Nejsvětější Trojice

30/05/2010

Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice, jejíž tajemství a půvab na některé duše zapůsobila tak silně, že se rozhodly celý svůj život obětovat výhradně  přebývání v Její blízkosti. První báseň – hymnus – napsala bosá karmelitka blahoslavená Alžběta od Nejsv. Trojice. Autorem druhé  básně je Klement Bochořák. Číst zbytek příspěvku »


Víra

16/05/2010

S příchodem víry do života člověka se svět stává dvojí. Už  nejsme uvězněni v evidentní realitě našich všedních dnů. Odehrávají se zcela jiné skutečnosti, než jen ty přístupné zraku a vnímání smysly lidí. V tomto dvojím světě hraje významnou roli kontakt a sdílení. Najednou nezodpovídáme pouze za to, co jsme učinili dobrého či špatného z hlediska soudů světa, ale také za to, co je ve skrytosti našich srdcí. Někdy může být toto hodnocení dokonce v rozporu – za poctivost vůči sféře niterné můžeme být postihováni od sféry vnější. Každý rozhoduje sám, co je důležitější. Básně napsal Klement Bochořák. Číst zbytek příspěvku »


Světlo Panny

09/05/2010

V měsíci máji se zvláštním způsobem obracíme k Panně Marii. Příroda, ozdobená  nejkrásněji za celý rok, připomíná něco z krásy naší Matky a ukazuje nám předchuť Nebeského  království. Také se můžeme těšit radosti a úlevě rozveseleného stvoření po dobách vyprahlosti a tísně. Básně napsal Klement Bochořák (18. 1. 1910 Kunštát – 10. 8. 1981 Brno). Číst zbytek příspěvku »


Angelus Domini

20/12/2009

Společně s Pannou Marií očekáváme radostnou událost, jejíž zjevné  počátky stojí u navštívení Nejsvětější dívky Páně archandělem Gabrielem. První báseň, kterou napsala Nea Marie Brkičová, zachycuje Rodičku Boží v očekávání ohromující návštěvy, kdy ještě neví,  jak  velké věci se stanou.  Druhá báseň Klementa Bochořáka hovoří o nekonečné kráse, dobrotě a neutuchajícímu zdroji úžasu, jenž pramení z naší Nejsvětější Matky.

Číst zbytek příspěvku »