Publikace

Publikaci Informace, komunikace a bytí je možné objednat na adrese jjstodola@seznam.cz . Cena činí 100 Kč + poštové. Dohromady 120 Kč.

Recenze

Katolická dekadence

Automa 2/2011

Te Deum 1/2011

Teologické texty 1/2011

 

STODOLA, Jiří

Informace, komunikace a bytí : fragment realistické informační vědy Jiří Stodola. – 1. vyd. – Brno : Stodola, 2010. –  146 s.

ISBN 978-80-254-7996-4.

001.102 * 316.77 * 316.77-027.21 * 101 * 11 * 111 * 165 *003.2/.6

– informace 
– komunikace (sdělování) 
– informační věda 
– filozofie 
– metafyzika 
– ontologie 
– teorie poznání 
– sémiotika 
– monografie 

316.77 – Informační věda  [12]

Cílem práce je pokusit se proniknout do určitých metafyzických problémů, které se s rozvojem informační vědy objevily, a snažit se vysledovat, jaké důsledky pro tento vědní obor mohou mít. První čtyři kapitoly se zabývají pojmem informace. První kapitola poukazuje na to, že filosofická zkoumání pojmu informace, který se objevuje s rozvojem kybernetiky a počítačové vědy, přispívá k návratu aristotelského paradigmatu do vědy. Ve druhé kapitole je pojem informace důkladně analyzován a pracovně definován. Autor shledává, že jde o pojem analogický, což znamená, že jej lze užívat na různých úrovních reality, avšak za předpokladu, že vždy je myšleno něco trochu jiného. Ve třetí kapitole je pojem informace klasifikován, představeno je pojetí informace Josefa Šmajse a pojetí informace, které pro informační vědu buduje Jiří Cejpek. Ve čtvrté kapitole je zkoumán vztah informace k nejzákladnějším hodnotám. V páté kapitole se autor zabývá Jakobsonovým modelem komunikace a informačním systémem; blíže se zamýšlí nad pojmem systém a analyzuje jej z ontologického hlediska. Šestá kapitola se věnuje vztahu prostředků komunikace a lidské společnosti, je poukázáno na nekritické zveličování jejich významu pro vývoj společnosti, dále autor sleduje dějiny sociální komunikace z hlediska užívaných kódů i společenského kontextu. Práce se tedy dotýká otázek ontologických, noetických, psychologických a etických a sociologických.

Elektronická errata

strana: je: má být:
patitul 406/09/374 406/09/0374
rub titulního listu 406/09/374 406/09/0374
s. 5 Charakteristika pojmu… Charakter pojmu…
s. 9, dole …informační vědy, však… …informační vědy však…
s. 12, nahoře …plurality světa, a rozdíl… …plurality světa a rozdíl…
s. 14, dole …v kapitole V. kapitole… …v V. kapitole…
s. 16, níže …každá filosofie, nakolik… …každá filosofie nakolik…
s. 34, dole …červená po stránce… …červená, po stránce…
s. 42, dole …informace, se nachází… …informace se nachází…
s. 45, pod obr.   převzato z: http://klimes.mysteria.cz
s 45, dole …poznání a na ty… …poznání, a na ty…
s. 46, nahoře …(živočichy) a ty… …(živočichy), a ty…
s. 46, výše …rozum a na ty… …rozum, a na ty…
s. 48, níže …něco je a pak… …něco je, a pak…
s. 52, výše …jako něco co… …jako něco, co…
s. 54, nahoře …předmětu, nebo… …předmětu nebo…
s. 58, dole …(lidskost) nebo …(lidskost), nebo…
s. 60, uprostřed …(třeba „pes“) vzniká… …(třeba „pes“), vzniká…
s. 61, dole …toho, kdo daný tvar imateriálně drží… …tím, kdo daný tvar imateriálně drží…
s. 61, dole …buď za rody či za druhy… …buď za rody, či za druhy…
s. 63, níže …lidí mezi nimiž… …lidí, mezi nimiž…
s. 63, níže …vazby a jimi… …vazby, a jimi…
s. 67, nahoře Idea, kterou… Ideu, kterou…
s. 67, dole …pouze v situaci… …pouze v jedné ze situací…
s. 72, uprostřed …poznávacích schopností… …poznávací schopností…
s. 73, dole …a krása a zkusíme zjistit… …a krása, a zkusíme zjistit…
s. 74, uprostřed Jeli však… Je-li však…
s. 75, níže Jeli cílem… Je-li cílem…
s. 80, níže …přesvědčování o svém… …přesvědčování informacím o svém…
s. 81, níže Summa theol. Summa theol. 1, 5, 4 ad 1
s. 82, výše …je od dob pythagorejců, považován… …je od dob pythagorejců považován…
s. 82, pod obr.   převzato z: http://www.volny.cz/zlaty.rez
s. 84, dole …hodnotám jako je… …hodnotám, jako je…
s. 85, v horní polovině Jeli tento… Je-li tento…
s. 90, začátek textu Písmena X, Y, A-E jsou převzaty… Písmena X, Y, A-E jsou převzata…
s. 90, uprostřed …seznámíme s touto s touto vědeckou… …seznámíme s touto vědeckou…
s. 90, dole …řádu, a naopak… …řádu a naopak…
s. 91, výše …Sluneční soustavu… …sluneční soustavu…
s. 91, dole …jejich protagonistů… …jeho protagonistů…
s. 92, výše (postmodernismus) nebo… …(postmodernismus), nebo…
s. 98, nahoře …změny, a 4. … …změny a 4. …
s. 98, nahoře …substance, neboli jsoucno… …substance neboli jsoucno…
s. 100, dole nacismus a která postupně …nacismus, a která postupně…
s. 103, výše …země… …Země…
s. 104, pod tab.    z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
s. 107, níže …námitky týkající se… …námitky, týkající se…
s. 108, obr.   převzato z: http://old.arcs.cz/texty/platon.htm
s. 111, nahoře …předmět tak i… …předmět, tak i…
s. 115, níže …světa s narůstajícím… …světa, s narůstajícím…
s. 115, níže …poznáním, některé… …poznáním některé…
s. 127, dole …byla nazývána… …byly nazývány…
s. 130, uprostřed …stoupenci Libsoc své stoupence… …stoupenci soudobého myšlení své odpůrce…
s. 130, níže …Libsoc vychovává… …vychovávají…
s. 130, níže …Libsoc… …soudobé myšlení…
s. 144, dole …vzniká nahrazuje… …vzniká, nahrazuje…
s. 144, dole …zaniká je nahrazena… …zaniká, je nahrazena…

2 Responses to Publikace

  1. Maftík píše:

    Rád bych jen upozornil na jeden fajn web, který jsem nedávno objevil (a kde se zřejmě budu i zdržovat :-)), tzv. česká bibliografická databáze. Je to něco jako http://www.csfd.cz na filmy, ale na knihy. Adresa: http://www.cbdb.cz/

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: