Stop genocidě v Českých Budějovicích

23/04/2010

Výstava před SZŠ

V Českých Budějovicích se ve dnech 20. a 21. dubna 2010 konala petiční výstava Stop genocidě. Jedná se o ohlášenou demonstraci spojenou s peticí na podporu legislativního zákazu potratů. Součástí petice je výstava 16 ks billboardů, které ukazují na neutěšenou problematiku potratů a provádějí její vizuální srovnání s jinými projevy genocidy ve 20. stol.

Tyto akce uspořádalo občanské sdružení Stop genocidě s pomocí místních dobrovolníků již asi v 60 městech, přičemž v naprosté většině případů probíhaly před středními školami. Cílem je vyburcovat společnost z lhostejnosti k tomuto novodobému způsobu zabíjení. Hesla na billboardech jsou úderná a stručná, obrázky v mnoha případech šokující. Právě to je první krok k tomu, aby o tématu začalo vůbec přemýšlet. Dalo by se to vyjádřit mottem: „Skrývat potraty, znamená tolerovat je… Je-li potrat na očích, všechno se mění.“ Billboardy jsou součástí sbírání podpisů k petici, rozdávají se také letáčky a jiné materiály, např. kontakty pro pomoc ženám v tísni, způsobené nečekaným těhotenstvím. Číst zbytek příspěvku »

Reklamy

Rozhlédnutí 2014/03/02

02/03/2014

Udělování popelce

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí. Je druhá neděle po devítníku (Quinquagesima). Zároveň slavíme svátek sv. Anežky České.

V nastávajícím týdnu začíná popeleční středou doba postní. Další významné svátky a památky: sv. Tomáš Akvinský (7). Příští týden otevře 1. neděle postní (Invocabit).

Z akcí upozorňuji na pondělní Hovory na pravici, které se týkají pro nás křesťany opravdu zásadního a ožehavého tématu.

Modleme se tento týden především za Ukrajinu a její lid. Číst zbytek příspěvku »


Vzniká Matice Římovská

14/02/2014

Římovský poutní areál s kostelem sv. Ducha, loretánskou kaplí a ambity.

26. září 2013 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Matice Římovská, které navazuje na stejnojmenný spolek založený roku 1946, který byl ovšem již záhy po svém vzniku rozprášen komunisty. Cílem sdružení je péče o jihočeské poutní místo Římov a dění okolo něj.

Ustavující členská schůze se koná v 21. února 2014 v římovské restauraci Malše. Začíná v 19:30, úvodní slovo pronese Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický a čestný člen Matice. Všechny lidi dobré vůle zvou k účasti a spoluprací členové prozatímního výboru: Rostislav Vacík, P. Tomáš Koňařík O. Cr. a Iveta Černá. Číst zbytek příspěvku »


Duše a hvězdy slaví dva roky existence

01/11/2011

Je to už dva roky, co v neděli 1. listopadu 2011 vyšel první článek na Duších a hvězdách. Jen se na něj koukněte, ku svátku Všech svatých se dobře hodí ;-). Z dnešního pohledu mi to připadá jako strašně dlouhá doba. A možná to i strašně dlouhá doba je.

Časopis dnes částečně funguje – i s Katopedií a několika stránkami na Facebooku. Jeho redakce se změnila – fakticky jsem dnes jediným fungujícím redaktorem, což je stav, který mne vůbec netěší, ale co nadělám, že ano. Na druhé straně se podařilo navázat spolupráci s časopisem Te Deum a jsou zde i nějací stálí a občasní přispěvatelé, takže to pořád nějak jde. Ale další pomocníky bych skutečně uvítal. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2011/1/17

17/01/2011

Pronásledování křesťanů se postupně stává tématem politiky západních států, držme palce, ať z tohoto faktu vyplynou i konkrétní politické kroky. Abychom to podpořili, znovu vyzývám: podepisujte a šiřte petici a Přijďte na Václavák!

V Anglii a Walesu už vznikl nový personální ordinariát podle Anglicanorum coetibus a Jan Pavel II. bude blahoslaven 1. května.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2011/1/10

10/01/2011

Další z řady rozhlédnutí. Z domácích událostí si zaslouží připomínku smrt Miloše Rabana, v zahraničí zavraždění Salmána Tasíra  a bratislavská demonstrace. Pokračuje sběr podpisů pod Petici na podporu pronásledovaných křesťanů. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2010/12/20

20/12/2010

Předposlední letošní Rozhlédnutí je nabité událostmi. Všímám si tentokráte ještě relativně dobrého rozhodování Evropského soudu pro lidská práva, cynického postoje Europarlamentu a Švédska k osudu pronásledovaných iráckých křesťanů i policejní šikany pro-life aktivistů v Liberci. A samozřejmě přeji Veselé Vánoce.

Číst zbytek příspěvku »


Drsnými billboardy bojují proti potratům

30/01/2010

Fotografie zkrvavených tělíček dětí usmrcených při umělém potratu vedle obětí masových vražd ve vyhlazovacích táborech. Zachráněné dítě ve 24. týdnu od početí vedle zabitého dítěte při potratu rovněž ve 24. týdnu. Kruté, přesto pravdivé snímky vypovídají o nelidskosti potratové politiky většiny Evropských zemí, včetně České republiky.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí ve stínu Haiti

18/01/2010

Událostí minulého týdne, jejíž důsledky budou vévodit světovému dění i v příštích dnech, je nepochybně zemětřesení na Haiti. V jeho stínu se pohybuje událost, která má teprve nastat, událost přísně vzato téměř lokální, která však může svými důsledky vážně ovlinit další dění na celém světě: doplňovací senátní volby v Massachusetts.

Číst zbytek příspěvku »