Obnova III. řádu sv. Františka

Obdivovatelé a následovníci sv. Františka z Assisi a lidé spojení s františkánskými sekulárními řády, kteří jsou v ČR shromážděni okolo katolické tradice, připravují obnovu III. řádu sv. Františka a jeho působení v jeho tradiční formě, neponičené reformami hnanými tzv. „duchem druhého vatikánského koncilu“. Zde je jejich prohlášení:

Srdečně zveme všechny, kteří si uvědomují v jak hluboké duchovní i praktické krizi se nachází současné františkánství, na první setkání III. řádu sv. Františka v duchu katolické tradice. Toto setkání proběhne v sobotu 29. září 2012 v objektu FSSPX na Faměrově náměstí v Brně Černovicích.

Příčina všeobecné krize řeholního života je bytostně spjata s vnitřní krizí Církve. Modernismus, který je syntézou všech bludů minulosti, vytlačil z liturgie a následně i praxe Církve pojem Kristovy oběti. Tím se mnoha současným katolíkům staly neznámé pojmy jako je kajícnost či pokání. Avšak srdcem řeholního života, zvláště pak sv. Františka, vždy byla právě oběť, pravda a pokání. Dnes jsou ve jménu přizpůsobení duchu světa, pravdy víry umlčovány a zpochybňovány, což mnohé vede k duchovnímu synkretismu, který je pak vydáván za ekumenismus. Současné řády, které se odvolávají na sv. Františka a jeho ideály, se změnily v charismaticko-ekumenická „spolča“, která nemají valného významu pro posvěcení člověka. To jsou naše motivy, proč se chceme navracet k tomu, co bylo opuštěno, a odmítnout vše, co nikdy nebylo součástí ani katolické nauky, ani liturgie a už vůbec ne řeholní spirituality kteréhokoliv zakladatele řádu.

Sv. František je jedním největší světců Církve a my chceme kráčet ke spáse jistě, nikoliv experimentovat, jak se to děje již posledních 40 let.

 

29 Responses to Obnova III. řádu sv. Františka

 1. pan Contras píše:

  To povede syn sv. Františka?

 2. Václav píše:

  Rád bych se zeptal kde najdeme v Čechách nebo na Moravě františkány I.řádu, mnichy kteří neuznávají II. vatikánský koncil a ke kterým by se měli přidružit tradiční terciáři ?

  • Paul Max píše:

   Jak rád bych vás informoval Václave, avšak Velký bratr alias Contras-udavač by vše hned udal. Jména proto neřeknu, ale jistý pokrok v této věci již nastal. Zatím se musíte spokojit s touto informací.

   • cinicius píše:

    Opravdu bych prosil o redukci ne zcela nezbytného napětí…

   • Paul Max píše:

    Problém představuje jistý tajný sionista a zakladatel kosher chmelnice, jež zde často rád provokuje a neustále rýpe a podsouvá kdekomu právě ty nejhorší úmysly. Proti takovým je nutno se ohradit, nebo mazat.
    Mohl by přece vědět, že sv.František má mnoho duchovních synů i dnes.

   • Hamish píše:

    Váš problém, Maxi, je v nedostatku dostatečně černého a cynického humoru.
    Contras ho má naopak přemíru.
    Vůbec si neuvědomujete, že svým přístupem jen naplňujete to, co on o vás zhusta cynicky prohlašuje.
    Tak se uklidněte a přestaňte dělat dusno.

   • Václav píše:

    To má. A dá-li Bůh tak bude vyzdviženo ku slávě oltáře 14 pražských mučedníků z tohoto řádu. Nedlouho před jejich smrtí se jim svatý František zjevil. Ve dveřích jídelny, v klášteře u Václavského náměstí. Té kterou dodneška používají. Nic neříkal, jentak tam mlčky stál s rozpřaženýma rukama. Ten večer dlouho rozmýšleli co jim tím chtěl naznačit. Přišel na to nejstarší z nich, asi sedmdesátiletý klášterní kuchař. Řekl že je tím vítá a otevírá náruč, že budou za chvíli u něho.

   • Paul Max píše:

    Ad hamisch: Při všech chvályhodných snahách o obnovu III.řádu sv. Františka
    v duchu katolické tradice nevidím sebemenší prostor pro jakékoliv zlehčování či černý humor. Beru svoji víru (a tím i snahy odhodlaných katolíků k věrnosti sv.Františku) zcela vážně.
    Asi máte pravdu v tom, že pro tento druh „humoru“ opravdu nemám pochopení a nemám proto potřebu vše neustále zlehčovat a vysmívat. Beru jako fakt, že i přesto jsou jedinci, kteří vědí všechno „nejlíp“ a dokáží pouze kritizovat, nactiutrhat a pomlouvat.

   • R.S. píše:

    Tak nějak nevím, urážení O. T. Stritzka, bych černým humorem nenazval, spíše je to hulvátství.

    Mr.Difficult
    Sodalitium pianum
    Sodalitium pianum

    Počet příspěvků: 3184
    Bydliště: Země Koruny svatováclavské
    Na +T+ od: 01. 12. 06

    PříspěvekPředmět: Re: Hrůza mezi námi V. 03.09.12 16:41
    Jsem starší, nedůvěřivější a cyničtější. Zřejmě léčba P. Taxou.

    _________________
    Et cultus iustitiae silentium, et securitas usque in sempiternum. Et sedebit populus meus in pulchritudine pacis, et in tabernaculis fiduciae.

   • Matěj píše:

    Podivuhodné….kritizovat preláty včetně papeže ano, patera Stritzka nikoli? Nemám nic proti kritice, její více než třeba. Copak lidské neřesti jako nenasytnost, arogance a hrubost nelze kritizovat u kněze, který by měl být služebníkem věřících a jako Pastor bonus pečovat o své svěřené, zvláště specifické skupiny jako jsou tradicionalisté? To chce mít P. Stritzko nepřemýšlící tupé ovce, kterým bude diktovat, co si mají myslet, dělat a kdo nebude poslouchat dostane nemilosrdně přes prsty?

    Jednou se budeme všichni za své skutky zodpovídat, kněz ovšem za své činy dvojnásob! Bůh mu buď milostiv.

 3. Andy píše:

  Zdravím, včera jsem byl na mši a ptal jsem se po mši lidí co to má být a nikdo nic nevěděl. Tak se ptám zde, zda budou součástí programu nějaké přednášky apod., tedy jak to vlastně bude probíhat a jaký bude program. Jde o to, že 29. budu s velkou pravděpodobností v Brně a docela bych se rád stavil. Dük

  • David Hibsch píše:

   Zdravím Vás. Na pozvánce je jasně napsáno, že ten, kdo projeví skutečný zájem, může zavolat nebo se dotázat e-mailem na program setkání. Samozřejmě tam budou i nějaké přednášky. Je mnoho těch, kteří o III. řádu nic nevědí a už vůbec ne o tom, jak fungoval před koncilem, ale cosi je přitahuje ke sv. Františkovi. Proto je potřeba začít o základů a společně. Toto setkání má vlastně zmapovat, kolik existuje v katolické tradici lidí, kteří mají touhu žít svou víru, očištěnou od modernismu, způsobem sv. Františka. Také má poskytnou informaci jsou-li tito zájemci ochotni také něco dělat, přímo v místech kde žijí, nebo jsou jen pasivními přijímateli intervencí zvenčí a musí být stále jen voděni za ručičku. Lidé, kteří toto setkání připravili už pracují na tvorbě místní skupiny III. řádu s pravidelnými termíny setkávání, studují původní řeholi i způsob, jak III. řád fungoval, než zdegeneroval do modernistického SFŘ. Zcela určitě to bude mít ještě svou genezi, ale pod duchovním
   vedením, byť je korespondenčně, tradičních kapucínů, lze III. řád opět pozvednou. Dnes jsou pouze roztroušení jednotlivci, navzájem se ani neznající.Toto setkání je příležitost společně
   zahájít novou etapu řádu. Novou etapou mám na mysli, že se navrátíme k tomu co bylo opuštěno a zničenou synodními vichry v šedesátých a sedmdesátých letech, přčemž slibované světlé zítřky se nedostavily, spíše nás obestírají temnoty. Jinak, jak správně poznamenal Martin Čejka, nejde o paralelní sturuktury, protože katolická víra, nauka i liturgie je pouze jedna, tedy ta, která má oporu v tradici Církve, což se o pokoncilním vývoji všeho v nic, říci nedá.

   • Hamish píše:

    Docela bych do toho šel. Ale jen v případě, že by III. řád fungoval jako známí rytíři.
    Tedy zcela nezávisle na brněnském priorovi.
    Takto se obávám eroze myšlenek svatého Františka a nezdravého ovlivňování řádu sekulárním klérem, který prodává svátosti.

   • David Hibsch píše:

    Jakube: Víš sám jakého mám ducha (právě jsem přijel z Bouzova). Rytířské ideály jsou rozhodně taky ideály sv. Františka. Vojenské rytířství je už minulost, ale rytiřství, které dal Bůh poznat sv. Františkovi, vždyť on byl taky ve válce a dokonce na cestě do Svaté zemi, je mnohem nadčasovější než formy středověkého vojenství a tehdejších společenských struktur. III. řád sv. Františka nezávislý je. Avšak jde o společnost laiků a my potřebujeme duchovenstvo, tedy službu kněží. Kolik je v této zemi kněží, kteří slouží římský ritus, nejsou biritualisty a mají jasno o příčině současné krize v Církvi a zároveň odvahu bojovat a nepřízpůsobovat svůj život a službu modernistickému duchu? Spočítám je na prstech jedné ruky. Samozřejmě, že pro nás má zásadní význam především kontakt s kapucíny. A zrovna ten brněnský prior byl prvním člověkem, který nám hned v úvodu řekl – „Pánové je třeba, abyste navázali kontakt s tradičními kapucíny a vzali si vás na starost, protože my (FSSPX) máme spiritualitu sv. Ignáce a do františkánství nevidíme.“ Navíc nevidím důvod se chovat jako urvaný z řetezu, pro nějaké osobní neshody s některým z kněží FSSPX. Tím bych vlastně nepřímo trdil, že FSSPX je můj nepřítel, protože já prostě nesnáším P. Stritzka nebo P. Hakl nebo já nevím koho. To je nesmysl, protože já nejsem na jedné lodi s FSSPX pro své osobní vztahy s jeho kněžími, ale pro autentickou katolickou nauku a ritus. Já si s P. Stritzkem taky úplně ve všem nerozumí (např. v hodnocení některých historických událostí), ale to není otázka katolické nauky. Tvůj postoj bych chápal, kdybys mu oprávněně, podotýkám oprávněně, vytýkal nějaký věroučný blud. O ničem takovém ovšem nevím. Pro mě je P. Stritzko dobrým knězem, který je svéraz a se kterým se mohu přít o historii či politice, ale je katolicky autentický, což je pro mě to
    nejpodstatnější. Více totiž nepotřebuji, než autentického katolického kněze.

   • Beobachter píše:

    consecrationem, indulgentias, etc., vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit, ex. gr., beneficium ecclesiasticum, etc., aut res spiritualis sit obiectum, etsi partiale, contractus, ex. gr., consecratio in calicis consecrati venditione, est simonia iuris divini.
    §2. Dare vero res temporales spirituali adnexas pro temporalibus spirituali adnexis, vel res spirituales pro spiritualibus, vel etiam temporales pro temporalibus, si id ob periculum irreverentiae erga res spirituales ab Ecclesia prohibeatur, est simonia iuris ecclesiastici.

    Can 728. Cum de simonia agitur, emptio-venditio, permutatio, etc. , late accipiendae sunt pro qualibet conventione, licet ad effectum non deducta, etiam tacita, in qua scilicet animus simoniacus expresse non manifestetur, sed ex circumstantiis colligatur.

    Can 729. Firmis poenis in simoniacos iure statutis, contractus ipse simoniacus et, si simonia committatur circa beneficia, officia, dignitates, subsequens provisio omni vi caret, licet simonia a tertia persona commissa fuerit, etiam inscio proviso, dummodo hoc non fiat in fraudem eiusdem provisi aut eo contradicente. Quare:
    1ş Ante quamlibet iudicis sententiam res simoniace data et accepta, si restitutionis sit capax nec obstet reverentia rei spirituali debita, restitui debet, et beneficium, officium, dignitas dimitti;
    2ş Simoniace provisus non facit fructus suos; quod si eos bona fide perceperit, prudentiae iudicis vel Ordinarii permittitur fructus perceptos ex toto vel ex parte eidem condonare.

    Can 730. Non habetur simonia, cum temporale datur non pro re spirituali, sed eius occasione ex iusto titulo a sacris canonibus vel a legitima consuetudine recognito…

   • Beobachter píše:

    Can 727 §1. Studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporali rem intrinsece spiritualem, ex. gr., Sacramenta, ecclesiasticam iurisdictionem, consecrationem, indulgentias, etc., vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res temporalis sine spirituali nullo modo esse possit, ex. gr., beneficium ecclesiasticum, etc., aut res spiritualis sit obiectum, etsi partiale, contractus, ex. gr., consecratio in calicis consecrati venditione, est simonia iuris divini.
    §2. Dare vero res temporales spirituali adnexas pro temporalibus spirituali adnexis, vel res spirituales pro spiritualibus, vel etiam temporales pro temporalibus, si id ob periculum irreverentiae erga res spirituales ab Ecclesia prohibeatur, est simonia iuris ecclesiastici.

    „Za křty, (…) a pohřby je poplatek“…. Kde jen jsem to četl, co?
    Tohle jsou dle vás osobní spory?

  • Andy píše:

   2 David Hibsch: Zdravím Vás též. Já se omlouvám, ale říkal jsem si, že když by se zajímalo 30 lidí a měl by jste odpovídat na 30 emailů tak by jste asi byl hodně unavený, proto jsem Vám chtěl ušetřit námahu, kterou jistě máte s organizací a ptal jsem se zde a ne drze rovnou Vás. Já tedy pošlu mail. Nicméně mě osobně danné téma velmi zajímá, takže se rád zastavím. Nicméně děkuji za vyčerpávající odpověď.

 4. Rudolf píše:

  Stejná pozvánka zabloudila i na Národní myšlenku a už jen z toho důvodu bych byl velice opatrný. NM má blízko hodnotám
  neslučitelným se záměrem tohoto blogu.

  • cinicius píše:

   To, že NM rovněž otiskla tuto pozvánku, je podle mne zcela nepodstatné…

   • David Hibsch píše:

    To mě překvapuje, že je pozvánka na NM. Už jen proto, že jsem měl vždy za to, že NM je spíše spravována lidmi inklinujícími k pravoslaví. No, ale proč vlastně ne. Nás tím potěšili, protože kdyby je to alespoň nějak neaujalo, tak by to na NM zřejmě neumístili.

 5. jjstodola píše:

  Jen houšť! Víc paralelních struktur!

  • Martin R. Čejka píše:

   Byť bych také uvítal více paralelních struktur, tak v tomto případě tomu tak bohužel není, neboť paralelní znamná souběžný, avšak v tomto případě běží každá struktura jiným směrem, ergo jsou nesouběžné vulgo neparalelní.

   Jedni se chtělí zalíbit světu – druzí chtějí svět přemáhat.
   Pro jedny je středem člověk – pro druhé Bůh.
   Jedni chápou Františka jako prvního hipíka – druzí v něm vidí velkého světce.
   Jedni si myslí, že jeho duchovnost spočívá v hlazení pejsků a nasládlých úsměvech – druzí mají za to, že je to o umrtvování.
   Pro jedny je katolická církev spolčem, v němž substituje Církev Kristova – pro druhé je katolická církev pravou Církví Kristovou, mimo níž není spásy.
   Jedni mají rádi tohle: http://www.youtube.com/watch?v=OyJUZ2G0l8E
   Jiní zase toto: http://www.youtube.com/watch?v=enWiFcsBqIE&feature=related

   • David Hibsch píše:

    Martine, napsrostý souhlas. O žádne rozbíječské aktivity nejde. Tedy vlastně ano, jde. On je to přeci boj, ale vést duchovní boj proti modernistickým deformacích je pro nebe jistě zásluhou. Vždyť oni pobloudilí modernisté jen zneužívájí Církev a její strukturu, aby prosadili bludnou víru a Církev oslabovali, když ji už nelze zničit. Výsledky vidíme všude kolem.

  • cinicius píše:

   Dovolím si připomenout, že řeholní život a františkánské společenství jsou fenomény na existenci paralelních struktur založené… Kolikpak řádů a kongregací je vlastně teď členem františkánské rodiny? :-) Takže zrovna v této oblasti je kritika vzniku paralelních struktur mimořádně úsměvná… :-)

 6. […] 29. září, Brno – V Černovicích se uskuteční první setkání ohledně obnovy III. řádu sv. Františka z Asissi, který bude veden v duchu katolické tradice s pomocí podpory tradičních kapucínů z kláštera ve Villié-Morgon ve Francii. Více ZDE. […]

 7. Václav píše:

  Včera si duchovní synové svatého Františka z Assisi připomenuli památku svatého Františka Maria de Camporosso, jehož stručný životopis můžeme najít například zde.
  http://catholica.cz/?id=4519
  Pocházel z tak chudých poměrů že mu život terciáře připadal příliš luxusní. Po plném vstupu do řádu se stal hlavním almužníkem kláštera v Janově, většinu života chodil dům od domu a žebral. Přispívaly mu ženy v domácnosti i námořníci a svěřovali se mu se svými problémy a starostmi. Hledali u něho radu a duchovní útěchu a pomoc. Všichni ho znali a patřil ke koloritu Janova. Když vypukla epidemie cholery tak se nabídnul Bohu jako oběť a celopal za svoje město. Nakazil se a zemřel. Smrtí která není příjemná ani estetická a jeho oběť pomohla.
  Nechť je příkladem a přímluvcem všem františkánům všech řádů a řeholí (sám patřil ke kapucínům), sympatizantům i celému světu.

 8. […] 29. září, sobota – Církev slaví svátek archanděla Michaela. Proběhne setkání příznivců tradiční františkánské spirituality v Brně-Černovicích, podrobnosti ZDE. […]

 9. Tomáš Pavel píše:

  Pro příznivce i vážné zájemce o terciářství byla po skončení setkání založena webová stránka na adrese http://terciariserafinsti.webnode.cz/.

  K dispozici je zatím povinná denní modlitba a během dohledné doby bude stránka doplněna o další potřebné informace. Než se tak stane, je možné využít kontaktní email na stránce uvedený.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: