A zase ty tance…

Kritika ze strany hnutí pro-life a možnost kandidatury Jiřího Karase nezůstaly bez odezvy: Zuzana Roithová se ohradila proti „šíření zkresleného výkladu jejích postojů,“ kterého se mělo dopustit HPŽ ČR. Doporučuji vám, abyste si ten text pozorně přečetli, protože je velmi poučný. Zuzana Roithová se v něm snaží dokázat, že (navzdory inkriminovanému rozhovoru) prorodinná a pro-life politika jsou její nejvlastnější přirozeností. Celkové vyznění je ovšem velice rozpačité…

Zejména text týkající se potratů je velice kluzký. Kdo si ho přečte povrchně, může mít dojem, že se paní Roithová ohrazuje proti tvrzení, že je pro právo na potrat, a souhlasí s tím, že by potraty měly být zakázány, jen to zatím nejde. Když se však člověk podívá pozorněji, zjišťuje, že takové tvrzení tam vůbec není. Když k tomu připočteme prapodivnou formulaci „jako politik důsledně hájím důstojnost člověka od početí do přirozené smrti“ (člověk by čekal na místě slova důstojnost spíše „právo na život“), musíme se ptát, zda si s námi paní Roithová nehraje starou a nudnou lidoveckou hru, jejíž podstatou je produkce hluboce promyšlených vyhýbavých stanovisek, co mají uspokojit obě strany.

Varující je rovněž formulace Zuzany Roithové, že zákon dává ženě právo na potrat. To totiž není pravda. Jak Církev zdůrazňuje, stát nemá žádné právo povolit potraty. Bl. Jan Pavel II. to ve své encyklice Evangelium vitae velice jasně vysvětluje, když říká, že propotratové zákony jsou natolik v rozporu s Božími zákony, že jsou neplatné a že je katolíci nesmějí respektovat. Zákon tedy nemůže potrat udělat legitimním či někomu dát právo na něj, může pouze navodit neakceptovatelný a nemorální stav, kdy stát odmítne chránit nenarozené a otevře cesty k jejich beztrestnému vraždění. Ale ty vraždy zůstávají vraždami, naprosto nepřípustnými a hluboce nemravnými. Žádný zákon na tom nic nezmění, stejně jako by žádný zákon nic nezměnil na zločinnosti zvěrstev nacistů a komunistů. Možná to vypadá jako slovíčkaření, ale tyto jemnosti v postojích a terminologii jsou extrémně důležité, a proto je třeba být maximálně přesný.

Neupírám Zuzaně Roithové zásluhy, které následně vyjmenovává. Ale nemohu pominout, že se paní Roithová opět vyhnula otevřenému vyjádření ke klíčové otázce. Otázce, která třídí politiky na pro-life a propotratové, na pro křesťana volitelné a nevolitelné. Snad paní Roithovou nezničím, když ji zde připomenu: „Mají být potraty zákonem zakázány?“ Zdůrazňuji, že se neptá na dosažitelnost tohoto stavu, ani na současný stav. Ptá se na ten pravý stav, který by měl nastat. Na stav, jaký by zde měl být, který by zde paní Roithová chtěla mít. A na to stačí prostá jednoslovná odpověď.

K druhé části se vyjádřím jen krátce. Paní Roithová zde píše něco, co je opakem toho, co řekla v rozhovoru. Srovnejte to: „Ctím právo různých skupin na vyjadřování názorů a do toho patří samozřejmě třeba i forma pochodu Prahou. Nevadí mi to.“ vs „Takový pochod jsem nikdy neviděla a ani bych vidět nechtěla. Jeho předpokládaná forma by se mi jako občanovi určitě nelíbila.“ To není věc nějakého zkreslování, ale nekonzistence ve vyjadřování paní europoslankyně. Případně jejího neospravedlnitelného oddělování pohledu občana a politika na tuto věc.

Mohl bych i tady jít do hloubky. Například připomenout, že gayparáda je už ze své podstaty propagací amorálnosti (díky čemuž je v některých zemích zakázaná). Že mluvit o ní jako o akci menšiny je zavádějící. Že říci, že mi taková akce vadí, není nic špatného, naopak pro křesťanského politika je to spíše povinnost. Ale to asi nemá moc cenu…

Rozhovor europoslankyně Roithové a toto následné vysvětlení především velice dobře ukazují základní problém, který sdílí s většinou dnešních „křesťanských“ politiků. Je to její nepřesvědčivost a neschopnost obhajovat křesťanské postoje. Nejenže není schopna je obhajovat, není schopna o nich dokonce na veřejnosti ani otevřeně mluvit, dokonce se k nim nedokáže ani pořádně přihlásit. V onom rozhovoru dostala dvě příležitosti jasně a zřetelně promluvit o důležitých tématech křesťanské politiky, promluvit o křesťanských postojích v těchto věcech a vysvětlit je. Ani v jednom případě ji nevyužila, naopak se tomuto vyhnula či mluvila naprosto zavádějícím způsobem. Vyhýbavost vidíme i v dodatečném vysvětlení. Ve srovnání s aktivisty a politiky, kteří stojí na druhé straně barikády a těmito slabostmi povětšinou naprosto netrpí, vyhlíží naprosto nedůvěryhodně a nepřesvědčivě. A její nevěrohodné vystupování znevěrohodňuje i to, co tvrdí, že hájí.

Ignác Pospíšil

29 Responses to A zase ty tance…

 1. Hamish píše:

  Tohle je naprosto jasně formulovaný odmítavý postoj ke kriminalizaci potratů.
  „Já jsem ale přesvědčena, že zde je klíčová výchova a osvěta – vím že to, co je potřeba přijmout srdcem, nelze vynutit zákonem a represí. “
  Jinými slovy – dokud všichni lidé nepřijmou v srdci, že vražda je zabití člověka, nelze to vynucovat zákonem.
  Jak prosté.

  • cinicius píše:

   Nesouhlasím se slovem jasně, ale jinak samozřejmě máte pravdu. Jsou to úmyslně ponechaná zadní vrata otevírající cestu k pozdějšímu vyslovení zcela opačného názoru, než se pokouší nezávazně naznačovat, že zastává. Ale protože to není jasné, v komentáři jsem to nerozebíral, protože následná hádka o to by zahltila a zabila celou diskusi. Jsou zde zásadnější a smysluplnější témata k probrání… :-)

 2. ghost píše:

  Neuvedla, že důsledkem jejího působení se nemocnice u Boromejek dostala do nemalých problémů. Na slušné lidi tam svolávala auditory, kteří pak vydali výsledky, které se jí hodily. Myslím, že pracovníci nemocnice se modlí, aby dlouho zůstala mimo zdravotnictví.

 3. Michal Kretschmer píše:

  Jako křesťanský politik by měla usilovat o to, aby z právního pořádku ČR vypadlo „zákonné právo na vyjadřování názorů“, které jsou zvrhlé. Jestliže tu není zákonné právo na šíření názoru, že Hitler byl báječný a jak bylo dobré, že hubil Židy, tak tu také nemá být zákonné právo na šíření názoru, jaká je ta homosexualita báječná a jak je dobrá alternativa se k ní hlásit. A usilovala by o to, aby nějaké takové „právo“ v ústavě nebylo a příslušné mezinárodní smlouvy byly vypovězeny.

  Takže bych od křesťanského politika čekal vyjádření třeba takové: „Bohužel homosexuální propaganda např. v podobě pochodů sodomitů a jejich stoupenců není u nás zakázaná a slibuji, že budu usilovat, aby se to změnilo, bylo to zakázáno ústavou a pokud je to součástí nějaké mezinárodní smlouvy, ke které ČR přistoupila, budu usilovat o to, aby taková smlouva byla změněna nebo vypovězena.“

  • vonrammstein píše:

   To by měla a taky by to dělala. Kdyby byla křesťanským politikem.

  • Petr Gabriel st. píše:

   Pane Pospíšile,
   Je-li něco rozpačité, ba kluzké, je to vaše interpretace vyjádření paní Roithové. Ostatně, nechť kdokoliv posoudí přímo na http://prolife.cz/?a=72&b=2&id=1878 .
   Skutečně nechápu, co vám připadá rozpačité na tomto vyjádření, cituji: „Není pravda, že jsem pro právo na potrat, jak se uvádí v nadpisu článku Prolife.cz a Res Claritas. To bych ostatně jako katolička respektující Katechizmus nikdy udělat nemohla. I jako lékařka i jako politik důsledně hájím důstojnost člověka od početí do přirozené smrti. Moje názory jsou známy dlouhodobě a jsou i dokladovány desítkami hlasování včetně projevů v Evropském parlamentu, o čemž představitelé Hnutí pro život dobře vědí, včetně mých dalších aktivit na tomto poli….“
   Je vůbec otázkou, zda není lépe dávat dohromady všechny, kteří jakkoliv chtějí, mohou a usilují chránit důstojný přitrozený lidský život od samotného počínání až do přirozeného odchodu, než se chytat za slovíčka a planě na sebe útočit, či se stavět do pozice těch, kteří se cítí být oprávněni hodit kamenem. To je jenom plané plýtvání silami a energií, která by měla být využita především ve prospěch ochrany života.

   • cinicius píše:

    Myslím, že jsem to vysvětlil v článku. Je mi líto, že jste ho nečetl dostatečně pozorně. Paní Roithová nejenže nedokázala veřejně zformulovat prohlášení, že potraty by měly být zakázány (= že život nenarozených by měl být chráněn), ale dokonce (jak jeden ze čtenářů správně poznamenal v diskusi) si tam nechala díru jak vrata do stodoly pro prohlášení přesně opačné. Pokud vím v Evropském parlamentu paní Roithová vystupovala proti některým „potratářským excesům“ (vnucování potratů státům, co je nechtějí, a finanční podpoře nucených potratů), ale že by se stavěla přímo proti potratům samotným, mi není známo. Naopak vím, že se kdysi dříve vyjádřila, že českou legislativu upravující potraty by NEMĚNILA. Etc.

    Jinak nechápu, proč jste vložil do svého příspěvku ten odkaz – vyjádření paní Roithové je odkázáno přímo v článku, aby si ho každý mohl přečíst…

   • Michal Kretschmer píše:

    Paní Roithová konstatuje, že by ona osobně potrat jako katolička udělat nemohla. OK. Konstatuje též, že současná legislativa umožňuje ženám potrat. To je fakt. Rovněž, že současná vláda nenavrhuje to změnit. Hledá tedy cesty (adopce, babyboxy aj.) pro to, aby tuhle zákonnou možnost využilo méně žen. I to je v pořádku.

    Ale chybí v jejím vyjádření, a to má Ignác Pospíšilo zcela pravdu, jasné konstatování, že ona chce využít každé možnosti, bude-li jí dána, aby potraty byly u nás bez výjimek zakázány. Poslanec Karas byl svého času v tomhle zcela jasný.

  • Petr Gabriel st. píše:

   I na to najdete v odpovědi paní Roithové velmi vážnou a seriózní odpověď.

   Popravdě, když si čtu jak článek pana Pospíšila, tak komentáře pod ním, lidičky, všimli jste si vůbec že jsme v postu? Nestydíte se za tu falešnou pýchu? Navíc postavenou na zlovolném překrucování? Kam míříte? Mně z toho, jak jsem starý, běhá mráz po zádech. S něčím takovým jsem se setkal naposledy, když mně za moje názory a postoje kádrovali bolševici. Ale vy se hlásíte ke kalolické víře!

   • cinicius píše:

    Ta odpověď není seriózní. A promiňte, pokud se domníváte, že pýcha vypadá tak, že někdo odmítá skočit na takto ubohé vykrucování a požaduje, aby se křesťanská politička (kandidující za křesťanskou stranu na prezidenta) chovala jako křesťanská politička, tak promiňte, ale máte velice zkreslené představy o tom, co to pýcha je.

 4. cinicius píše:

  Článek vyšel i na autorově blogu, kde jej lze podpořit kliknutím: http://ignacpospisil.blog.idnes.cz/c/251858/A-zase-ty-tance.html

 5. Petr 'Reo On' píše:

  Četl jsem zde myslím také předchozí článek o Dr. Rothové. Nyní jej nemohu najít. Mohl bych tě Ignáci poprosit, nemohl bys sem přidat odkaz? Případně odkaz na původní článek Dr. Roithové, abych jej mohl porovnat s jejím pozdějším upřesněním?

  Díky.
  Petr (alias Reo On)

 6. Petr Gabriel st. píše:

  Pánové, Pospíšile a Kretschmere, čistému vše čisté. Paní Roithová se vyjádřila naprosto jednoznačně a její skutky jsou rovněž jednoznačné. Vaše výkruty by vám záviděl leckterý letecký akrobat.

  Ostatně, nechejte si od Jirky Karase, kterého tímto zdravím, vysvětlit, zda je odpovědnost za současný stav potratové legislativy na lidovcích, nebo spíše na liberálech z ODS, socdem, případně dnes Top09. Tam hledejte ty, kteří brání zpřísňování potratové legislativy. A jsou mezi nimi mnozí, kteří se rádi veřejně hlásí ke svému křesťanství a v čele jeji velkých silných stran je jim dána i ta moc věci změnit! Zatím jim jenom bránili. Ti vlevo i ti vpravo. A přesto dostávají trvalou masivní podporu. Od hierarchie, od Pro Life i od četných dalších.

  Shodou okolností jsem měl příležitost zůčastnit se besedy společenství praktikujících křesťanů. Přišla i řeč na kampaň proti paní Roithové. Jedna žena tam paní Roithové děkovala že díky ní, mohou gynekologové při atestačních zkouškách s výhradou svědomí odmítnout provedení potratu, aniž by to pro ně znamenalo neudělení atestace.

  Netvrdím, že je ze strany lidoveckých politiků ve věci ochrany života vše provedeno dokonale. Přesto jim ani vy ve své zbytečné a plané zlobě nemůžete upřít, že při svých chabých možnostech jdou často až za hranu možnéno, aby věci posunuli správným směrem. Ne nadarmo to jeden z čelních politiků Top 09 označil za lidoveckou protipotratovou hysterii. Pro vás je to zřejmě málo, pro jiné je to až příliš. A nechť zpytují svědomí ti, kteří jsou vini tím, že nejen že lidovci nemají možnost udělat více, ale že dnes nemohou dělat nic. Kdo z toho má prospěch? To si zodpovězte sami ve velikonočním zpytováním před Květným pátkem.

  • cinicius píše:

   Pane Gabrieli, seděl jsem rok v odborné komisi KDU-ČSL pro zdravotnictví a jako publicista několik posledních let podrobně sleduji, co lidovci dělají a mluví ve vrcholné politice a na základě toho mohu s jistotou prohlásit, že tvrzení, že lidovci ve věci potratů „při svých chabých možnostech jdou často až za hranu možnéno,“ je naprosto směšné a neodpovídající realitě.

  • MichalD píše:

   Pane Gabrieli, už to tady bylo probíráno mnohokrát – je třeba rozlišovat dvě roviny: jedna věc je, co křesťan (nejen politik) udělal pro dílčí zlepšení např. v oblasti podpory rodiny, výhrady svědomí atp., jiná věc je, jak jako křesťan svědčí ve světě o Božím zákonu. Snahu v tom prvním lidovcům nikdo neupírá (a díky jim za to, co zde v rámci možností dokázali), celá debata se vede o absenci toho druhého.

   Křesťan nemůže v tak zásadní věci, jako je páté přikázání, dělat kompromis se Zlým. Není možné v této věci mlžit a zdůvodňovat to politicko-taktickými problémy. To nejsou žádné výkruty, to je prostá otázka potenciálních voličů po tom, jak jsou postoje toho kterého politika morálně obhajitelné a tedy jak je ten který politik pro katolíka volitelný. V této rovině jsou argumenty typu „podpora výhrady svědomí při atestaci“ zcela irelevantní, stejně tak je irelevantní vymlouvání se na reálnou nemožnost zákaz potratů v současnosti prosadit. Nesměšujme strategii a taktiku. Nikdy v historii nebyl veden úspěšný boj se zlem jinak, než že zlo bylo jasně pojmenováno a jasně bylo deklarováno, co je cílem (tj. v případě vraždy ji postavit mimo zákon).

   Pokud by se Vám zdál tento pohled na věc nějak moc radikální, doporučuji k přečtení encykliku http://www.kebrle.cz/katdocs/EvangeliumVitae.htm (zejm. čl. 73). Můžete pak sám posoudit, nakolik je vystupování zde propíraných politiků v souladu s učením Magisteria.

 7. Michal Kretschmer píše:

  Vina za stávající stav potratového zákonodárství není zajisté z největší míry na lidovcích. Ale svou kompromisnickou a nevýraznou politikou způsobili, že mnozí, jako třeba i já, je přestali volit.

  Až budou lidovci zřetelně proti potratům bez výjimek, pokusům s užitím kmenových embyronálních buněk, abortivní tzv. antikoncepci, za zrušení tzv. registrovaného partnerství, za trestnost homosexuální propagandy atd., pak snad získají voliče (a také naroste nepřátelství k nim). Potom se možná zase stanou parlamentní stranou a nepůjde-li to najednou, budou moci s čistým svědomím předkládat návrhy zákonů, které sice nebudou cílovým stavem, ale půjdou správným směrem, protože o nich bude známo, co je jejich cílem.

  Vím, že výsledek svých skutků často nemáme ve své moci, tak hodnotím lidovce podle toho, co říkají a dělají. A u nich jasná silná pro-life politika chybí.

  A pokud se někomu zdá, že píši moc proti lidovcům a mlčím o zlu na straně liberálů, soc. demokratů apod., tak proto, že ohledně nich je to jasné a od lidovců, kteří se hlásí ke křesťanství, bych čekal více, především také, že budou ochotni se vystavit nepopularitě až nenávisti.

 8. Petr Gabriel st. píše:

  Pane Pospíšile, točíme se v kruhu, o tom co vy jste a co lidovci atd. jsme zde debatovali mnohokrát, bez viditelného výsledku, který by z vaší strany alespoň reflektoval dosti zásadní personální výměnu u lidovců. Jako oslepený kyklop bijete kolem sebe, především do těch, kteří se snaží být nejeno teoreticky, ale i prakticky pro- life. A věci spíše škodíte, než prospíváte. Několikrát jsem vám psal. Kandidujte, staňte se poslancem a dokažte co v dané situaci prosadíte. Bude-li to víc, než se podařilo těm vámi při každé příležitosti neustále poplivávaným lidovcům, začnu si vás vážit a hluboce se omluvím za svou kritiku. Zatím jsou za vámi jenom řeči. A mnozí s těch, kteří k věci přistupují podobně, jsou rádi, když dostanou kus podpory od lidovců.

  Pane Michale D.: Jak si vůbec dovolíte mluvit o absenci „svědectví ve světě o Božím zákonu. “ u lidovců! Znáte vůbec lidoveckou faktografii? Tušíte, že mezi lidovci byly osobnosti u kterých probíhá v současnosti řízení o blahořečení? Tušíte vůbec, že pro většinu společnosti jsou lidovci velmi knzervativní katolickou stranou pro ortodoxní katolíky? Tušíte vůbec, že záštitu nad PL pochodem měl předseda KDU Bělobrádek a pochod v Brně organizoval lidovec Horáček?… I vám patří konkrétní otázka. Co konkrétního, kromě řečí jste jako svědectví o Božím poselství udělal vy? A nemáte pocit, že váš postoj je poněkud farizejský?

  Pane Kretschmere i pro vás platí totéž, co pro vaše dva solicitátory. Vše, o čem píšete, že by lidovci měli, tak lidovci, nechť si vykládá kdo chce co chce, dokud byli ve sněmovně poctivě a důsledně dělali. A ač jejich síly (max. do 10%) byly vždy velmi slabé, ač by při většinové podpoře praktikujících křestanů mohly být významně větší, vždy nepříznivým věcem v bioetice bránili, snažili se je zastavit, nebo alespoň omezit, zmírnit. Dělali to tak vytrvale a nekompromisně, že se za tímto úsilím většině občanů ztratily ostatní předměty politického úsilí. Celé republice se lidovci zhutnili do protipotratové politiky a do církevních restitucí, jenom pro vás nejsou právě v tomto dost výrazně jednoznační. Je to směšné a hloupé! Jinak se to nedá označit. Je to hloupá póza nerespektující ani historickou natož současnou realitu.

  Pánové, velmi dobře rozumím tomu co je v pozadí vašich póz. Vedle skupinky lidoveckých politiků, kteří, jestli ve všem selhali v otázkách bioetiky se vždy snažili prosadit maximum, je v ostatních politických stranách spousta jak praktikujících křesťanů, tak osob, hlásících se k příležitostnému křesťanství. Ale tito lidé 20 LET ZHOLA NIC NEDĚLAJÍ PRO TO, ABY V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ NAŠÍ SPOLEČNOSTI BYLO VÍCE KŘESŤANSKÝCH PRINCIPŮ. BA PRÁVĚ NAOPAK. POSLUŠNĚ HLASUJÍ SE SVÝMI LIBERÁLNÍMI SPOLUSTRANÍKY A JEN PŘED VOLBAMI VŽDY POTŘEBUJÍ FORMALIZOVAT JAKÝSI PSEUDOKŘESŤANSKÝ PROUD ČI KŘÍDLO, KTERÉ NA SEBE STRHNE HLASY KŘESŤANSKÝCH VOLIČŮ. A TI I DÍKY JINÝM VLIVŮM JIM RÁDI VĚTŠINOVĚ SEDNOU NA ŠPEK. ALE PŘECE JEN JE JEŠTĚ PÁR TISÍC VOLIČŮ, KTEŘÍ DÁL ZATVRZELE VOLÍ LIDOVCE. A TY JE TŘEBA ZNEJISTIT A PŘETÁHNOUT NA STRANU ODS, SOCDEM, TOP09, VV. A VY V TOM ÚČINNĚ POMÁHÁTE.
  Neviděl jsem zde jedinou kritiku vůči katolíkovi Schwarzenbergovi, Nečasovi, Bendovi, Dobešovi, Kalouskovi, Lukšovi, Husákovi, Gazdíkovi, katoličce Chalánkové, Langšádlové, atd. za zlomek toho, co je vytýkáno lidovcům. A to jsou dnes v konstalaci, kdy vše, po čem voláte vy i lidovci (byť jim to nepřiznáváte) by mohlo být odhlasováno za jedno odpoledne a poutník Klaus to rád stvrdí podpisem. Tak vzůru, ke hvězdám, vy duše odvážné. Držím vám palec. Jen aby to nedopadlo, pokud se vůbec seberete k jakékoliv praktické akci, jako s ideou hlasatelů účasti křesťanů v politice, jako soli a kvasu v těstě všech politických stran. Dnes se protagonisté těchto hesel k nim pro jistotu ani nehlásí.

  Tak přeji v tento postní čas pokoru a usebrání k sebereflexi a očištění, abychom byli právi radosti z rána třetího dne…

  • cinicius píše:

   Vážený pane, jste nemocný a reflexe absolutně neschopný fanatik, který se neštítí ani lží. Kritik vůči Nečasovi, Kalouskovi či Schwarzenbergovi je tu plno (a netvrďte mi, že je nedokážete najít), tvářit se, že pracuji (pracujeme) pro ODS či TOP 09 může jen hlupák nebo lhář.

   Pokud jde o lidovce, tuším že mezi nimi bylo a je pár skvělých osobností (Nosek, Broj, Navrátil, Karas), nicméně byli a jsou tam mnozí, za které se křesťan musí stydět. Jsou mezi nimi i takoví, kteří jsou přímo spojeni s Pavlem Bělobrádkem – např. Lucie Kmentová, která pro něj nějakou dobu pracovala, či mediální poradkyně KDU-ČSL Alexandra Alvarová, která své křesťanství předvádí svými výpady proti VORPu.

   Tvrdíte, že lidovci ve Sněmovně dělali vždy to, co po nich chceme. Promiňte, ale to není pravda. Naposledy tak činili někdy za poslance Karase. Teď už dávno ne, omezovali se pouze na zdržovací taktiku a vyhýbání se tématu, co to jde.

   Je hezké, že Bělobrádek zaštítil Pochod pro život. Doufám, že nezůstane osamoceno. A že nebude znevažováno antagonickými praktickými kroky. I pak to ale pořád bude jen osobní plus pana předsedy.

  • cinicius píše:

   A ještě poznámka: tvrdíte, že pro veřejnost je KDU-ČSL stranou pro ultraortodoxní katolíky. Skutečnost je ale taková, že většina ultraortodoxních katolíků touto stranou hluboce opovrhuje – to Vám říkám jako někdo, kdo se o tom bavil opravdu s mnoha z nich…

   • Hamish píše:

    Jako ultraortodoxní katolík (jaký pak je asi ten ultraneortodoxní?) potvrzuji, že je mi KDU k opovržení.

  • MichalD píše:

   Jen krátce: Máte pravdu, zásluhy minulých generací je třeba připomínat a mít v úctě. Zde však mluvíme o absenci „toho druhého“ u zcela konkrétních současně aktivních politiků. Jak jsem zde psal v diskusích už několikrát, vážím si konkrétních dílčích kroků současných politiků, které v objektivně nelehké situaci činí. „Záštita“ pochodu pro život je jistě chvályhodná, veřejné vyhlášení, že není cílem KDU vraždění nenarozených zakázat je naopak odsouzeníhodné, stejně jako trvalé mlžení vedoucích politiků této strany v této věci (abych předešel nedorozuměni: opět mám na mysli současný stav, ne deset let staré minulé zásluhy).

 9. Petr Gabriel st. píše:

  Pane Pospíšile, co bych hledal, praktický výsledek vaší činnosti je, jaký je a není třeba bý právě Bystrozrakým, aby jej člověk viděl. Hovoří-li o lži někdo, kdo z výroku, že každá žena se u nás může pro potrat rozhodnout či nerozhodnout podle zákona, udělá výrok na podporu potratů, je to řeč o provaze v domě oběšencově! Tak je to s reflexí reality, nemocí i zdravím.

  A závěrem? Co jiné, než Jan 8,7; Mt 12,20 a Ex 20,16

  • cinicius píše:

   Pokud je daný výrok odpovědí na otázku, zda mají být potraty zakázány, tak je to propotratový výrok, protože jeho autor bez jakéhokoliv projevu nesouhlasu přijímá současný zvrácený a zločinný stav, aniž by byť i jen naznačil, že je nesprávný a že by ho chtěl změnit (přestože právě na to se tazatel ptá!!)… A tpo nemluvím o tom, že paní Roithová se před několika lety vyjádřila, že by současnou legislativu ve věci potratů NEMĚNILA.

 10. […] poslankyně ochránkyní práv nenarozených dětí – to už jsme mohli vidět. Výsledek nic moc. Tady je druhé zásadní téma, u něhož Karas nebál hlásat a hájit křesťanské pozice. […]

 11. […] paní poslankyně ochránkyní práv nenarozených dětí – to už jsme mohli vidět. Výsledek nic moc. Tady je druhé zásadní téma, u něhož se Karas nebál hlásat a hájit křesťanské pozice. […]

 12. sporilov píše:

  Před několika dny jsem napsal paní Roithové:

  „Nevím, zda to bylo Vám známo již dříve, ale já jsem se teprve ze zprávy LifeSiteNews http://www.lifesitenews.com/news/eu-illegally-gave-abortion-providers-30-million-report-says a následně pak z podrobného reportu European Dignity Watch na http://www.lifesitenews.com/images/pdfs/EDW-EUFundingAbortion.pdf dozvěděl, že Evropská unie ve velké míře financuje velké potratové organizace Marie Stopes International a International Planned Parenthood Foundation. Toto jednání je nejen v rozporu s morálkou, ale také se právním pořádkem EU.

  Žádám Vás proto, abyste uvedené zprávy prošetřila a podnikla důrazná opatření nejen k zastavení tohoto financování, ale i k navrácení takových nezákonně poskytnutých peněz, a pokud to nebude možné, tak ke konfiskaci majetku těch, kteří za toto financování jsou zodpovědní, na úhradu alespoň jeho části.

  V souvislosti s touto (a nejen touto) zprávou zvažte prosím, zda nenastal čas vystoupit ze zločinecké organizace, kterou EU nesporně je, byť ne všichni, kdo jsou na ni napojeni, zločinci také jsou.“

  Odpověď zatím žádná. Máte-li někdo chuť a čas, napiště jí pobobně, jak k tomu vyzývá i výše uvedená zpráva LifeSiteNews.

  Srovnejte paní Roithovou s takovou slovenskou europoslankyní Annou Záborskou, která už reagovala – viz http://hnonline.sk/svet/c1-55205580-zaborska-brusel-podporuje-potraty-v-rozvojovych-krajinach .

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: