Pro a proti: Ignác Pospíšil vs. Ivan Štampach

04/04/2014

Vydavatel časopisu Duše a hvězdy Ignác Pospíšil a religionista a odpadlý kněz Ivan Štampach diskutovali 3. dubna v pořadu Českého rozhlasu Pro a proti o papeži Františku I., Katolické církvi a katolické víře. Diskusi si můžete poslechnout ZDE.

Ignác Pospíšil


Rozhlédnutí 2013/01/27

27/01/2013

Umučení sv. Ignáce z Antiochie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle Devítník a začíná doba předpostní. Církev slaví památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve.

Nejvýznamnější svátky a památky příštího týdne:  sv. Františka Saleského (29), sv. Martiny Římské (30), sv. Jana Bosca (31), sv. Ignáce z Antiochie (1) a Očišťování Panny Marie (2). Příští týden zahájí první neděle po Devítníku, na kterou připadá svátek sv. Blažeje.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám všechny, kdo je pronásledují. Modleme se, aby zanechali svých zločinů, obrátili se k Bohu a vykročili na cestu ke Spáse. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2013/01/20

20/01/2013

Obrácení sv. Pavla

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je druhá neděle po Zjevení Páně. Církev si připomíná památku sv. Fabiána, papeže a mučedníka, a sv. Šebestiána, mučedníka. Až o 25. ledna trvá Oktáv jednoty s Petrovým stolcem (resp. Týden modliteb za jednotu křesťanů).

Nejvýznamnější svátky a památky příštího týdne: sv. Anežky Římské (21), sv. Timotea (24), Obrácení sv. Pavla (25) a sv. Polykarpa ze Smyrny (26). Příští týden otevře Neděle devítník, kterou začíná doba předpostní.

Z akcí příštího týdne připomínám, že pokračuje Oktáv jednoty s Petrovým stolcem. Pokud se 24.-26. ledna bude některý z našich čtenářů vyskytovat v hlavním městě USA, doporučujeme mu podpořit tamní celonárodní pochod pro život.

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám celý křesťanský svět, aby nezapomínal na své pronásledované bratry a sestry a podporoval je, jak je jeho povinností. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/12/23

23/12/2012

Narození Páně

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je čtvrtá neděle adventní.

V úterý začínají Vánoce. Nejvýznamnější svátky týdne: Narození Páně (25), sv. Štěpána Prvomučedníka (26), sv. Jana Evangelisty (27) a Mláďátek betlémských (28).

Ve středu proběhne pravidelný brněnský pochod Odvahu k životu (26).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám všechny naše bratry a sestry, kteří kvůli pronásledování nemohou Vánoce normálně slavit a často ani nemají příležitost navštívit o svátcích mši. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/11/18

18/11/2012

Svatá Cecílie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je 25. neděle po Svatém Duchu. V týdnu připomínám především památky sv. Alžběty Durynské (19), sv. Cecílie (22), sv. Klementa I. (23) a sv. Jana od Kříže (24). Příští týden otevře 26. neděle po Svatém Duchu, na kterou připadá památka sv. Kateřiny Alexandrijské (25).

Ve věci pronásledování křesťanů doporučuji vašim modlitbám všechny oběti politické korektnosti a sekularismu. Ať už jsou obětmi, protože těmto zločinným ideologiím podlehly, nebo protože jsou v jejich jménu pronásledovány. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/08/26

26/08/2012

Umučení Jana Křtitele

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je třináctá neděle po Svatém Duchu. Ze svátků a památek v průběhu týdne připomínám zejména sv. Augustina z Hippo (28), Umučení sv. Jana Křtitele (29) a sv. Jiljí (1). Příští týden otevře čtrnáctá neděle po Svatém Duchu.

Z akcí upozorňuji především na pro-life pouť kopie ikony Panny Marie Čenstochovské kolem světa, která v těchto dnech (26-31) prochází přes ČR, a na brněnský pro-life pochod Odvahu k životu (29).

Dnes bych ohledně pronásledování křesťanů obrátil Vaši pozornost na křesťany trpící pod tzv. „palestinskou samosprávou“. Pamatujte na ně ve svých modlitbách.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/08/19

19/08/2012

Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je dvanáctá neděle po Svatém Duchu. Ze svátků a památek v průběhu týdne připomínám zejména sv. Bernarda (20), Neposkvrněné Srdce Panny Marie (22), sv. Bartoloměje (24) a přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Radima a pěti Bratří (25). Příští týden otevře třináctá neděle po Svatém Duchu.

Připomínám především dnešní poutní tridentskou mši v Hošťce a chorální mši, která bude zítra u příležitosti svátku sv. Bernarda, patrona řádu, sloužena ve vyšebrodském klášteře. Pozornost si zaslouží i návštěva kardinála Burkeho na Slovensku (19-21) a mariánská pro-life pouť, která bude ČR procházet ve dnech 26.-31. srpna.

Dnes bych ohledně pronásledování křesťanů obrátil Vaši pozornost na naše bratry pronásledované komunisty ve Vietnamu.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/08/12

12/08/2012

Nanebevzetí Panny Marie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí. Je jedenáctá neděle po Svatém Duchu, slavíme památku sv. Kláry z Assisi. Dále v týdnu bych připomněl především slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15) a památky sv. Maxmiliána Kolbeho (14), sv. Tarsicia (15) a sv. Jáchyma (16). Příští týden otevře dvanáctá neděle po Svatém Duchu.

Připomínám obláčku a chorální mši, které u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie proběhnou ve vyšebrodském klášteře (15), a prorodinné akce a svatoprokopskou pouť (18).

Dnes bych ohledně pronásledování křesťanů obrátil Vaši pozornost na všechny pronásledovatele. Modleme se tento týden za jejich obrácení, neboť koneckonců potřebují naše modlitby ještě více, než ti, které pronásledují. Protože zatímco mučedníci ztrácejí život pozemský a získávají život věčný, jejich vrahové kráčejí vstříc peklu.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/04/29

29/04/2012

Sv. Josef s Ježíškem

Vítám vás u posledního dubnového rozhlédnutí, je třetí neděle po Velikonocích. V týdnu si připomínáme především památky sv. Kateřiny Sienské (30), sv. Josefa Dělníka (1), sv. Zikmunda (2), sv. Atanáše (2), Nalezení sv. Kříže (3), sv. Moniku (4) a sv. Pia V. (5).

Příští týden započne čtvrtou nedělí po Velikonocích, podle kalendáře Pavla VI. na tento den připadá památka sv. Jana Sarkandera (1576-1620), moravského kněze a mučedníka.

Připomínám pražský pochod Odvahu k životu, který proběhne jako obvykle první středu v měsíci, tj. 2. května. Nezapomínejte ani tento týden na modlitby za pronásledované křesťany, tento týden bych vzpomínal na ty z Nigerie a Číny. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2012/04/08

08/04/2012

Zmrtvýchvstání Páně

Kristus vstal z mrtvých, HALELUJA!

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je neděle a my slavíme Zmrtvýchstání Páně a vykoupení člověka, nejvýznamnější svátek liturgického roku.

V týdnu bych připomněl zejména památky papežů sv. Lva I. Velikého (11)  a  sv. Julia I. (12), z akcí upozorňuji na seminář CENAPu „Antikoncepce v období kojení“ (10) a další z řady svatojosefských výletů (14).

Prosím, nezapomeňte zahlasovat v anketě Rytíři života 2012. Hlasy je možno zasílat do 14. dubna včetně. Číst zbytek příspěvku »