Času již nezbývá

Pronásledování křesťanů v Německu: rodiče osmi dětí Eugen a Louisa Martensovi dostali oba den vězení za to, že se jejich dcera odmítla zúčastnit dvou hodin hluboce amorální sexuální výchovy a oni ji v tom podpořili. Tento osud již potkal v Německu desítky křesťanských rodičů.

Winston Churchill nepatří zrovna mezi mé oblíbence. Pravda, byl to vynikající řečník a showman a měl kuráž, na druhé straně byl i diletantem, který napáchal obrovské škody svými nekompetentními zásahy do vedení bojových operací, a taky cynikem, který si až příliš často a svévolně sám určoval, co je a co není morální, jak se mu to zrovna hodilo.

Nicméně nyní ocituji jeden z jeho nejslavnějších (a nejgeniálnějších) výroků, který se navíc vztahuje k českým dějinám. Churchill v něm zhodnotil Chamberlaineho politiku apassementu a předevím její nejkontroverznější a nejhořčí plod – Mnichovskou dohodu: „Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily si hanbu. A budou mít válku.“

Proč tu ten výrok cituji? Protože dle mého skromného soudu má nadčasovou platnost. Není jen reakcí na konkrétní ostudnou událost a obrovský omyl britských a francouzských politiků, ale zároveň perfektně vystihuje logiku určité varianty zásadních politických a ideových střetů. Že v určitých střetech určité typy ústupků válku naopak přibližují a bez jakékoliv protihodnoty zásadně poškodí stranu, která je udělala. A tak dnes již zdánlivě neaktuální výrok zůstává aktuálním a nadčasový, protože pokud budeme chtít, můžeme ho snadno aktualizovat tím, že Francii a Británii nahradíme někým jiným. A on bude stále platit a geniálně vystihovat situaci. Zkusíme to?

„Katolíci měli na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolili si hanbu. A budou mít válku.“ Tak co? Sedí to? Asi moc ne. Ta poslední věta si budoucí čas nezaslouží, protože válka už dávno běží, někde v rovině kulturní, jinde již i v podobě navýsost krvavé, byť mnozí katolíci (a možná dokonce jejich velká většina) se doposud tváří, že se nic neděje…

Tak jako Francie a Británie v roce 1938 zradily Československo a tím přivedly sami sebe do války za podmínek mnohem horších, než jaké byly k dispozici před tímto ústupkem, tak Katolická církev někdy okolo druhého vatikánského koncilu zradila spoustu zásadních principů a zásad, které dříve hájila, a rezignovala na spoustu nejen cílů, ale i již dávno dosažených a poměrně bezpečných a bránitelných výsledků a pozic. Nechci spekulovat, do jaké míry byl nešťastný koncil motorem, plodem či záminkou tohoto ústup(k)u, každopádně ale byl jeho součástí. A důsledky toho všeho pro katolíky a Katolickou církev jsou ještě strašlivější, než jaké měla Mnichovská dohoda pro Spojence.

Druhý vatikánský koncil a po něm následující reformy zničily či alespoň těžce zdevastovaly katolickou politiku, katolickou liturgii, katolickou morálku (ve smyslu její praxe), katolickou výchovu i katolickou disciplínu. Katolická liturgie byla osekána a zmrzačena (mimochodem daleko za hranice, které koncil vytyčil), aby nebyla příliš katolická a „neurážela“ naše „odloučené bratry“. Katolická disciplína byla zničena tím, že byly osekány struktury i prostředky sloužící pro její udržování a ty zbylé se využívají jen výjimečně (a navíc často proti těm, kteří by naopak zasluhovali pochvalu).  To má katastrofální dopad na katolickou výchovu a vzdělávání, protože ty už zhusta nemají ani katolické učitele, ani katolický obsah. A z toho všeho vzešly stamiliony katolíků, kteří nemají ani ty nejzákladnější znalosti o své (zhusta jen deklarované) víře, kteří zcela kašlou na katolickou morálku (a často ji ani neznají), mraky katolíků, kteří u voleb volí hůře než mnozí zapřísáhlí pohané, a zástupy katolických politiků, kteří praktikují politiku nejen nekřesťanskou, ale vyloženě antikřesťanskou, biskupové, kteří zbaběle mlčí k zásadním otázkám, a dokonce biskupové, kteří otevřeně zrazují katolickou víru a k této zradě vedou i svá stáda.

Katolíci, kteří tehdy s neklidem sledovali, že svět jde jinam než Církev, možná věřili, že všechno to výše napsané je skvělý nápad. Měli obavu z toho, že Církev není v dobrém stavu (byť v něm nebyla nikdy a ač tehdejší stav nebyl dokonalý, rozhodně byl ve srovnání s dosavadními dějinami spíše  mírně nadprůměrný) a že ji čeká střet se světem o řadu klíčových hodnot. A snad doufali, že se sblíží s protestanty, kteří zaplní jejich kostely, a že stále nevrlejší svět s nimi po těch změnách uzavře přátelství. Dnes můžeme vidět, že se ve všech ohledech tragicky mýlili. Kostely se vyprazdňují a protestanti se nikterak nehrnou (zato katolíci se čile protestantizují). Křesťanské hodnoty, jejichž obhajobu a prosazování v celé společnosti Církev vpodstatě vzdala, společnost velice lehce odvrhává, v četně těch, u kterých si to Církev v době koncilu ještě ani nedokázala představit. A nejen to: tyto hodnoty se vytrácejí i z řad katolíků a ti nečetní věřící, co zůstali věrní, často postrádají podporu od svých ordinářů a stávají se terčem pronásledování, které si bere za cíl úplně vymýtit nejen tyto hodnoty, ale i jejich nositele.

Křesťané jsou vyvražďováni ateisty i jinověrci, aniž by měli sebemenší naději, že se jich někdo z kdysi křesťanského Západu zastane – dokonce můžeme sledovat případy, že jsou zotročováni a vyvražďováni s pomocí Západu, který podporuje a zásobuje zbraněmi jejich likvidátory (viz např. Sýrii, Indonésii…) Ve Spojeném království, Francii, Německu, Skandinávských zemích i liberálních státech USA jsou už křesťané šikanováni a pronásledováni už jen za to, že jsou křesťané – že vyznávají křesťanské hodnoty a chtějí žít podle nich, že se je snaží předat svým dětem. Na jejich pronásledování aktivně participují pseudokatoličtí politici, kteří jsou často jeho hlavními architekty a v aktivitě a agresivitě proti svým bratřím a v boji proti katolické víře a katolickým hodnotám často dokáží předstihnout i ty nejzuřivější ateisty.

Myslím, že je nejvyšší čas, aby se katolíci vzpamatovali a začali bojovat. Možná je to marné, protože už žijeme v časech předpovězených Apokalypsou a není už šance zvrátit přeměnu téměř celého lidstva v „armádu pekla“ a likvidaci drtivé většiny křesťanů a jejich díla. Protože už v podstatě téměř žádní katolíci neexistují, protože i ti, co si tak říkají, už většinou katolicky vůbec nevěří. Ale možná také ne. A hlavně – ono na tom nezáleží. My máme povinnost bojovat o to, aby společnost uznávala a podporovala křesťanské hodnoty. Máme povinnost bojovat za právo na život, za rodinu a čistý život – a tudíž proti propagaci a podpoře sodomie, státem podporované relativizaci rodinných hodnot, umělým potratům, euthanasii…

Ono nestačí věřit v Krista a milovat Krista, je třeba podle toho žít. Protože jak Kristus sám řekl: „Kdo mne miluje, dodržuje moje přikázání.“ To znamená, že my musíme žít jako křesťané. Tj. mimo jiné i myslet jako křesťané, mluvit jako křesťané, volit jako křesťané a (spolu)vládnout jako křesťané. Musíme najít či založit strany, které křesťan může volit. A ty pak musíme volit. Musíme se vymezit proti nekřesťanskému světu s nekřesťanskými hodnotami, musíme tyto hodnoty hlásat a obhajovat, musíme bojovat o to, aby se náš svět stal nejprve světem, kde mohou křesťané žít a fungovat, a posléze světem křesťanským. Je to naše povinnost. Bůh nám jistě nebude vyčítat, pokud přes veškerou snahu prohrajeme prohranou válku, ale nikdy nám nezapomene, že jsme nebojovali, že jsme to vzdali. A určitě nezapomene ani na ty, co nejenže nic nedělali, ale navíc ještě potřebovali se posmívat těm, co se snažili, jen protože si mysleli, že to dělaj blbě či že nemají šanci…

Ignác Pospíšil

29 Responses to Času již nezbývá

 1. David píše:

  Uvedu pár citátů které přesně popisují dnešní veselou kytarovou eurovíru:
  Blázni si řekli mezi sebou: „Přizpůsobme církev světu.“
  Bůh však pravil: „Pryč ode mne, pošetilci. Měli jste svět přizpůsobit církvi.“

  Asi není výstižnějšího znamení o ubohosti postavení církve ve zdejší společnosti než to,
  když faráři chodí po městech v rámci pouliční evangelizace s výzvami jako „Ježíš tě zve.“

  Neexistuje dnes katolík, který by se nepovažoval za konservativce, byť by to byl sebevětší liberál

 2. Timor Mortis píše:

  Clanek sice upozornuje na problem, ale ten je tem, kdo se trochu zajimaji, davno velmi dobre znam a tem druhym tato situace vyhovuje. Navic nenabizi zadne reseni.

  Jaky je tedy ucel tohoto clanku?

  Neni mineno jako provokace, jen se uprimne ptam.

  • cinicius píše:

   1) Některé věci je nutno připomínat stále znovu a znovu. Koneckonců vidím zde pořád jakousi skupinu katolíků mezi, jejichž problém je, že pořád tak nějak spí…

   2) Řešení nabízím, řekl bych…

   3) A v některých částech textu i reaguji na některé aktuální debatéry…

 3. Pan Contras píše:

  Nebuď Ignáci tak pesimistický hned po ránu. už to brzo skončí.

 4. Rudolf píše:

  Nedá se přehlédnout, jak se Duše a hvězdy pomalu ale jistě začínají měnit z pouhého webu na think-tank v pravém slova smyslu s výrazně prokatolickou orientací. Vyplňují tak mezeru, která zde v katolických časopisech vznikla.

 5. Hamish píše:

  Založit strany.
  Na to mne napadá jeden citát z Pelíšků „Komu tím prospějete, druhé straně?“.
  Založit stranu, která by se dostala do pozice, kdy by byla slyšet, znamená nutně uzavírat kompromisy. Neoliberální katolíci nebudou volit lidi, kteří se paktují s pomatenými odpadlíky šířícími komické spiklenecké teorie – to není názor můj, ale právě zmiňovaných liberálů. I když připouštím, že podobný názor na pana Bartoše mám též, ačkoli liberálem rozhodně nejsem.
  Půjdete do koalice, nebo si v pozici sládkových republikánů užijete svých pět minut slávy a věčnost zapomnění?
  Kdo vás bude volit, když v samotném textu stojí, že „Protože už v podstatě téměř žádní katolíci neexistují, protože i ti, co si tak říkají, už většinou katolicky vůbec nevěří. Ale možná také ne.“ – dovětek alibistický, protože každodenní realita svědčí o opaku.
  Praktičtější bude přemýšlet, co do zavazadla a pečlivě vybírat místo k emigraci. Osobně jsem pro ruskou Sibiř, ale chápu, že ne každého by bavilo chodit do tajgy, lovit zvěř a žít normální, obyčejný život s reálnými starostmi. Nebo domeček na venkově a zakládat katolické osady. Rozhodně reálnější.
  Západ je totiž ztracen a politická strana katolíků s tím neudělá vůbec nic. Čím dřív si toto připustíme, tím svobodnější budeme.

  • cinicius píše:

   Víš Hamishi, Západ možná je amožná ještě není ztracen… Ale faktem je, že to je jedno, protože žádné jiné místo nemáme. Sibiř to nezachrání.

  • anežkaB píše:

   Souhlas s Hamishem. Západ není možné zachránit jinak, než budováním malých katolických osad, které vychovají katolíky, kteří znova vybudují křesťanskou civilizaci po totálním morálním rozkladu, který nastane.

  • nino píše:

   Mam z velkej casti podobny nazor. Politickou kampanou ludi neziskame (i ked, keby som zil v Cesku, je vysoko pravdepodobne, zeby som danu stranu volil). Mozme si dat nazov lakajuci euroskeptikov, ale tym mozno oslovime par z neveriacich euroskeptikov, no, ale ti aj tak by uskocili, ak by sme potom isli presadzovat katolicky program.
   Katolici proste nemaju katolicky zivotny styl dnes, a to vacsinou ani tradicni, lebo tradicionalizmus dnes casto je navrat pred koncil, napr. do 40 rokov 20. storocia, lenze v tej dobe uz proste boli katolicke masy infiltrovane modernizmom, rovnako ako to, ze vtedy uz katolici zili s neveriacimi. Preto vidim ako idealny navrat minimalne pred osvietenstvo.
   Pretoze nas zivotny styl na nakoniec vedie k liberalizmu.
   Preto naozaj, ako ideal vidim zivot v malych, izolovanejsich komunitach, obcinach, s vyraznejsou rolou polnohospodarstva a remesiel, pod autoritami nemennych tradicii, a duchovenstva a nejakych rodovych vladcov, ci vodcov.
   Sibir ale ma moc nelaka, jednak mam strach z toho mnozstva komarov (aspon myslim, ze su tam), no a jednak je Rusko moc velky stat, a katolici v konecnom dosledku musia ratat s tym, ze stat musia obsadit niekedy v buducnosti, a tiez to vychadza zo socialnej vlady Krista, no a prave preto je Rusko moc velky stat.
   Moj nazor- ak emigracia, tak mensi stat, s nizsou hustotou obyvatelstva, s podmienkami vhodnymi na zivot (male znecistenie prirody, dobre klimaticke podmienky, nehroziace zemetrasenia) a polnohospodarstvo, a hlavne niekde v dobrej geopolitickej situacii- cize nie nejake Lichtenstajnsko, ale skor primorsky stat, ci stat na pomedzi nejakych civilizacnych blokov, kde by sa dalo lavirovat (napr. Ruska a EU).
   A tam by tito ludia mohli mat neskor i hnutie, ktore by ich zastupovalo, ale vlastne by ziadnu kampan nerobili a nemuseli robit. Proste tu by bolo ich hnutie, zastupujuce ich zaujmy, a to by sa volilo. O inych, nekrestanskych hnutiach by sa ludia a ani nedozvedeli, kvoli katolickej cenzure.
   Ale ja si sam myslim, ze na toto netreba ani odchadzat, ako Hamish spravne spomina, domcek na vidieku, da sa to i tuna, v Cesku, ci na Slovensku (i ked nevyhodou su zrejme drahsie pozemky v Strednej Europe a vysoka zaludnenost), postupne zbudovat farmy, remesla, vlastnu spravu, ovladnut miestnu samospravu, kde presadit, aspon v lokalnom meradle socialnu vladu Krista. Naucit sa opat si pomahat, obnovit mudrost a skusenosti predkov, naucit sa solidarite, dedinskej spolupatricnosti. A inak, myslim si, ze takto by si na katolikov ani stat netrufol, lebo priznacne pre liberalny stat sucasnosti je zbabelost. S tymto proste niecim nerata, a nevie to tak efektivne potlacit. Zatial.
   Zoberme si, keby len desattisic ludi, katolikov, v Cesku zilo v katolickych komunitach. Znamenalo by to ovladnutie samosprav v mnoho desiatkach obci, a mnozstvo starostov. To uz by bola znacna sila, s ktorou by sa muselo ratat a ktora by, vysokou porodnostou, skupovanim pody, budovanim novych komunit, neustale narastala.

   • AR píše:

    Ahoj nino,
    co hovoris na prezidentskeho kandidata Melnika?
    Ospravedlnujem sa Ignacovi za mierny off-topic.

   • Vojta píše:

    Nino: bez urážky, ale to vaše převzetí moci v obcích, si představujete, jak hurvínek válku. Uvědomte si, že samospráva je stále vázána zákony a vydávat jakékoliv právní akty, popř. činit právní úkony může jenom v souladu se zákonem a v jeho rámci(např. nebude moci zakázat pochod hmsx. obcí /resp. pokud ho zakážete, tak ho znovu soud s nejvyšší pravděpodobností povolí, upřednostňovat ŘKC, zakázat výkon cizích kultů na území obce, školství podřídit katolickému učení atd.). Takže můžete mi prosím přiblížit, jak si takovouto správu obce představujete?

   • nino píše:

    Melník ma neoslovil, jednak svojou niekdajsou spolupracou s liberálnym HZDS, a tiež sa mi zdá i dosť pyšný, i keď to môže byť len môj pocit.
    Takisto sa mi nepáči, že poskytol rozhovor protikatolíckemu novinárovi.
    Tam i blabotal nezmysly o umelom oplodnení, ako si pán novinár asi prial, takže určite ma neoslovil, ani ako človek, ani ako kandidát.
    Tu je ten jeho neslavny rozhovor śo znamym slovenským protikatolíckym novinárom Sudorom:
    http://www.sme.sk/c/7089090/kandidat-na-prezidenta-melnik-slovensko-potrebuje-mna.html
    Ked nema ani tolko umu a ucty k nabozenstvo, aby takto si hladal vlnu s jednym z najprotikatolickejsich novinarov na Slovensku, tak naozaj nehrozi, aby som takemu niekomu dal moj hlas. Ked este ani neni v politike, a bavi sa takto s uhlavnymi nepriatelmi Boha, tak co by vystrajal, ak by sa prezidentom naozaj stal?

   • nino píše:

    Vojta, vsetko sa da, ked sa chce. Nevravim, ze veci by sa dali vzdy robit priamo, ale nepriamo urcite.
    Pochod homosexualov obcou- no teda, neviem si predstavit, ze by sa im chcelo trepat niekde do malickej a odlahlej obce a usporiadat tam pochod, to naozaj neviem, no a, po dalsie, aj keby, tak kto by im tam zabezpecil bezpecnost?
    Obce maju mnohe pravomoci, neni som expert na to, ale ak sa nemylim, aspon u nas samospravy maju na lokalne statne skolstvo v mnohych ohladoch vplyv. A ked uz to by bol problem, nic nebrani zalozeniu sukromnej skoly, samozrejme.
    A co zabrani tomu, aby na steny v statnej skole v obci sa zavesili krize? Na obecnom urade?
    Obce tiez mozu budovat obecne policie, a svoju cinnost v kazdej oblasti upravit tak, aby vyhovovala katolickym osadnikom.
    A tak dalej a tak dalej.

   • Vojta píše:

    Nino:pochod Hmsx. jsem uvedl pouze jako příklad, protože souhlasím s Vámi, že „pride“ na malé zapadlé vesničce je nereálný. Spíš bych to viděl, na nějakou demonstraci proti „homofobii“ v dané obci, protože je nutné si uvědomit, že vesnice, ve které se by se aplikoval sociální vláda Ježíše Krista (SVJK), na ně bude působit, jako rudý hadr na býka. Btw. bezpečnost zajišťuje státní policie.
    Obce sice mají poměrně rozsáhlou samosprávu, ale její výkon je omezen zákonem a je tedy otázka, zda by některé obecní vyhlášky, týkající se zavedení SVJK v obci byly s ním v souladu a nešli nad jeho rámec.
    Co? No už tu máme rozhodnutí ESLP ve věci křížů v italských školách, které prohlásil za neslučitelné s Evrospkou úmluvou, takže tohle by mohl být problém.
    TO sice mohou, ale je zde několik problémů:
    za a) bude tato úprava s souladu se zákony a ústavním pořádkem ČR?
    za b) bude tato úprava nediskriminační?
    za c) bude výuka ve školách v souladu s rámcovým vzdělávácím programem
    atd. atd.

   • cinicius píše:

    ESLP ono rozhodnutí ve věci křížů později přehodnotil…

   • Vojta píše:

    cinicius: díky za upřesnění, ale chtěl jsem se zeptat jestli k prosím tomu máte , nějaký odkaz, protože jsem nenašel, žádný článek, který by mluvil o jejich znovupovolení.

   • Vojta píše:

    Díky.

 6. David píše:

  Obávám se, že demokracie nikoho nespasí, řešení nevidím v zakládání stran a myslím, že ani ta hojně propagovaná katolická monarchie nemá šanci uspět. Každého katolického monarchu by čekal osud císaře Mexického – tím samozřejmě nechci vůbec tvrdit, že by tento pán byl katolickým monarchou.
  Spíš očekávám postupný zánik a rozpad civilisace, jak ji známe dnes a otázkou bude, jestli Církev vůbec bude schopna učit a vést společnost tak, jako tomu bylo v dobách rozpadu Římské říše.

 7. Ivan Stejskal píše:

  Taky si myslím, že Západ je ztracen. Nachází se v zednářském otroctví a karty jsou již rozdány. Naši „protektorátní“ vládci již utužují vztahy a neumím si představit, že by po mediální masáži ( ve vztahu k Ukrajině) najednou obrátili a tvrdili, že se v hodnocení situace spletli. Pozice jsou nyní vyjasněny. Spektakulární akce zednářů odvádějí pozornost od vlastních problémů v EU a před volbami do bruselského parlamentu, kdy se hrozí záplavy euroskeptiků, mají možnost se profilovat jako obránci lidských hodnot a ukázat na nepřítele civilizace.

  Čistě hypoteticky, kdyby se zákonně zvolené orgány na Ukrajině vrátili zpět k moci, jak by se asi tvářil zednář Zaorálek a ostatní?
  A nejsou náhodou „katoličtí lidovci“ součástí (protektorátní) vlády?
  A nekřičel snad katolík Kalousek, jenž volal po trestní zodpovědnosti Janukoviče, něco o parlamentních procedurách? A nyní se zastává jakobínské ulice. Takže mi to vychází asi takto:
  Hierarchie v Katolické církvi jde se zednářským světem se všemi důsledky, které z toho plynou. Především obrovský odpad a svod duší.Nebojuje a spíše je ve vleku událostí, které věští nejen hanbu, ale i tu zmíněnou válku.
  U Západu je to jasné. Utužovaní šroubů, pronásledování křesťanů a nastolování jejich světového řádu.

  http://www.denik.cz/ze_sveta/sefove-parlamentu-v4-podporili-zmeny-na-ukrajine-20140228.html

 8. :) píše:

  Naše pozice je taková, že žijeme v čistě pohanském a neznabožském prostředí. Evropa není křesťanská už dávno.
  Nejde tedy o to zachraňovat nějaké zbytky křesťanské civilizace. Snaha něco napravit nějakou politickou cestou je na stejné úrovni, jako kdyby se takovou cestou snažili tehdejší svět změnit apoštolové nebo křesťané v katakombách.

  Je třeba se smířit s tím, že jsme v situaci, kdy nemáme už co zachraňovat nebo obnovovat. Jediná šance je vybudovat křesťanský svět znova od základu, což se neudělá vytvářením politických stran nebo vydáváním zákonů a neudělá se to ani za jednu generaci. Půjde to odspoda, jak to šlo vždycky.

  Boží řád ve světě je takový, že civilizace, která je zvrhlá a koná proti přirozenému řádu, přirozeně taky vymře a její místo nastoupí jiná. Z dlouhodobého hlediska je dnešní EU, USA a podobné taškařice jenom epizoda, která brzy skončí, protože žebříček hodnot v západní civilizaci vede k tomu, že na jednu ženu připadá stěží 1,5 dítěte. Antikoncepce, homosňatky a všechny tyhle zvrácenosti zahubí v důsledku samy sebe automaticky, stačí chvilku počkat.

  Než ztrácet čas a síly bojem s větrnými mlýny, bude lepší se starat o svoje vlastní každodenní povinnosti, zakládat rodiny, vychovávat děti a převzetí moci v Evropě křesťany přenechat dalším generacím. Pomoci ke katolické víře nějakému jednotlivci v blízkém okolí udělá v důsledku víc, než blogování proti EU nebo zakládání hurá hnutí alá Hlavu vzhůru!, Protiproud nebo teď ti Bartošovci, která jsou beztak k smíchu nejen katolíkům, ale každému, kdo si uchoval zbytky zdravého rozumu.

  • nino píše:

   nevidim cestu v takomto anarchizme, nestaci zakladat rodiny a mat deti, treba sa zacat organizovat opat do vlastnych struktur, budovat paralelny socialny system, ako to bolo i v tom Rime. Tam neslo o to, ze krestania mali len deti, oni budovali paralelne mocenske a socialne struktury, a izolovali sa od neveriacich, a v tom bola ich sila predovsetkym.

   • Hamish píše:

    Asi jsem byl špatně pochopen. Nejde mi o žádnou izolaci – copak jsme sekta? Copak nás Kristus Pán poslal do izolace?
    Jde mi o vzájemnou pomoc a podporu mezi katolíky. Proto vidím jako výhodnější komunity na bázi vesnic, ale třeba i jen pár domků ve vesnici – časem, díky vyšší porodnosti, třeba i větší jednotky. Soběstačnost, atd.
    Ale izolovanost, to rozhodně ne.

   • nino píše:

    mozno som lepsie mal upresnit- izolovanost, nie ako vzdanie sa misijnej cinnosti, ale ako paralelny svet- vlastne cintoriny, vlastny socialny system, vlastne obce a stvrte, zakaz zmiesanych manzelstiev, vlastne autority, vlastne tak, ako to bolo pred osvietenstvom.
    Cize aj pravidla styku s vonkajsim svetom by mali sa riadit prisnejsimi pravidlami, pokial sa da, i ked, a to sa neda hned, ale je to zrejme az na neskor, keby sa komunita stala viac ekonomicky samostatnou, hlavne pracovne vztahy s neveriacimi treba dat pod pravidla, a restrikcie, okrem obchodu a remeselnych sluzieb, no, ale to je samozrejme zrejme na hlbsiu diskusiu. Mimo toho som samozrejme za vacsiu volnost kontaktov.

  • RT píše:

   Nelze se spoléhat na vyšší porodnost, protože liberálové vynikají v převýchově mladých. Může se stát, že své řady doplní z potomků tradicionalistů.
   Pokud jde o víceméně uzavřená společenství, např. ve Francii se stát prý dívá na komunitarismus s velkým podezřením. A jinde to nebude lepší, protože takové tendence jdou proti inkluzivitě, jednomu z principů liberalismu.
   Tento systém může trvat ještě hodně dlouho, nemusí to zdaleka být otázka pár generací. Kolik konzervativců už prorokovalo zkázu liberalismu za posledních 200 let a stále je tu, silnější než kdykoliv předtím.
   Myslím, že pan Pospíšil má pravdu, nelze zavrhnout žádné prostředky, ani politické.

   • :) píše:

    Z řad katolíků budou liberálové doplňovat těžko, z řad modernistů určitě snadno. A zkuste trochu počítat, kolik by těch tradicionalistů už muselo být, aby jejich převýchovou tu porodnost zachránili. Se stávajícím tempem vymřou tak rychle, že si to pořádně ani neuvědomí. Před 200 lety liberálové ještě měli děti, dnes už ne.

 9. Lenka píše:

  pro Anežku a Nina
  žádný nový nápad na založení osad, vesniček, společenství… už tu v Čechách byl – i tito byli původně pravověrní katolíci, vidící nešvary a odchylky od pravověří, jak ho chápali oni:

  … v roce 1420 vybudovali své středisko na hoře v jižních Čechách a nazvali ji »Hora proměnění Páně Tábor« usilovali o zavedení absolutně křesťanského společenského řádu, kde by se Boží zákon, jako zcela přirozené právo a radikální zákon Kristův vztahovaly na celý společenský život a společnosti by ho vnutilo křesťanské společenství, bojující ve jménu Božím…

  • Hamish píše:

   No jo, voni vlastně židi ty kibucy taky měli jako takový samostatný jednotky, uzavřený komunity v nepřátelským prostředí.
   Ach jo, „Lenko“, tyhle vaše paralely jsou opravdu…k smíchu.

  • nino píše:

   Lenka, a naco sa ohanate husitmi? Katolicki pristahovalci z Talianska, Irska budovali po prichodu do USA vlastne stvrte a gheta. Tie po koncile zanikli, ked sa prislo s hlasanim otvorenosti.
   Ale ked sa starych ludi spytate, tak povedia, ze katolicke gheto bolo krasnym casom plnym krasnych a uprimnych medziludskych vztahov, obetavosti, ludskych pribehov, tepla, rodinnej pohody (napriek skromnosti zivota pristahovalcov) a uprimnych priatelstiev.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: