nejsvětějšímu Ježíšovu Srdci a doufající v Boží milosrdenství pro co největší počet věrných duší. Kdokoliv by měl zájem o bližší informace o Una voce, nebo měl zájem o vstup do našeho sdružení, nechť nás kontaktuje na e-mailu unavoce@tiscali.cz.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi!

Svatá Maria, oroduj za nás!

Svatý Pie X., oroduj za nás!

Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás!

129 Responses to České Una voce obnovuje činnost

 1. Hamish píše:

  Pod vedením Dana Zouhara to bude katastrofa. Divím se, že jste ho zvolili.

  • antal89 píše:

   Určitě věříme, že si podá do sdružení přihlášku pan Hamish, aby jej kvalifikovaný a uvědomělý katolík mohl nejpozději v roce 2014 v jeho funkci nahradit (a to myslím upřímně vážně ;) ).

  • topajík píše:

   První „ukřižuj“ je na světě. Není pochyb o dobré a správné cestě Una voce.

   • Hamish píše:

    Vaše logika je taky obdivuhodná. Známkou pravosti je odmítavý postoj některých?
    Echm…

   • topajík píše:

    Moje logika je přímo úměrná poznaným pravdám z přijímání svátostí a řádné účasti na Mši Svaté. Vaše se odvíjí jinak?

  • re: Hamish píše:

   Jak jsem poznal D. Zouhara, je to člověk, který, pokud se nemýlím:), má organizační talent, erudici a zapálenost pro věc:). Jeví se mi jako poctivý pracant na vinici Páně:)

   Jan

  • solipso píše:

   Myslím, že nemusí být, dost záleží s jakými lidmi se do toho pustí. Konec konců: lze, při zaměření Una voce, vůbec nějak mnoho zkazit?

   • topajík píše:

    Nezáleží. Záleží spíše na tom, koho mu Duch Svatý pošle do cesty. a v tomto mu velice věřím, protože vím, že naslouchat umí nebo se o to maximálně snaží. Ostatně – Janem jmenované vlastnosti jsou ovocem Ducha Svatého, není-liž pravda.

 2. Pan Contras píše:

  Naprosto se distancuji.

  • cinicius píše:

   Myslím, že zrovna od Vás nikdo neočekával nic jiného…

   • Pan Contras píše:

    To bude tím, že jsem byl členem výboru předchozí UV a seznal bídu indultních bratrstev (zkušenost s P. Dawidowskim konsekrujícím krabičák je k nezaplacení), jsem vysoce skeptický k obdobným aktivitám.

    A ještě více jsem skeptický ke společnosti, jejíž tvář v ČR kšeftuje – veřejně se tím na www chlubíc – s Beránkouvou krví.

    Západ je mrtev (teda kromě Brodu, tam je to prostě bomba) a čeká se na zázrak vzkříšení.

    Kristus se rodí, slavme ho.

 3. VlaM píše:

  Tradiční mši sv. ANO, ale zásadně bez lidových zpěvánků. Pouze s řádnými liturgickými texty, buď se zpěvem gregoriánského chorálu nebo recitovanou.

  • topajík píše:

   Co máte proti lidové zbožnosti, která přinesla Církvi mnoho světců?

  • Pan Contras píše:

   Moje řeč. Masy nechť pějí po mši.

  • :) píše:

   Souhlas s VlaM. Otázka topajíka je na styl: „Kuřecí do svíčkové omáčky fakt ne! Svíčkovou jedině s hovězím!“ „Co máte proti kuřecímu?“

   • topajík píše:

    Srovnání svíčkové s posvátnou liturgií vypovídá spíš o tom, kdo takto uvažuje a snaží se snížit původní otázku. Ale aspoň je dobře vidět, kdo je a kdo není „lidem dobré vůle“. :-)

   • :) píše:

    To nebylo srovnávání svíčkové s posvátnou liturgií. Buď jste to nepochopil, nebo to děláte. Chtěl jsem pouze poukázat na vaši logicky chybnou reakci jinou, logicky stejně chybnou reakcí. Zkuste si to ještě promyslet, abyste tam tu chybu viděl, snad se to napodruhé podaří.

  • re: VlaM píše:

   Mši svatou našich babiček – bez problému s lidovým zpěvem.
   ….

   ….

   Gregoriánský chorál je dobrý a prospěšný,… ale není „povinnost“.

   Pax et bonum

   Jan

   • VlaM píše:

    Gregoriánský chorál je vlastní liturgický zpěv, je řádnou součástí liturgie, je obsažen v liturgických knihách, včetně misálu. Samozřejmě s tím, že lze použít jen v rozsahu, který umožňují místní podmínky. Písničky z kancionálu žádným liturgickým zpěvem nejsou a ani jejich texty nejsou řádnou součástí liturgie.

   • :) píše:

    Přesně tak. Národní písně jsou neliturgické a od liturgie odvádí. Výsledkem je, že kněz slouží Mši a věřící si zpívají zbožné písně. Na Mši se ale nechodí kvůli tomu, aby si člověk zazpíval zbožné písně. To může dělat jindy, kdy je na to vhodná doba.

   • nino píše:

    No, myslim, ze i pre tie zbozne piesne (ak teda myslime tradicne, n organove) sa miesto na sv. omsi da bez problemu najst

 4. jarosl píše:

  Když tradiční mši tak jedině tak, jak se sloužila před koncilem bez recitování s lidovým zpěvem.

  • topajík píše:

   Není nad to, když je občas tichá mše a člověk se může víc ponořit do modlitby (podceňování tiché mše není to pravé ořechové). „Dědictví otců zachovej nám Pane“ je výzva k uchování všeho dědictví, tedy i k lidové zpívané zbožnosti. :-) A kdo může a má na to dary Ducha, nechť naplno pracuje na vinici Páně gregoriánskými zpěvy, ať povzbudí další a další následníky k tak ušlechtilým zpěvům. Ale než se lid probudí ku gregorianu, netřeba mu brát či hanobit jeho vlastní zbožnost, která byla, je a která (dej Bůh, ať přežije další věky) bude. Ostatně o ní toho bylo z per lidí nejvýše povolaných napsáno také dost. :-)

  • antal89 píše:

   Před koncilem se však vámi popsané konalo celkem pravidelně zejména ve venkovských farnostech. Z toho důvodu nelze než konstatovat, že váš komentář je značně nepravdivý nebo jen nešťastně formulovaný.

  • :) píše:

   :D Jenomže ona se takhle nesloužila… :D Byla to čtená s lidovým zpěvem. Zpívaná s lidovým zpěvem jedině výjimečně, neboť to je proti předpisům.

 5. Přátelská výzva pro neznámého pošetilce... píše:

  Přátelská výzva pro pošetilce, který se prezentuje na stránkách

  http://www.unavoce.cz/

  Perličky:
  „Una Voce byl založen 19. prosince 1964 v Paříži. Zakladateme byl Georges Cerbelaud-Salagnac za účelem podpory tridentské mše z Pre-Vatikán II Missale Romanum (1962).“

  „Una Voce u svých členů prosazuje tradiční latinské hmoty jako přímé spojení s prvotní církve. Skupina je popisována jako „ultrakonzervativní“ organizace biskupské církve.“

  „Una Voce trénoval více než 100 kněží v liturgii latinské mše“.
  …..

  …..

  Na Silvestra dobré. :-) Ale jinak:

  Mám jednu Proseb. Ať dotyčná Výtecznik ten stránka smazat nechat. To nemá s Una Voce nic s polešného. On tím škodit, aniž si to ědomit nechat muset uv.

  :))))

  Pac :)

  Jan

  Skutečné Una voce je zde:

  http://una-voce.cz/

  • Balduin píše:

   Dle http://whois.domaintools.com/unavoce.cz je u domény unavoce.cz uveden jako registrant CHAVESAK_1976 (se jménem David Růžička).

   • Leo píše:

    Nechci do ničeho zasahovat, vážení přátelé.
    Ale pozor – zveřejňování osobních údajů z jakýchkoli doménových registrů je žalovatelné (a už několik rozsudků v této věci existuje)!
    Jakékoli informace o majitelích domén podléhají striktní ochraně osobních dat v celé EU a jsou k disposici toliko pro případný kontakt na majitele domény, o kterou má například člověk zájem ji koupit.
    Jinak se nesmí zveřejňovat naprosto nic o tom, kterou doménu kdo vlastní! Je to opatření k ochraně podnikatelů na síti, majitelů mnoha domén, kteří s nimi jednoduše jen obchodují, a někdo by je mohl vydírat či skandalisovat kvůli například obsahu, se kterým nemají nic společného.

   • topajík píše:

    Ad Leo: Mýlíte se. Překopírování údajů o majiteli domény, které jsou veřejně dostupné, není trestná činnost. :-)

   • Leo píše:

    Chtěl jsem jenom varovat před tím, kdy někdo – třebas v dobré víře – kdekoli napíše (jako například v této diskusi), že ten a ten je vlastníkem té a té domény. Byť tomu tak je…
    To totiž nelze, což málokdo stále ještě ví. Není to trestné, je to žalovatelné a to může být někdy dražší, pokud by se dotyčný majitel rozhodl něco vysoudit :-)
    Doménové rejstříky – ať již přímo český NIC či další – veřejné nejsou! Po několika sporech a soudních přích je dnes již všude na těchto whois upozornění, že údaje nesmí zájemce používat k jiným, než k technickým účelům.
    Je to rozumná ochrana majitelů domén – jenom ve velmi mála případech je totiž držitel (majitel) domény totožný s provozovatelem obsahu na takové doméně provozovaného (například my sami, jakožto provozovatelé serveru, si držíme mnoho a mnoho desítek nejrůznějších domén – mnohé již od roku 1996 – ale jejich obsah si provozují naši nájemci či partneři zcela sami svobodně a nezávisle na nás).
    A také už se nám stalo, že jsme byli jedním lokálním tiskem obviněni z odpovědnosti za obsah domény, která je pouze v našem majetkovém držení, ale provozuje ji někdo jiný.
    Napadli jsme toto zveřejnění a vyhráli!

   • cinicius píše:

    Je ale rozdíl mezi pravdivým konstatováním veřejně dostupné informace, že někdo je majitelem domény, a spojováním ho s obsahem domény…

   • Leo píše:

    Ale jinak se omlouvám za tuto doménovou vsuvku – nesouvisí to samozřejmě nijak z tématem! :-)

   • Michal Kretschmer píše:

    Nevím, co si nějací idiotští poslanci či úředníci odhlasovali či napsali, ale věcně není rozdíl mezi tím zveřejnit nějakou informaci nebo zveřejnit místo, kde si ji každý může najít.

    Dále pak majitel něčeho je do jisté míry morálně zodpovědný za to, co nájemce s tím dělá. Tedy např. majitel výstavní síně za to, že tam někdo bude vystavovat pornografii. Jako majitel domény bych rozhodně požadoval a trvání smlouvy s provozovatelem podmínil tím, že tam nebude šířit věci jsoucí v rozporu s katolickou vírou a morálkou.

   • topajík píše:

    Drahý Leo. Jako majitel xy… (a já nevím kolika ještě) domén jistě dobře víte, že píšete nesmyslnou reakci na Balduina. Marně hledám u něho větu, která spojuje doménu pana Růžičky s obsahem. Nehledě na to, že přátelé z Una voce jistě psali panu majiteli s uctivostí a zdvořilostí jim vlastní. Hezký den Vám přeji. :-)

   • MichalD píše:

    ad Leo: ať o tom přemýšlím zleva zprava, tak to, co popisujete, je maximálně tak ochranou doménových spekulantů. Nevím, na základě čeho by mohla být ospravedlnitelá anonymita vlastníků. Např. katastr nemovitostí je verejnou listinou a jako vlastník mám plnou morální a jistým způsobem i právní zodpovědnost za to, co se v moji nemovitosti děje.

   • Leo píše:

    Jistě, chápu vaše argumenty. Je ale problém, že jde o argumenty při pohledu zvenčí do problematicky internetového podnikání.
    Nicméně to nepatří naprosto do této debaty, takže to samozřejmě již nebudu dále rozebírat.
    Jednu podobnost ale přece jen musím uvést: Český obchodní rejstřík je veřejný. Anglický však nikoliv (nezjistíte z něho pravého skutečného majitele firmy, jen jejího directora, tedy jednatele). Anglický Company Act totiž říká, že každý má právo investovat kam chce a kolik chce, aniž by to kdokoli o něm věděl, chce-li zůstat v anonymitě. Ano, to je ještě ta původní evropská svoboda!

    Protože mám jednu živnost zde, a současně i jednu firmu právě v Anglii, mohu porovnat výhody a nevýhody obou přístupů.
    V dnešní době, kdy tento „humanisticko-zednářský“ otrokářský systém rozšiřuje svoji tvrdou vládu nad každým z nás měsíc od měsíce, je dobré se začít v jistém okamžiku života zamýšlet nad tím, jak co nejvíce a hlavně nejrychleji uniknout z osidel těchto zdánlivě nevinných „evidenčních“ systémů tam, kde jste ještě relativně nedostižitelní.

    Nejedná se přitom jen o nějaké protizákonné či nemorální aktivity! Stačí bohatě dnes „vlastnit“ web, v jehož diskusi kdokoli nějak rasantněji zmíní nějaký „nesnášenlivý“ či „xenofobní“ postoj, někdo jiný to promptně udá, a máte pojednou obrovský problém!
    Poskytovatel vašeho připojení k vašemu serveru vás na základě jakékoli žádosti českých úřadů ihned odpojí, vydá všechny logy (od všech vašich portálů a webů), odpojí tím i vaše zákazníky – kteří od vás utečou – a vy musíte chodit měsíce někam něco úředně vysvětlovat. A to někdy i jen kvůli tomu, že si kdokoli může vyhledat v rejstříku majitele domény, či majitele firmy.
    Proto stále více aktivit rozumní provozovatelé z Česka přesouvají mimo EU na anonymní hostingy (JAR, Panama a pod.) pod domény, které jsou registrovány nikoli na jméno, ale na anonymní Ltd.
    Nestojí to o moc více, než provoz serverů zde, ale bezpečnost je stoprocentní. Máte navždy pokoj od tuzemského sekýrování úřadů a navíc si můžete svobodně psát, říkat a prodávat co chcete.

    Ještě jednou se omlouvám, ale chtěl jsem nabídnout trochu jiný pohled na ty zdánlivé výdobytky, kterými jsou katastry nemovitostí, registry domén či obchodní rejstříky. Já tyto výdobytky dalších vpádů do soukromí člověka považuji za aktivity oné apokalyptické šelmy, bez jejíž „vůle“ brzy nikdo nic nekoupí, neprodá ani nikam nenapíše…

   • Leo píše:

    Jistě mnozí z nás zde – soudím – pamatují onu éru cyklostylů v našich sklepích a osobní i domovní prohlídky – a to je pro mne osobně nadosmrti takovým mementem, že raději nebudu o druhých mít možnost zjistit nic, co mi oni sami svobodně ze své vůle neřeknou, než bych připustil ideu, že si o mně (a o všech ostatních) může kterýkoli byrokrat na zakázku kohokoli zjistit cokoli a kdykoli – a tím mi zkomplikovat život a moji obživu.

   • topajík píše:

    Jistě, Leo – v tom celkovém pojetí jsme rozhodně zajedno. Já jen reagoval na konkrétní situaci – je zde uvedený odkaz, ze kterého byl text obsahující údaje pouze okopírovaný a nikdo nehanobí obsah webu – pouze se od něj distancuje. Já osobně také nechápu, proč si může kdokoli kdykoli a jakkoli zadat jakoukoliv doménu a má ihned plnou poštovní adresu k dispozici… Je něco schnilého ve státě evropském…

  • Balduin píše:

   http://una-voce.cz/?p=57

   Prohlášení předsedy k webovým stránkám Una voce
   Autor Daniel
   19.12.2012

   Tiskové prohlášení předsedy ke změně webu Sdružení.

   Původní webové stránky občanského sdružení Una voce Česká a Slovenská republika (dále jen Sdružení), které byly na adrese http://www.unavoce.cz již dlouhodobě neplnily svůj účel, a po uplynutí doby zaplaceného webhostingu se dostaly do rukou soukromého vlastníka.
   Přes počáteční snahu, kdy se vedení Sdružení pokusilo kontaktovat současného majitele, se do dnešního dne nepodařilo získat webové stránky zpět do našeho vlastnictví. Z toho důvodu proto sdružení zakoupilo novou adresu a vytvořilo oficiální webové stránky na adrese http://www.una-voce.cz.

   Důsledně proto prosíme veškeré příznivce tradiční mše a uživatele internetu, aby nebrali na vědomí obsah stránek http://www.unavoce.cz, protože tyto stránky, ačkoli obsahují několik příspěvků týkajících se původní české Una voce, které dnes mají pro nás značnou historickou výpovědní hodnotu, nereprezentují žádným způsobem směřování ani ducha současného Sdružení Una voce CS.

   Jedinou a oficiální webovou stránkou proto nyní je jedině http://www.una-voce.cz. Jakákoliv jiná média, která, ačkoli mohou mít s námi společného jmenovatele, nemají s námi nic společného s vyjímkou kontaktů uvedených na tomto webu a facebookové stránky Una voce Česká a Slovenská republika.

   Daniel Zouhar,

   předseda Una voce CS

   • Michal Kretschmer píše:

    Z toho, co ještě bylo na původních stránkách Una Voce ČR doporučuji k přečtení Proslov Michaela Daviese – presidenta Una Voce Kolín nad Rýnem – říjen 1999 na
    http://www.unavoce.cz/proslov-michaela-daviese-presidenta-una-voce-kolin-nad-rynem-rijen-1999/ . Popisuje hrozby, které jsou či budou aktuální nyní i v budocnu.

    Jinak tedy obnovenému Una Voce u nás přeji vše dobré, aby se snažila šířit tradiční mši sv. a nepřikročila k nějakým kompromisům.

   • antal89 píše:

    Ten projev exprezidenta Una Voce je samozřejmě perfektní, ale co se týče ostatního, tak mi to připadne jako pár myšlenek amatersky uspořádaných do nějakých článků. Takový rozhovor s Alicí von Hildebrand je tam např. zcela neidentifikovatelný pro běžného laika, který o dané osobě a problematice nic neví. Ty staré webové stránky odmítáme především proto, že jsou psány ještě v idejích devadesátých let a náš posun je podstatně už někde jinde. Proto jsem jasně deklaroval, že to, co je na starém webu nemá s Una voce CS již obecně nemá nic společného.

  • antal89 píše:

   Dotyčný pán přestal s námi komunikovat a když jsem mu psal o tom, že chceme odkoupit doménu, tak se nám již neozval. Došlo tedy k tomu, že jsme založili nový web a vydali prohlášení o tom, že ten starý s námi již nesouvisí.

  • Hamish píše:

   Ježkovy voči! :-D

   • topajík píše:

    Taky se hned nemusej takhle chlubit, pan Hamiš, jaký voči maj. My to víme :P

   • Hamish píše:

    Milý topajiku, buďte od té dobroty a neprzněte český jazyk. Máme pátý pád, využívejte ho.
    Díky

   • topajík píše:

    Budou tak laskavej, pan Hamiš, a píšou příště k tématu. :-)

  • topajík píše:

   Když už tu je řeč o rajčeti – takhle vypadá Daniel v „pracovním“.
   http://www.rajce.net/f500659099
   Zajímavá změna od „ocásku“ k ušlechtilému zjevu při byzantské liturgii. :-)
   (Ostatně – tuším, že právě tuto liturgii sloužili sv. Crha a Strachota / Cyril a Metoděj /, takže když tu je řeč o návratu k předkoncilní liturgii, je třeba myslet i na tento obřad, který jako první spatřil světlo Moravy. ;-) A jak překrásné liturgické zpěvy má…)

   • antal89 píše:

    Tož ten „ocásek“ na krku jsem měl jen z toho důvodu, že jsem na gymnáziu přislíbil, že se nenechám ostříhat až do maturitní zkoušky a culík jsem pak ke stvrzení maturitní zkoušky spolužákům donesl jako fundament toho, co po mě na škole zůstalo. To jen tak pro vysvětlenou, aby se pak neobjevil v neKatolickém blesku nějaký článek o tom, že předseda Una voce je hypík. :)

    Co se týče byzantského ritu – díky němu nastal také můj obrat k tradiční mši svaté, protože právě při kráse této východní liturgické mešní oběti jsem si již v patnácti letech uvědomil, jak je západní liturgie vykradená.

   • topajík píše:

    Šťastný to člověk… :-)))

 6. Pepa píše:

  Nic proti novému laickému sdružení. Jenom by mě zajímalo, zda v tom názvu je schválně malé „v“. Správně se totiž všechna sdružení, která jsou svázány s mezinárodní federací Una Voce, píší s velkými písmeny. Je tedy toto obnovené hnutí součástí mezinárodní federace http://www.fiuv.org (jako to bylo dříve), nebo si na to jen hrají (a mají kdoví jaký program) a matou tím ostatní?

  • topajík píše:

   O matení určitě nejde, to malé „v“ mne rovněž mate. myslím, že předseda je víc, než způsobilý se k této věci (která mne rovněž zajímá, ale chtěl jsem to s ním řešit osobně) vyjádřit.

  • antal89 píše:

   Jsme součástí mezinárodní federace. Jen v názvu jsme dali menší „v“. To je všechno.

   • topajík píše:

    A je to – mnoho povyku pro nic ;-)

   • Hamish píše:

    Mno jo. Ono takové „Bůh“ a „bůh“ je vlastně taky šumák. Mnoho povyku pro nic…

   • topajík píše:

    Koukám, že „správná parta“ se tu přerekrutovala, protože v té své černožlutočervené „diskuzi“ nemá do koho rýpat. Bůh nebo bůh, svíčková nebo liturgie – všecko jedno. Nechcou konečně psát, pan Hamiš, k tomu tématu? A nezapomenou přitom na ty přátele v Římě. Čekají je tam…

   • Hamish píše:

    To byste se divil, kdo je zrovna rýpán:) Nevidíte totiž všechno.
    Bohatě nám stačí zveřejňovat komentáře biskupa Williamsona, na což poseroutkové jinde nemají páteř. Jeden zapíská a už skáčou. Rozum pustí po vodě.
    Obdobně ovečky z UV – když jsem jim geniální a prorocké komentáře biskupa – pravého následovníka mons. Lefebvra nabídl, málem jim zaskočilo strachy.
    Své jsem k UV řekl, tu nejostřejší reakci mi však Ignác nepustil. Jste ve výhodě, protože vám vaše urážky na naši adresu projdou.

   • antal89 píše:

    Hamish: Una Voce je nějaká nová svátostina, že podle vás musí mít všechno velké? Nebo ne? Proč tedy to srovnávání s Hospodinem?

   • antal89 píše:

    ad 30.12.2012 22:25:

    Nevím, co zde šíříš za lži, ale jen jsem ti uvedl, že v tuto chvíli nebudeme zveřejňovat nic, co souvisí přímo s FSSPX a biskupem Williamsonem, protože sněm členů ještě nedospěl k plnému vyřešení otázky našeho vztahu k FSSPX, na čemž nyní intenzivně pracuje předsednictvo sdružení. Jiný je můj postoj a jiný zbytku sdružení. Nedovolení zveřejnění komentářů Eleison na facebookové stránce Una voce Česká a Slovenská republika proto nemá nic společného s nějakým tebou popisovaným strachem, o kterém tam nepadlo ani slovo.

    Žádnou urážku směrem k Traditiu Una voce nevypustila. SPíše jsi to byl naopak ty, kdo je vysílal. Stanovisko takového pana Michala Kretschmera a jiných nás však naopak potěšilo, ale pokud nám bude někdo nadávat do „zbabělců“ a „bandy brojící proti FSSPX“, tak to není absolutně tolerovatelné ani mezi slušnými lidmi a když někdo tyto urážky nazývá „kritikou, kterou nikdo nechce ze strany UV přijmout“ (jak psal pan Václav Karban), tak to už si ani neříká o odpověď. Je to prostě jen střílení do vlastní bránky nebo obyčejná penalta proti členovi spojeneckého týmu.

 7. David Hibsch píše:

  Nějak mi není jasný motiv tohoto množení všelijakých tradičně katolických sdružení, byť v tomto případě jde obnovu. Mám dojem, že se z katolické tradice stává určitá image a mnohdy přitahuje různé nanaplněné duše, které svou vlasní rozervanost potřebují zaštít jakousi rebélií. Samozřejmě rebelovat proti bludům je jistě správné, ovšem mám dojem, že některým vzešlým z nomistického prostředí (to je vlastně drtivá vetšina), jaksi nedochází, že tento spor v Církvi není jen o liturgii či sporem o estetiku. Liturgie je výrazem katolické nauky. NOM je výrazem nekatolické nauky. Obé tudíž nemůže vedle sebe nerušeně existovat či dokonce spolu kooperovat a vytvářet syntézu, která je pak posvěcena na hermeneutiku kontinuity. Myslím, že by si katolici měli konečně vybrat, která skupina v tom současném církevním chaosu autenticky reprezentuje katolickou nauku a liturgii a nezakládat stále další a další uskupení. Jen onen žalostný stav Církve napadené virem apostaze, totiž umožňuje onu „rebelující svobodu“, která by v normálních časech byla hierachií právem odsouzena. Někteří si v tom začali skutečně libovat, a to není zdravý přístup, pokud je povýšen na pravidlo. Netvrdím, že jde zrovna o případ obnovy UNA VOCE, ale obecně je tato exploze všelijaký hnutí za římskou liturgii poměrně nezdravý jev, který se projevuje i na straně moderny, která se rovněž tříští do všelijakých skupin.

  • MichalD píše:

   V podstatě máte pravdu, souhlasím, ale v dnešní době, kdy ohrada je stržena a ovce bez pastýřů, může tato „exploze“ sehrát pozitivní roli. Paradoxně možná právě proto, že nelze slučovat neslučitelné a tedy dříve nebo později musí každému, disponujícímu alespoň zárodkem kritického rozumu, dojít, kde je pravda.

  • topajík píše:

   Nedávno jsme tu četli něco podobného o nově zřizovaných františkánských terciářích. Nic ve zlém… :-)

   • David Hibsch píše:

    Potom jde o nepochopení mého příspěvku. Nestavím se z principu proti oprávněné obraně katolické nauky (tu modernista vždy označí za neoprávněnou rebelii), to je katolikova povinnost motivována láskou k Bohu a Církvi. Pouze vyvývám k opatrnosti. Františkáni jsou přeci katolickým řádem, proto si za svého patrona vybralili FSSPX a tradiční kapucíny z Francie, protože nám zprostředkovávají autentický poklad víry i spirituality sv. Františka. My jsme si tedy vybrali a nesnažíme se být tzv. třetí cestou. Upozorňuji tedy především na problém „třetích cest“. Dnes nejde o to tradici zcela zničit, ale hlavně ji vytunelovat a propojit ji skrze hermeneutiku kontinuity s modernismem pod jednou střechou. To je mnohem vážnější nebezpečí. Mnohem třaskavější směs než existence viditelného oddělení FSSPX od oné věroučné i liturgické sekty, která sama sebe prohlásila za autentickou Katolickou církev.

   • topajík píše:

    Já osobně to chápu. Ale přijde mi trošku kontraproduktivní poukazovat (např. na Una voce) v této fázi vývojů a trvajících zmatků na podobné aktivity, protože člověk málo znalý problematiky to může klidně pochopit v nesprávné souvislosti, něco na způsob že jeden se staví nad druhého – jestli si tedy rozumíme. Prostě že to může někdo nezaujatý klidně vzít jako „negativní reklamu“ od člověka, který stojí u zrodu terciářství – a to by přece byla velká škoda. Já osobně vítám iniciativy tradičního zaměření (vyjma takové extrémy, které ví okamžitě o někom druhém všecko, aniž ho kdy v životě viděl a které si na tradicionalisty pouze hrají) a – ať chceme nebo ne – stejně se ukáže, které jsou od Boha a vydrží v duchu Tradice a které ne. Pochopili jsme se? :-)

   • Hamish píše:

    Možná by to chtělo napsat i „novým přátelům“ do Říma, co jako voni na to…
    Jeden, který na to upozoňoval, byl fellayány zničen a odejit. Kam se přikloníte, až se v Menzingenu bude lámat chleba?

   • topajík píše:

    Tak klíďo píšou, Hamiš! Nikdo jim přeci nebrání! A nechluběj se tím tak nahlas, jo?

   • Hamish píše:

    Topajíku, buďte od té dobroty a přestaňte prznit nejkrásnější jazyk světa.
    Máme pátý pád, užívejte ho.
    Jinak k vaší výzvě – já v Římě žádné přátele nemám, zato fellayáni je objevili. Je vážně nutné vysvětlovat vše polopaticky, nebo si prostě za každou cenu (i za cenu vlastního znemožnění) potřebujete do mě rýpnout?

   • topajík píše:

    Na rejpání jsou tady vodborník voni, pan Hamiš. Co přišli, člověk od nich nic jinýho nevidí. :-)

 8. David Hibsch píše:

  Hamish: A P. Stritzko správně udělal. Co ty považuješ za konstruktivní je ve skrze destruktivní. Své osobní problémy kryješ pravověrností, přičemž jde jen o zlou kritiku plnou hněvu a pýchy. To není normální a domnívám se, že si toho všimlo mnoho lidí, kromě Tebe, což je mi líto, to mi věř.

  • Pan Contras píše:

   Veskrze se píše dohromady.
   Ovšem je třeba připomenout, že nejen Hamish, ale i já jsem zlý, zlý, špatný a jistě si toho také všimlo mnoho loyálních oddaných lidí.
   V jednotě je síla, že.
   A pravda?
   http://crux.lightbb.com/t1344-komentao-eleison-285#54666

   • topajík píše:

    Víte, jak se takovému příspěvku říká? SPAM. Divím se, že tady reklama na Traditio vůbec prochází schvalováním, když je článek o Una voce.

   • David Hibsch píše:

    O „veskrze“ tady nejde, byť chápu, že se překlep či dokoce pravopisná chyba hodí. Vždy se totiž hodí, zvlášť v internetových diskusích, když je třeba z někoho udělat „oddaného blbce“ a poukázat na vlastní intelektuální a mravní převahu. To je fakt úsměvné. Jinak přeji vše dobré do Nového roku. :-)

   • Pan Contras píše:

    Podstatné je, že vámi napadený Hamish se bránil. A zatímco já jsem jeho příspěvek četl, uveřejněn nebyl ačkoliv byl velice věcný.

    Osobním výpadem jste začal vy a cenzor se podílí na tom, že není možnost se zde bránit. Počítám, že neuvěřejní ani tohle.

   • topajík píše:

    Ať čtu, jak čtu – můžete přesně citovat ono „napadení“? Já jen že ho tam v tom věcném sdělení nějak nemůžu vyčíst. Děkuji.

  • Michal Kretschmer píše:

   V komentářích k tomuto článku dosud nebyla žádná zmínka o P. Stritzkovi. Takže nevím, co tedy správně udělal?

   • topajík píše:

    To je dobře. Má se to tu správně točit kolem Una voce. A tam P. Stritzko nefiguruje. Tohle téma je třeba probírat jinde.

   • David Hibsch píše:

    No, pokud je mi známo, pane Kretschmere, tak pro neustále verbální napadání nejen P. Stritzka, ale rozvněž působení FSSPX v ČR, byl Hamishovi zakázan přístup na mši svaté sloužené FSSPX v ČR.

   • topajík píše:

    A já porád. odkud fučí průvan, že mi neodpověděl na dotaz:

    topajík napsal:
    26/12/2012 v 14:15
    Moje logika je přímo úměrná poznaným pravdám z přijímání svátostí a řádné účasti na Mši Svaté. Vaše se odvíjí jinak?

    Je to smutný, ale jasný.

   • Pan Contras píše:

    To je pokud vím hnusná pomluva. V těchto kruzích se minimálně věci neříkají přímo, ale řeší se přes třetí osoby. Mezi chlapama se za to dává pěstí.

   • Pan Contras píše:

    Nerad bych však, aby se pan Hibsch, rytíř bez bázně a hany, cítil ohrožen a prohlašuji, že ona poznámka o úderu pěstí je pouze řečnickou.

    To co zde pan Hibsch ovšem předvádí je ovšem nechutné a mluví samo za sebe.

   • Hamish píše:

    Milý Davide,
    díky za tvé reakce. Konečně víme, kde kdo stojí. Věz, že mnoho mých textů neprošlo Ignácovou cenzurou. Možná je to tak lepší. Teď už vím, že mazat se s tebou nemá smysl.
    K onomu zákazu snad jen tolik, že k simonitovi bych ke svatému přijímání nešel, i kdyby mě bejčákem naháněli. Jestliže se tedy PTS personifikoval s Bratrstvem, mnohé by to vysvětlovalo. Pokud však ne, nechápu, kde kdokoli bere drzost obviňovat mne ze špinění díla mons. Lefebvra, které je mi nad jiné drahé a jehož pokračování vidím právě v díle a osobě mons. Williamsona, kterému ty tvoji kamarádi nemůžete přijít na jméno.
    Budu rád, pokud si zopakuješ mravouku. Citelné mezery zadělávají na hříchy a ty potom na neřesti.
    Typickým příkladem je tvoje neuvěřitelné působení v této diskusi. Syn svatého Františka by se takto choval?
    Smutno je z vás. A dvakrát, protože se při svém působení zašťitujete Tradicí.

   • topajík píše:

    Neumím si ani vzdáleně představit osobnost mons. Lefébvra, že by veřejně sprostě nadával na internetu lidem, které ani zdaleka, natož osobně, nezná (jak má dlouhé roky v zavedené praxi pan Hamiš) – pochopitelně za předpokladu, že by v době internetu žil. Takže – pokud si, pan Hamiš, myslejí, že takto dělají čest Tradici, pak věřím, že o tom skálopevně přesvědčili především člověka, kterého vidějí denně v zrcadle a (protože vždy platilo a platí „vrána k vráně sedá – rovný rovného si hledá“) mnohé sobě podobné a podobně „uvažující“. Smutné. Ale truchlit nad tím nemá ani ten nejmenší smysl.

 9. Jakub Albert píše:

  Snaha pana topajíka o udržení diskuze k tématu je opravdu dojemná. Stejně jako jeho trucovité onikání a oslovování prvním pádem. Nevím jestli si všiml, ale na DaH je odchylování od tématu poměrně časté, v této diskuzi je toho příkladem doménová vsuvka a jeho špičkování s panem Hamishem. Také mi uniká, proč mu leží v žaludku Traditio a jakási „správná parta“.

  Strom se pozná po ovoci, kéž Pán Bůh dá, aby Una voce přineslo dobré ovoce.

  • Michal Kretschmer píše:

   Přesně tak. Strom se pozná po ovoci a než ovoce uzraje, musí uplynout jistá doba. Takže vzhledem k nedávnému obnovení Una voce v ČR je na případnou kritiku ještě čas.

   Docela mě štve, že ta diskuse tady, kterou sleduji, je zaplevelována osobními invektivami.

   • topajík píše:

    Nejste sám, stačí se podívat hned na první vstup. Zvednul mi kufr a hned nato tělo ze židle.

   • Hamish píše:

    Ach ano, jistě. Zúročit osobní zkušenost s výše zmiňovaným pánem v kritické reakci se jednoduše nenosí, protože topajíkovi se z toho dělá špatně.
    Lze jen pět chválu, případně decentně mlčet.
    To jste si ale vybral špatného vola. Když se mi něco nelíbí, řeknu to. Jen pro vaše modré oči mlčet nebudu.

   • topajík píše:

    Pokud stavíte osobní zkušenost člověka, který má dlouhodobou absenci liturgie a svátostí proti osobní zkušenosti člověka, který se liturgie účastní a svátosti řádně přijímá, pak stavíte zkušenost praktikujícího ateisty, který se naprosto neoprávněně zaštiťuje katolickou Tradicí proti řádnému katolíkovi. (Nezaujatým pohledem se to dá snadno zařadit do postojů NOM-party. Příliš se totiž od sebe nelišíte.)

   • Hamish píše:

    Promiňte, ale vy mne špehujete a počítáte, kdy jsem kterou svátost přijal?
    Nactiutrhání vám nic neříká?
    Ad homine jak prase, milý topajíku.

   • topajík píše:

    Jakub Albert napsal:
    31/12/2012 v 12:21
    Snaha pana topajíka o udržení diskuze k tématu je opravdu dojemná.

    @ Zajímavý, že se nenavezou do Hamiše, který nemá od začátku nic než slova opovrhování. Ale já jich neberu vážně a ani zdaleka se mne to nedotýká. Přeju jim hodně dobrého v tom novém roce. :-)

   • Pan Contras píše:

    Rád bych panáčkovi připomněl, že svatost není přímoúměrná tomu, jak velký objem Pána Boha spolyká. Někteří světci z pouště např. přijímali velmi sporadicky. Méně je někdy více.

   • topajík píše:

    Jistě – ale určitě nenadávali sprostě lidem, které ani osobně neznali :D Panáčku :D

   • Pan Contras píše:

    Budete se divit, někteří svatí i hrubá slova užívali. Začal s tím už Kristus Pán a sv. Jan Křtitel a proslulý byl svým jurodivým „hulvátstvím“ i sv. padre Pio.

   • Hamish píše:

    Absence sebereflexe je u vás, topajíku, až komická:)
    Děkuji!

   • topajík píše:

    No, řekl bych, že jste v tom urážení mohli zůstat aspoň u žijících, když už se oba dva potřebujete odventilovat z té citové a kdovíjaké ještě zácpy. Ale chladit si žáhu na světcích a samotném Kristu, tak tomu já říkám pokora jak červotočivá noha od stolu. Mít na starosti DaH, tak máte BAN oba dva jen to fikne a na sto let nejméně!!!

    Drahý cinicie, upřímnou soustrast a upřímný /i když jen virtuální/ stisk ruky…

 10. cinicius píše:

  Prosím diskutující, aby se vrátili k tématu a krotili se ve vyjadřování!

  • Pan Contras píše:

   Ale to je o tématu.

   Kdysi jsem se v UV angažoval a bylo mi dnešními bratry v triku vytýkáno, že zastávám liberální pozice. Vždy jsem hledal pravdu a tehdy jsem se mýlil a tento omyl korigoval.

   Přeji i jim, aby dokázali korigovat omyl. Pravda je jedna a nelze ji redukovat na správnou liturgii a dogmatické poučky. Nelze žít dvojí život a už vůbec nelze využívat Boží věci jako prostředek k osobnímu zisku – moci a vytváření tupé zvířecí psudoloyality a disciplíny.

   Někdo říká pravdu hrubě, někdo vtipně (mons. W.), někdo noblesně (mons. L.), ale to jsou vnější akcidenty. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkali: Je blázen. Přišel Syn člověka, jí a pije a hle, říkají Žrout a pijan vína.

   Na závěr dovolte slova jednoho opusu skupiny Distance. Přijdou mi zde přiléhavá a nesmírně vtipná.

   Točí se to všechno kolem jedný vize
   kolem jedný postavy
   všichni v ní čtou jako v nejmoudřejší knize
   Dějiny jí oslaví.

   Všem je přístupný, vždy rád poslouží
   nikdy nezůstane opodál
   však ruku když ti podá
   jako by jí nepodal

   Mr. Big. Všem tyká a řiká, že lidi má rád.

   (pro Ignáce zdroj: Distance, Mr. Big, text J. Fuchs)

   • topajík píše:

    Pokud to dobře chápu – popíráte řád liturgie, kterou ustanovil sám Kristus? Popíráte zjevení od Ducha Svatého zachycená v dogmatech? Ale tím se dostáváte naprosto mimo zjevenou Pravdu a prakticky na stejnou cestu jako ryzí protestant. (Máte pravdu – někdo řídká pravdu hrubě. Doufám, že ji taky tak přijmete.)

   • Pan Contras píše:

    Ne, nepopírám. Popírám mesiášky a krysaře, protože mým Mesiášem je Kristus. Ta citace textu Distance pro natvrdlé je o takových lidech jako je Halík…

    To na co jsem chtěl poukázat je určitá současná paralela toho co říká Jeremiáš v VII. kapitole. Najděte si to a můžete rozjímat, jedni měli Chrám, jiní mají pravou liturgii a víru, to však nestačí.
    I ďáblové věří a třesou se.

   • Pan Contras píše:

    Rád bych ještě připomněl, že o tu pravou víru může velice brzy přijít a o liturgii taky, když budou natřesení na dobré vztahy se svými novými přáteli poté, co se těch starých zbavili.

   • Michal Kretschmer píše:

    Ten odkaz Contrase na 7. kapitolu Jeremiáše jako analogie opravdu sedí.Ještě bych připojil, že vina kněží je pak těžší – viz Malachiáš 2,7.

   • topajík píše:

    Reagoval jsem hlavně na tuhle větu:
    „Pravda je jedna a nelze ji redukovat na správnou liturgii a dogmatické poučky.“ která zavání velmi podivně. Halík mi z ní nějak ne a ne vylézt.

   • Pan Contras píše:

    Důležité je slovo redukovat, panáčku. Něco podobného píše sv. Jakub, když trvá na tom, že víra bez skutků je mrtvá.

   • topajík píše:

    Jenže liturgie a dogma, panáčku, jsou Boží věci a ne lidské. A co a jak REDUKUJE Bůh, do toho nám lidem nic není. To pak můžou klidně chodit rovnou na NOM a nemusejí mít výčitky v krčku, že tu a tam u popmjúziky veselejc poskočejí. Třeba by jim to vyhnalo takové ty chmury z čela. :-)))

 11. topajík píše:

  A tak jsme rádi, že se Una voce formuje do ryzí podoby, ono ani to zlato se nevyčistí bez ohně. Takovéhle plamínky velikosti a síly lihového kahánku nemají šanci ani na ten sebemenší úspěch. Těžké zkoušky teprve čekají za dveřmi. Hodně sil od Boha, bratři. :-)

  • antal89 píše:

   Gratias za přání, ale zatím není k čemu. Díky s radostí přijmeme až poté, co se skutečně něco konkrétního podaří. To, že se v ČR smí sloužit bez perzekucí Mše svatá (nepočítaje bohoslužby FSSPX) jen na dvou místech v Praze, ve Vyšším Brodě, Frýdku-Místku, Brně a Řeznovicích nás skutečně netěší a je nutné, aby se s tím něco udělalo. Za každou pomoc, kontakt na konkrténí kněze, co chtějí být ‚sacerdotes idonei‘ budeme upřímně vděční.

  • Hamish píše:

   Ryzí povahou myslíte praktické přistoupení na fotmulace obsažené v SP? Tedy „řádný“ ritus NOM a mimořádný katolický?
   Au, to bolí. Od takového strážce pravověří, jakým se stavíte být dvakráte.
   Una vovce je stejně, jako FSSP a dnes už z velké části i FSSPX spolčem kompromisu. Katolíci s ním nebudou chtít nic mít. Pouze podivné existence, které ještě neudělaly ten konečný krok a neodvrhly NOMáckou mentalitu. Ryzí podoba u takovýchto združení je eufemismus.
   A konečně i myšlenka, že UV teď najednou zachrání a vytrhne to, o co se x let pokoušelo tolik lidí, navíc pod vedením pana Zouhara a s lidmi jako topajík ve svých řadách, to už je úplné sfi-fi. Mrtvoly se mají nechávat zahrabané a tento vyhrabaný kostlivec nikomu nic dobrého nepřinese.

   • antal89 píše:

    Sdružení je vždycky se s, nikoliv „z“ a pak „formulace“ nikoliv „fotmulace“, když už tě tak baví ta gramatika (výraz Una vovce už ani nemá cenu komentovat) . To, že nemáš rád FSSPX ani FSSP jsi nám zde už předvedl (a myslím si, že jsi ho předvedl dostatečně i P. Tomáš Stritzkovi podle toho, co vím přímo z Faměrova, když jsi ho označoval jako „patera Čunase“). Tvůj poslední odstavec je již úplně mimo, protože plyne jen z tvých mylných představ. Tvůj narcismus je už opravdu patologický, když už se omezuješ na výkřiky „ad hominem“., kdy každému přisuzuješ už jen výčty špatností které se mnohdy míjí realitou. Konec. Už víc na tebe zde reagovat nebudu.

   • cinicius píše:

    Hamishi, Hamishi…

   • Petra Bézová píše:

    Hamishi, úděl proroků je být vyvrhelem a nepochopeným. Nemůžu se k Vám přidat, ale pravda není růžová a bude zřejmě na vaší straně. Taky vnímám tu všeobecnou mizérii a nevím, jak z ní ven.

   • Pan Contras píše:

    Ale neoznačoval, to je další pomluva, kterou tito lidé šíří. Velmi dobře vím, od koho to označení pochází a co mu předcházelo. Lhát je hřích a pomlouvat ještě větší.

    Ovšem je vidět, že moje varování že v soukromé části jednoho nejmenovaného webu jsou krysy nebylo od věci.

   • topajík píše:

    To se Vám, Petro, jeví jen v tuto chvíli, kterou já mám za sebou několik let. Ale děláte dobře, že se – na rozdíl ode mne – nepřidáváte. Nic dobrého by Vás s Vašimi náhledy na život a s Vaším poctivým hledáním na +T+ nečekalo. Smutné, ale nemá smysl smutku podléhat.

   • topajík píše:

    P.S.
    Kajícího hříšníka totiž Bůh nezavrhuje – ale to od pánů z +T+ to člověk nezaslechne, jak je rok dlouhý. Umí jen nadávat a očerňovat a nevidí, že plivají do řad, které jdou stejným směrem. Ale to tady popisoval už sám předseda Una voce.

   • Petra Bézová píše:

    Topajíku, mě stejně nic dobrého nečeká. Vystupuji jen sama za sebe a snažím se hledat pravdu s kněžími NOMu, vznáším kritické připomínky a čekám odpovědi. Narážím na zeď nepochopení a podceňování, kdy oni si jsou jisti svojí spásou, já však nikoliv. Opravdu nevím, je-li to k čemu dobré a nedokážu udělat více.

   • topajík píše:

    Tak to jste na podobné cestě, jako jsem byl kdysi já. (Člověku to nedá a doufá, že se v NOMu něco pohne kupředu, že…? A roky života utíkají a ono nic a nic…)

    Zkuste si uvědomit, že s těmi, kteří jsou deformováni ve víře už v semináři, nelze nic dobrého pořídit. Váš (za jiných okolností naprosto správný) postoj poslušnosti knězi je zneužívaný stejně jako všech poctivých katolíků před Vámi. Vyslechnou Vás a za zády si z Vás dělají legraci. Nelze sedět na dvou židlích, nelze sloužit dvěma pánům. Člověk buď je katolík a dělá to, co katolické je a nebo není (a pak nemusí mít z NOMu sebemenší výčitky). Že strejdové (kteří jsou dnes zdegradováni na „služebníky božího lidu“ a mají za úkol podávat přijímání tak, „jak boží lid žádá“) záměrně zneužili závěrů DVK, snad není nutno vyzdvihovat. To přece víme.

    A že Vás nečeká nic dobrého? Tak to potom špatně čtete Boží Slovo.

    L 21,12 Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.

    1P 1,6 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek.

    Hlavu vzhůru, duše ušlechtilá. ;-)

   • Petra Bézová píše:

    Ano, máte pravdu, ale je těžké to přijmout. Mám kněze v Ježíši Kristu upřímně ráda, jsem s nimi svázána, protože v mé rodině bylo mnoho dobrých kněží a arcibiskup a chci aby se obrátili. Ale zjišťuji, že to není v mých silách. Možná záleží na mě, jestli se obrátím, aby se pak něco pohlo. Už jsem se rozhodla, že to zkusím. 30 km od mého bydliště slouží p. Tomáš S. FSSPX dvakrát do měsíce Trident. mši sv. tak tam zajedu a uvidím, co dál.

   • topajík píše:

    Tak to se tam můžeme potkat. Občas tam také s rodinkou jezdíme. Pohovoříme někdy? Klidně se nám ozvěte přes cinika (administraci) emailem. :-)

   • Petra Bézová píše:

    ad.topajík. Bude- li to k něčemu dobré potkáme se nebo se i ozvu, ale zatím jsem ve stadiu, kdy si své boje musím vybojovat sama. Díky moc za nabídku pomoci.

   • topajík píše:

    Nemyslel jsem přímo pomoc jako takovou, protože neumím pomáhat „jen tak“, prostě se rádi vidíme s lidmi (což na na NOM možné není). Toť vše. Jistě – pomoc modlitbou se rozumí samosebou – bez ní člověk svojí vlastní silou nic nezmůže. :-) Tak třeba někdy na viděnou, duše ušlechtilá. :-)

 12. Hamish píše:

  Jistě, Danieli, výtky k věci necháš bez povšimnutí, zato se vyžíváš ve formálních nedostatcích…kde už jsem to jenom viděl.
  Pro tvou, ale opravdu jen tvou informaci, označení „pater Čuňas“ jsem pro PTS veřejně nikdy nepoužil. Takže si nepleť dojmy s pojmy a svým informátorům – ať už je to z Faměráku kdokoliv vyřiď, že jsou moc špatná StB.
  Nemám rád FSSP, to je pravda. Utkvělá představa PTS, že nenávidím FSSPX je opravdu směšná. Nenávidím kompromisnictví a fellayánství, které v Brarstvu převážilo a vedlo k likvidaci vzácného člověka – mons. Williamsona. Nemohu totiž nevidět paralelu mezi případem jeho a mým. I on si dovolil kritizovat špatné tendence v Bratrstvu a byl zničen. Totéž se stalo, respektive, o totéž se pokoušejí někteří zde. Viz útoky Davida Hibsche, které jsem díky Ignácově cenzuře musel nechat bez komentáře.
  Po tebe, Danieli, by bylo vůbec nejlepší, aby sis, obdobně, jako mnozí další zde, zopakoval v mravouce, co je to nactiutrhání. Protože, zaštítění Ignácem, dopouštíte se ho tu mocně.
  Nedivím se, že můj myšlenkový svět nechápeš. Každý stojíme někde zcela jinde. Já své meze znám a necpu se tam, kde bych působil směšně a kde není moje místo, ty tuhle schopnost nemáš. Jestliže však já dám jasně najevo, kde jsou moje silné stránky, už jsem narcis. Roztomilé, Danieli. Hodnocení tvé osoby se zdržím, snad jen krátká připomínka toho, že jistě dobře víš, co předchází pád. Se svou funkcí jsi nedostal právo kritizovat některé modernisty. Tedy za předpokladu, že chceš vyjít s biskupy. Diplomacie je chození po pavučinkách a jemná kurtoazie. Ne slon v porcelánu, což právě ty předvádíš.
  @Ignáce – být na tvém místě, radši pomlčím. Své „Hamishi, Hamishi“ si vetkni za kloubouk. Sám máš máslo na hlavě, protože ses podílel na zvolení a vzkříšení této zbytečnosti a v budoucnu jen prostředku trapnosti, výsměchu. Jak dopadlo Juventutem? Copak tohle může se stejnými lidmi dopadnout jinak?
  Jak jste naivní.
  Jednou si na mě vzpomenete, pokud vám to vaše nadutost vůbec dovolí.

  • topajík píše:

   „Každý stojíme někde zcela jinde.“ – jak příznačné pro kult Bratrstva kočičí pracky s krycím označením Traditio. Smutné, ale truchlit nebudeme.

   • topajík napsal: „“Každý stojíme někde zcela jinde.” – jak příznačné pro kult Bratrstva kočičí pracky s krycím označením Traditio. Smutné, ale truchlit nebudeme.“

    trochu se mě to dotklo, jelikož jsem na +T+ registrovaný už nějaký ten pátek a zatím se mi nestalo, že bych zde nalezl něco nekatolického, spíš naopak a -i- díky vřelosti a vlídnosti adminů +T+ jsem dneska tam, kde jsem.
    Jinak pane topajíku z Vašich komentářů je člověk opravdu smutný. Ne z komentářů jiných, protože zde zřejmě funguje slušná cenzura (dobře/špatně to je mi fuk), ale z těch Vašich. Smutný proto, že nejste schopný bavit se s člověkem (zde např s Hamischem) bez předsudků. Připadá Vám to naopak? Naopak to není, páč třeba zrovna pan Hamisch hovoří z vlastní prožité zkušenosti, kdežto vy jen z toho, co jedna paní povídala. Opravdu Vaše komentáře vypadají jak – promiňte mi to – výplody 18 letého fagana, co právě přečetl svoje první řádky v nomBibli a je pánem tvorstva. Promiňte, jen Vám říkám, jak v éteru vypadáte. Třeba Vám to pomůže, abyste se choval jako člověk (a vím, že jestli, tak se chytnete Hlavně té poslední věty, což mě dopředu mrzí). +

   • Petra Bézová píše:

    Martine Lorenci, ovšem všichni na tom nejsou tak dobře jako Vy nebo pan Hamish a pro ty je třeba topalíkův styl poněkud přijatelnější než Hamishův. Nepochybuji o osobních kvalitách Hamishe, ale z diskuzí s ním asi těžko někdo najde pravdu, pokud má slabší náturu. Ocenila bych u všech zůčastněných méně řevnivisti a vzájemného navážení právě kvůli pravdě, po které je dnes v Církvi šlapáno. Vztahuji i na sebe.

   • Michal Kretschmer píše:

    Na +Traditio+ jsem během několika let napsal mnoho set komentářů. Jsou tam různí lidé i různou mírou tolerance vůči vyjádřením, se kterými nesouhlasí. Na katolickém foru je třeba určitá míra cenzury; ovšem na to, co ještě připustit, a co už smazat, se mohou názory lišit. Já se spíše snažím v prvním kole názor, se kterým nesouhlasím, vyvrátit – už i proto, že a některé věci nemusí mít katolíci stejný názor a někdy dotyčný ani neví, že napsal něco, co se neshoduje s učením církve. Přidávám se k větě Petry: „Ocenila bych u všech zůčastněných méně řevnivosti a vzájemného navážení právě kvůli pravdě, po které je dnes v Církvi šlapáno.“ Už jsem i tady na to poukazoval.

   • topajík píše:

    MSL: kdybyste četl hned první komentář správce +T+ i další moje komentáře, které na něj reagují, byl by Vám důvod mého tvrzení naprosto jasný. A pokud jsem se konkrétně Vás dotkl, omlouvám se Vám, ale poděkujte za to právě tomu Vašemu kamarádovi, co to spravuje a udělejte si mezi sebou pořádek.

    P.S.
    Vypadá to, jste měl větší štěstí na „vlídnost adminů“, než mnoho dalších lidí na internetu. Tedy – konkr. jednoho admina, který nám tu zběsile a nekřesťansky útočí na předsedu Una voce. (Podotýkám, že členem UV nejsem, ale jak to tak vidím, asi se přidám, když vím, koho tu tak ohavně napadá).

    Hezký večer bez internetových nadávek Vám přeji. :-)

   • topajík píše:

    Přidávám se k větě Petry: “Ocenila bych u všech zůčastněných méně řevnivosti a vzájemného navážení právě kvůli pravdě, po které je dnes v Církvi šlapáno.” Už jsem i tady na to poukazoval.

    Pane Kretschmere, proč ale – jako rozumný člověk – toto nepožadujete od původce řevnivosti, který tu hovoří za +T+ (soudím tak podle prokliku, který má uvedený správce Hamish), ale jen od těch, kteří na jeho řevnivost reagují? Musíte napomínat původce a ne ty, kteří jeho antikatolický způsob sprostého internetového napadání odmítají a proti němu protestují. Jak jsem psal pro MSL – udělejte si mezi sebou pořádek a třeba po letech dospěji k názoru, že +T+ je opravdu křesťanské a katolické. Děkuji za pozornost, ale Vás jsem také zrovna konkrétně neměl na mysli. Nicméně jsem velmi rád, že jste se také ozval.

 13. Pro pana topajíka: četl jsem celé vlákno a znovu si stojím za svým, že někdo tu mluví z vlastní zkušenosti a někdo jen to, co jedna paní povídala. Za omluvu srdečně děkuji, nevidí se tak často v éteru, nicméně připomínám, že každý je pánem svého jazyka a tudíž za každé Vaše slovo, za každou vaši myšlenku nebo emoční vzruch zodpovídáte jen vy sám, ne pan Hamisch. Věřte mi, že něco jako „štěstí na vlídnost adminů“ neexistuje. Buď se chcete podřídit nebo ne. Já se např. na +T+ chtěl podřídit, protože jsem předtím (a ani nikdy potom) neviděl takovou koncentraci Katolíků v éteru. Na Chánetu jsem se podřídit např logicky nechtěl, protože je to banda nevěřících papoušků a tak podobně. I Vám hezký den.

  • topajík píše:

   Jistě – svoji zodpovědnost ze sebe a svoji obranu proti hulvátství nestřásám jako pan Hamish. Vám také přeji vše dobré. :-)

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: