K problematice zvrhlého umění

11/02/2010

V minulém čísle časopisu Te Deum (viz také zde) se Branislav Michalka zamýšlí nad kořeny zvrhlého umění, které zamořuje dnešní galerie. Nezajímá se však o obsahovou stránku, ale jde mu o genezi zvrhlosti formy. To je zcela adekvátní, protože po obsahové stránce se zvrhlost v umění neliší od zvrhlosti v jiných oblastech, proto obsahová zvrhlost není z uměnovědného hlediska zajímavá. Číst zbytek příspěvku »


Katolická elita

08/01/2010

Veškerá literatura, jakož i všechno umění, ale též věda, je činnost lidská, třebaže ať se to komu líbí nebo nelíbí; jediným umělcem a vědcem, nebo při nejmenším alespoň autorem impulsu k veškerému umění či k vědě  je tu DUCH  SVATÝ a člověk je jenom jeho pozemským zprostředkovatelem. Duch svatý mluví právě tak ústy katolickými jako buddhistickými a samozřejmě i ústy zcela bezvěreckými.  Číst zbytek příspěvku »


Umění a mravní řád

29/12/2009

Největší požitek aesthetický vzniká pro člověka z krásna, kteréž idee nejvyšší a nevznešenější v lepé formě smyslné co nejdokonaleji zobrazuje a takto názoru duchovému člověka představuje. Číst zbytek příspěvku »


O kráse a pravém umění se zřetelem k liturgické hudbě (3)

17/12/2009

Krása

Dostáváme se k samotnému jádru definice umění, k požadavku, „aby se líbilo při samotném jeho poznávání“. Užití slovesa „líbit se“ může v někom budit dojem, že jde o nějaké hédonistické a subjektivistické pojetí, podle kterého je účelem umění prostá libost jako kupříkladu v případě sexu či jídla a tato libost je zcela závislá na tom, kdo si této libosti užívá (každému se líbí něco jiného). Číst zbytek příspěvku »


O kráse a pravém umění se zřetelem k liturgické hudbě (2)

26/11/2009

Zobrazení

Předeslali jsme, že umění je charakterizováno krásou. Přesto pro vysvětlení tohoto stěžejního pojmu bude pro nás lepší vyjít z definice umění, která tento pojem obsahuje v opisu. Podle našeho názoru výstižně lze umění vymezit takto: Umění je lidská tvořivá činnost, jejímž cílem je zobrazení skutečnosti určené k tomu, aby se líbilo při samotném jeho poznávání. Číst zbytek příspěvku »


O kráse a pravém umění se zřetelem k liturgické hudbě (1)

19/11/2009

Úvod

V diskuzích o liturgické hudbě při papežské návštěvě ve Staré Boleslavi bylo mnohokrát zopakováno, že podle církevního Magisteria musí mít hudba užitá k liturgii vlastnosti, kterými jsou posvátnost, uměleckost  a všeobecnost. Číst zbytek příspěvku »


Jsou ateisté chytřejší než katolíci?

04/11/2009

Nijak příjemně se nečtou, tato slova Jaroslava Durycha:

„Téměř  celá  česká literatura, ať   je to básnictví, beletrie, filosofie a vědy theoretické, je téměř úplně atheistická,  a pokud  jsou v ní výjimky,  nejsou zpravidla takové,  aby je  katolíci mohli přijmout s úplným zadostiučiněním.“ Číst zbytek příspěvku »