Vlci v ovčinci

Včera jsem na jedné pochybné ekumenické stránce na Facebooku zaregistroval odkaz na článek polského jezuity otce Jacka Prusaka Tradycjonaliści przeciwko, a Franciszek górą! (Nesouhlas tradicionalistů a Františkův úspěch). Zaujalo mne, že odkaz a následně i pracovní překlad článku tam předvedl liberální evangelický „duchovní,“ který si jej nemohl vynachválit. To mne samozřejmě varovalo, ovšem po přečtení článku musím říci, že žádné varování mne nemohlo připravit na ryzí antiteze katolické víry a zdravého rozumu, které jsem v článku našel…

Otec Prusak pocítil zřejmě z nějakého důvodu potřebu vyřídit si účty s „tradicionalisty“ (těžko říci, co přesně tento termín znamená v podání liberálního polského jezuity), kteří nejsou nadšeni z papeže Františka I. a zmrzačené liturgie, kterou provozuje. Kdybych nevěděl, kdo je autor, a měl hádat, katolík by mne nenapadl ani omylem…

Zmatený Prusak plácá páté přes deváté. Nerozumím, opravdu nerozumím, na jaké logice stojí jeho úvaha, že masívní odpad jihoamerických katolíků k letničním, který trvá bez ohledu na stále obskurnější pokusy místních biskupů katolické obřady a věřící maximálně poletničnit, nějak dokazuje neúspěch tradičního katolicismu, který v Americe, pokud vím, sice relativně pomalu, ale přesto sílí navzdory vší snaze „moderních“ biskupů jej potlačit. Pro mne ta situace naopak ukazuje totální selhání „moderní pastorace“ (dá -li se tato destrukce vůbec nazvat pastorací) a dokládá extrémně negativní důsledky neomezeného ekumaniakalismu.

Rovněž absurdní je tvrzení autora, že tridentská mentalita může mít úspěch pouze v malých skupinách lidí obklopených zcela sekulárním světem – poměrně silné postavení tradičního katolicismu na Filipínách tuto tezi spolehlivě vyvrací a činí ji naprosto směšnou…

Ale výše zmíněné logické lapsy jsou jen takové maličkosti. Co mne na celém článku nejvíce děsí, je obsah prvních čtyřech odstavců, které lze vyložit jen dvěma způsoby: buďto se autor úplně zbláznil a nezvládá ani ty nejzákladnější logické operace, nebo již zcela ztratil katolickou víru a stal se z něj stoprocentní liberální protestant. Posuďte sami.

Autor popisuje soukromou (a hluboce zbožnou a uctivou) modlitbu a přípravu na mši prosté řadové věřící z oblasti Parras a staví ji vedle zdegenerované liturgie mše svaté v podání papeže Františka, která vzhledem k vypouštění některých projevů úcty k Nejsvětější svátosti uctivost a zbožnost spíše postrádá.  Už to je absurdní, ale autor jde dál, když zcela iracionálně tvrdí, že kritizujeme-li „tvořivost“ Františka při liturgii, kritizujeme i onu osobní zbožnost té ženy… Takové tvrzení ovšem implicitně a jednoznačně předpokládá, že autor nevidí žádný relevantní rozdíl mezi osobní modlitbou a slavením Mše svaté. To je věc, kterou lze očekávat od nějakého liberálních prostestanta. Ale dočkat se toho od katolíka? Dokonce od kněze?

Slavení liturgie Mše svaté je přece něco úplně jiného než soukromá modlitba a příprava na Mši, proto taky má úplně jiná pravidla. Kdo to nechápe, ten evidentně postrádá i to nejzákladnější ponětí nejen o katolické liturgii, ale rovnou o katolické víře. Kolik škody asi napáchá takovýto kněz, k němuž věřící vzhlížejí jako k někomu, kdo je má vést po cestách víry?

Těžko bychom našli pádnější důkay o tom, že vlci jsou již v ovčinci, ba co víc, že vlci se již stali pastýři. A otec Prusak je jedním z nich.

Ignác Pospíšil

55 Responses to Vlci v ovčinci

 1. Takypijus píše:

  A odkaz na onen pracovní překlad by nebyl? Přece jen mám raději původní text než stručné převyprávění.

  • cinicius píše:

   Tak si to přeložte. Odkaz na příspěvek na Facebooku ve skupině Křesťané, sem :-) ukažme lidem … Vám tu dát neumím a kopírovat to nebudu, bylo by to jistě porušení autorských práv…

 2. J. Pechar píše:

  Tak nevím, odkazem snad nic neporuším… http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,1082,tradycjonalisci-przeciwko-a-franciszek-gora.html
  (srdečně zdraví liberální evangelický „duchovní“)

  • cinicius píše:

   Tak trochu nerozumím tomu, proč sem přidáváte odkaz, který je v článku po celou dobu uveden…

  • Jakub píše:

   Pane Pechare, mohl by jste mi jako pozorovateli z vnějšku (nejsem katolíkem ani věřícím) vysvětlit, jak to, že letniční jsou obvykle v sociálních a morálních silně konzervativní? A jak to, že různé liberální církve či rovnou „rainbow churches“ v USA po krátkodobém vzestupu v 60./70. letech mají dnes prázdné kostely?

   Jistě, otázka jazyka lidu při mši je jedna věc, tam latinu kromě nějakých svátků nechápu, ale není to spíš o tom, že nové věřící získávají ti agilní „vlci“ z toho důvodu, že katolická církev už cca 50 let neví pořádně, co ze sebou dělat, je nábožensky vlažná, ideově rozplizlá a politicky ustrašená a tak jsou její ovce snadnou kořistí pro ty, kteří se za pomoci nepovedených reforem nesnaží v některých otázkách tolik „přiblížit dnešnímu světu“, respektive tomu, co si pod ním představují?

 3. d.Camillo píše:

  Přítomnost vlků v ovčinci je nepochybná,přesto jejich označování bývá často mlhavé. Vyskytují se zejména v okrajových oblastech Božího království,tam,kde je největší naděje na úlovek. O těchto oblastech hovoří Svatý otec František, cituji:

  „Jejich komunitní život stojící vždy na straně pravdy, protože věří, že brání pravdu, je vždycky tvořen pomluvami, očerňováním. Jsou to zkrátka společenství drbů. Pomlouvají, škodí druhým a dívají se vždycky do sebe, vždycky dovnitř, ve skrytu stěn.Svobodná komunita, která má svobodu Boží a Ducha svatého, jde kupředu i v pronásledování. „…………
  „„Naproti tomu uzavřené společenství, které si je jisto sebou samým, a hledá bezpečí v paktování se s mocí a penězi, zuří, inzultuje a odsuzuje. To je jeho vlastní postoj. Asi zapomínají na pohlazení maminky, když byli malí. Tyto komunity neznají pohlazení, znají povinnost, činnost, uzavřenost do zdánlivé observance. Jak jim to řekl Ježíš: Jste jako obílené hroby, zvenčí vypadají pěkně, ale to je vše……“
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18196

  Vlci na sebe berou přestrojení a jejich snahou je odlákat ovce co nejdále od pastýře,za hranice Božího království.
  Někdy se prezentují jako modernisté,jindy jako konzervativci a vždycky útočí pomluvami a opovržením proti papeži.Podle toho jsou odhalitelní. A když sejmeme jejich škrabošku,uvidíme jednookého husitu s výrazem Švejka. Alespoň v Čechách.

  • anežkaB píše:

   Mýlíte se, p. Camillo, papeži a biskupům nejvíc škodí ti, kteří jim pochlebují. Tímto způsobem totiž lákají pastýře do svých osidel, do svého vlivu, který nevychází z Krista- viz např. izraelský prezident Šimon Peres na návštěvě u papeže (viz Radio vaticana). Taktikou vlků je dostat pastýře, aby pak celé dezorientované stádo následovalo jeho špatný příklad, život bez víry v Krista.

   • d.Camillo píše:

    Paní Anežko,to by se v prvé řadě mýlil Kristus,který nevybudoval Církev na zástupech dychtivě přijímajících Slovo,aby v zápětí volali Ukřižuj, ani na společenství apoštolů,z nichž jeden,zástupce charity Krista nakonec prodal za 30 stříbrných, ale přímo na Petrovi.
    Není úkolem křesťana hodnotit jednání autority,vůči níž je vázán poslušností a se kterou se dosud osobně ani neseznámil, podobně jako není úkolem připojovat se k rebelům, pro něž je způsob života podle Kristova vzoru nesmírně obtížným.
    Křesťan nese odpovědnost za způsob svého vlastního života,který byl svěřen do jeho rukou a který opravdu může ovlivnit.

   • nino píše:

    Camilo, Kristus vybudoval svoju Cirkev na papezstve, a preto ten co utoci proti papezstvu, a znizuje ho napr. kolegialitou, utoci na Krista. Tak to cinia posledni papezi, i Frantisek.
    ,,Není úkolem křesťana hodnotit jednání autority,vůči níž je vázán poslušností „- Camilo, demagogia. Prekrucate hierarchiu autority. Najvyssou autoritou je Boh, papez je jeho sluzobnik, nie svojvolny vladca.
    A nikto tu nekritizuje papeza zo svojho subjektivneho pohladu, ale odvolavajuc sa na objektivnu Pravdu, ktoru nemozete popriet rozumom. Takze rebelom je ten, co sa stavia proti nepretrzitej 200-rocnej nauke papezov.

   • anežkaB píše:

    To máte pravdu, ale křesťan hledá vzory především v těch, kteří vedou. Jestliže tedy autorita chybuje, je nutné její chyby pojmenovat, abych právě já ve svém životě usilovala o pravdu opravdověji, než člověk, který svoji autoritu přijímá od Krista, ale zároveň ho nechce následovat v nesení kříže tím, že by říkal pravdu, která se světu nelíbí. Jestliže autorita pozbývá slanosti, nevidím důvod, proč na to nepoukázat. Také nevím, o jakých rebelech konkrétně mluvíte. Můžete to blíže vysvětlit?

   • anežkaB píše:

    Ještě bych Vás chtěla upozornit, že moje poslušnost k autoritě nemůže být už z principu větší, než poslušnost církevní autority vůči Božímu Slovu. Jestliže se tedy rozkládá poslušnost laiků, je namístě udělat seberexlexi od špiček hiearchie. Dle mého mají co dohánět.

   • d.Camillo píše:

    Kristovo rozhodnutí je jasné a čitelné:

    „Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
    A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ (Mt 16,17-19)

    „Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“
    Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“
    Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce!“ (J 21,15-17)

    Kristus je ve své Církvi přítomen stále,opravdově a živě. Znamená to,že někdy nemá pravdu?

    Na začátku všeho byla pýcha spojená se vzdorem. To je příčina toho,že zbloudilé ovce,byť narozené do Božího království, raději naslouchají vytí vlka. Být jako Bůh.

    Nejprve musí být živé mluvené slovo,které teprve potom lze převést do psaného textu. Vezme-li se jako základ psaný text a živé slovo se popře,je možno vysvětlovat text ke svému libovolnému prospěchu klamně.

    Pak je možné ignorovat smíření s Bohem bezbřehým Božím milosrdenstvím a dokazovat,že při páchání špatnosti nikdy nezahřmí a neuhodí blesk.Dary a svátosti,které Církev poskytuje odložit do říše pohádek a maximálně je respektovat jako vzpomínku.Stav manželství udělovat podle libovůle osobám stejného pohlaví,stejně jako svoje vlastní vzdoropastýře volit mezi cizoložníky a smilníky.
    Naopak z opravdové autority vypreparovat všechno lidství,to postavit vedle znetvořeniny jako hřích a podle slavné Husovy teorie,je-li autorita hříšná,netřeba jí poslouchat,odepřít poslušnost.
    Souhrnně řečeno,jde o přizpůsobení Božího království,které není z tohoto světa podmínkám panujícím na tomto světě.

   • nino píše:

    Camillo, bravurne kotrmelce, zial, ale prekrucate, a dezinpretujete fakty.
    Mate pravdu, ze Kristus ustanovil papezstvo, a dal mu pravomoc. Preco teraz papez Fero tvrdi, ze az do 20. storocia sa vsetci papezi mylili? 1900 nepretrziteho ucenia papezov, od Krista bolo v omyle?
    V skutocnosti jedine Vy naznacujete, ze neverite v Kristov prislub, ze sa papezi skoro 2 tisicrocia mylili.
    Pisete:
    ,,Na začátku všeho byla pýcha spojená se vzdorem. “
    Tak to je, presne tak- koncilova pycha a vzdor proti Cirkvi a jej uceniu a dogmam, stala na pociatku.
    Celkovo, nemylme si katolicke ponatie autority a bolsevickym. V bolsevizme sa vladne svojvolne, u katolikov je autorita podriadena Tradicii a Bohu.
    Z toho vycadza i papezstvo.
    Vzdy sa verilo, ze papez je autorita pre veriaci lud, a je podriadeny Boh.
    Dnes sa veri, ze papez je nadradeny Bohu (moze menit Bozie zakony a zjavenie) a podriadeny ludu (verejnej mienke), a to je uplne prevratene ponatie, ktore nema nic spolocne s katolickym ponatim.

   • anežkaB píše:

    d. Camillo, absolutně nechápu, co jste chtěl říci. Živé mluvené slovo nemůže být nadřazeno tomu, co už Bůh jednou své Církvi zjevil a co předešlí papežové zapsali, aby nám dali základ, na kterém máme stavět. Snad mi nechcete tvrdit, že každý papež si může ve své historické době vykládat Boží Slovo tak, jak se mu zrovna líbí a nám nezbývá, než poslouchat? To snad nemyslíte vážně, tím byste popřel veškerou duchovnost Církve, která čerpá svoji sílu z Tradice a Zjevení.

   • Teofil píše:

    done Kamile možná by bylo dobré zajet hloubš,vody jsou sic zakalené pokoncilními bludy, ale při dobré vůli je ledas co vidět a možná by jste měl začít u arcibiskupa OP http://www.apha.cz/tridentska-mse-a-lefebvriste/

   • d.Camillo píše:

    Nino,pokoušíte se preparovat autoritu. Omylnost je lidská vlastnost. Ale rozhodnutí učiněné v souladu se svěřenými klíči má jiný charakter vyžadující poslušnost.Ne snad vůči člověku,ale vůči Kristovi.
    Kdo to může pochopit,pochop.

   • cinicius píše:

    Ovšem ne každé rozhodnutí je rozhodnutí v souladu se svěřenými klíči…

   • d.Camillo píše:

    Anežko,chtěl jsem říci to,že Bibli nelze stavět nad Boha,ani se snažit Boha vtěstnat do Bible.

    Teofile,mám za to,že skutečný koncil neznáme a mediální za poznání nestojí. Ale máme rok víry na to,abychom se k něčemu dobrali.
    Vzpomínáte – v devadesátých létech byla Mariánská úcta označena za „lidovou zbožnost“ a z kostelů vyhazovány Mariánské oltáře a sochy.

   • Michal píše:

    Bůh se v historii Církve dává či zjevuje především v živé zkušenosti, kterou lze nejúčinněji předat živým mluveným slovem. Na zachycený poklad víry se lze dívat jako na zobecněné formulace této zkušenosti. Jak píše Anežka, na tomto základu máme stavět, ale ne jen v rozměru ideologickém, ale také vlastním vstoupením do této zkušenosti. Toto propojení teologické teorie a životní praxe vidím jako ústřední motiv snad všech promluv a textů papeže Františka. Často se věnuje i důsledkům jednostranného ideologického pojetí, které mívá sklon vybírání si. Zde je myslím jeho silná stránka ve srovnání s předchozími papeži. Je v tom z jistého úhlu pohledu velmi tradiční, protože ideologizace víry je snad nejtradičnější úchylkou, kterou vidíme už ve Starém Zákonu a nejostřeji ji kritizoval P. Ježíš u zákoníků a farizeů; byla klíčem k jejich minutí se s Kristem. Nemůžeme si dělat iluze, že dnes nám toto nebezpečí nehrozí.
    Nino, můžete upřesnit, kde papež František (jednoznačně) řekl, že se až do 20. století všichni papežové mýlili?

   • anežkaB píše:

    Nevím, d. Camillo, vždy jsem se domnívala, že Bible je právě takovým poznáním Boha, které potřebujeme k dosažení spásy a Církev je plně oprávněná toto zjevení Boží vykládat. Jistě je Bůh větší než Bible, ale pro náš rozum je to zatím nedosažitelné, nezbývá, než čerpat z toho, jak Církev Bibli vykládá. To se týká především papežů, u nich je pokušení měnit pohled na Boha podle svého největší. Papež proto potřebuje i kritiku, aby se zamyslel a taky modlitbu, aby pravdu následoval.

   • anežkaB píše:

    ad. Michal. Zatím se papež František moc nevychyluje od zavedeného standartu, který nastavili předešlí papežové. Problém vidím v tom, že se velmi brzy vyčerpá- myslím teologicky, a pak bude velmi snadno manipulovatelný těmi, kteří už zjišťují jeho slabé stránky, aby ho ovlivnili směrem k modernismu. On nemá absolutně žádnou teologickou oporu v Tradici, jako měl ještě Benedikt XVI. Svůj názor ovšem nikomu nevnucuji.

   • d.Camillo píše:

    Paní Anežko,jistě,to je současný moderní názor,ale nebylo tomu tak K hlubšímu poznání Boha a nalezení cesty ke spáse vede katechismus.Jím také začínají křesťané v útlém věku.
    Tak,jako ke studiu matematiky potřebujete umět počítat,ke studiu Bible už musíte mít nejen víru,ale i hlubší poznání náboženského života a hlavně historie Církve A to není běžná věc. Proto se také Biblí ohánějí zloději,kteří se ospravedlňují tím,že Církev (prostí věřící) musí a má být chudá :))
    Křešťanští jinověrci,pro něž je Bible stěžejním sloupem jejich víry nemají vůbec přístup ke svátostem a pokud chtějí uzavřít svátostné manželství,tedy v pozici ateisty. Proč?
    Před II.VK měli prostí věřící jakýs takýs přehled o Novém Zákoně,o Starém Zákoně toho moc nevěděli a vidíte,jejich víra byla tak pevná,že nezanikla ani při krutém pronásledování,které kdyby přišlo dneska, nevím,nevím……

   • nino píše:

    Camillo, to velmi dobre chapem, co je autorita, preto som poslusny tomu, co papezi ucili po 2000 rokov. I ked viem, ze dnes je lahsie byt neposlusny. Ak je dnes knaz neposlusny, tak urobi karieru, veriaci ma pokoj.
    A preto by sme mali sluzit Bohu a nauke papezov, a nie ako koncilovi papezi povedat non serviam…
    Medialny a nemedialny koncil- oba su zle, jeden horsi, ako druhy. Ten nemedialny je dokonca omnoho horsi a nebezpecnejsi.

   • nino píše:

    Camillo, inak, vase nazory su velmi podobne sedesvakantistom, ked ,,absolutizujete“ papezsku neomylnost a autoritu…

   • anežkaB píše:

    Pane Camillo, ale vždyť já řekla, že Bibli oprávněně vykládá Církev, katechismus je plodem toho výkladu. Uhýbáte od tématu, např. vůbec jste mi neodpověděl, kdo že jsou v Církvi podle Vás rebelové.

   • Teofil píše:

    tak toto jsou důsledky formace v pokoncilních seminářích a pokoncilním klérem a to je jedním z mála kteří slouží ritus

   • d.Camillo píše:

    Paní Anežko,neuhýbám,jen každý hovoříme odjinud,z jiné pozice.
    Katechismus opravdu není výkladem Bible.

   • anežkaB píše:

    P. Camillo, nenapsala jsem, že katechismus je výkladem Bible, ale že Církev je oprávněná Bibli vykládat a katechismus je plodem výkladu. Církev rovná se Ježíš Kristus, katechismus rovná se cesta k němu. Když tedy mluvíte z jiné pozice, budu ráda, když mi svou pozici vysvětlíte, proto jsem na Vás také začala reagovat.

   • d.Camillo píše:

    Paní Anežko,je to rozdíl mezi vírou a politikou.
    Víra věří Bohu,politika věří člověku.
    Také Petr,podobně jako vy,měl upřímné a úzkostné obavy a přesto mu Kristus řekl:
    „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ (Mt 16,22-23)

   • anežkaB píše:

    d . Camillo, u mě jste na špatné adrese s politikou. Měl byste poradit biskupům, aby důvěřovali Ježíšovi a nevstupovali do organizací, které proti němu bojují. Nebo si myslíte, že Rotary Club je Církví Kristovou? Důvěřovat Pánu je něco jiného, než slepě důvěřovat autoritě, která sice autoritu má od Pána, ale nevyužívá ji k Jeho slávě.

 4. solipso píše:

  Do háje, proč jsi mi smazal ten koment, řadící Prusaka k polské jesuitské homomafii?

  • cinicius píše:

   Protože měl, stejně jako tento příspěvek, více vět, než jen tu první. Tento tedy výjimečně (poprvé a naposled) zveřejňuji v upravené podobě i s toutou odpovědí v naději, že pochopíš, že problémem nejsou užitečné informace ze Tvých příspěvků, ale sprostoty a pomluvy, kterými je doplňuješ… Příště je vynech, nebo se smiř s tím, že ti budu příspěvky dál mazat, protože upravovat je po tobě do civilizované podoby opravdu nehodlám…

   • solipso píše:

    Ten původní příspěvek o Prusakovi přece žádné sprostoty ani pomluvy neobsahoval. Fakt Tě nechápu.

   • cinicius píše:

    Ne, a co to, že nejspíš chytil syfilidu, proto píše tak blbě? To je normální vyjadřování křesťana o knězi (byť velmi špatném)?

   • solipso píše:

    No, snažil jsem se předestřít možnost, že za své ohavnosti není v důsledku paralýzy morálně zodpovědný. To je, myslím, správný křesťanský postoj.

   • Pan Contras píše:

    Ovšem syfilida je spíše záležitostí prostých smilníků. Homosexuálové mají spíše HIV.

   • Pan Contras píše:

    Ale samozřejmě nevím, zda je dotyční deviant, prosté čuně, nebo jenom modernista. KHS je totiž nesmírně pestrá.

 5. hostyn píše:

  Jen tak pro Vaše info… Na webové stránce

  http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130422_143217_domaci_kop

  nějaký Oskar Pokorný v diskuzi o restitucích píše:

  Navíc se mi hrozně nelíbí že je veškerý odpor vůči církvi považován za bolševismus nebo za důsledek bolševické výuky atd… Odpor vůči katolické církvi má na našem mnohem starší tradici. 1. republika byla silně antikatolická. Masaryk byl silně antikatolický – to byl také bolševik?-a když si zjistíte tak jeho kritika byla velmi tvrdá. Prostě církev je spojována s R-U (a oprávněně) Například 3 arcibiskupové radši odstoupili než aby sloužili mši ku příležitosti vzniku ČSR. Navíc to hloupé zjednodušování odpor církve=komunista ignoruje i historická fakta kdy proti církvi vystupovala celá řada myšlenkových proudů i v době kdy ani komunismus neexistoval a Marx byl na houbách. Proto navrhuji, že pokud bude dále místní katolíci dál své odpůrce urážet do bolševiků navrhuji je označovat jako klerofašisty (mimochodem někteří diskutéři jako např Poustka snad i jimi zkutečně jsou). Mimochodem je docela úsměvné jak se tu katolíci ohánějí láskou a pokorou – jednou jsem zabloudil do diskuze serveru „Duše a Hvězdy-časopis do katolíků pro katolíky“ a v diskuzi tam bylo tolik střílení a věšení názorových oponentů (pod článkem o „nebezpečí“ liberálních křesťanů), že ani snad ani na diskuzi masových vrahů by to nebylo frekventovanější.

  Někteří zdejší diskutující (a možná i autoři článků) by měli zpytovat svědomí, co je to slušnost a vyvodit závěry.

 6. Aleš Zouharek píše:

  Nechápu proč stále píšete, že je to chování liberálního prostestanta, když by se takový protestant nikdy nechoval…. špatné přirovnání … spíš odpadlý katolík je výstižnější

 7. P. Evermod Jan Sladek OPraem. píše:

  Jestliže kněz nevidí rozdíl mezi soukromou modlitbou a mší svatou, napadá mne, zda vůbec ví, co u oltáře dělá, pokud tedy mši sv. slouží?

 8. hostyn píše:

  Takže si myslíte, že když jste pravověrní, můžete si dovolit cokoliv

 9. Lenka píše:

  Svatý otec ve své homilii poukázal na odvahu zvěstovat evangelium, která by měla být vlastní každému věřícímu. Všichni křesťané, kteří dostali víru, ji mají předávat, hlásat svým životem i slovem. O jaké víře však mluvíme?, dotazoval se papež a odpověděl: Je to víra ve Vzkříšeného, v Ježíše, který nám svou smrtí odpustil hříchy a smířil nás s Otcem.

  Předávání této víry po nás vyžaduje odvahu, někdy je to ale zcela prosté. Promiňte, jestli si dovolím osobní vzpomínku z dětství: Naše babička nás vždy na Velký pátek vodila na světelné procesí. Průvod uzavírala socha ležícího Krista. Babička vyzývala nás děti, abychom poklekly a říkala nám: Vidíte, zemřel, ale zítra bude živ!. Tak nastoupila víra – víra v Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. V dějinách církve bylo mnoho a mnoho těch, kteří chtěli poněkud utlumit tuto pevnou jistotu. Hovoří o duchovním vzkříšení, tak to ale není. Kristus žije!
  Stojí zato přemýšlet denně o slovech našeho papeže. Díky za něj!

  • nino píše:

   skoda, ze ten sv. otec zatial ziadnu odvahu zvestovat evanjelium nepreukazal…
   Inak, naozaj, babicka papeza zrejme katolicka bola, len zial, potom sa dostal pod vplyv koncilovych papezov, a ako to s nim dopadlo :( smutny pribeh zaniku katolickeho sveta, a jeho asimilacie, na priklade rodiny samotneho papeza…

   • d.Camillo píše:

    Nino,když čtu vaše komentáře,musím uznat,že Svatý otec František projevuje opravdu velikou pastýřskou odvahu :))

   • nino píše:

    Camillo, slovo ,,odvaha“ chapem ako spojene s nejakym spravnym a dobrym cinom, neviem, ci ,,odvahu“ konat zlo mozno nazyvat odvahou…

  • solipso píše:

   Koho zajímá, co Bonasera zjevuje, projevuje, hlásá, k čemu vyzývá a před čím varuje, ať zvedne ruku — teď. Nikdo? No vida.
   Skutečností je, že jeho kázání, což je zatím jediný jeho snadno sledovatelný výstup, katolickou nauku podkopávají, zkreslují nebo zamlžují.
   Konkrétně v tomto citátu, kde nám Buonasera káže o tom, jak „[Kristus Pán] nám svou smrtí odpustil hříchy a smířil nás s Otcem.“ tvrdí něco, co není ani vzdáleně pravda, což musí potvrdit každý, kdo se nad tímto citátem zamyslí a má alespoň elementární znalosti katolické teologie.

   • hostyn píše:

    solipso, tys katolickou teologii nikdy neviděl a nikdy jsi o ní nic neslyšel a Písmo svaté je pro tebe spanisch dorf. To, co jsi napsal je velká ostuda. Prostuduj si evangelium Sv. Jana.
    Nejsi zahleděný jen do sebe… solipso?

   • solipso píše:

    hostyn: Pokud se mýlím, tak jděte a zbourejte zpovědnice ve svém farním kostele, neboť jich již není třeba. Naše hříchy jsou nám odpuštěny.

 10. Lenka píše:

  Názvy jako Buonasera a jiné svědčí o pisatelích, že zůstali mentálně na úrovni předškoláků,když ze škodolibosti nebo zbabělosti nálepkovali „kamarády“ – viz Vašek – šašek, Jirka – sirka,, Mirek – knírek…

  • cinicius píše:

   No, mne se pojmenování Buonasera nezdá ideální a nepoužívám ho, nicméně není pochyb o tom, že si ho Svatý otec vysloužil vlastním úsilím…

   • jjstodola píše:

    Já bych si Jiráska (v hlavě má temno a je proti všem) nevšímal. Nicméně jeho hrubé útoky na představitele katolické církve a zcela pomatené teologické vývody bych mazal.

 11. hostyn píše:

  5. kolona nepřátel církve…

 12. Michal píše:

  Z článku http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/postoj-papeze-frantiska-k-tzv-stare-liturgii/6406 :
  „Během papežovy audience koncem května, jak uvádí vatikánský expert Sandro Magister, požádali někteří biskupové z Apulie o odvolání motu proprio Summorum Pontificum s tím, že způsobuje neshody mezi věřícími. Papežova odpověď byla odmítavá. Věřící své diecéze o tom informoval Domenico Padovano, biskup Conversana a Monopoli. Podle něho mají sice biskupové bránit výstřelkům tradicionalistických skupin, ale tradiční liturgii mají pokládat za poklad a vytvořit podmínky, aby mohla žít vedle nového ritu.“

  • anežkaB píše:

   Zajímalo by mě, jak chtějí biskupové vytvořit ty podmínky, když tyto dvě liturgie vedle sebe žít nemohou. Jedna vylučuje druhou, protože mají jinou teologii. Neměli by biskupové spíš bránit výstřelkům na straně modernistů? To by opravdu měli plné ruce práce.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: