Jméno Panny Marie

12/09/2013

Jan III. Sobieski posílá papeži zprávu o vítěztsví

Dnes slavíme svátek Jména Panny Marie. Právě k Panně Marii se v modlitbách utíkala vojska Svaté ligy zorganizované papežem bl. Inocencem XI., když se před 330 lety na dohled od obležené Vídně chystala na bitvu, která rozhodovala o osudu minimálně střední Evropy. Na památku jejich úspěchu pak papež rozhodl, že svátek Jména Panny Marie, do té doby ve významné míře slavený prakticky jen ve Španělsku a některých částech Itálie, bude slaven celosvětově, jako dík Panně Marii za to, že dopomohla křesťanům k vítězství. Číst zbytek příspěvku »


Katolická cesta J. Durycha XIV. – Česká církevní politika

22/07/2010

Úvody statí se často stávají svým autorům kamenem úrazu. Nebývá vhodné čtenáře hned první větou uvádět in medias res,  a naopak, je-li úvod příliš obecný a obsáhlý, čtenář ztratí zájem a stať už třebas ani nečte. Zde tomu bude jinak.

Někdy se mi zdá, jako by Jaroslav Durych založil ROZMACH snad jen proto, aby mohl zveřejnit tuto provokativní písemnost, kterou by mu na konci pátého roku české samostatnosti nebylo uveřejnilo žádné české periodikum. Číst zbytek příspěvku »


Katolická cesta Jaroslava Durycha V – Těžký spánek

20/05/2010

Jsem přesvědčen, že tento „obnovený křestní slib“ Durycha ne­ustále vybízel, aby za Církev bojoval v tisku. To však na sklonku světové války nebylo tak jednoduché. Cenzura pracovala na plné obrátky. Číst zbytek příspěvku »


Konec středověku

29/01/2010

Katolíci i utrakvisté toužili po míru. Na husitské války se nedalo zapomenout a jen letmá vzpomínka na ně naháněla husí kůži. Nenávist však přetrvávala a ďábel se z toho radoval. Číst zbytek příspěvku »


Katolická elita

08/01/2010

Veškerá literatura, jakož i všechno umění, ale též věda, je činnost lidská, třebaže ať se to komu líbí nebo nelíbí; jediným umělcem a vědcem, nebo při nejmenším alespoň autorem impulsu k veškerému umění či k vědě  je tu DUCH  SVATÝ a člověk je jenom jeho pozemským zprostředkovatelem. Duch svatý mluví právě tak ústy katolickými jako buddhistickými a samozřejmě i ústy zcela bezvěreckými.  Číst zbytek příspěvku »