Papež přijal rezignaci biskupa Paďoura

Mons. Jiří Paďour

Papež František I. přijal k 1. březnu 2014 rezignaci Mons. Jiřího Paďoura OFMCap (* 1943), dvanáctého biskupa českobudějovického, kterou jmenovaný podal kvůli chatrnému zdraví již v říjnu minulého roku.

Biskup Paďour vedl českobudějovickou diecézi od 25. února 2002, kdy jako biskup koadjutor převzal její správu automaticky s rezignací Mons. Antonína Lišky CSsR. Další informace naleznete např. ZDE či ZDE.

Modleme se za papeže, aby měl šťastnou ruku při výběru nového českobudějovického biskupa, jakož i za zdraví biskupa emeritního.

Ignác Pospíšil

Aktualizace:

Administrátorem diecéze pro dobu sedisvakance byl zvolen Mons. Adolf Pintíř, dosavadní generální vikář.

Reklamy

27 Responses to Papež přijal rezignaci biskupa Paďoura

  • cinicius napsal:

   Děkuji, přidal jsem tu informaci do článku…

  • Tomáš Kiml napsal:

   Třeba to bude budoucí biskup ČB… A generálním vikářem P. Mareš…

   • Stáňa napsal:

    Nedej Bože! Konečně snad dojde ke změnám a nové evngelizaci této ubohé diecéze.

   • Tomáš napsal:

    No, říká se, že po čertu přichází ďábel… Ale nechci malovat čerta na zeď…

   • P. Jan Špaček napsal:

    Myslím si, že v dané chvíli jsou jakékoliv spekulace o osobě nového diecézního biskupa resp. nového generálního vikáře bezpředmětné. Sedisvakance může trvat dosti dlouhou dobu, neboť chod diecéze je zajištěn jak z hlediska oboru řízení (byl zvolen administrátor diecéze), tak z hlediska oboru svátostného (v diecézi je přítomen světící biskup Mons. Pavel Posád, který může sloužit Missu Chrismatis se svěcením olejů, udílet svátost biřmování, světit jáhny a kněze atd.). Proto můj názor je, že se s ustanovením nového diecézního biskupa příliš pospíchat nebude. A možných kandidátů jistě bude celá řada. Poslední slovo bude mít samozřejmě papež František, který jako jediný je oprávněn nového diecézního biskupa ustanovit.

    Nevím ovšem, co má paní Stáňa na mysli pod pojmem „nová evangelizace“. Vzhledem k jejím dosavadním příspěvkům mám za to, že tímto pojmem rozumí návrat před II. vatikánský koncil. Ale k tomu zřejmě nedojde, byť by se stal novým diecézním biskupem kdokoliv…

   • Teofil napsal:

    nedělejte si iluze, každá změna jenom k horšímu

   • Jaroslav Klecanda napsal:

    Teofil: Neděláme se iluzi o Vašem pohledu na svět, v němž každá změna je jen k horšímu … :-)
    Naší nadějí je, že Bůh na to bude pohlížet jinak … :-)

 1. […] Papež František I. přijal několik rezignací biskupů. Jsou mezi nimi i rezignace kolínského arcibiskupa kardinála Meisnera (* 1933), který odstoupil z důvodu věku, a českobudějovického biskupa Paďoura (* 1943), který se vzdal úřadu ze zdravotních důvodů. Další informace ZDE. […]

 2. Vlad IV napsal:

  P. Jan Špaček-
  ,,Nevím ovšem, co má paní Stáňa na mysli pod pojmem “nová evangelizace”. Vzhledem k jejím dosavadním příspěvkům mám za to, že tímto pojmem rozumí návrat před II. vatikánský koncil. Ale k tomu zřejmě nedojde, byť by se stal novým diecézním biskupem kdokoliv…,,
  ———————————————————————
  Třeba i katolík , otče……???

  • P. Jan Špaček napsal:

   Pro „Vlad IV“:

   Velice hezky jste mne chytil za slovo :) Přísně logicky vzato samozřejmě se nemůže biskupem stát „kdokoliv“. Ocituji zde Kodex kanonického práva Jana Pavla II.:

   ——————————–
   Kán. 378:

   § 1. K tomu, aby byl někdo vhodný stát se biskupem, se vyžaduje, aby:
   1) vynikal pevnou vírou, dobrými mravy, zbožností, horlivostí o duše, moudrostí, obezřetností a lidskými ctnostmi, aby měl ostatní vlohy, které ho činí vhodným k zastávání úřadu, o nějž se jedná;
   2) měl dobrou pověst;
   3) byl alespoň 35 roků starý;
   4) byl alespoň 5 roků knězem;
   5) byl doktorem nebo alespoň licenciátem biblických věd, teologie nebo kanonického práva, promovaným na vysoké škole, uznané Apoštolským stolcem, anebo byl opravdu zběhlý v těchto oborech.

   § 2. Konečné rozhodnutí o vhodnosti kandidáta přísluší Apoštolskému stolci.

   ———————————–

   P.S.: třeba nový diecézní biskup bude i katolík :)

   • Vlad IV napsal:

    Nyní jste otče částečně roptýlil mé nechápání problému…
    Pakliže není vysloveně podmínkou,aby kandidát na biskupský úřad pevně vyznával jmenovitě katolickou víru,je mi mnohé z toho co jsem doteď nechápal jasnější….
    Zaplať Vám za dobré informace Pán Bůh.

   • Lukáš Biskupický napsal:

    Doktorát (ba ani licenciát!) z teologie snad nemá u nás žádný současný biskup. Jak je vidět, nebere se tato podmínka vůbec vážně. Podobně jako se nebrala vážně podmínka, že jáhen má mít již velké (samostatné a zabezpečené) děti. Světili se u nás jáhni z mladých rodin s malinkými dětmi…

   • Vlad IV napsal:

    To je jistě pravda, nicméně člověk s tímto akademickým titulem např. TF UK či jiné (současné…) by ve mne způsoboval spíše panický strach a tendence se mu spíše vyhnout….
    Mám spoustu trápení s všedními osobními hříchy kterýmy urážím Pána Ježíše , Jeho Matku-Naší Paní ,všechny svaté včetně vlastních patronů etc….
    Takový pytel bludů by mi ještě tak scházel…..

   • Lukáš Biskupický napsal:

    Ad Vlad IV. Jistě. Krom toho znám případy, kdy jistí náfukové mají doktorát dokonce z Říma, ale kromě několika popularizačních opsaných článečků nepublikují zhola nic odborného a jejich kázání nejsou nic víc než ubohá školometská „řečnická cvičení“. Poslední vzdělanou a velkou osobností na biskupském stolci v Č. Budějovicích byl biskup Josef Hlouch, který si zároveň zachoval hlubokou katolickou víru. Ta měla tehdy své pevné základy ve venkovském selském stavu… ale to je již dávno pryč.

   • Vlad IV napsal:

    Biskupa Josefa Hloucha jsem samozřejmně mezi ně nepočítal…..
    Ten by byl dnes zařazen do kolonky ,,jednoduše věřící,, a ,,přemýšliví,, by z něho měli prču….
    p.s. Nemusím snad na tomto fóru zdůrazňovat, být ,,přemýšlivým,, znamená vnitřně a v ,, zaobaleném,, stavu navenek zpochybňovat vše,co se dá…Tedy to se týká té ,,elity,, mezi nimi.
    Většina přesně odpovídá Vašemu popisu…

   • J. Bauer napsal:

    Pro přesnost (ad Lukáš Biskupický)
    doktorát mají:
    biskup královéhradecký Vokál (církevní právo – Řím)
    emeritní pomocný biskup brněnský Esterka (teologie – Řím)
    řeckokatolický exarcha Hučko (teologie – Řím)
    licenciát mají:
    kardinál Duka (teologie – Varšava)
    biskup brněnský Cikrle (pravděpodobně u nás Litoměřice???)

    ostatní (doufejme, že zběhlí v teologii či právu):
    Graubner (Olomouc)
    Hrdličká (pomocný olomoucký)
    Baxant (Litoměřice)
    Radkovský (Plzeň)
    Lobkowicz (Ostrava)
    Vlk (emeritní pražský)
    Herbst (pomocný pražský)
    Malý (pomocný pražský)
    Kajnek (pomocný královéhradecký)
    Paďour (emeritní českobudějovický)
    Posád (pomocný českobudějovický)
    Kočiš (emeritní řeckokatolický)

    Celkově
    3 doktoráty (18 %)
    2 licenciáty (12 %)
    12 zběhlých v teologii či právu (70 %)

    Buďme ale spravedliví – po roce 1989 se těžko hledal někdo se solidním doktorátem. Dnes by to ale asi hrát roli mělo, pokud má církevní právo něco znamenat.

   • Lukáš Biskupický napsal:

    Ad J. Bauer. Uvidíme, zda to bude hrát roli ve volbě. Jisté je jen to, že po roce 1989 doktoráty při výběru biskupů žádnou roli nehrály. Musím ovšem honem dodat, že od držitele doktorátu dnes stejně nelze nic automaticky kvalitního očekávat, tak naivní nejsem. Krize je hluboká…

 3. P. Jan Špaček napsal:

  Biskup blahé paměti ThDr. Josef Hlouch pochází od nás – z vesničky Lipník kousek od Třebíče. Mám na něj z dětství i osobní vzpomínku:

  http://www.farnost-recice.cz/fotoalbum/vzpominka-na-otce-biskupa-josefa-hloucha-blahe-pameti/

 4. Stanislava napsal:

  Pane Lukáši Biskupický, koho jste myslel tím jistým s doktorátem z Říma? Znám jen jediného biskupa. Toho jste doufalm neměl na mysli. Pohyboval jste se úvahami v českobudějovické diecezi, doufám! K nové evangelizaci: ano myslím navrat k predkoncilnilm hodnotám. To co ted se provozuje u našich oltarů, je mnohdy pro věřící nepochopitelné. Do všeho dnes zasahují laici je nepřijatelné.

  • Lukáš Biskupický napsal:

   Stanislavo, používáte přihlouplý modernistický termín „nová evangelizace“. Podívejme se, co se lze o nové evangelizaci dočíst např. na stránkách Radio Vatikán: …“Arcibiskup Fisichella dále upozornil, že kolem nové evangelizace panuje dnes velký zmatek. Dosvědčují to nedávno zveřejněná Lineamenta, tedy přípravný dokument Biskupského synodu, ve kterém objevil hned 21 různých definic nové evangelizace…“. O evangelizaci se po 2. vatikánském koncilu jenom žvaní, ale žádná se nedělá, ba ve skutečnosti se ani nesmí dělat.

   • Stáňa napsal:

    Pane Lukáši, když považujete novou evangelizaci za přihloupý modernistické termín, tak pak nemá cenu se s vámi pouštět do diskuze.

 5. David napsal:

  Konečně Římský biskup udělal po roce svého pontifikátu něco dobrého pro církev – přijal resignaci otce biskupa Paďoura.

  • Jaroslav Klecanda napsal:

   Vážený pane Davude, dovolte mi Vám pogratulovat k Vaší funkci osobního sekretáře papeže Františka. Velmi si vážím Vašeho stoprocentního přehledu o všech činech papeže Františka a prosím, aby jste nám zase napsal, až papež František zase udělá něco dobrého. Moc Vám děkuji!:-)

   • Vlad IV napsal:

    Vskutku nemohu mluvit za pana Davida, nicméně vím, že až se papež František ještě za života stane katolíkem , bude o tom vědět celý svět…….
    Bylo by to nejlepší,co může člověk v jeho úřadu udělat pro církev a celé lidstvo….

   • David napsal:

    Vážení přátelé, nemusíte si dělat starosti, říkám naprosto otevřeně, že tot jsem slyšel jako vtip a jako vtip to předávám dál – možná jen, že to chtělo jako vtip i uvést v komentářích.
    Mea culpa…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: