Bolestné absurdno

Minulý měsíc unesli muslimští nájezdníci ze sekty Boko Haram něco přes 250 křesťanských studentek z dívčího gymnázia v Chiboku v Nigerii. Jistě jim přitom pomohlo, že multikulturně korektní nigerijská vláda si hýčká v řadách ozbrojených sil umírněné muslimy, kteří ovšem všichni asi tak umírnění nebudou – Boko Haram má o armádních plánech a operacích natolik přesný přehled, že i ti velitelé, co chtějí s jejími akcemi něco dělat, jsou zpravidla zcela bezmocní.

Příliš slabá a ohleduplná vláda muslimsko-křesťanské Nigerie tedy nebyla schopna zabránit nájezdu a vyplenění internátu, ani následně dopadnout únosce a osvobodit dívky, takže s výjimkou skupiny dívek, co dokázaly uprchnout samy, je přes 250 křesťanek v rukou sekty, která je po cca 240 korunách „za kus“ rozprodala mezi své bojovníky a příznivce, kterým teď mají sloužit jako „manželky“ (rozuměj sexuální otrokyně). Část skončila na muslimském severu Nigérie, část si ale jejich noví páni dovezli do svých zemí (převážně Čadu a Kamerunu), kde si hodlají svých nových majetků v klidu užívat.

To ale české křesťany a jejich duchovní příliš nezajímá. Ti se spíše starají o to, zda policie při svém zásahu v Praze v modlitebně muslimů nepostupovala příliš bezohledně a při (patrně oprávněném a zcela korektním) zatýkání neranila city tamních věřících, nebo tento zásah už předem odsuzují a označují za neadekvátní. A pro takovéto blbosti nemají čas řešit skutečné problémy – například to, co se děje křesťanům v muslimských zemích. Někdy si říkám, že takový Tomáš Halík by si zasloužil prožít minimálně rok v Pákistánu, Afghánistánu či na severu Nigérie. A ne jako host vlády ve speciální opevněné čtvrti pro cizince, ale v malé křesťanské osadě v převážně muslimské oblasti.  Pokud by to přežil (o čemž pochybuju), třebas by přitom pochytil alespoň špetku zdravého rozumu a soudnosti.

Když u nás policie přijde do modlitebny zatknout zločince (který tam je a zatčení si s nejvyšší pravděpodobností zaslouží), muslimské státy protestují a křesťané se starají o city muslimů. Když muslimové (podporovaní muslimskými státy v okolí) unáší křesťanské studentky a dělají z nich sexuální otrokyně, protestují křesťanské státy? A co říkají afričtí „umírnění“ muslimští vůdci, bez jejichž přinejmenším tolerance (ale častěji dokonce podpory) by Boko Haram vůbec nemohla existovat a operovat? Kdo se zeptá sousedů Nigerie – Kamerunu a Čadu, jak zasáhnou proti tomuto dění, kdo požene tamní regionální muslimské vůdce k odpovědnosti za podporu vraždění a sexuálního zotročování?

Co si má slušný člověk pomyslet o křesťanských vůdcích, co se více starají o (neopodstatněně) dotčené city nepřátel, než o život a základní důstojnost svých souvěrců? Co si má slušný člověk pomyslet, když srovná aktivity muslimských zemí, co se svých souvěrců zastávají i v pitomostech a neprávu, a aktivity křesťanských zemí, které kašlou na své souvěrce i tam, kde jde o život a ostatní nejzákladnější lidská práva?

Vzpamatujme se, křesťané!

Ignác Pospíšil

 

16 Responses to Bolestné absurdno

 1. cinicius píše:

  Vyšlo i na stránkách autorova iDnesáckého blogu, kde lze článek podpořit klikjnutím… http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/408039/Bolestne-absurdno.html

 2. :) píše:

  „Když muslimové (podporovaní muslimskými státy v okolí) unáší křesťanské studentky a dělají z nich sexuální otrokyně, protestují křesťanské státy?“

  Křesťanské státy by bývaly jistě protestovaly a nejen to. Jenomže on na světě žádný křesťanský stát není. Takže se nic moc nestane ani ve Vatikánu – kromě toho, že se určitě zase vyzdvihne muslimská víra a pozve se pár muslimů na nějaký synkretistický sjezd.

 3. Karol Dučák píše:

  U nás sa hovorí: „Kto chce biť psa, palicu si nájde.“ Mohli by sme to parafrázovať nasledovne: „Kto chce biť Vatikán, palicu si nájde.“ Vatikán je vôbec vďačným terčom útokov. Paradoxne najviac úderov prichádza z radov katolíkov. Ako keby ten Vatikán ani nebol náš, katolícky. Samozrejme, že Vatikán neustále odsudzuje násilie voči katolíkom vo svete. Kto to chce vidieť, vidí to. Kto si však sám zaviaže oči šatkou, nemôže vidieť. Ale aby sme nerozprávali do vetra, zopár faktov na ilustráciu:
  http://www.netky.sk/clanok/papez-frantisek-odsudil-zabitie-holandskeho-jezuitskeho-knaza-v-syrii
  http://ww.europrofit.sk/spravy/zahranine-spravy/18715-vatikan-papez-odsudil-qteroristicke-ideologieq-ktore-navadzaju-na-nasilie
  http://aktualne.atlas.sk/papez-frantisek-odsudil-prenasledovanie-krestanov/zahranicie/europa/
  http://www.teraz.sk/zahranicie/papez-frantisek-vigilia-syria/57587-clanok.html
  Viva Cristo Rey!

  • F.K.Ladislav píše:

   Ignác určitě myslel vůdce postkřesťanských zemí včetně našich vrcholných politiků.
   Takže v tomto s ním musím plně souhlasit.

  • Markus píše:

   Pan Ducák, treba vidiet aj realitu:
   Přední exorcista: Satanské legie se usadily ve Vatikánu
   http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/11177-predni-exorcista-satanske-legie-se-usadily-ve-vatikanu.aspx
   http://www.magnificat.sk/2013/03/aktualne-g-amorth-priznava-slobodomurarov-vo-vatikane/

   Click to access Amorth%20Gabriele%20Exorcista%20vypravi.pdf

   Síce páter Amorth nepovedal, ze sú to free masoni – zenári – murári, ale nazval ich satanské legie.
   Velmi jasné mne bolo, ze pápeza Benedikta XVI tieto legie odkopli a konecne si dosadili svojho, ktorý ide cestou popierania katolíckej náuky a niceniu posledných zviskou katolicizmu, konecne zase maskarády pri omsiach, drnciace gitary, pop, rock… omsa v na plázi v Riu to jasne dokázala, ze tam tancovali kardináli a biskupi, jak keby boli mentálne narusení…

   Presne o tom predpovedala A.K. Emerichová:
   Vláda Antikrista – falošná cirkev)
   „Viděla jsem obrovské množství lidí, kteří byli zaměstnáni bouráním dómu svatého Petra, ale také jiné, kteří se pokoušeli o jeho stavbu spojení všech jejich pomocníků obepínalo celý svět a já jsem žasla nad spojitostmi. Ničitelé strhávali celé kusy zdiva a byli mezi nimi obzvlášť přívrženci různých sekt a odpadlíci.
   Jako podle plánu a příkazů bourali ti lidé, kteří byli oblečeni v bílé zástěry s modrým lemem a kapsami. Měli zednická kladívka zastrčena za pasem, ale na strhávání zdí se sami nepodíleli, nýbrž jen kladívky na zdivu naznačovali, kdo, kde a jak má vybrat kus zdiva. Jinak byli oblečeni v šatech různého typu.
   Byli to velcí, tlustí, vážení lidé i v uniformách s hvězdičkami, ale ti sami nepracovali, jen řídili celou akci. K mému zděšení jsem viděla mezi těmito zednáři i katolické kněze někdy hned nevěděli, kde bourat dál aby si byli jistí, vyhledali jednoho ze svých, který měl velkou knihu, jakoby zakreslenou plány stavby a postupu ničení. Potom narýsovali zednickým kladívkem přesně, kde se má bourat dál a hned bylo zdivo dole. Tito lidé bourali s naprostým klidem a jistotou, ale utajeně a byli stále jako na číhané.
   Celou noc jsem se musela dívat, jak nepřátelé vláčí Pána Ježíše na Kalvarii a trýzní jej!
   Vidím takovou spoustu zrádců! Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista!
   Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo…
   Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“

   Tak isto aj Virgo Mária v La Salete:
   http://mariapro.cz/zjeveni-panny-marie-v-la-salette/
   18. září 1846

   Pak se Nejsvětější Panna obrátila ke mně a sdělila mi tajemství ve francouzštině.
   Zde je úplné tajemství tak, jak mi jej řekla:

   ‚Melánie, co ti teď řeknu, nezůstane navždy tajné. V roce 1858 je můžeš uveřejnit.

   Kněží, služebníci mého Syna, se stali stokou nečistoty pro svůj hanebný život,

   nedostatek zbožnosti při celebrování svatých tajemství, lásku k penězům i pro

   sklon k poctám a zábavám. Ano, život kněží volá po pomstě, a ta se již vznáší nad

   jejich hlavami. Běda kněžím i ostatním služebníkům Božím, kteří svou nevěrou a

   špatným životem znovu křižují mého Syna!

   Hříchy lidí volají do nebe a po pomstě, která již stojí za dveřmi. Není zde nikoho,

   kdo by pro lid prosil o milosrdenství a odpuštění. Nejsou již žádné šlechetné

   duše, není nikoho, kdo by byl hoden přinést věčnou oběť neposkvrněného Beránka

   pro dobro světa.

   Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.

   Démoni budou s pomocí Antikrista provádět na zemi i v povětří neslýchané věci,

   a lidé budou stále horší a horší.

   Bůh dohlédne na své věrné služebníky i lidi dobré vůle, evangelium bude všude

   kázáno, a všemu lidu i všem národům bude známa pravda.

   Naléhavě na zemi apeluji a volám všechny skutečné učedníky živoucího Boha,

   který panuje na nebesích.

   Vyzývám všechny opravdové následovníky vtěleného Krista, jediného a pravého

   Spasitele lidstva, volám svá dítka, mé skutečně zbožné, kteří se mně oddávají,

   abych je vedla ke svému božskému Synovi. Volám takové, které takřka nesu v náručí,

   takové, kteří žijí v mém duchu. A konečně volám apoštoly konce času, věrné

   učedníky Ježíše Krista, kteří pohrdají vším pozemským, žijí v chudobě a pokoře,

   v modlitbě a odříkání, v cudnosti a spojení s Bohem, v utrpení a nepoznáni světem.

   Je čas, aby se dali poznat a šířili po zemi světlo. Pojďte a ukažte se jako mé milované

   děti! Jsem s vámi a ve vás, dokud bude víra vaším světlem, které vás ozařuje

   v těchto dnech hrůzy a děsu.

   Dychtěte po horlivosti ve velebení Ježíše Krista. Bojujte, děti světla, vy počtem

   malé stádečko, které všechno vidí a poznává, neboť přišel čas časů, doba konce.

   Církev se zatemní a svět upadne do zděšení. Avšak Henoch a Eliáš, naplněni

   Duchem Svatým, budou na místě. Promluví z nich moc Boží a lidé dobré vůle uvěří

   v Boha, mnoho duší bude utěšeno. Mocí Ducha Svatého výrazně pokročí a odsoudí

   ďábelské bludy Antikrista. Běda obyvatelům země! Přijdou krvavé války a

   hladomory, epidemie a nakažlivé choroby. Jako strašlivé krupobití bude pršet hmyz

   a zvířata. Hromové rány zachvějí městy a zemětřesení pod sebou pohřbí celé země.

   V povětří budou slyšet hlasy, lidé budou bušit hlavami o zdi a přivolávat smrt, ale

   ta si je se svými hrůzami najde jinde. Ve všech končinách světa poteče krev. Kdo

   přežije, neukrátí-li Bůh dobu zkoušek? Krví, slzami a modlitbami spravedlivých se

   Bůh nechá obměkčit.

   Henoch a Eliáš musejí zemřít, pohanský Řím zmizí. Z nebe bude dštít oheň a

   pohltí tři města. Celý kosmos naplní zděšení a mnozí se nechají svést, protože nectili

   pravého Krista, který mezi nimi žil. Nastal čas, slunce se zatemňuje, jen víra

   bude žít.

   Bůh bude trestat dosud nevídaným způsobem.

   Běda obyvatelům země! Bůh na ně vylije plný kalich svého hněvu, a nikdo neujde

   mnoha metlám.

   Hlavy a vůdci Božího lidu zanedbali modlitbu a pokání, a démon jim zatemnil

   rozum.

   Stali se bludnými hvězdami, které ďábel přitahuje, aby je zničil.

   Bůh dovolí starému hadovi zasévat roztržky a sváry mezi vládce, do všech vrstev

   i rodin.

   Přijdou tělesné i duševní bolesti. Bůh přenechá lidi sobě samým a bude sesílat

   tresty po řadu pětatřiceti let.

   Lidská společnost se nalézá v předvečer nejstrašlivějších soužení a největších

   revolucí. Lidstvo se musí připravit na vládu železného karabáče a vypít do dna kalich

   Božího hněvu.

   Na zemi převládnou špatné knihy a duchové temnoty všude uspí službu Bohu.

   Budou mít velkou moc nad přírodou; v mnohých chrámech se těmto duchům bude

   sloužit. Lidé budou zlými duchy přenášeni z místa na místo, a mezi nimi i duchovní,

   protože se nenechají vést pravým duchem evangelia, který je duchem pokory,

   milosrdenství a horlivosti ke cti Boží.

 4. Michal Kretschmer píše:

  Od Vatikánu se očekává víc, než jen mírný protest. Čekal bych od něj, že jako (údajná) morální autorita vyzve státy, zejména Západu, k rázným diplomatickým akcím proti státům slabým či dokonce spolupracujícím s mohamedánskými teroristy. Když už tu je OSN, proč tam nezní protesty? Proč nedojde k rázné mezinárodní vojenské akci s cílem likvidace teroristů?

  Odkazuji ještě na http://zpravy.idnes.cz/nigerie-upada-do-osidel-svate-valky-radikalni-islamiste-siri-strach-1p9-/zahranicni.aspx?c=A120109_152305_zahranicni_abr – což je článek již z roku 2012 ukazující, že nejde o nový jev. Tím hůře.

  Z http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/04/21/parents-234-girls-kidnapped-from-nigeria-school/7958307/ se dozvídáme, že president Goodluck Jonathan oznámil, že nasadí 6000 vojáků, aby chránili jednání Světového ekonomického fóra o Africe, které se má konat 7.-9. května v hlavním městě Abuja. Takže ta jejich vláda se snaží masivně ochránit cizince, ale vlastní lidi kašle.

  V souvislosti s tím se nabízí otázka, zda ve svých praktických důsledcích bylo osamostatnění bývalých kolonií dobré. Ale to je již na separátní téma.

 5. Jaroslav Klecanda píše:

  Rozlišujme dvě věci – neschopnost politiků, hlásících se ke křesťanství, zastávat se svých souvěrců v místech trvalého pronásledování a stupidnost zásahu české Policie vůči muslimům. Pokud se i proti tomu nepozvedne hlas, pak tu jednou neplačte, až Vás přijdou přivést k nařízenému výslechu doprostřed mše svaté, na které se budete právě nacházet. Žádný zákonný předpis tomu nebrání, jen ohled na společenské zvyklosti, tedy jistý nepsaný status quo. Když to bude vyšetřující policista nebo příslušný soudce chtít, nechají Vás, pane Pospíšil, vytáhnout z jakékoliv bohoslužby jako kuřátko z hnízda. :-( O tom nepochybujte. A když takoví pánové budou mít na Vás pifku, bude jim k tomu stačit třeba záminka k výslechu na anonymní udání, že uveřejnujete extrémistické názory a sám je podporujete. Samozřejmě, že je to šikana občanů, ale bez mrknutí oka zákonně obhajitelná. Jako třeba, když se silná policejní jednotka vypraví odvést si k výslechu osůbky z romské veselky … třeba z několika po sobě …
  Myslím, že proti tomuto rozměru skutečnosti se pozvednul onen ohlas.

