A z ostudy se stala tragédie

Kardinál Schönborn, arcibiskup Vídně

Před týdnem a něco jsem zde v článku „Úspěch“ voleb do farních rad v Rakousku poukazoval na jednu velkou ostudu, která z nich vzešla a která ve vší nahotě odkrývala temné stránky „úspěchu“ v podobě vysoké účasti. Byla to ostuda, velká ostuda, ale vypadalo to, že se s ní arcidiecéze Vídeň nějak popere. Bohužel – nakonec z ostudy stala tragédie a smutný doklad totálního rozkladu rakouské církve i na těch nejvyšších úrovních…

Bohužel (a přiznejme si, že to není zas až tak překvapivé) kardinál Schönborn svůj původní postoj k případu při nejbližší příležitosti opustil. Ve vyjádření, které se objevilo na stránkách arcidiecéze Vídeň, chválí vysokou účast ve Stützenhofenu ve volbách do farní rady (což je pro něj dokladem slibně se rozvíjejícího života farnosti!!) i úspěšného kandidáta, který  je nejen nejmladší (mládí vpřed!!), ale, jak měl arcibiskup možnost poznat v krátkém osobním rozhovoru, rovněž velice „zbožný, pokorný a připravený sloužit“. Prostě správný muž na správném místě.

Podtrženo a sečteno: kardinál i jeho rada jsou s výsledkem voleb spokojení a nemají proti němu žádných námitek. Rozhodně nevidí důvod je zpochybňovat…

Jsem na rozpacích. Vždycky jsem si myslel, že zbožnost a pokora se s hluboce nemravným životem a odmítáním základních morálních postojů katolické víry neslučují. Zejména je-li to praktikováno veřejně. Nemluvě o chování pana Stangla vůči knězi poté, co ten prohlásil jeho kandidaturu za nepřípustnou… Ale zdá se, že kardinál Schönborn má v této věci zcela jiná měřítka.

Selhání, ostuda, pády do bláta – to vše patří k životu, i k životu církevnímu. Je třeba se z nich poučit, otřepat a jít dál. K tomu ale je nejdříve třeba uznat, že selhání je selhání, ostuda je ostuda a bahno je bahno. Kardinál Schönborn se ale rozhodl prohlásit selhání za úspěch, ostudu za čest a bahno za biskupovu katedru. A tak, pokud se nevzpamatuje, se v tom on a jeho diecéze budou rochnit po zbytek jeho setrvání na vídeňském stolci a patrně ještě mnoho let po jeho odchodu.

Kněz, co se dopustil té chyby, že bral příliš vážně katolickou víru a kanonické právo, bude pořádně poučen pro příště, potrestán či odstaven. A možná i všechno naráz. Kdyby ho snad dostatečně nezpracovaly všechny ty výhrůžky smrtí od sodomitských aktivistů. Snad to ostatní katolíky v řadách kléru zastraší, aby už nedělali potíže další sekularizaci a dekatolizaci vídeňské arcidiecéze a jejího širokého okolí, pro něž toho ten „rozumný“, „lidský“ a „pokrokový“ kardinál už tolik udělal…

Co dodat? Jsme ve Svatém týdnu, době pokání a utrpení. Možná se Bůh rozhodl poskytnout katolíkům další příležitost k utrpení – z pohledu na úpadek, v němž se ocitla, na bahno, do něhož zapadá a pod kterým snad není žádné pevné dno. Cosi mi ale říká, že Velikonoce žádné velké probuzení nepřinesou a že v přívalu dalších Jobových zvěstí rychle na tuto zprávu zapomeneme. Dá-li Bůh, snad tu marnost ustojíme a nepropadneme beznaději. Za to se modleme. A také za to, aby Bůh dal panu Stanglovi i kardinálu Schönbornovi hojně příležitostí nahlédnout hloubky jejich zločinů a litovat jich.

Ten Schönbornův se zdá mnohem, mnohem horší…

Ignác Pospíšil

21 Responses to A z ostudy se stala tragédie

 1. Michal Kretschmer píše:

  Poslal jsem včera email na tu faru v Stützenhofenu. V něm mj.
  uvedl, že účast sodomity ve farní radě je nepřípustná a škodlivá. Nejlépe by bylo, kdyby ostatní členové farní rady resignovali. Nebo aby sám farář s ní odmítl spolupracovat. Tak by stávající pohoršení zůstalo omezeno jen na kardinála a jeho biskupskou radu. Ve špatné věci nelze poslouchat, chce-li si někdo zachovat čisté svědomí.

  Uvidím, zda mi odpoví. Pokud se ten kněz nevzepře, stává se spoluviníkem.

  • Martin R. Čejka píše:

   Farní radní Herr Stangl, který i nadále žije se svým milencem, prohlásil, že uznává Církevní nauku, ale požadavek na život v čistotě „ist relativ fern von der Lebensrealität“.

   Bohužel si nedělám iluze o dalších členech tamější farní rady. Už to vidím: feministka, ekolog, obdivovatel Mandely…

 2. Paul Max píše:

  Tato oficielní „církev“ musí vyhnít!
  Vše se jednou pěkně vymstí, stejně jako je tomu nyní v USA či jinde. Přijde doba, kdy oběti sodomitských, pedofilních farních aktivistů či kněží budou chtít odškodné. Pak možná nastane cvrkot.

 3. Michal Kretschmer píše:

  Radio Vaticana opomněl dát do zpráv skandální chování kardinála Schönborna ve věci volby onoho sodomity do farní rady.
  Dal do nich zprávu, ve které kardinál mj. říká:
  „přátelství s Ježíšem, které neredukuje náboženství na řadu předpisů. Dobrý pastýř je přesvědčen, že Boží plán je pro člověka dobrý a zaručuje mu štěstí, a zároveň se snaží trpělivě vést lidi, aby našli svou vlastní cestu k Pánu.“

  Samozřejmě, že náboženství je více než jen předpisy, ale kardinál opomíjí dodat, že ty předpisy k němu nezbytně patří. Je to příklad sofismatu.

  Jde o čirý subjektivismus, podle kterého se každý řídí tím, co mu vyhovuje, v domněnce, že tu „jejich cestu“ mu Bůh schvaluje.

  Ještě poznámka k pohoršením:
  Já k nim přistupuji jako onen žid z druhé povídky Boccacciova Dekameronu, který se rozhodne navštívit tehdejší zpustlý Řím a pozoruje tam všelikou nepravost duchovenstva. Proti očekávání jeho křesťanského přítele, který jej zrazoval od cesty do Říma, po návratu se stává křesťanem, jak řekl „U soudil jsem proto, že ten váš. pastýř, a tudíž i všichni ostatní, se co nejhorlivěji a co nejdůmyslněji snaží vyhubit a vypudit všemi možnými způsoby ze světa křesťanské náboženství, ačkoli by měli byt pravě jeho základem a oporou. A když se tedy tak dívám, že se pořad ještě nestalo to, oč usiluji, ba že se vaše náboženství dokonce neustále vzmáhá a je stale zářnější a skvělejší, myslím, že právem mohu soudit, že je jedině pravé a svate, protože jeho základem a oporou je Duch svaty.“

  • MichalD píše:

   Ano, ta zpráva http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=16186 je jak od chytré horákyně. Ale v situaci, kdy žijete z daňových asignací, pokušení hrát to na všechny strany je asi neodolatelné. Pád do subjektivismu je pak už jen nevyhnutelným důsledkem. Jen mi je záhadou, že nedokáže dohlédnout, že subjektivisticky „věřící“ mu stejně žádnou církevní daň platit nebude. Možná ale doufá, že to takto ještě nějakou chvíli udrží pohromadě a pak už to bude stejně řešit někdo jiný …

  • Martin R. Čejka píše:

   Michale, ta anekdota z Decameronu je tak výborná, že se jí pokusím zapamatovat!

 4. jeden píše:

  Kdy že jsou další volby do farních rad? Abych se stihl přestěhovat do Rakouska a rozšířit o sobě, že jsem zbožný, pokorný a ke službě připravený sodomita.

  • Martin R. Čejka píše:

   S tou sodomií bych se neukvapoval. Proslýchá se, že příští sezónu pofrčí ve farních radách muslimové, nejlépe ze Senegalu.

   • jeden píše:

    Tak v tom případ budu zbožný, pokorný a ke služb připravený muslimský sodomita. A abych předešel nějakému novému trendu tak budu o sobotách chodit s jarmulkou na hlavě.

 5. honzah píše:

  A restituce jsou v čudu…

 6. duhovo-růžovoučký:) lapsus civilizace píše:

  Nedovedu pochopit, proč se současná západní společnost nechá vydírat 0,4 – 4 procentní „menšinou“. Copak neexistuje politická síla, která by je dokázala „umravnit“? Podívejte se sem!!!

  http://www.postoy.sk/redefinuju_briti_pojmy_manzelstvo_a_konzervativizmus

  Když už i konzervativci budou se „svazáckým“ nadšením „redefinovat manželství“….když se tohle snaží infiltrovat i do Církve.

  Co by se např. stalo, kdyby vlivní politici zopakovali třebas v Bruselu „tollnerovské“ zvrácenost, prasečina!! (možná že by přišlo o 0, 4 procent hlasů…:)..

  Pax

  Jan

  • cinicius píše:

   Cameronovci nejsou žádní konzervativci…

   • re: plus oprava píše:

    Opravuji.
    Když se toto (tzn. 0,4 procentní „proud“) snaží infiltrovat do Církve. Nevím, že by tak chtěli činit zrovna Cameronovi „toryové“. Mluvím o Církvi (tedy katolické). Jak je to nyní s anglikány, netuším… jinak pro upřesnění – aby dával text smysl. možná že by přišli o 0, 4 procent hlasů…:)

    Pax

    Jan

   • Michal Kretschmer píše:

    Sodomité se snaží o to, aby jejich zvrácenost byla uznávána a brána jako něco normálního. Z části ze své zvrácenosti, částečně proto, že tuší, že nejednají dobře a mají špatné svědomí. Ta jejich nepravost, jakoby zeslábla, když je schvalována. Proto jim nestačí tzv. registrované partnerství a chtějí „manželství“. Proto usilují o to, aby církev změnila své učení o hříšnosti pohlavního styku mezi osobami stejného pohlaví. Proto také budou pronásledovat ty, kdo budou na to poukazovat.

    Jestli se bude uvažovat o nějaké obnově antimodernistické přísahy, mám za to, že by tam měly být ty bludy aktualizovány a doplněny, např. „Vyznávám, že těžkými hříchy jsou: sodomie, …“.

    To úsilí sodomitů, kdybych to srovnal např. s úsilím o to, aby předmanželský sex nebyl pokládán za hřích, je nesmírně větší a myslím, že i koordinované, jakkoli těch, kdo smilní protipřirozeně, je nepoměrně méně než těch, kdo s opačným pohlavím.

  • dan píše:

   Západní společnost nevydírat nejakých 0,0004 % homoaktivistů, ale finanční a mediální lobby která je tlačí před sebou. Bez ní by homos byli míň než včelaři.

 7. […] Bohužel, v případě sodomity zvoleného do farní rady kardinál Schönborn nezůstal u svého původního stanoviska a nyní naopak vyhlásil, že tato volba je v pořádku a zvolený je zbožný a pokorný muž na správném místě. Další podrobnosti ZDE a ZDE. […]

 8. Michal Kretschmer píše:

  Skandál je už dost známý a pokud papež proti kardinálovi Schönbornovi nezasáhne, bude to špatné, protože to povzbudí kardinála a další církevní hodnostáře k podobným věcem, neboť na příkladu kardinála Schönborna budou vidět, že jim něco takového projde.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: