Rozhlédnutí 2014/05/25

25/05/2014

Nanebevstoupení Páně

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je pátá neděle po Velikonocích, při níž si zároveň připomínáme sv. Řehoře VII. († 1085), papeže, a sv. Urbana I. († 230), papeže a mučedníka. Zároveň na tento den připadá Den modliteb za pronásledované křesťany (podrobnosti ZDE).

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Filip Neri (26), sv. Beda Ctihodný (27), Nanebevstoupení Páně (29), sv. Zdislava z Lemberka (30). Příští týden zahájí neděle po Nanebevstoupení Páně.

Z akcí připomínám především debatu pana Semína (28, Hradec Králové) a přednášku Dr. Malého (28, Brno), mše ve vyšebrodském klášteře (29 a 1) a růženec před porodnicí Fakultní nemocnice v Olomouci (29).

Modleme se tento týden především za naši k smrti odsouzenou súdánskou sestru Mariam Yahia Ibrahim Ishag a její rodinu, jakož i za všechny další křesťany pronásledované súdánským režimem. Modleme se též za obrácení zločinců, kteří toto pronásledování provádějí. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/05/18

18/05/2014

Bl. Anton Durcovici

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je čtvrtá neděle po Velikonocích, při níž si zároveň připomínáme sv. Venantia z Camerina, mučedníka.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Petr Celestýn (19), sv. Bernardin Sienský (20) a Panna Maria, Prostřednice všech milostí (24). Příští týden zahájí pátá neděle po Velikonocích.

Z akcí připomínám především přednášku Michala Semína (20) a konferenci o pronásledování křesťanů CEVRO Institutu (22).

Modleme se tento týden především za naše indické bratry a sestry, kterým díky vítězství hinduistických nacionalistů hrozí daší zesílení pronásledování, a za muslimy unesené nigerijské křesťanské studentky. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/05/11

11/05/2014

Umučení sv. Jana Nepomuckého

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je třetí neděle po Velikonocích, při níž zároveň slavíme svátek sv. Filipa Apoštola a sv. Jakuba Spravedlivého, mučedníků. A taktéž slavíme Den matek.

Nejvýznamnější svátky a památky tohoto týdne: sv. Nereus a druhové (12), sv. Robert Bellarmino (13), sv. Jan Nepomucký (16). Příští týden zahájí čtvrtá neděle po Velikonocích.

Z akcí připomínám především přednášku Dr. Malého v Olomouci a plzeňský pochod pro život (oboje 13) a orelskou pouť na Svatou Horu (17).

Modleme se tento týden především za zachování rodičovský práv a rodiných hodnot v naší zemi. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/05/04

04/05/2014

Sv. Pius V., papež

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je druhá neděle po Velikonocích a připomínáme si sv. Moniku z Tagaste.

Další svátky a památky tohoto týdne: sv. Pius V. (5), sv. Stanislav (7) a sv. Řehoř Naziánský (9).

Příští týden zahájí třetí neděle po Velikonocích, při níž vzpomeneme na sv. Filipa Apoštola a sv. Jakuba Spravedlivého, mučedníky. Jako na druhou neděli v květnu na ni rovněž připadá Den matek.

Modleme se tento týden především za katolické děti a katolickou mládež, jejichž pevnost ve víře je v pohanském prostředí škol a učilišť dnes a denně zkoušena na samou hranici únosnosti, a za nigerijské studentky, odvlečené muslimskými militanty a rozprodané do sexuálního otroctví.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/04/27

26/04/2014

Sv. Josef s Ježíškem

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je tzv. Bílá neděle (1. neděle po Velikonocích). Připomínáme si sv. Petra Canisia (1521-1597), jezuitského kněze a učitele Církve.

Další svátky a památky tohoto týdne: sv. Pavel od Kříže a sv. Gianna Beretta Molla (28), sv. Petr Veronský (29),  sv. Kateřina Sienská (30), sv. Josef Dělník (1) a sv. Atanáš Veliký (2). Příští týden zahájí 2. neděle po Velikonocích, při níž si připomeneme sv. Moniku z Tagaste.

Modleme se tento týden především za těhotné ženy v nouzi, za děti ohrožené potratem a za obrácení potratářů.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/04/21

21/04/2014

Zmrtvýchvstání Páně

Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Vítám Vás u o den opožděného a velestručného rozhlédnutí a přeji vám Radostné a Požehnané Velikonoce.

Je pondělí Velikonočního oktávu, včera jsme oslavili Zmrtvýchvstání Páně. Příští týden otevře a oktáv ukončí Bílá neděle (první neděle po Velikonocích).

Plánované akce:

24. dubna pořádá olomoucká pobočka HPŽ ČR modlitbu růžence před porodnicí Fakultní nemocnice. Začátek v 16:00. Info ZDE.

26. dubna  se v sále kláštera Milosrdných bratří na Minoritské ulici uskuteční XI. ročník konference Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici. Bližší informace zde.

Na 27. dubna plánuje František I. svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Modleme se tento týden především za křesťany, co jsou pronásledováni a nemohou tedy řádně slavit velikonoční svátky. A modleme se i za naše bratry a sestry, co díky stále se prohlubujícímu úpadku pozemské části církve nemají příležitost slavit Velikonoce řádnou a důstojnou liturgií. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/04/13

13/04/2014

Zmrtvýchvstání Páně

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je Květná neděle a začíná Svatý týden, v němž si připomínáme umučení Páně. Příští týden zahájí Hod Boží velikonoční, oslavující Zmrtvýchvstání Páně. Další svátky a památky tohoto týdne: sv. Justin Mučedník (14) a sv. Anicetus (17).

Připomínám především seznam dostupné tradiční liturgie od Květné neděle po Velikonoční pondělí, který vytvářím a stále doplňuji, a setkání katolíků ve vyšebrodském klášteře o Hodu Božím velikonočním. Z menších akcí ze začátku týdne stojí za zmínku přednáška pana Semína v Ostravě (15) a promítání dokumentu Dagmar Smržové na filmovém festivalu AFO v Olomouci (17).

Modleme se tento týden především za naše pronásledované bratry a sestry, kteří nemohou tyto svátky patřičně oslavit a kteří často platí za svou víru životy, či svobodou svou či blízkých. Modleme se za zločince, kteří je pronásledují, aby se obrátili, a modleme se za ty křesťany, které pronásledování zlomilo, aby se pod Kristovým příkladem opět narovnali. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2013/04/06

06/04/2014

Sedm bolestí Panny Marie

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahájila pátá neděle postní (tzv. smrtelná, Judica).

Významné svátky a památky tohoto týdne: Sedmibolestná Panna Maria a sv. Lev I. Veliký. Následuje Svatý týden, který otevře Květná neděle.

Modleme se tento týden především za křesťany, co jsou pronásledováni za obranu rodiny, rodinných hodnot a rodičovských práv, a za děti na Západě, které jsou vystaveny nemorálním přednáškám a kurzům a indoktrinaci především v oblasti etiky a sexuální výchovy. Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/03/30

31/03/2014

Sv. Isidor ze Sevilly

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, tento týden zahájila čtvrtá neděle (svato)postní (Laetare).

Významné svátky a památky tohoto týdne: sv. František z Pauly (2), sv. Isidor ze Sevilly (4) a sv. Vincent Ferrer (5). Příští týden otevře 5. neděle postní.

Z akcí upozorňuji na turné německé socioložky a publicistky Gabriele Kuby po České republice (31. 3.-4. 4.), přednášku Daniela Solise o pronásledování křesťanů v Sýrii (1. 4.) a pražský pochod Odvahu k životu (2. 4.)

Modleme se tento týden především za křesťany, co jsou pronásledováni za svou obranu rodiny, rodinných hodnot a rodičovských práv, a za děti na Západě, které jsou vystaveny nemorálním přednáškám a kurzům a indoktrinaci především v oblasti etiky a sexuální výchovy.

Číst zbytek příspěvku »


Rozhlédnutí 2014/03/23

23/03/2014

Zvěstování Panně Marii

Vítám vás u dalšího rozhlédnutí, je třetí neděle (svato)postní (Oculi).

Významné svátky a památky tohoto týdne: sv. archanděl Gabriel (24), Zvěstování Panny Marie (25), sv. Jan z Damašku (27) a sv. Jan Kapistrán (28). Příští týden otevře 4. neděle postní.

Z akcí upozorňuji na pražský národní Pochod pro život (29).

Modleme se tento týden především za nenarozené děti ohrožené potratem, za (nastávající) matky v nouzi a za obrácení a nápravu lékařů a zdravotníků, kteří vraždí nenarozené. Číst zbytek příspěvku »