 6. Markus píše:

  Islam je klamstvo! Mohamed bol zlocinec! Korán je jed! http://koptisch.wordpress.com/2013/11/25/geert-wilders-lasst-uns-eine-flagge-der-wahrheit-und-befreiung-hissen/
  Islam je primitívná, zotrocujúca, barbarská ideológia postavená na beduínských pravidlách, na pomste a smrti! Islamské dejiny, krvavé dejiny! Islam sa bojí kritiky Pre ľudí na Západe, kresťanov či nekresťanov, je nesmierne podivným aspektom tohto fenoménu skutočnosť, že moslimovia nemajú žiaden zvláštny problém s neúctivými vyobrazeniami Alaha! Korán dokonca nazýva Alaha podvodníkom, najväčším zo všetkých podvodníkov. Dánsky karikaturista mohol uverejniť nie veľmi úctivú karikatúru Alaha a žiadne pobúrenie by nevyvolal. No dokonca aj relatívne nie veľmi nepriateľské vyobrazenie Proroka mohlo vyvolať reakciu, ktorá otriasla svetom. Prečo je v islame zabudovaná toľká opozícia voči poznaniu Mohameda a náboženstva, ktoré vytvoril? Ex-moslimka Nonie Darwish odpovedá v knihe Diabol, ktorého nepoznáme: Čoho sa islam bojí? Dokumentov o svojich krvavých dejinách? Hanby za to, že ich prorok masakroval Arabov aj Židov? Masakrov, ktoré potom pokračovali až do dnešného dňa? Lží a tutlania? Odpoveď je, že všetkého tohto, plus ešte skrytejších škandálov, ktoré majú ešte len prísť a ktoré zasiahnu srdce aj dušu islamu. Robert Spencer vo svojej knihe Existoval Mohamed? poznamenáva, že kým kresťanstvo a židovstvo prežilo masívnu historickú kritiku, ktorá sa začala v devätnástom storočí, islam by nikdy nemohol prežiť takéto preverovanie, a preto bráni každému pokusu oň a trestá ho. Pravda o islame ohrozuje moc sialencov z mesít!!! Preto kazdého, kto co len trochu povie nieco kritické na islam a zlocinca Mohameda, toho brutálne zabijú!
  Krvavé kamene
  http://www.pluska.sk/zena/pribehy/krvave-kamene.html
  Je úplne vylúcené, aby dusevne zdravý clovek vyznával islam! Nech moslimovia odpovedia, preco Mohamed viedol vojny, páchal masakre, lúpil, plienil, vrazdil….. to by nás velmi zaujímalo.

  A to islamské satanské právo, hnus!
  Moslimovia sú najvacsí pokrytci!
  Realita je taká, že väčšinou zlodej reže ruku zlodejovi a cudzoložníci kameňujú iného cudzoložníka. Snáď si nemyslíte, že v moslimských krajinách politici, sultáni alebo duchovní sú bezrukí, alebo nedajbože nosia kameň zarytý v hlave. Je to len nástroj na upevnenie moci nad obyčajnými ľuďmi, ktorí krochkajú blahom, keď nejakému bezmennému zlodejíčkovi odtnú ruku. Plebs potom nerieši problémy ako korupcia, štátny dlh a pod. U nás na to máme zase iné nástroje ako napr. MDŽ.
  Aah je výmysel chorej, schyzofrenickej, pedofilnej hlavy. Kedze alah je len vymyslený, no je to vlastne mesacný bozik pústných beduínov, z ktorých pochádzal zlocinec Mohamed a aj v koráne sa nikto nedozvie, kto to ten alah vlastne je, teda je neosobný, ale co vsetko vyzaduje, toho je plný korán, vlastne je plný brutality a nenávisti,
  http://koptisch.wordpress.com/2013/11/10/der-koran-betriebshandbuch-zur-volligen-vernichtung-der-menschheit/
  sarija je zalozená na sadizme a pomste. Der Koran: Betriebshandbuch zur völligen Vernichtung der Menschheit 10. http://koptisch.wordpress.com/… Islam pochádza od diabla, preto sú moslimovia posadnutí zlým duchom a hladajú pomoc u koptov v kostoloch: Muslims Turn to Coptic Priest for Exorcism 1 (Warning: NOT for Children!!)

  Muslims Turn to Coptic Priest for Exorcisms (1) Muslims find no answers in the Koran to help them. When possessed or harassed by Demonic Spirits the Imam, Mosque and Koran are useless. That is why helpless Muslims afflicted with Unclean Spirits turn to Father Makari Yunan a Coptic Priest from Egypt. In these videos you will see Father Makari Yunan cast out Devils from these possessed Muslims who came to his church for help and relief. The Imams turned them away in true Islamic „Compassion“ but Father Yunan helps ALL who come to him to seek aid and comfort. NOTE: The Muslim authorities in Egypt are SO embarrassed by these videos that they are (in true Islamic Fashion) harassing Father Yanan and do not allow any more filming to Exorcisms to occur in his Church. So much for the tolerance and compassion of the „Religion of Peace“….LOL!

 7. Markus píše:

  Bludy potierajte, blúdiacich milujte!
  Velmi si vázim odvahu, prácu a obetu, ktorú koná páter Zakarija Botros, ktorý hlása moslimom skutocnú pravdu, co je islam a kto bol Mohamed a kto je Jezis Kristus, v arabcine má satel. stanicu: http://alfadytv.tv/
  v preklade: stanica Vykupitela. Tam sa moslimovia dozvedia, co bol za zlocinca Mohamed a co je za ideologiu islam.


  Muslim Clerics Convert to Christianity

  Muslim clerics in the Middle East and North Africa are leaving Islam for Christianity, according to Father Zakaria Boutros.

  Father Zakaria is an Egyptian Coptic priest who was kicked out of his country for converting Muslims to Christ. Today he has a ministry to the Muslim world through his satellite TV broadcast, ‚Truth Talk.‘

  Broadcast daily into the Middle East, the program challenges Muslims to examine their faith and encourages them to discuss issues in an Internet chat room on Pal Talk.

  Watch the interview to learn how those broadcasts are leading Muslim clerics to Christ.

  Muslimové předstírají, že jsou hodní lidé

  Umírněný islám neexistuje

  https://www.youtube.com/results?search_query=muslimov%C3%A9+predst%C3%ADraj%C3%AD+ze+jsou+hodn%C3%AD+lid%C3%A9

  Páter Zakarija koná tak, ako Kristus kázal robit.
  Zial, iné konajú katolíckí predstavitelia, ktorí sú natolko zbabelí, ze povedia moslimom, ze alah je ten istý boh, co krestanskí, ze islam je tiez od pravého Boha, ako to je v bludnom dokumente Nostra Aetate….chodia do mesít, bozkávajú korány….schovávajú kríze:
  http://callmejorgebergoglio.blogspot.sk/2014/03/i-spy-with-my-little-eye-something.html
  Pápež označil moslimov za bratov
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/289638-papez-oznacil-moslimov-za-bratov/
  http://www.cas.sk/clanok/257766/papez-frantisek-opat-prekvapil-pozdravuje-moslimskych-bratov.html
  http://www.svetkrestanstva.sk/2013/08/frantisek-vlastnorucne-napisal.html
  http://www.teraz.sk/zahranicie/papez-lampedusa-migranti/51779-clanok.html
  http://www.sme.sk/c/7165747/papez-pozehnal-kriz-vyrobeny-z-lodi-imigrantov.html
  Co by na to povedali apostoli?
  Alebo obrancovia krestanskí pri Lepante, Wiedni, Belehrade….?
  Islam zaplavuje Europu, tá sa islamizuje, mesity rastú ako huby ppo dazdi a katolíckí predstavitelia tom u este tieskajú, radujú sa a podporujú!

  Len to co Kristus kázal to nerobia, a to hlásat evanjelium vsetkým národom!

 8. Absurditu situace dokresluje ještě skutečnost, že když křesťané v Nigérii a také ve Středoafrické republice, kde probíhají ze strany muslimů tytéž krutosti vůči nim, pozvednou zbraň na obranu životů svých i svých rodin, média pak informují o „krvavých konfliktech mezi muslimy a křesťany“, jakoby byly vinny obě strany. Ve skutečnosti je na vině pouze jedna strana: muslimové, kteří páchají to, co pan Ignac popisuje. Představme si, situaci, že se oběť brání lupičskému agresorovi, ale média informují, že jsou vinny „obě strany“, došlo k politováníhodnému konfliktu dvou rváčů…..

  • Honza Kohoutek píše:

   Tak jsou svědectví, například od Lékařů bez hranic, že milice Anti-balaka ve Středoafrické republice taky zabíjeli civilisty, mrzačili muslimské živnostníky. Tedy i mezi milicemi hlásícími se ke křesťanství jsou jistě zločinci. Nicméně je pravda, že západ je okamžitě označil za teroristy a snaží se je odzbrojit, což v případě Boko Haram, Al-Šabáb nebo Séléka nečiní.

 9. Mirek píše:

  Dost dobře nejde, aby v nigerijské armádě nebyli muslimové, když je jich v Nigérii půlka, nebo spíš mírně převažují (i když hlavní město, a člověk by tedy logicky čekal i většina moci, je v křesťanské oblasti),

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: