Smrt svaté Dympny

06/02/2011

Básně o velkých milovnicích Pána Ježíše napsal Jakub Deml a Nea Marie Brkičová. Číst zbytek příspěvku »


O pochybnostech v duchovním životě

23/03/2010

Pochybnosti proti víře se řadí mezi různé překážky, které se člověku staví do cesty v modlitbě a jeho duchovním  životě vůbec. Mohou to být pokušení ďábelského původu, která Pán Bůh na lidi dopouští, aby vyzkoušel jejich věrnost a statečnost odolávat takovým léčkám. Ďábel je velmi rafinovaný nepřítel Boží, ale také náš. Jeho klamy dokážou vyvolat sugesci, která je zcela vzdálena realitě a také velmi zbožná duše může na sobě pocítit tyto výtvory otce veškeré lži a podvodu. Číst zbytek příspěvku »