Ludmila Lázničková: CENAP a katolický gynekolog dnes

06/01/2014

O sobotní odpoledni Vyšebrodský prolife-víkend pokračoval přednáškou MUDr. Ludmily Lázničkové, zakladatelky a ředitelky CENAPu na téma CENAP a katolický gynekolog dnes. Dovíme se z ní leccos o CENAPu a jeho historii, přirozeném plánování rodičovství, hormonální antikoncepci, sexuální morálce, léčbě neplodnosti a dalších věcech. Opravdu velice doporučuji…

Číst zbytek příspěvku »


Ke lživé reklamě Dr. Uzla

02/07/2013

Minulý týden jsme na Novinkách.cz  zaregistrovali mimořádně neseriózní článek Radima Uzla nazvaný Nespolehlivá vatikánská ruleta neboli metoda neplodných dnů, který zcela absurdními „argumenty“ pomlouvá přirozené plánování rodičovství. Požádali jsem proto o reakci osobu, která narozdíl od pana „doktora“ o metodách PPR něco ví. Vyjádření MUDr. Ludmily Lázničkové vizte níže.

Ignác Pospíšil

Pan doktor Uzel zřejmě potřeboval napsat reklamní článek na Pharmatex. V článku zcela chybí sdělení, že užívání Pharmatexu je velice nespolehlivý způsob umělé antikoncepce, který výrazně narušuje spontaneitu milování a má vliv na vaginální floru a tím neodmyslitelné důsledky v rozvoji těžce léčitelných zánětů.

Místo toho pan doktor zlehčuje metodu neplodných dnů. Při tom se všeobecně ví, že již podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z 80. let minulého století je metoda přirozeného plánování rodičovství taková metoda, která je založena na sledování příznaků, měnících se v souvislosti s plodností. Tedy žádné výpočty podle návodu Knause a Ogina z roku 1933. Číst zbytek příspěvku »


CENAP nevpuštěn na Katolickou charismatickou konferenci

16/05/2013

CENAPu nebude umožněno mít svůj stánek na Katolické charismatické konferenci. Přetiskujeme v této věci vyjádření vedoucí CENAPu MUDr. Ludmily Lázničkové:

Tak nás nepustili na katolickou charismatickou konferenci. Tedy Centrum naděje a pomoci – CENAP.

Opět se projevilo, že CENAP je během 19 let své existence trnem v oku pro ty, kdo tvrdí, že PPR se nedá v manželství praktikovat, že umělé oplodnění je pomocí, že umělá antikoncepce je výdobytek moderní doby, že požadavek na uzavírání manželství je v době partnerských soužití zbytečný přežitek – cituji kněze: „Nebudeme přece posílat na seminář o manželství, ale doporučíme školu partnerství,“ a mluvit o věrnosti v manželství a předmanželské sexuální zdrženlivosti by se raději nemělo, protože dle dalších kněží „zbytečně si podráždíme ještě ten zbytek ministrantů a ministrantek…“ S těmito „argumenty“ se setkáváme nejen ze strany běžné populace, ale i ze strany těch, kdo chodí do kostela, a i ze strany mnohých kněží. A nyní i ze strany pořadatelů charismatické konference. Číst zbytek příspěvku »


Světový summit pracovníků v PPR

09/06/2012

Jednou z doprovodných akcí, probíhajících v Miláně v rámci Světového setkání rodin,  byl celosvětový summit těch, kdo se věnují problematice přirozeného plánování rodičovství. Smyslem setkání bylo vzájemně se informovat o současných zkušenostech, o práci, i o představách o budoucnosti.

V Evropě již více než 20 let působí organizace „Evropský institut pro vzdělávání rodiny“ (IEEF/EIFLE), která zastřešuje organizace, věnující se  podpoře zodpovědného rodičovství a přirozeného plánování rodičovství. Z České republiky je aktivním členem této mezinárodní občanské sdružení Centrum naděje a pomoci (CENAP).  Již na předchozích setkáních jsme vnímali potřebnost vzájemně se informovat i o aktivitách mimo hranice Evropy. Proto jsme uvítali příležitost mezinárodního kongresu v Miláně jako možnost společně se sejít, společně se informovat, obnovit dřívější osobní známosti a především vzájemně se podpořit se po stránce lidské i odborné. Číst zbytek příspěvku »