Příroda není hodnotou sama o sobě

03/01/2012

Chalupská slať

Magazín ChristNet.cz zveřejnil rozhovor s otcem Markem Váchou, kde tento mluví o tom, že druhá polovina 20. století přidala ke třem tradičním rozměrům, kterými se vždy etika zabývala (vztah k Bohu, k ostatním lidem a k sobě), ještě čtvrtý rozměr, kterým má být vztah k přírodě. Mluví též podivným způsobem o „právech zvířat“. Domnívám se, že nemá pravdu a že jeho pohled je z hlediska křesťanství minimálně extremistický, spíše ale přímo křesťanství cizí…

Už samotné dělení objektu etiky na výše zmíněné tři typy vztahů je dle mého soudu značně účelové a zavádějící, neboť pokud půjdeme do hloubky, rychle zjistíme, že ve všech třech případech jde především o vztah k Bohu. Neboť náš vztah k ostatním lidem i k sobě stojí na našem vztahu k Bohu. Koneckonců veškeré směřování člověka, veškerá jeho cena, se odvíjí od toho, že byl stvořen Bohem, jehož je obrazem, majetkem a služebníkem. Jinými slovy, tyto tři typy vztahů nejsou nezávislé nebo rovnocenné, náš vztah k lidem i k sobě samému je jen podmnožinou a odvozeninou našeho vztahu k Bohu. Číst zbytek příspěvku »


Zelený antikrist

03/12/2009

Současná, tzv. „postkřesťanská“civilizace je organismus mnohotvárný, amorfní a i pro tradičního katolíka je občas obtížné orientovat se v nebezpečích, které s sebou život v takto „vyspělé společnosti“ přináší. Tradiční katolíci obvykle nemívají problém identifikovat nebezpečí, jež přichází s nacionalismem, socialismem, popřípadě obludnými kombinacemi různých „teologií osvobození“. Nicméně krom hrozeb staronových, jako jsou islám, protestantismus nebo multikulturní soužití, se tu objevují i hrozby nové. Číst zbytek příspěvku »