Všichni svatí a věrní zemřelí

01/11/2012

Hřbitov o Dušičkách

Prvního a druhého listopadu slavíme dva svátky, které se skvěle doplňují: slavnost Všech svatých a památku Všech věrných zemřelých (tzv. Dušičky).

Na slavnost Všech svatých  1. listopadu slavíme svátek všech světců, známých i neznámých, a prosíme je o přímluvu. A o den později vzpomínáme na všechny věrné zemřelé, kteří ještě nejsou připraveni vstoupit do Nebe, a modlíme se za zkrácení časných trestů, které si jejich duše odpykávají v očistci. Číst zbytek příspěvku »


Nahoře a dole

20/02/2011

Básně dnešního Koutku poesie napsali Josef Mirovít Král a Václav Hanka. Číst zbytek příspěvku »


Tichá místa

14/03/2010

Místa nenápadná, skromná a vzdálená od hluku lidí a všelijakého světského provozu mívají  mnohdy neobyčejný půvab. Na osamělém hřbitově nebo v opuštěném domě můžeme najít útěchu a slyšet  Boží oslovení,  které by jinde přes různé překážky a přehlušování nemuselo dospět  k našim  uším.  Básně napsal Rainer Maria Rilke (4. prosince 1875, Praha – 29. prosinec 1926, sanatorium Valmont u Montreux ve Švýcarsku). Číst zbytek příspěvku »